28052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:MON sięga po studentów

Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby wojenne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Rezerwistów bowiem w polskiej armii – w skutek zmian demograficznych, a także zawieszenia... więcej >>

Szkoła doktorska zamiast doktoratu

– Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – deklaruje wicepremier Jarosław Gowin, minister... więcej >>

NIK: Nauczyciele (nie szkoły) do poprawki

Dzisiejszy strajk nauczycieli nie jest niczym więcej, niż próbą Związku Nauczycielstwa Polskiego utrzymania swojego znaczenia jako związku zawodowego i organizacji politycznej. ZNP zawsze oprotestowuje reformy oświaty, bez względu na... więcej >>

Alians MEN i Specjalnych Stref Ekonomicznych

To, że Specjalne Strefy Ekonomiczne weszły w alians z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wsparcia reformy szkolnictwa w Polsce świadczy wyłącznie o tym, że szkolnictwo zawodowe – przez kolejne rządy konsekwentnie likwidowane... więcej >>

Edukacyjne dukanie

  Ale nie chcemy bić piany wokół tego tematu, raczej potraktujemy go, jako platformę do odbicia ku refleksji ogólniejszej. A jest ona smutna na tyle, że nawet radość świątecznej celebracji tego smutku nie rozprasza. Okazuje się,... więcej >>

Zażyć z mańki frontalnym atakiem

Otóż wzięli się byli i sprawdzili publikację „Does the Richness of the Few Benefit Us All?” (2013) autorstwa nie byle kogo, bo samego tow. prof. Zygmunta Baumana, i wyszło im, że ogólnie to pełno tam plagiatów (źródło), treści... więcej >>

Kluzik Rostkowska zabiera się za seksualizację dzieci

„…”edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia. W tym okresie dziecko należy nauczyć umiejętności, takich jak „rozmowa dotycząca prokreacji z wykorzystaniem określonego słownictwa”. Dziecko powinno umieć... więcej >>

Społeczeństwo obywatelskie w praktyce

Profesor Larry Diamond z Uniwersytetu Stanforda tak oto definiuje społeczeństwo obywatelskie: „We wzorcowym społeczeństwie obywatelskim występuje obfitość kapitału społecznego, czyli zaufania, zasad postępowania i woli współpracy.... więcej >>

Polski 11- latek z Kolorado warzy piwo w kosmosie !

  To już kolejny przypadek nastolatka wynalazcy z rodziny polskich emigrantów. Powstaje więc pytanie: ” Czy to Polska pozbywa się najzdolniejszych ktorzy stają sie wybitnymi za granicą , czy też polska szkoła nie potrafi dać... więcej >>

Bo wszystkie dzieci nasze są. A rodzice?

Państwo „finansuje” z kieszeni podatnika 5 godzin pracy przedszkola dziennie. Jednakże oprócz tego rodzice dotąd mogli wybierać zajęcia dodatkowe, rzecz jasna dodatkowo płatne. Tyle, że to rodzice ustalali z kim i na ile zawierają... więcej >>

Kto na paraolimpiadzie powinien grać w szachy?

Wystarczy nakazać uczniom naukę trzech języków obcych i już kilkuset filologów znajduje pracę. Ale że ilość godzin w programie szkolnym musi mieścić się w jakiś granicach, oczywistym jest, że praca dla filologa to brak zatrudnienia... więcej >>

Polskie szkoły w likwidacji

Oto garść statystyki, dotyczącej polskiego szkolnictwa; liczby uczniów, szkół etc.. Wiele polskich szkół postawiono w stan likwidacji z przeróżnych powodów. W wielu gminach powstają stowarzyszenia, których przejmują opiekę nad... więcej >>

Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Ministerstwo edukacji przygotowało rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Kwoty te wynoszą od 1 513 do 3 109 zł. W tym roku nauczyciele nie dostaną podwyżek. Rozporządzenie skierowane przez... więcej >>

Limit 25 uczniów w I klasie

  MEN chce wprowadzić limity liczebności klas w szkole podstawowej. Od września 2014 roku klasy pierwsze nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera rozwiązania dotyczące obniżenia... więcej >>
308420