NEWS
Like

Kolejna afera z belgijskim deweloperem GH Development?

14/06/2024
61 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
Kolejna afera z belgijskim deweloperem GH Development?

Media wielokrotnie informowały o problemach belgijskiego dewelopera GH Development związanych z ostrym sporem dotyczącym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wolskiej 31. Właściciel nieruchomości żąda unieważnienia zawartej umowy wskazując, że czuje się oszukany przez GH Development. Portal htpps://zyciestolicy.com.pl informuje o kolejnej aferze z udziałem tego dewelopera. Jak informuje portal – Do naszej redakcji zgłosił się pan Andrzej Zaborowski, polski przedsiębiorca zajmujący się transportem i nieruchomościami. On również kieruje wobec GH Development poważne zarzuty. Pan Andrzej podjął współpracę ze GH Development, zapewniany i przekonywany przez przedstawicieli spółki o profesjonalizmie, zdecydowanym i rzetelnym działaniu. Strony zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Gdańsku przy ulicy Długa Grobla 4E. GH Development przekonał pana Andrzeja do rozdzielenia należnej płatności na […]

0


Media wielokrotnie informowały o problemach belgijskiego dewelopera GH Development związanych z ostrym sporem dotyczącym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wolskiej 31. Właściciel nieruchomości żąda unieważnienia zawartej umowy wskazując, że czuje się oszukany przez GH Development.

Portal htpps://zyciestolicy.com.pl informuje o kolejnej aferze z udziałem tego dewelopera. Jak informuje portal – Do naszej redakcji zgłosił się pan Andrzej Zaborowski, polski przedsiębiorca zajmujący się transportem i nieruchomościami. On również kieruje wobec GH Development poważne zarzuty. Pan Andrzej podjął współpracę ze GH Development, zapewniany i przekonywany przez przedstawicieli spółki o profesjonalizmie, zdecydowanym i rzetelnym działaniu.

Strony zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Gdańsku przy ulicy Długa Grobla 4E. GH Development przekonał pana Andrzeja do rozdzielenia należnej płatności na dwie części, mianowicie; cena sprzedaży i cena za uzyskanie pozwolenia na budowę. Ufając w dobre intencje, o których na każdym kroku był zapewniany, pan Andrzej umowę podpisał.

Zgodnie z zapisem w umowie pan Andrzej miał uzyskać pozwolenie na budowę, co miało skutkować zapłatą ustalonej ceny. Jak wspomina dziś pan Andrzej okazane GH Development zaufanie okazało się zdecydowanie przedwczesne. Otóż GH Development podjęło działania zmierzające do uchylenia się od obowiązku zapłaty należnej panu Andrzejowi drugiej części ceny.

Zaniepokojony takim obrotem sprawy pan Andrzej zaproponował przedstawicielowi GH Development, pani prokurent Aleksandrze Żuralskiej zawarcie aneksu do umowy zabezpieczającego zapłatę uzgodnionej, drugiej części ceny. Odpowiedzią była zdecydowana odmowa, co utwierdziło pana Andrzeja w przekonaniu, że GH Development w istocie działa w złej wierze. Pan Andrzej podjął działania w celu obrony swojego interesu.

Co istotne w konstrukcji całej transakcji bardzo istotna była niewielka działka należąca do Energi, a jej nabywca de facto mógłby skutecznie kontrolować całą nieruchomość. Pierwotnie strony ustaliły, że GH Development wykupi tę działkę. Kiedy wyniknął spór GH Development podejmowało działania zmierzające do wykupienia działki należącej do Energi, żeby wpłynąć, a faktycznie przymusić pana Andrzeja do niekorzystnej transakcji.

Finalnie do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło, jednakże to nie powstrzymało GH Development przed podejmowaniem działań wymierzonych przeciwko panu Andrzejowi i wywarcia presji, tak aby sprzedał deweloperowi działkę na niekorzystnych warunkach.

GH Development między innymi próbowało nabyć działkę należącą do Energi, zająć rachunki bankowe pana Andrzeja bez wyroku, odmawiało zwolnienia wygasłej hipoteki. Nie dość tego, GH Development złożyło, jak mówi pan Andrzej, fikcyjne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a po jego wszczęciu zgłosili się z tak zwaną „propozycją nie do odrzucenia”.

GH Development zaproponowało panu Andrzejowi cofnięcie zawiadomienia w zamian za… sprzedaż nieruchomości GH Development!

Belgijski developer nie ustaje w działaniach przeciwko panu Andrzejowi, mimo że Sąd Okręgowy w Płocku przyznał mu rację i odmówił zabezpieczenia roszczeń GH Development przyznając, że pan Zaborowski legalnie uratował swoją nieruchomość i majątek.

To kolejny, po sprawie warszawskiej działki przy Wolskiej 31, przypadek wątpliwych praktyk stosowanych przez GH Development. Pan Andrzej Zaborowski, podobnie jak Wojciech Jaworski, chciał zrealizować transakcję, działał rzetelnie i w dobrej wierze do momentu, kiedy zorientował się, że druga strona chce go oszukać i nie zapłacić uzgodnionej w umowie ceny.

GH Development oskarża pana Zaborowskiego o wadliwe wykonywanie umowy, wprost zarzucając Panu Andrzejowi, że za jego namową organy administracji wydają fikcyjne decyzje.

Pan Andrzej przez swojego pełnomocnika nawiązał kontakt z innymi osobami, które twierdzą, że zostały oszukane przez GH Development, co tylko utwierdziło go w przekonaniu o słuszności podjętych działań i konieczności obrony siebie i swojego majątku. W świetle kolejnych ujawnianych spraw wskazujących jasno na mocno wątpliwe działania belgijskiego developera GH Development warto bacznie przyglądać tej spółce. Warto również pytać czy takich osób jak Andrzej Zaborowski i Wojciech Jaworski jest więcej – zauważa portal.

Redakcja portalu wysłała do pytania do spółki GH Development? Zobaczymy jak spółka ustosunkuje się do tej sprawy.

 

zob. też:

Spółka z Grupy GH Development bezprawnie przejęła działkę?

0

sprzeciw21

274 publikacje
0 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758