28052017Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


 
myslenie

Obowiązek myślenia

Wynika to zarówno z wypowiedzi jak i działań. Począwszy od nieszczęsnej afery z TK, o której zresztą pisałem, gdzie nawet uzasadnione merytorycznie posunięcie było oczywistym potknięciem podkładającym się pod bicie. Zamiast przedstawić... więcej >>
China widening yuan band shows confidence in economy

Chińskie ceremonie

Jak dotąd kupujemy w Chinach prawie sześć razy więcej aniżeli sprzedajemy, całość obrotów ma jednak mikroskopijny wymiar. Oczywiście byłoby dobrze zwiększyć obroty i mniej więcej wyrównać ich bilans. Nie jest to łatwe Chińczycy... więcej >>
zzzzz

O katyńskiej zbrodni ludobójstwa

Użyte w tych aktach eufemizmy oznaczały skuteczną likwidację nie tylko faktycznego polskiego oporu, ale nawet potencjalnych możliwości jego zaistnienia, czyli mordowanie wszystkich należących do środowisk, z których wywodzą się warstwy... więcej >>
owsiński

Konstytucja

1. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku jest aktem bezprawnym gdyż nawiązuje do konstytucji PRL będącej nie tylko dokumentem nielegalnym, ale dowodem przestępstwa zdrady głównej popełnionej przez jej autorów i organów zatwierdzających. 2.... więcej >>
owsiński

„Najlepszy” prezydent Warszawy

Wzrost ludności Warszawy wiąże się z faktami poprzedzającymi jego prezydenturę, a mianowicie zbudowaniem mostów Kierbedzia i przy Cytadeli, a w konsekwencji postępem w uprzemysłowieniu miasta. Z drugiej strony po roku 1868 i możliwości... więcej >>
owsiński

Zacznijmy mówić o sprawach życiowych

Na następnym miejscu jest chęć uzyskania pewnego komfortu życia, a szczególnie możliwości wyboru określonych dóbr i przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Jeżeli możliwość realizacji tego jest uzależniona od poziomu dochodów osobistych... więcej >>
owsiński

Do czego zmierzamy

Przypomina to niedawno odbyte wybory w Holandii gdzie też trzeba było sięgnąć do retoryki sprzecznej z główną linią unijnej polityki żeby uratować swoją pozycję. Zresztą udawanie nic nie da, rzeczywiste zamiary wyjdą na jaw bardzo... więcej >>
owsiński

Polityka zagraniczna i gospodarka

W składzie rządu muszą być przynajmniej dwie osoby / poza ministrami resortowymi/ które są wyczulone na sprawy gospodarcze, tymi osobami są premier i minister spraw zagranicznych. Niektórym naszym ministrom spraw zagranicznych wydaje... więcej >>
owsiński

Wizyta Merkel w Moskwie

Tak się dzieje od paruset lat, a najdobitniej od spisku „trzech czarnych orłów”, czyli od roku 1732, o ile mnie pamięć nie myli. Każde spotkanie Niemców z Rosjanami oznaczało zawsze coś niedobrego dla Polski. Ja mam w pamięci spotkanie... więcej >>
owsiński

Co w gospodarce?

Mając na względzie potrzeby chwili GUS powinien na bieżąco informować, co dzieje się w polskiej gospodarce, szczególnie na tle sytuacji międzynarodowej z naszymi sąsiadami na czele. GUS jednak tkwi w zastygłej formule z dawnych lat... więcej >>
owsiński

„Ukraińcy” w Polsce

W świetle tego co dzieje się w tej sprawie w zachodniej Europie można bardzo dowolnie interpretować przepisy zarówno konwencji genewskiej jak i protokółu nowojorskiego. Wymienione przepisy dotyczące uznania kogokolwiek za „uchodźcę”... więcej >>
owsiński

Kto naprawdę rządzi światem?

Wszystko zaczęło się od wybuchu I wojny światowej i upadku europejskiego układu powstałego na kongresie wiedeńskim, który był szczytowym osiągnięciem broniących się przed skutkami rewolucji francuskiej monarchii europejskich. Ich... więcej >>
owsiński

Co nowego w Europie?

A sprawa nie leży wcale w wyborze określonej osoby, na której zresztą nikomu nie zależy, bowiem nawet w tym towarzystwie nikt poważnie nie traktuje ani urzędu ani osoby, ale w kolejnym obnażeniu, czym w istocie jest cała ta, z przeproszeniem... więcej >>
owsiński

Nareszcie konkrety, budownictwo mieszkaniowe

Mój program, którego wersję szczegółową musiałem sam opracować z racji trudności uzgodnień w zespole i braku czasu, opierał się na tych samych założeniach rozwojowych, a budownictwo mieszkaniowe i eksport również zostały wyeksponowane... więcej >>
owsiński

Klęski medialne i rzeczywiste

Zadanie przebudowy państwa jest najważniejsze, bez realizacji tego zadania będzie niewykonalne każde przedsięwzięcie zmierzające do realnej poprawy istniejącego stanu. To zadanie wymaga zmiany konstytucji, bowiem na podstawie tego potworka... więcej >>
owsiński

Europa „dwóch prędkości” i jej „przewodniczący”

Kraje nowo włączone zostały poddane dyskryminującym ograniczeniom produkcyjnym i zmuszone do masowej emigracji w poszukiwaniu pracy i miejsca zamieszkania. Przynajmniej 4 – 5 milionów ludzi z Polski, krajów bałtyckich i bałkańskich... więcej >>
owsiński

Stalinowska spuścizna

Dla pisanej historii Stalin jawi się jako zwycięzca w największej i najkrwawszej wojnie w dziejach świata, ale znacznie mniej się pisze i mówi o tym, że to on właśnie był głównym sprawcą tej wojny. Bez realizacji traktatu, a raczej... więcej >>
zz

Przyszłość Europy

Nie posądzam referentów sprawy o brak wiedzy i niekompetencję, ale z treści ich wniosków wynoszonych z krytycznej oceny obecnego stanu UE mogę jedynie skonstatować, że są to po prostu ludzie wynajęci, którzy mają za zadanie przedstawiać... więcej >>
owsiński

Uwagi żołnierza AK do publikacji rocznicowych

Rząd polski we Francji, a właściwie Sikorski osobiście nie miał zaufania do „sanacyjnego” generała i dlatego powołał Związek Walki Zbrojnej z dowództwem przebywającego już w Paryżu gen. Kazimierza Sosnkowskiego. ZWZ rozwijał... więcej >>
owsiński

Warunki rozwoju

Problem leży w tym, że Europa, a szczególnie najbardziej rozwinięty jej obszar skupiony w UE odstaje zbyt daleko od USA. Nie ma żadnego racjonalnego usprawiedliwienia dla europejskiego nienadążania za światowym rozwojem prezentowanym... więcej >>
304686