HYDE PARK
Like

List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków

10/05/2014
1467 Wyświetlenia
9 Komentarze
12 minut czytania
List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków
Droga Redakcjo

 

Proszę o zamieszczenie na portalu “3obieg.pl” treści korespondencji przesłanej w dniu 4 maja 2014 r. do Władz RP w sprawie rodziny pp. Magdziak. Temat korespondencji: “Prośba o interwencję”.

 

 

Korespondencja ta została przesłana drogą elektroniczną do osób wymienionych na wstępie.

 

A ponadto do:

 

  • Parlamentu Europejskiego – Komisji Praw Człowieka

  • Wydziału Pracy i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Dyrektor Wydziału Bożena Stępień + sekretariat)

  • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Zarząd Główny i Śląski Oddział Regionalny)

  • Starostwa Powiatowego w Gliwicach (Starosta-Zarząd Powiatu, Rada Powiatu, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rzecznik Prasowy)

  • PCPR Gliwice

 

Pozostali adresaci będą ją otrzymywać sukcesywnie (do dnia 9 maja br. włącznie) zgodnie ze specyfikacją załączoną w treści maila.

 

 

Zamieszczenie poniższej treści w przestrzeni publicznej być może zmobilizuje adresatów do starannego rozpoznania sprawy i pomoże w tym, by zbyt szybko nie została “zamieciona pod dywan”.

 

0


Panie Prezydencie,

Panie Premierze,

Panie Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,

Panie Prezesie Najwyższej Izby Kontroli,

Panie Prokuratorze Generalny RP,

Panie i Panowie, Senatorowie i Posłowie RP,

Panie i Panowie, Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

Panie Rzeczniku Praw Dziecka,

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich,

Panie Wojewodo Śląski,

Panie Marszałku Województwa Śląskiego,

Szanowni Państwo, pozostali adresaci niniejszej korespondencji,

W dniu 17.04.2014r. Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak podał do publicznej wiadomości raport pokontrolny związany z wyjaśnieniem przyczyn samobójczej śmierci nastolatka w Suwałkach. Konkluzje raportu są porażające:

-„Brak współpracy pomiędzy służbami, brak empatii, nieprzestrzeganie prawa, złe rozpoznanie tego, co dobre dla dziecka, przedmiotowe traktowanie i nieuwzględnianie stanowisk dzieci, to główne zarzuty rzecznika wobec sądów i innych instytucji podejmujących decyzje w sprawie rodziny.”

– “W tej sprawie zawiodły nie przepisy, a ludzie – mówił Michalak.”

– „Z kontroli wynika, że sądy potraktowały 16-latka i jego bliskich w sposób „przedmiotowy” Chodzi m.in. o pominięcie przez Sąd Rejonowy w Suwałkach stanowiska dzieci oraz brak refleksji o tym, co przeżywały w związku z decyzją o rozdzieleniu ich z matką (z którą – jak podkreślił RPD – łączyła ich silna więź).”

Źródło:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,15817981,RPD_o_tragedii_w_Suwalkach__zawiedli_ludzie__nie_przepisy.html

Od ponad dwóch lat dziennikarze między innymi mediów mainstreamowych jak i niezależnych opisują losy wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej pp. Magdziak, zamieszkałej w niewielkiej wiosce Sieroty na Górnym Śląsku. Historię lokalnego sporu poznała już cała Polska.

Seria artykułów zamieszczonych na portalu „3obieg.pl” zawiera przykłady kłamstw i manipulacji dyrekcji PCPR Gliwice oraz informacje o nietransparentnych działaniach fundacji „Nasz Dom Zastępczy” z siedzibą w Paczynie.

Artykuły te opierają się na faktach i wskazują na konkretne dokumenty.

Źródło:

https://3obieg.pl/gra-o-dom-pinokio-w-spodnicy

https://3obieg.pl/urzednik-lze-wiec-obywatel-musi-byc-detektywem

https://3obieg.pl/terlecka-kontra-terlecka

https://3obieg.pl/imperium-kontratakuje-czemu-pani-klamie-pani-terlecka-cz-iv

https://3obieg.pl/dlaczego-terlecka-klamie-cz-3-czyli-przetarg

https://3obieg.pl/dlaczego-pani-klamie-pani-terlecka-cz-2

https://3obieg.pl/dlaczego-pani-klamie-pani-terlecka

https://3obieg.pl/gra-o-dom-co-jest-grane-panie-kopania

https://3obieg.pl/our-new-family-oszusci-czy-oszukani

https://3obieg.pl/anglicy-pytaja-o-pieniadze-rowniez

https://3obieg.pl/bonanza-pod-pyskowicami

https://3obieg.pl/irek-mordo-ty-nasza-2

Zgromadzony materiał dziennikarski podaje zaledwie skromną część dowodów na to, że urzędnicy naruszają dobra osobiste rodziców zastępczych, podważają ich kwalifikacje moralne i zawodowe przez bezpodstawne oskarżanie ich o przemoc i zaniedbania wobec dzieci znajdujących się w pieczy, a od pewnego czasu swoim zintensyfikowanym i agresywnym działaniem zaburzają poczucie bezpieczeństwa wszystkich dzieci wychowujących się w rodzinie Państwa Małgorzaty i Piotra Magdziak.

Taka postawa osób powołanych z urzędu do szczególnej dbałości o dobro dziecka, wywołuje w środowisku tej rodziny i w opinii publicznej wyjątkowo negatywne emocje. Tym bardziej, że sprawa dotyczy rodziców, którzy całe swoje serce i siły oddali dzieciom dotkliwie doświadczonym przez los i nigdy nie wyrządzili im krzywdy.

Posiadam dokumenty, które świadczą o tym, że dyrektor PCPR Gliwice, Barbara Terlecka-Kubicius wraz z zespołem zależnych od niej finansowo pracowników, nie działa z uwzględnieniem dobra dzieci i czuje się bezkarna, ponieważ wielu osobom prywatnym i instytucjom, które zechciały pochylić się nad sprawą rodziny pp. Magdziak, nie przyjdzie do głowy, że funkcjonariusz publiczny może tak ostentacyjnie kłamać!

Na przykład, dyr. Barbara Terlecka-Kubicius w korespondencji urzędowej twierdziła, że:

  • PCPR Gliwice nigdy nie składał wniosku o rozwiązanie rodziny zastępczej pp. Magdziak, a taki wniosek został przez nią wniesiony już w trakcie jednej z pierwszych rozpraw w postępowaniu zawisłym przed Sądem Opiekuńczym w Gliwicach, w sprawie o sygn. IV Nsm 335/12.
  • rodzina zastępcza pp. Magdziak otrzymała wsparcie przez udział w terapii psychologicznej oferowanej przez PCPR. Jednak, zatrudniona przez PCPR Gliwice na tę okoliczność psycholog Katarzyna Cholewa, spotkała się z rodziną tylko dwukrotnie: pierwszy raz z rodzicami zastępczymi w celu ustalenia terminu wizyty domowej, drugi raz w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Trzecią czynnością w/w psychologa było sporządzenie opinii o rodzinie (a szczególnie dzieciach przebywających w pieczy) w celu przedłożenia jej Sądowi Opiekuńczemu. Tak więc, mogę przypuszczać, że działania psychologa zatrudnionego przez PCPR Gliwice nie miały nic wspólnego z prowadzeniem terapii jak i udzieleniem tej rodzinie konkretnej pomocy, a były spowodowane wyłącznie koniecznością sporządzenia opinii wygodnej dla stanowiska PCPR Gliwice, rzekomo pochodzącej z „niezależnego” źródła.

Dyr. Barbara Terlecka-Kubicius, w odpowiedziach kierowanych do wszystkich, którzy powodowani troską zwracają się do PCPR Gliwice z zapytaniami o los dzieci i rodziny, powołuje się na tworzone dla potrzeb sprawy i urzędu negatywne „fakty” oraz manipuluje innymi informacjami dot. funkcjonowania rodziny zastępczej pp. Magdziak. Przywołane przykłady stanowią jedynie część „twórczej” pracy funkcjonariusza publicznego.

Stanowczo twierdzę, że dyrektor PCPR Gliwice szkalowała pp. Magdziak udzielając fałszywych informacji m.in:

– Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS –

Panu Olgierdowi Podgórskiemu;

– Prezesowi NIK, Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu (dawniej Posłowi na Sejm RP);

– Rzecznikowi Praw Dziecka, Panu Markowi Michalakowi;

– Posłowi na Sejm RP, Pani Julii Piterze;

– Dyrektorowi Wydziału PiPS Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Bożenie Stępień;

– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (Śląski Oddział Regionalny) – Pani Marii Gronczakiewicz;

– mediom (TVP1 „Sprawa dla Reportera”, portal internetowy ONET, tygodnik „Chwila dla Ciebie”, Gazeta Wyborcza, Polsat „Interwencja”).

Kłamstwa i manipulacje urzędników znosiłam cierpliwie, dopóki wywierały wpływ wyłącznie na osoby dorosłe. Jednak, w ostatnim czasie zostały przekroczone wszelkie granice przyzwoitości. Aktualne decyzje i zachowania pracowników PCPR Gliwice w drastyczny sposób naruszają godność dzieci, które w szczególnych sytuacjach (np. w szkole) nie potrafią samodzielnie obronić się przed natarczywością urzędników. A tych faktów nie mogę już przemilczeć.

Gdyby w tej rodzinie doszło do tragicznego zdarzenia, to moje sumienie, przynajmniej częściowo, będzie spokojne, ponieważ sygnały ostrzegawcze przekazałam z wyprzedzeniem odpowiednim instytucjom.

O zaistniałej sytuacji powiadomiłam Rzecznika Praw Dziecka i zdecydowałam się na podjęcie stanowczych kroków tj. przesłanie niniejszej korespondencji do wiadomości wszystkich, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za dalsze losy dzieci i całej rodziny, a z racji sprawowanych funkcji mogą mieć wpływ na decyzje dyrekcji PCPR Gliwice.

Dzieci przebywające w rodzinie zastępczej pp. Magdziak, chcą w niej pozostać i nie godzą się na rozdzielenie z rodzeństwem. Wielokrotnie, w obecności osób postronnych wyrażały taką wolę. Jedno z nich, które ukończyło 13 rok życia złożyło w tej sprawie stosowne pisemne oświadczenie już w ubiegłym roku.

Do dziś nikt nie wysłuchał zdania małoletnich przebywających w tej rodzinie, chociaż Art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka gwarantuje im taką możliwość!

Nie mogę również zgodzić się z tym, że w imię partykularnych interesów niszczy się dobre imię, szkaluje i poniża małżeństwo, które zdecydowało się przeciwstawić bezdusznemu systemowi i przedmiotowemu traktowaniu dzieci.

Nasz rodak, Jan Paweł II został ogłoszony Świętym i Patronem Rodzin. Zatem, hańbą byłoby, gdyby instytucje kraju, który dał światu tak Wielkiego Człowieka, nadal pozwalały na to, by funkcjonariusz publiczny (!) kłamstwem i manipulacją rozbijał kochającą się rodzinę, burzył jej spokój, szczęście, niweczył pracę wychowawczą i przysparzał trosk, zamiast wspierać i udzielać profesjonalnej pomocy.

Mam nadzieję, że w naszym Państwie znajdą się osoby i instytucje, które wykażą się odpowiednią dozą empatii, zechcą pochylić się ze zrozumieniem i należytą troską nad losem dzieci i doprowadzą do szczęśliwego zakończenia tej skandalicznej sprawy.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra C. (pełnomocnik)

*Oryginał pełnomocnictwa udzielonego Aleksandrze C. z dnia 05.03.2013r. złożony w PCPR Gliwice.

*Moje dane osobowe zastrzegam do wyłącznej wiadomości odbiorców niniejszej korespondencji.

*Z uwagi na sporą grupę adresatów, informacje zawarte w treści powyższego maila zostaną przesłane w odrębnej korespondencji do:

– Senatorów i Posłów RP,

– Posłów do Parlamentu Europejskiego,

– stowarzyszeń monitorujących przestrzeganie Praw Człowieka m.in.

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

– Kurii Arcybiskupiej/Biskupiej w Gliwicach, Katowicach, Łodzi i Lwowie,

– stowarzyszeń i ruchów katolickich działających na rzecz rodzin,

– stowarzyszeń/fundacji promujących i wspierających ideę rodzicielstwa zastępczego,

– stowarzyszeń/fundacji promujących i wspierających rodziny wielodzietne,

– dyrekcji szkół, do których uczęszczają dzieci przebywające w pieczy rodziny pp. Magdziak,

– polskich i zagranicznych mediów.

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816