26042018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W jej skład wchodzą przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu. Każda ze stron ma równe prawa. Zadaniem Rady jest rozpatrywanie... więcej >>

Prognozy gospodarcze. Pracodawcy RP

W roku 2018 polska gospodarka i rynek pracy wejdą rozpędzone w stopniu nie widzianym od czasu wybuchu światowego kryzysu finansowego przed dekadą. Nie można wykluczać, że będzie to rok, w którym utrzymujące się od kilku lat pozytywne... więcej >>

Z mojego archiwum – związkowcom na przestrogę

„Polscy związkowcy z FIAT AUTO POLAND (FAP) dostali solidnego prztyczka w nos od swoich włoskich kolegów.” . Tak w zasadzie, to prztyczka dostali przede wszystkim od właścicieli FIAT-a, których wsparli w referendum włoscy... więcej >>

Dłubanie w związkach?

– Tymczasem ani z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 1/13), którego realizację ma stanowić nowelizacja, ani z zaleceń przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie wynika obowiązek przyznania osobom niebędącym... więcej >>

Londyn. Elektrownia atomowa pod znakiem zapytania

Francuski minister gospodarki Emmanuel Macron oświadcza w ubiegłym miesiącu w parlamencie, że ostateczna decyzja o zainwestowaniu 18 mld funtów (23 mld euro) w budowę elektrowni Hinkley Point zostanie podjęta na początku maja, a jej... więcej >>

Polski wyzysk

Przez swoje elity, rządzące od 25 lat, Polacy zostali sprowadzeni  do roli nędzarzy. Stać ich tylko na podstawowe potrzeby a motoryzacyjnie zatrzymaliśmy się na poziomie tego, czego pozbywa się Niemiec, ale nie spod domu – a ze... więcej >>

.nowoczesny plagiat PO

I stało się. Zgodnie z zapowiedziami dwojga nazwisk rzeczniczki „partii bankowej” Kamili Gasiuk – Pihowicz „partia bankowa” złożyła projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Kontynuując linię zapowiedzianą jeszcze... więcej >>

Ani węgla, ani atomu

  Tragiczna sytuacja polskiego górnictwa sprawiła, że w kopalni „Brzeszcze” rozpoczął się protest górniczy. Miejsce zostało celowo wybrane przez związkowców. Tu w styczniu rozpoczął się strajk, który objął wszystkie... więcej >>

Związki Zawodowe – obraz kreowany przez prorządowe media był nieprawdziwy

Według GUS w 2014 roku do organizacji związkowych należało 1,6 mln osób, czyli 11% spośród wszystkich pracujących, 17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19% pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób. Można... więcej >>

Siedem na szczęście

  Sądzimy, że ktoś komu wystarczy 7 tys. na przeprowadzkę niekiedy setki kilometrów dalej… w ogóle tych pieniędzy nie potrzebuje. Wiadomo, bowiem jakie to generuje koszty i jaką rodzi niepewność. Na nią mogą się tylko skazać... więcej >>

Czekając na awans do 1%

  A w tej konkretnej sytuacji jest ono niemożliwe. Rozdźwięk pomiędzy najbogatszymi i resztą wrzuconą do wora historii będzie się stale powiększał, bo taka jest konstrukcja tej gry, którą nazywa się finansami globalnymi. Oczywiście... więcej >>

Górniczo-rządowa Kompania Braci

Czas przejść do górnictwa i zrobimy to szybkim marszem.  I stała się jasność w tej kwestii i wszystko już wiadomo, a wiadomo dla nas było od początku, jak się ta awantura zakończy. Na początek dwa pytania, które od razu ulokują... więcej >>

Kompania Węglowa: rząd nie dbał o interesy kraju?

1. Znamienny jest punk pierwszy zawartej umowy: Strona rządowa biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o skorzystanie z tzw. Europejskiego Funduszu dla Inwestycji dla sektora górnictwa... więcej >>

Albo związki zawodowe, albo wolny rynek

Prawda jest taka, że nieskrępowana gospodarka rynkowa przyznaje każdemu aktywnemu na rynku proporcjonalne owoce jego pracy. Działo się tak we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich społeczeństwach, w których przestrzegano... więcej >>

Podmiotowość obywateli

To jest tak jak z hodowlą bydła [1]: bydło to przedmiot hodowli, a hodowca to podmiot. Obecnie demonstruje bydło, które chce hodować. No ale jak to bydło stanie się hodowcami, to nadal będzie potrzebne jakieś bydło do hodowania. Te... więcej >>

Retoryka ministra Sienkiewicza

Tyle, że to wyjątkowo niebezpieczna retoryka. „Sam początek bójki i okoliczności są bez znaczenia wobec faktu, że od rana dochodziło do incydentów na plaży z udziałem kibiców. […] Nie będę rozstrzygał, kto kogo pierwszy... więcej >>

Przed burzą…

To, że Polska znalazła się w ślepej uliczce nie jest już tajemnicą nawet dla dziennikarzy TVN i „Gazety Wyborczej”. Rosnące bezrobocie, padające na pysk przedsiębiorstwa, pracodawcy bezkarnie okradający pracowników, lekarze leczący... więcej >>
314969