POLSKA
2

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania może być niekonstytucyjne – materiały programowe

11/10/2020
1833 Wyświetlenia
0 Komentarze
2 minut czytania
Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania może być niekonstytucyjne – materiały programowe

Poręczenie majątkowe w przypadku tymczasowego aresztowania oraz poręczenia społeczne i indywidualne mogą budzić wątpliwości co do konstytucyjności.

0


Poręczenie majątkowe w przypadku tymczasowego aresztowania oraz poręczenia społeczne i indywidualne mogą budzić wątpliwości co do konstytucyjności.
Konstytucja stanowi w art. 32, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.
Ustawowa możliwość zastąpienia tymczasowego aresztowania poręczeniem majątkowym lub poręczeniem społecznym i indywidualnym narusza Konstytucję ponieważ uzależnia możliwość skorzystania z tych środków od statusu materialnego i społecznego aresztowanego oraz jego rodziny. Inaczej mówiąc osoby bogate i społecznie ustosunkowane mają dogodniejsze możliwości skorzystania z zamiany aresztowania na inny środek zapobiegawczy. Taki stan rzeczy przeczy konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa i równego traktowania, a osoby ubogie są z tego powodu dyskryminowane.
Te przepisy wymagają zmiany i zastąpienia ich takimi sposobami zamiany aresztowania na inne środki zapobiegawcze, które będą dostępne dla wszystkich, na równych zasadach, nie zależnych od statusu materialnego i społecznego osoby aresztowanej.
Takim środkiem zapobiegawczym mogłoby być dobrowolne poddanie się karze pozbawienia wolności, przez podejrzanego lub oskarżonego, w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w prawie.
Takie rozwiązanie zapewnia równość w dostępie do tego środka zapobiegawczego dla wszystkich, niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Inaczej mówiąc, nie każdego stać na kaucję w wysokości 5 mln zł, ale każdy może zaoferować dobrowolne poddanie się karze pozbawienia wolności np. na 5 czy 10 lat jak się nie stawi na proces lub na przesłuchanie.
Jeśli dodamy do tego, dla pewności, nieprzedawnienie się tego dobrowolnego poddania się karze pozbawienia wolności, to mamy problem lepiej rozwiązany niż w przypadku kaucji.
Ponadto istnieje tu, dla Prokuratury, dogodność wnioskowania o taką wysokość dobrowolnego poddania się karze pozbawienia wolności, która spowoduje bezsensownym uchylanie się, podejrzanego lub oskarżonego, od jego obowiązków w postępowaniu karnym.

Inne zapisy autora:

0

Pawel Urbanski
Pawel Urbanski https://albicla.com/NIONPL

https://3obieg.pl/author/kpn-poznan/

92 publikacje
17 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758