27052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Koniec bezkarności prokuratorów?

Wraca sprawa śmierci dzieci w rodzinie zastępczej w Pucku. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Odwoławczemu Sądowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania. Uchybienia Zastępca Prokuratora... więcej >>

Uchodźcza ciąża mnoga

    Ale mniejsza o te celebryckie zabawy. Co do Angeli, to proponujemy, aby koniecznie rozważyć jej ponowną kandydaturę na człowieka roku. Tym razem 2016. Jest jedyną znaną nam kobietą, która z wielkiej miłości, (które... więcej >>

Sieroty – dom stoi pusty od września

Tak pisałem 14 września 2014 roku. http://3obieg.pl/sieroty-ten-dom-trzeba-zburzyc I, niestety, słowo ciałem się stało. Pomimo tego, że Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej NASZ DOM ZASTĘPCZY z Paczyny k. Gliwic od października 2014... więcej >>

List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków

Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Panie Prezesie Najwyższej Izby Kontroli, Panie Prokuratorze Generalny RP, Panie i Panowie, Senatorowie i Posłowie RP, Panie i Panowie, Posłowie do Parlamentu... więcej >>

IMPERIUM KONTRATAKUJE (Czemu pani kłamie, pani Terlecka? cz. IV)

  Wydaje się, że tak samo rozumuje dyrektorka gliwickiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Barbara Terlecka – Kubicius – rozpowszechnianie wizerunku dzieci znajdujących się pod pieczą pp. Magdziaków jest złe, jeśli... więcej >>
291524