Artykuły redakcyjne
Like

Program Wojciecha Podjackiego dla Przedsiębiorców!

24/02/2020
1995 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Program Wojciecha Podjackiego dla Przedsiębiorców!

Zapraszamy do zapoznania się z programem dla przedsiębiorców, kandydata na Prezydenta RP – Wojciecha Podjackiego!

0


Rozwój przedsiębiorczości

Fundamentem naszej narodowej gospodarki są polskie przedsiębiorstwa i rodzimy kapitał, ponieważ to one wypracowują ogromną część polskiego PKB, zatrudniają największą liczbę pracowników i dokonują największych inwestycji, a także wpłacają najwięcej podatków do budżetu. Dlatego polski przedsiębiorca zasługuje na szacunek oraz wsparcie i ochronę ze strony państwa. Tymczasem musi zmagać się z wszechobecną biurokracją i uciskiem fiskalnym, a także z nieuczciwą konkurencją ze strony obcego kapitału, który korzysta z rozlicznych preferencji i zwolnień podatkowych. Polscy przedsiębiorcy nieustannie budują siłę ekonomiczną naszego kraju, lecz do pełnego uruchomienia narodowego potencjału gospodarczego potrzebne jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimych firm. W tym celu należy:

  • Zmniejszyć obciążenia finansowe dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie dobrowolności opłacania składek społecznych do ZUS (emerytalnej, rentowej i wypadkowej), likwidację obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz podwójnego oskładkowania zdrowotnego. Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na opłacanie składek społecznych do ZUS należy obniżyć ryczałt do poziomu 30% płacy minimalnej.

  • Wprowadzić niski i liniowy podatek dla przedsiębiorców będących płatnikami PIT w wysokości 10% uzyskiwanych dochodów oraz zwolnić z podatku dochodowego nowych przedsiębiorców przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba też zapewnić polskim przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do funduszy publicznych przeznaczonych na rozwój aktywności gospodarczej oraz niskooprocentowanych i gwarantowanych przez państwo kredytów.

  • Uprościć przepisy prawa, które powinny zapewnić większą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i lepszą ochronę polskim przedsiębiorcom oraz ograniczyć liczbę koncesji, zezwoleń i zakazów wykonywania pewnych rodzajów działalności. Niezbędne jest również uproszczenie procedur skarbowo-kontrolnych poprzez ograniczenie zakresu sprawozdawczości, skrócenie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i konieczności przechowywania dokumentacji finansowej do 3 lat, zniesienie obowiązku posiadania kas fiskalnych oraz podniesienie limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT do 500 000 zł. Należy też znieść zakaz handlu w niedziele dla mikroprzedsiębiorców oraz zwolnić ich z obowiązku wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), a także zlikwidować zbędne procedury administracyjne i wprowadzić nakaz informowania przedsiębiorców drogą pocztową (tradycyjną lub elektroniczną) o zmianach w przepisach oraz znieść opłaty skarbowe za wydawanie zaświadczeń i kary finansowe za drobne uchybienia.

  • Znieść preferencje podatkowe dla zagranicznych koncernów i banków, które powinny w większym zakresie zasilać polski budżet. Dlatego należy zlikwidować Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz zastąpić CIT podatkiem przychodowym w wysokości od 2 do 5%, a także wprowadzić opłatę od transferu środków za granicę w wysokości 1%. Dla wyrównania warunków konkurencji na krajowym rynku i udzielenia wsparcia rodzimej wytwórczości pożądane jest również zastosowanie niższych stawek VAT na produkty polskiego pochodzenia oraz wprowadzenie obowiązku znakowania towarów informacją o kraju ich pochodzenia.

Wprowadzenie tych prostych i koniecznych rozwiązań poprawi sytuację polskich przedsiębiorstw, które wreszcie przestaną być prześladowane przez bezduszną machinę biurokratyczną państwa i będą mogły powiększyć swój kapitał, co w połączeniu z likwidacją nieuzasadnionych przywilejów dla zagranicznych podmiotów przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej Polaków i wzrostu dochodu narodowego. Polska nie może być dłużej kolonią gospodarczą i rajem podatkowym dla zagranicznych korporacji, natomiast musi stać się krajem, w którym Polacy będą mieli najlepsze warunki do realizacji swoich aspiracji gospodarczych i nieskrępowanego rozwoju zawodowego. Tylko polscy przedsiębiorcy swoją pracowitością, kreatywnością i determinacją mogą powstrzymać nieograniczoną ekspansję obcego kapitału i zawłaszczanie krajowego rynku przez zagraniczne koncerny, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia naszego społeczeństwa. Dlatego jedyną drogą do zapewnienia Polakom dobrobytu jest wspieranie i ochrona rodzimych przedsiębiorstw.

Inne zapisy autora:

0

Liga Obrony Suwerenności
Liga Obrony Suwerenności http://www.lospolski.pl

Polska partia polityczna o profilu patriotycznym.

252 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758