POLSKA
4

Mechanizm warunkowości – krok ku Homo Europaeus!

02/10/2021
1344 Wyświetlenia
4 Komentarze
3 minut czytania
Mechanizm warunkowości – krok ku Homo Europaeus!

     Coraz bardziej prawdopodobnym staje się scenariusz użycia przez Komisję Europejską mechanizmu warunkowości przeciwko naszemu krajowi. Mechanizm ten powoduje wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji państwom, które według unijnych urzędników naruszają zasady rządów prawa. W skrócie – rób co każą albo cię ukażą! Standardy praworządności są oczywiście ustalane, określane i narzucane państwom członkowskim przez uzurpujące sobie do tego prawo unijne organy, które forsują tezę o nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. Obecny układ polityczny w strukturach zarządzających eurokołchozem jest bardzo mocno ukierunkowany na jeszcze większą integrację wewnętrzną, na przekształcanie obywateli państw narodowych w Homo Europaeus – osobników podporządkowanych władzy, zniewolonych intelektualnie, żywiących się medialną propagandą i przekształcenie unii w jednolity obszar politycznie poprawny. Marzy im się stworzenie ogólnounijnego systemu prawnego, który […]

0


     Coraz bardziej prawdopodobnym staje się scenariusz użycia przez Komisję Europejską mechanizmu warunkowości przeciwko naszemu krajowi. Mechanizm ten powoduje wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji państwom, które według unijnych urzędników naruszają zasady rządów prawa. W skrócie – rób co każą albo cię ukażą! Standardy praworządności są oczywiście ustalane, określane i narzucane państwom członkowskim przez uzurpujące sobie do tego prawo unijne organy, które forsują tezę o nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. Obecny układ polityczny w strukturach zarządzających eurokołchozem jest bardzo mocno ukierunkowany na jeszcze większą integrację wewnętrzną, na przekształcanie obywateli państw narodowych w Homo Europaeus – osobników podporządkowanych władzy, zniewolonych intelektualnie, żywiących się medialną propagandą i przekształcenie unii w jednolity obszar politycznie poprawny. Marzy im się stworzenie ogólnounijnego systemu prawnego, który zostanie narzucony wszystkim państwom członkowskim i oczywiście będzie nadrzędny nad krajowymi konstytucjami. Trzeba to powiedzieć jasno, obecnie nie ma takich zapisów w traktatach, które warunkowałyby nadrzędność prawa unijnego nad konstytucjami krajowymi! Unijne prawo jest nadrzędne nie nad konstytucjami państw członkowskich, ale nad ustawami krajowymi i to tylko w tych obszarach, które zostały zawarte w traktatach jako kompetencje Unii Europejskiej. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą zmieniać zapisów traktatów oraz nie mogą stanowić prawa. Stanowisko Komisji Europejskiej twierdzącej, że prymat prawa UE nad prawem krajowym jest całkowity wykracza poza uprawnienia wynikające z traktatów.
      Wyższość konstytucji nad prawem unijnym nie jest wcale odosobnionym stanowiskiem Polski jak mogłoby się wydawać obserwując prounijną propagandę. Trybunały Konstytucyjne lub ich lokalne odpowiedniki wielu krajów członkowskich UE m.in. Francji, Niemiec, Czech, Węgier, Włoch, Hiszpanii czy Litwy wydały orzeczenia potwierdzające nadrzędność konstytucji krajowych nad prawem unijnym.
     Mechanizm warunkowości jest zatem zwykłym szantażem mającym zmusić niepokorne rządy państw członkowskich do przyjęcia rozwiązań narzucanych przez jedynie słuszne politpoprawne organy unijne. Jest bezpośrednią pozatraktatową ingerencją w lokalne systemy konstytucyjne i prawne państw dążąc do pozbawienia ich resztek suwerenności, do pozbawiania krajów tożsamości narodowej. Jest kolejnym krokiem mającym służyć do wzmocnienia unijnych struktur zarządzających, które w szybkim tempie przekształcają się w Jewropejski Komitet Centralny, mający coraz bardziej autorytarne zapędy do stworzenia opartego na ich wypaczonych lewackich ideałach „Homo Europaeus” „superpaństwa” jakie marzy się obecnej wierchuszce ełrokołchozu.

  • Nie do takiej unii wstępowaliśmy! Takiej unii nie chcemy! Czas na POLEXIT!!
    Wielu oburzy się na hasło: POLEXIT! Bo jak nie Unia Europejska to co? Jak to co? POLSKA!
0

Tomasz Krzciuk

14 publikacje
0 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758