Artykuły redakcyjne
Like

Podatki i finanse publiczne – program Wojciecha Podjackiego.

02/03/2020
6 Wyświetlenia
2 Komentarze
5 minut czytania
Podatki i finanse publiczne – program Wojciecha Podjackiego.

Niezależny kandydat na Prezydenta RP Wojciech Podjacki, upublicznił właśnie część swojego programu, dotyczącą podatków i finansów publicznych w Polsce.

0


Niskie i proste podatki stymulują rozwój przedsiębiorczości i zachęcają obywateli do większej aktywności ekonomicznej, co prowadzi do szybszego wzrostu gospodarczego i podniesienia zamożności społeczeństwa. Natomiast racjonalne i transparentne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi przyczynia się do usprawnienia państwa oraz uzyskania wielu oszczędności na jego funkcjonowaniu, co pozwala wykorzystać niewydatkowane środki na pilniejsze cele społeczne. Niestety praktyka działania dotychczasowych rządów zmierzała w przeciwnym kierunku, ponieważ pracę traktowano jak wysoko opodatkowane dobro luksusowe, a środki publiczne przejadała rozrośnięta ponad miarę biurokracja, która przejawia stałą skłonność do marnotrawienia pieniędzy podatników. Dlatego pilną potrzebą stała się reforma podatkowa i uzdrowienie finansów publicznych. W tym celu należy:

  1. Zastąpić skalę progresywną w podatku dochodowym podatkiem liniowym w wysokości 10% dla wszystkich płatników PIT oraz podwyższyć kwotę wolną od podatku do sumy 12-krotności płacy minimalnej, a także zwolnić z podatku dochodowego renty i emerytury oraz zlikwidować podatek od spadków i darowizn. Konieczna jest również rezygnacja z wprowadzenia podatku katastralnego, który nadmiernie obciążyłby budżety domowe Polaków i sprzyjałby wywłaszczeniu ich z posiadanego majątku oraz odrzucenie projektów zmierzających do likwidacji obrotu gotówkowego. Ponadto trzeba uporządkować i uprościć przepisy prawa podatkowego oraz zapewnić większą ich stabilność i niezmienność, a także uwolnić podatników od arbitralnych decyzji administracji skarbowej poprzez wzmocnienie instytucji utrwalonej wykładni prawa podatkowego.
  2. Skonsolidować instytucje publiczne działające w sektorze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (KRUS, NFZ, PFRON) poprzez włączenie ich do ZUS, który byłby jedynym państwowym operatorem ubezpieczeniowym. Osobom ubezpieczonym przenoszonym z likwidowanych instytucji do ZUS należy zapewnić dotychczasowe uprawnienia emerytalno-rentowe.
  3. Zracjonalizować wydatki publiczne poprzez upowszechnienie na wszystkich szczeblach administracji budżetów zadaniowych i wieloletniego planowania wydatków, co w połączeniu z lepszą ich kontrolą powinno doprowadzić do znacznego ograniczenia marnotrawstwa i kradzieży środków publicznych. Trzeba wreszcie doprowadzić do tego, żeby władze państwowe i samorządowe rozliczały się przed obywatelami z każdej wydanej złotówki. Niezbędne jest radykalne ograniczenie biurokracji i likwidacja wszystkich zbędnych instytucji oraz zmniejszenie nakładów na utrzymanie polityków, którzy cieszą się wystawnym i luksusowym życiem na koszt podatników.
  4. Zagwarantować Polsce suwerenność finansową poprzez zachowanie narodowej waluty, ponieważ dzięki posiadaniu złotówki mamy możliwość prowadzenia optymalnej i niezależnej polityki monetarnej. Dlatego należy zrezygnować z zamiaru wprowadzenia naszego kraju do strefy euro i odrzucić wszelkie ograniczenia w swobodnym kształtowaniu polskiego systemu finansowego i podatkowego. Trzeba również zapewnić większy wpływ polskiego rządu na politykę celną Unii Europejskiej i kształtowanie stawek celnych w handlu z krajami trzecimi. Nie mniej istotne jest zmniejszenie rozmiarów zagranicznego zadłużenia państwa, usunięcie barier konstytucyjnych i ustawowych w zakresie pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w Narodowym Banku Polskim oraz zdeponowanie wszystkich państwowych zasobów walutowych i metali szlachetnych w skarbcu polskiego banku centralnego.
Wprowadzenie proponowanych rozwiązań przyczyni się do wyzwolenia większej energii wśród Polaków i zachęcenia ich do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych, co przełoży się na szybszy wzrost naszego dochodu narodowego. Niższe podatki spowodują również ograniczenie rozmiarów szarej strefy w gospodarce i powstrzymają wielu ludzi przed przenoszeniem swoich firm i dochodów do rajów podatkowych. Stymulacji wzrostu gospodarczego służyć będzie także konsolidacja i skrupulatna kontrola finansów publicznych, co przyniesie ogromne oszczędności z likwidacji zbędnych instytucji, redukcji biurokracji i ograniczenia marnotrawstwa pieniędzy podatników.
0

Liga Obrony Suwerenności http://www.lospolski.pl

Polska partia polityczna o profilu patriotycznym.

252 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758