NEWS
Like

ZŁAMANO ELEWARR I DZIŚ MA ONA STRATY

02/04/2024
17 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
ZŁAMANO ELEWARR I DZIŚ MA ONA STRATY

Jak alarmuje https://zyciestolicy.com.pl Spółka Elewarr za sprawą Krajowej Grupy Spożywczej znajduje się w tragicznej sytuacji. Po włączeniu w 2022 roku Elewarru i innych spółek „KOWRowskich” do Krajowej Grupy Spożywczej, rozpoczęto proces dostosowania, a właściwie, biurokratycznego podporządkowania spółek zależnych KGS-owi, w tym spółki wnuczki (czyli ZZZ). Na przeszkodzie stał m.in. ówczesny prezes Elewarru, autor sukcesów finansowych Spółki – dr Daniel Alain Korona, który opowiadał się za zachowaniem autonomii Elewarru. Gdy na początku lipca do spółek zależnych trafił projekt porozumienia holdingowego, dziwnym trafem … wówczas stracił funkcję prezesa. Jak skomentował to wówczas jeden z działaczy rolniczych – to tak jak zwolnić traktorzystę przed żniwami. Korona wyrzucony, można było narzucić zarządom spółek tzw. porozumienie holdingowe, czyli tak naprawdę ich ubezwłasnowolnienie. Porozumienie zawiera 21 tzw. […]

0


cropped zdjecie Korona 2Jak alarmuje https://zyciestolicy.com.pl Spółka Elewarr za sprawą Krajowej Grupy Spożywczej znajduje się w tragicznej sytuacji. Po włączeniu w 2022 roku Elewarru i innych spółek „KOWRowskich” do Krajowej Grupy Spożywczej, rozpoczęto proces dostosowania, a właściwie, biurokratycznego podporządkowania spółek zależnych KGS-owi, w tym spółki wnuczki (czyli ZZZ). Na przeszkodzie stał m.in. ówczesny prezes Elewarru, autor sukcesów finansowych Spółki – dr Daniel Alain Korona, który opowiadał się za zachowaniem autonomii Elewarru. Gdy na początku lipca do spółek zależnych trafił projekt porozumienia holdingowego, dziwnym trafem … wówczas stracił funkcję prezesa. Jak skomentował to wówczas jeden z działaczy rolniczych – to tak jak zwolnić traktorzystę przed żniwami. Korona wyrzucony, można było narzucić zarządom spółek tzw. porozumienie holdingowe, czyli tak naprawdę ich ubezwłasnowolnienie. Porozumienie zawiera 21 tzw. obszarów współpracy, szczegółowo określonych załącznikach, obejmujących praktyczne wszelkie aspekty działalności spółek.

Porozumienie KGS i spółki zależne podpisały 29 sierpnia 2022 roku. Gdyby którykolwiek członek zarządu spółki zależnej próbował oponować, prawdopodobnie wyleciałby ze stanowiska. O dziwo, za prezesury Korony, Elewarr notował zyski, by w następnym okresie Elewarr zanotować znaczące straty. Szacuje się, że strata finansowa Elewarru w roku bieżącym (1.07.2023-30.09.2024) wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych, a Spółka może mieć problemy w nie odległym terminie z utrzymaniem płynności finansowej.

Wedle naszej wiedzy, pomimo pogarszającej się kondycji finansowej Spółki, nie podjęto jakichkolwiek skutecznych działań w celu uzdrowienia sytuacji w Spółce ze strony Rady Nadzorczej, czy departamentu nadzoru właścicielskiego, którym kieruje dyrektor Rafał Małecki, to właśnie ten departament faktycznie decyduje o spółkach zależnych. Do jego zadań należy koordynacja nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Zależnymi; nadzór nad wdrożeniem Polityk w Spółkach Zależnych; Koordynacja właściwego przepływu informacji w Grupie Kapitałowej; Nadzór nad stosowaniem Porozumienia holdingowego. Spółki są zobowiązane do współpracy z departamentem we wszystkich sprawach związanych z realizacją Porozumienia holdingowego a także uzgadniania wniosków Zarządu Spółki Zależnej kierowanych do organów korporacyjnych tej Spółki.

Żeby zrozumieć ten brak aktywności, trzeba przyjrzeć się relacjom w ramach tzw. Grupy KGS, a one budzą zastanowienie. Do końca lutego br. prezesem PZZ Stoisław a zarazem wiceprezesem KGS był pan Mirosław Narojek. Wedle naszej wiedzy członkowie zarządu KGS nie mogli pobierać podwójnego wynagrodzenia, ale nie dotyczyło to innych osób. Przewodniczący Rady Nadzorczej Elewarr Piotr Kocięcki pełni także funkcję dyrektorską w PZZ Stoisław, Mariusz Grzegorz Obszyński oddelegowany został przez radę nadzorczą Elewarru do zarządu Spółki, niezgodnie z orzecznictwem i doktryną.

Podobno pełnił także funkcję pełnomocnika w KGS. Nie otrzymaliśmy dementi ze strony KGS, która nie odpowiedziała na pytania dotyczące tych osób i ich wynagrodzeń? Milczenie w tej sprawie jest wymowne.

Okazuje się jednak, że to koniec niespodzianek. Jak wynika z KRS-u pan Rafał Małecki będący dyrektorem nadzoru właścicielskiego KGS jest równocześnie od 2017 roku członkiem rady nadzorczej PZZ Stoisław (jest nawet jej przewodniczącym), a zatem nadzorował tą Spółkę. W 2023 roku wiceprezesem KGS zostaje Mirosław Narojek, który równocześnie nie zrezygnował z dotychczasowej funkcji prezesa PZZ Stoisław.

Formalnie zatem dyrektor nadzoru właściwego Rafał Małecki podlegał zarządowi KGS, czyli m.in. Narojkowi, a równocześnie nadzorował PZZ Stoisław czyli Narojka. Warto zadać pytanie czy słowo nadzór jest w KGS-sie słowem właściwym? Na pewno mamy do czynienia z sytuacją konfliktu interesów i rosnącą liczbą pytań.

Czy teraz można się dziwić, że rada nadzorcza Elewarru, co do której istnieją wątpliwości odnośnie zgodności powołania jednego z członków z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, drugi członek reprezentuje faktycznie jako prokurent i dyrektor finansowy interesy PZZ Stoisław, a trzeci zostaje oddelegowany do zarządu Spółki niezgodnie z umową Spółki (wykładnią funkcjonalną), doktryną i orzecznictwem.

Pisaliśmy o tym w https://zyciestolicy.com.pl/dlaczego-kgs-doprowadza-elewarr-do-upadku/. Czy można się dziwić, że nie podjęto działań w celu ratowania Elewarru? Chociaż, Rada Nadzorcza KGS w marcu br. dokonała wyboru 3 nowych członków zarządu w miejscu poprzednich odwołanych, to wydaje się że w KGS-się, jeszcze nic nie uległo zmianie, a rządzą nadal ci sami ludzie, czyli m.in. dyrektor nadzoru właścicielskiego Rafał Małecki.

Na co czekają KGS i MAP?

Czy należy się dziwić, że do tej pory nie wymieniono rady nadzorczej Elewarru, mimo wątpliwości co do jej działania? Czy należy się dziwić, że mimo złej sytuacji finansowej Elewarru, nie zwrócono się o powrót autora sukcesów finansowych Spółki w latach 2018-22 dr Daniela Alaina Korony, który w powszechnej opinii mógłby wyprowadzić Elewarr z kłopotów finansowych, o ile to jest jeszcze możliwe? Można podejrzewać, że Elewarr to tylko jeden z problemów KGS ze spółkami zależnymi? O ile postawa KGS nie zaskakuje, o tyle zastanawia na co czeka Ministerstwo Aktywów Państwowych? – pyta Zyciestolicy.com.p

0

sprzeciw21

267 publikacje
0 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758