Bez kategorii
3

HUNA W RELIGIACH I NOWYM TESTAMENCIE – 12

13/03/2024
57 Wyświetlenia
1 Komentarze
20 minut czytania
HUNA W RELIGIACH I NOWYM TESTAMENCIE – 12

Czakry / czakramy są to ośrodki energetyczne w ciałach subtelnych odpowiedzialnych za wyminę energii poszczególnych jaźni, gdzie gromadzi się energia życiowa, i gdzie krzyżuje się wiele kanałów – tuneli energetycznych zwanych; meridianami, nadi lub sznurami-nićmi aka.

0


Energia życiowa, budowa energetyczna, meridiany i nici aka

Czakry / czakramy

   Czakry / czakramy (znaczenie w sanskrycie „koło”, „okrąg”) są to ośrodki energetyczne w ciałach subtelnych odpowiedzialnych za wyminę energii poszczególnych jaźni, gdzie gromadzi się energia życiowa, i gdzie krzyżuje się wiele kanałów – tuneli energetycznych zwanych; meridianami, nadi lub sznurami-nićmi aka.  Czakramy są miejscami szczególnej koncentracji, wymiany i transmisji energii w organizmie. Ośrodki te odbierają, magazynują i promieniują energią o wibracji właściwej dla swojej funkcji, która konieczna jest do życia istot.

Czakry w osobowości umieszczone są w ciele eterycznym, ale obsługują wszystkie jej ciała subtelne i są im odpowiedni przyporządkowane. Pozostałe ciała  (astralne i mentalne) pobierają energię całym sobą. W pozostałych dwóch jaźniach, duszy i Wyższej Jaźni, występuje podobny układ czakr, umieszczonych podobnie w ciałach wymiany energii. Siedem głównych czakr / czakramów umieszczone jest wzdłuż kręgosłupa, każdemu przypisywany jest inny kolor, funkcja i położenie. Pierwszy znajduje się u jego podstawy, siódmy na czubku głowy. Energia w czakrach znajduje się w ruchu wirowym i następuje w nich ciągła jej wymiana z energią świata nas otaczającego, z kosmiczną energią życiową. Czakry można obrazowo przyrównać do pomp lub turbin o różnej ilości łopatek – śmigieł (płatków) w zależności od rodzaju i funkcji czakramu. Czakry główne posiadają od 4 do 16  płatków, za wyjątkiem czakry trzeciego oka, która odpowiada za wzrok i postrzeganie pozazmysłowe, posiada ona aż 96 płatków podzielonych na dwie części.

Czakry główne to: (podstawy, sakralna, słoneczna, serca, gardła, trzeciego oka, korony). Oprócz siedmiu głównych czakr, z których każdej przypisywany jest inny kolor, funkcja i położenie, wyróżnia się jeszcze pomniejsze czakry; dłoni, stóp, kręgosłupa, podstawowych narządów wewnętrznych, oraz wiele czakr pomocniczych w całym ciele energetycznym człowieka.

Do czakr energia dostarczana jest meridianami poprzez porty energetyczne, są to punkty połączone z ciałem fizycznym, gdzie pobierana jest energia z otoczenia. Posiada je tylko ciało eteryczne (reszta ciał subtelnych pochłania energię całym sobą). Porty znajdują się  na powierzchni całego ciała fizycznego i układu oddechowego, ale największe ich zgrupowania znajdują się w część spodniej dłoni i stóp oraz w narządach oddechowych. Porty te wyglądają jak małe wibrujące kawałki materii.

Czakramy umieszczone są we wszystkich trzech jaźniach, w osobowości w ciele eterycznym oraz w odpowiednikach tych ciał w duszy i Wyższej Jaźni. Są to ciała odpowiadające za wymianę energii ze światem zewnętrznym, czyli z poziomem energetyczny w którym dana jaźń jest zanurzona. Dla osobowości jest to świat fizyczny, dla duszy poziom energetyczny osobowości, a dla WJ poziom energetyczny duszy. Czakry w danej jaźni obsługują odpowiednio wszystkie jej ciała subtelne, są odpowiednio do nich przypisane i połączone meridianami. Poprzez kanały – tunele energetyczne (meridiany) pomiędzy czakrami poszczególne jaźnie oraz ich ciała subtelne mają ze sobą połączenie. Są to połączenia pomiędzy poszczególnymi poziomami energetycznymi, inaczej przestrzeniami energetycznymi, lub innymi wymiarami energetycznymi, o różnych gęstościach energetycznych.

Rozwijanie czakr prowadzi do rozwoju wewnętrznego i duchowego. Istnienie czakr i kanałów energetycznych stanowi składnik wierzeń hinduizmu i buddyzmu tantrycznego. Joga, bioenergoterapia, reiki i wiele technik rozwoju wewnętrznego, bazuje na wiedzy o czakrach.

Meridiany – nadi

   W ciałach subtelnych odpowiedzialnych za wyminę energii (eterycznych) poszczególnych jaźni umieszczone są czakramy, są to ośrodki energetyczne szczególnej koncentracji, wymiany i transmisji energii życiowej w organizmie i  gdzie krzyżuje się wiele kanałów – tuneli energetycznych służących do przepływu energii, zwanych; meridianami, nadi, lub w Hunie sznurami-nićmi aka. Meridiany można przyrównać do elastycznych rurek jak światłowody. Łatwo się kształtują i rozciągają.

Meridian jest to pojęcie  używane w świecie zachodnim, pochodzi z zakresu filozogi chińskiej i odnosi się do drogi (kanału), którą przemieszcza się energia qi,

Nadi według filozofii hinduizmu są subtelnymi kanałami energetycznymi w ciele pranicznym, którą przemieszcza się energia życiowa prana.

Główne meridiany znajdują się w kręgosłupie i jest ich trzy: żeński (yin) – odpowiada za kontrolę nad emocjami,  męski (yang) – odpowiada za panowanie nad umysłem, te kanały kończą się w okolicy głowy, środkowy (otoczony dwoma poprzednimi w spirali) – jest drogą dla Wyższego Ja. Ten środkowy meridian – nadi – sznur aka, zwany kanałem miłości, łączy wszystkie trzy jaźnie ze sobą. Kanał miłości jest to kanał scalający wszystkie trzy jaźnie oraz wszystkie trzynaście ciał subtelnych danej osoby i Nadjaźni. Idzie on przez wszystkie czakry osobowości, duszy i Wyższej Jaźni i dalej do Nadjaźni.

Oprócz głównych, pomniejsze meridiany zaczynają się w kończynach i narządach oddechowych i stanowią połączenie pomiędzy wszystkimi czakrami w ciele. Łączą one porty energetyczne zewnętrzne z czakrami głównymi oraz pomocniczymi wszystkich organów wewnętrznych. Istnieje kilka nadi – nici aka, które wystają poza ciało i łączą się z czymś poza człowiekiem.

Porty energetyczne są to punkty w ciele eterycznym połączone z ciałem fizycznym, gdzie pobierana jest energia z otoczenia. Porty znajdują się  na powierzchni całej skóry i układu oddechowego, ale największe ich zgrupowania znajdują się w część spodniej dłoni i stóp oraz w narządach oddechowych.

Energia w ciele człowieka krąży meridianami, kanałami – tunelami energetycznymi, których system oplata ciało człowieka. Meridiany łączą ze sobą wszystkie czakramy oraz punkty energetyczne organów w ciele człowiek. Czakry i porty w ciele eterycznym obsługują pozostałe ciała subtelne (astralne i mentalne), które pochłaniają energię całym sobą, są odpowiednio do nich przypisane i połączone meridianami. Każdy z meridianów reguluje pracę poszczególnego organu, a wszystkie są ze sobą połączone. Dobry stan zdrowia zależy od harmonii przepływu energii w całym systemie. Współcześni naukowcy odkryli, że istnieje ścisły związek między układem nerwowym a systemem meridianów, czyli maridiany w ciele eterycznym stanowią odwzorowanie systemu nerwowego w ciele fizycznym.

Medycyna chińska klasyfikuje sześć podstawowych kanałów energetycznych. Trzy z tych kanałów związane jest z aspektem męskim (yang), a trzy – z aspektem żeński  (yin), oraz wiele pomocniczych. Praktycy akupunktury wyróżniają dwanaście kanałów, sześć głównych i sześć podstawowych, oraz pomocnicze.

Równoważenie energii  powoduje równomierne rozprowadzanie energii yin i yang w ciele, oraz zapewnienie jej niepowstrzymanego przepływu. Jeśli przepływ energii przez którykolwiek meridian jest zablokowany lub nieproporcjonalny, może to prowadzić do choroby połączonego z nim organu.

Nici / sznury aka

   Nici / sznury aka są energetycznymi linami, tunelami energetycznymi służącymi do przepływu energii w obrębie trzech jaźni oraz łączącymi człowieka z materią ożywioną i nieożywioną. Zbudowane są z subtelnej energii – materii podobnie jak widmowe ciała aka. Nici/sznury aka posiadają koncentrację energetyczną na wyższym poziomie częstotliwości i wibracji niż energia życiowa otoczenia. Są to ścieżki skoncentrowanej energii, postrzegane jest jako nici lub sznury, można  przyrównać je do światłowodów.

Innymi określeniami kanałów lub tuneli energetycznych do przepływu energii w ciałach subtelnych trzech jaźni, oraz do połączeń pomiędzy poszczególnymi jaźniami, są meridiany przyjęte z filozofii chińskiej lub nadi przyjęte z filozofii hinduskiej. Nazwy te mniej są eksponowane dla określania tuneli lub ścieżek energetycznych służących do połączeń pomiędzy człowiekiem a innymi istotami lub rzeczami.  Huna natomiast wszystkie kanały energetyczne tak istniejące w ciałach trzech jaźni i łączące wszystkie jaźnie ze sobą,  jak i poza nimi określa mianem sznurów lub nici aka. Nić aka w nazwie zamienia się w sznur, kiedy przenosi znaczną ilość intensywnej, bardziej emocjonalnej energii, wtedy staje się gruba i mocna.

Dzięki koncentracji energii można świadomie tworzyć nici aka, czyli połączenia energetyczne pomiędzy innymi osobami lub rzeczami. Jest to telepatyczne powiązanie i telepatyczna komunikacja poprzez nić aka, którym posługuje się niższe Ja. Wejście w kontakt z czymkolwiek za pomocą zmysłów powoduje automatyczne stworzenie energetycznej nici lub aka, określane to jest jako wysłanie palca aka, lub palca z nicą aka. Daje to stałe, aktywowane myślą połączenie i ułatwia kontakt z tym obiektem. Myślenie powoduje wytwarzanie i wysyłanie przez mózg energii, myśl jest energią. Określenie „palec Boży” oznacza energię Wyższej Jaźni wysyłaną nicią, inaczej palcem aka. Nici aka zbudowane są z tej samej energii z której zbudowane są widmowe, energetyczne ciała subtelne człowieka.

Według fizyki kwantowej, w świecie kwantów istnieje wzajemne oddziaływanie zwane kwantowym splątaniem pomiędzy wszystkimi jego elementami.  Jeśli dwa obiekty wchodzą ze sobą w interakcję, a następnie oddzielają się, to pozostają wciąż pod swoim wzajemnym wpływem. Hawajska koncepcja nici aka jest bardzo podobna do tej zasady.

Nić aka „przykleja” się do osoby, rzeczy, przedmiotu, podpisu, fotografii. Słowo „aka” po polinezyjsku oprócz cień osoby dla określenia substancji widmowej, znaczy także „kleisty, lepki”. Nici z substancji aka łączą człowieka ze wszystkimi ludźmi i rzeczami z którymi kiedykolwiek się kontaktował. Mogą zaistnieć między ludźmi i przedmiotami do nich należącymi, jak również pomiędzy ludźmi i istotami duchowymi. Nici aka mogą istnieć pomiędzy ludźmi a duszami ludzi zmarłych, jak również przedmiotami należącymi do tych ludzi, a poprzez te przedmioty można również nawiązać kontakt z duchami ludzi zmarłych.

Powiązanie poprzez nici aka  pozwala wyjaśnić i zinterpretować sens relikwii występujących i kultywowanych w religii, może to się tyczyć również obrazów i figur osób „świętych”. Relikwie i obrazy są to przedmioty należące do „świętych” lub z nimi powiązane,  poprzez które ludzie mogą nawiązać z nimi kontakt, a konkretnie z ich duszami. Ale wszystkie modlitwy kierowane do „świętych” i tak są przekierowywane do Wyższego Ja człowieka, lub do Wspólnoty Wyższych Jaźni, jeżeli temat modlitwy tyczy się danej społeczności lub narodu. I to Wyższa Jaźń lub Ich wspólnota decyduje co i jak ma być.

Nić/sznur aka jest połączeniem, które powstaje w dokładnie określonych warunkach. W praktyce Huny jest ona bezsporną rzeczywistością. Tworzona jest przez podświadomość, niższe Ja. Podświadomość po nici /sznurze aka może telepatycznie kontaktować się z innymi ludźmi, wysyłać i odbierać informacje. Im mocniejsze więzi nas łączą z daną osobą, tym lepszy jest kontakt i tym mocniejsza nić przechodząca w sznur.

Energia pomiędzy obiektami, jest przesyłana nićmi aka, które służą do przekazywania tej energii. Za ich pośrednictwem można wysyłać pozytywną energię do innych ludzi, można wysyłać i tworzyć pozytywne myślokształty lub programy. Dzięki temu można uzdrawiać, wspierać duchowo lub czynić „cuda”, również na odległość. Tak działają cuda opisane w Biblii. Tą drogą można też niestety szkodzić. Za pośrednictwem nici aka można wysyłać negatywną energię do innych ludzi, można wysyłać i tworzyć negatywne myślokształty lub programy. Tą drogą można również zabierać drugiej osobie jej energię życiową i siły witalne. Tak między innymi działa szatan i duch zły opisany w Biblii. Podstawowe prawu kahunów, mów: „Nikogo nie krzywdzić”.

W przypadku uzdrawiania, Ten kto osiągnął już kontakt ze swoim Wyższe Ja, przy jego pomocy, nawiązuje kontakt poprzez nić aka z Wyższym Ja pacjenta, Które go uzdrawia. To niższe Ja na prośbę średniego Ja nawiązuje kontakt, odblokowuje ścieżkę energetyczną, czyli nić/sznur aka do Wyższego Ja i po przyjęciu tego kontaktu przez Nie dalej ten kontakt, tą ścieżkę podtrzymuje. Niższe Ja może zerwać kontakt z Wyższym Ja, odłączyć kontakt, zablokować ścieżkę, gdy daje o sobie znać jego nieczyste sumienie oraz gdy połączenie zaburzone zostanie przez blokady („kamienie na drodze” z „Kazania na Górze”). A zatem kontakt zostaje zerwany, jeśli niższe Ja czuje się niegodne (grzeszne) korzystania z połączenia i pomocy Wyższego Ja.

Nici aka są jak pępowina łącząca człowieka z resztą Wszechświata. Działają jak kotwica – kotwicząc człowieka z teraźniejszością, przeszłością i przyszłością. Powiązanie poprzez nici aka  pozwala wyjaśnić zjawisko jasnowidzenia i telepatii oraz nawiązywanie kontaktu z duszami ludzi zmarłych. Poprzez nici aka jasnowidz może odczytać myśli, zachowania i tendencje działania innych osób w przeszłości i teraźniejszości, może również określić plany i zamiary tych osób na przyszłość. Może także określić zaistniałe różne sytuacje i zjawiska w przeszłości oraz prognozy na przyszłość. To co miało miejsce w przeszłości zostało zapisane w folderach ogólnej pamięci energetycznej wszechświata do której prowadzą nici aka. Teraźniejszość się już krystalizuje i tworzy w plikach pamięci energetycznej.  Przyszłość jest tworzona jako wypadkowa myśli i tendencji zbiorowości, narodu i całej ludzkości i w pamięci energetycznej jest zapisywana i aktualizowana. Myśli i działania wszystkich jednostek tworzących całą ludzkość na ziemi określają w jakim kierunku podąża świat. Wszechświat można porównać do super komputera kwantowego.

JEZUS | HUNA | Tajemnice Starożytnej Wiedzy | Max Freedom – Andy Choinski

Huna – tajemna wiedza Kahunów  – WIEM bo WIEM               

Huna  – Himalaya-Wiki                                                                                            http://www.himalaya-wiki.org/index.php?title=Huna

HUNA i KAHUNA – Magia i kapłan dawnej hawajskiej religii bogów z Plejad – Strefa 44 https://strefa44.pl/huna-kahuna-magia-magiczny-kaplan-dawnej-hawajskiej-religii-bogow-plejad/

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

72 publikacje
13 komentarze
 

Jeden komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758