20062018Nowości:
   |    Rejestracja
Andrzej Owsinski

Napisane przez:Victoria wiedeńska

Nie było żadnego wspólnego zwycięstwa, pogrom wielkiej armii tureckiej Kara Mustafy został dokonany wyłącznie natarciem polskiej husarii. Złożyło się na to: – przejęcie dowództwa przez Jana III Sobieskiego, – genialny... więcej >>

500 lecie bitwy pod Orszą. Chrzest polskiej husarii

500 lecie bitwy pod Orszą – 8 wrzesień 1514r   Po odzyskaniu niepodległości w latach 1991-1995 flaga Białorusi była biało-czerwono-biała. Zmienił ją A.Łukaszenko po wygranych wyborach i w 1996r.przywrócono taką samą jak... więcej >>

Winnicki i Ruch Narodowy w służbie Rosji i Niemiec

Dziś, gdy Polska jest niemalże jednolita narodowościowo i wewnętrznie słaba, nawet teoretycznie nie rozważa się możliwości odrodzenia unii łączącej Polskę z Litwą, Białą Rusią czy Ukrainą; nie wraca się do idei jagiellońskiej,... więcej >>
309065