24082016Nowości:
   |    Rejestracja
 • Artykuły redakcyjne

  • z333

   Demokracja a śmierć kultury i sztuki

   „Nigdy nie zmienia się styl w muzyce bez przewrotu w zasadniczych sprawach politycznych”, zauważył Platon w IV księdze „Państwa”. To samo można odnieść do innych dziedzin sztuki i kultury. Zachodni świat przed demokratyczną i egalitarną rewolucją pojmował piękno i działalność artysty inaczej niż dzisiejsze społeczeństwo masowe. Skutki politycznej i społecznej rewolucji odczuwamy jednak do dziś – jednym z nich jest powszechność brzydoty. Tradycyjne społeczeństwo cechuje się hierarchicznością. Na jego szczycie stoi majętna elita. Jej rola polega na dbaniu o dobro całej wspólnoty – zarówno w aspekcie politycznym jak i społeczno-kulturowym. Jeśli dana civitas przepojona jest duchem chrześcijańskim, to klasa wyższa nie wykorzystuje swojej pozycji do wyzysku mniej uprzywilejowanych, lecz podnosi je na swój poziom. Doskonale obrazuje to sztuka i kultura. Dzięki posiadanym majątkom i czasowi wolnemu arystokracja czy monarchowie zamawiają u znajdujących się pod ich patronatem artystów dzieła sztuki, dzięki czemu rozsławiają swe imię i zaspokajają pragnienie piękna. Przykłady historyczne są tu niezliczone.
  • Łże – interesy łże – elit
  • Rząd PiS uderza w swoje fundamenty!
  • Likwidacja Stronnictwa Pracy
 • Media Watch i recenzje

 • Nowe Technologie i Medycyna

  • z444

   Okno z drewna lepsze niż ze szkła

   Inżynierowie z University of Maryland donoszą, że okna wykonane z przezroczystego drewna mogą zapewnić lepsze oświetlenie i lepszą izolację niż okna szklane. W artykule opublikowanym w recenzowanym Advanced Energy Materials przedstawiono wyniki badań, które dowodzą, że okna z drewna stworzone na Wydziale Nauk Materiałowych i Inżynierii University of Maryland zapewniają lepszą izolację termiczną od okien szklanych, przepuszczają niemal tyle samo światła co szkło, jednak jest to światło bardziej równomiernie rozłożone w pomieszczeniu, dzięki czemu pomieszczenie jest lepiej i bardziej jednorodnie oświetlone.
  • Chemiczne smugi – czyżby tajna kontrola klimatu?
  • Zakazana archeologia
  • EmDrive – Dlaczego działa?
 • Praca i Finanse

102959