23042017Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


 
owsiński

Polityka zagraniczna i gospodarka

W składzie rządu muszą być przynajmniej dwie osoby / poza ministrami resortowymi/ które są wyczulone na sprawy gospodarcze, tymi osobami są premier i minister spraw zagranicznych. Niektórym naszym ministrom spraw zagranicznych wydaje... więcej >>
owsiński

Wizyta Merkel w Moskwie

Tak się dzieje od paruset lat, a najdobitniej od spisku „trzech czarnych orłów”, czyli od roku 1732, o ile mnie pamięć nie myli. Każde spotkanie Niemców z Rosjanami oznaczało zawsze coś niedobrego dla Polski. Ja mam w pamięci spotkanie... więcej >>
owsiński

Co w gospodarce?

Mając na względzie potrzeby chwili GUS powinien na bieżąco informować, co dzieje się w polskiej gospodarce, szczególnie na tle sytuacji międzynarodowej z naszymi sąsiadami na czele. GUS jednak tkwi w zastygłej formule z dawnych lat... więcej >>
owsiński

„Ukraińcy” w Polsce

W świetle tego co dzieje się w tej sprawie w zachodniej Europie można bardzo dowolnie interpretować przepisy zarówno konwencji genewskiej jak i protokółu nowojorskiego. Wymienione przepisy dotyczące uznania kogokolwiek za „uchodźcę”... więcej >>
owsiński

Kto naprawdę rządzi światem?

Wszystko zaczęło się od wybuchu I wojny światowej i upadku europejskiego układu powstałego na kongresie wiedeńskim, który był szczytowym osiągnięciem broniących się przed skutkami rewolucji francuskiej monarchii europejskich. Ich... więcej >>
owsiński

Co nowego w Europie?

A sprawa nie leży wcale w wyborze określonej osoby, na której zresztą nikomu nie zależy, bowiem nawet w tym towarzystwie nikt poważnie nie traktuje ani urzędu ani osoby, ale w kolejnym obnażeniu, czym w istocie jest cała ta, z przeproszeniem... więcej >>
owsiński

Nareszcie konkrety, budownictwo mieszkaniowe

Mój program, którego wersję szczegółową musiałem sam opracować z racji trudności uzgodnień w zespole i braku czasu, opierał się na tych samych założeniach rozwojowych, a budownictwo mieszkaniowe i eksport również zostały wyeksponowane... więcej >>
owsiński

Klęski medialne i rzeczywiste

Zadanie przebudowy państwa jest najważniejsze, bez realizacji tego zadania będzie niewykonalne każde przedsięwzięcie zmierzające do realnej poprawy istniejącego stanu. To zadanie wymaga zmiany konstytucji, bowiem na podstawie tego potworka... więcej >>
owsiński

Europa „dwóch prędkości” i jej „przewodniczący”

Kraje nowo włączone zostały poddane dyskryminującym ograniczeniom produkcyjnym i zmuszone do masowej emigracji w poszukiwaniu pracy i miejsca zamieszkania. Przynajmniej 4 – 5 milionów ludzi z Polski, krajów bałtyckich i bałkańskich... więcej >>
owsiński

Stalinowska spuścizna

Dla pisanej historii Stalin jawi się jako zwycięzca w największej i najkrwawszej wojnie w dziejach świata, ale znacznie mniej się pisze i mówi o tym, że to on właśnie był głównym sprawcą tej wojny. Bez realizacji traktatu, a raczej... więcej >>
zz

Przyszłość Europy

Nie posądzam referentów sprawy o brak wiedzy i niekompetencję, ale z treści ich wniosków wynoszonych z krytycznej oceny obecnego stanu UE mogę jedynie skonstatować, że są to po prostu ludzie wynajęci, którzy mają za zadanie przedstawiać... więcej >>
owsiński

Uwagi żołnierza AK do publikacji rocznicowych

Rząd polski we Francji, a właściwie Sikorski osobiście nie miał zaufania do „sanacyjnego” generała i dlatego powołał Związek Walki Zbrojnej z dowództwem przebywającego już w Paryżu gen. Kazimierza Sosnkowskiego. ZWZ rozwijał... więcej >>
owsiński

Warunki rozwoju

Problem leży w tym, że Europa, a szczególnie najbardziej rozwinięty jej obszar skupiony w UE odstaje zbyt daleko od USA. Nie ma żadnego racjonalnego usprawiedliwienia dla europejskiego nienadążania za światowym rozwojem prezentowanym... więcej >>
owsiński

Integracja imigracji czy imigracja integracji?

I o to właśnie chodzi, żeby podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do upośledzonych w naszych społeczeństwach, również i w życiu międzynarodowym zastosować metodę realnej – „integracji”. Piszę o tym od wielu lat, że podstawowym... więcej >>
owsiński

Kto następny, Tusk czy Merkel i co z tego dla nas?

Pani Merkel pojawiła się wreszcie w Warszawie po tylu zwłokach w sytuacji, w której jest chyba pewna swego, co może budzić zdumienie wielu Europejczyków. Po licznych klęskach politycznych, po których nie podniósłby się żaden inny... więcej >>
owsiński

Wielka Warszawa

Rok 1989 nie przyniósł Warszawie otwarcia na wielką rozbudowę, stolica Polski została reformą Buzka wtłoczona do województwa mazowieckiego, jakby w przygotowaniu jej redukcji do roli „stolicy regionu” przyszłego „superpaństwa... więcej >>
owsiński

Niemiecka wizyta w Polsce

Są to kolejno: 1.„Brexit” 2. Imigracja 3. Kwestie bezpieczeństwa 4. Zmiany w Unii. Tematyka jest tak szeroka, że można w niej zmieścić praktycznie wszystko, co się chce, tylko że problem polega na tym, że obie strony mogą w niej... więcej >>
owsiński

Jak było w 2016 roku?

Tego niestety nie mamy, chociaż podano, że wyprodukowaliśmy w ubiegłym roku 660 tys. samochodów, czyli o 18 tys. więcej niż w poprzednim roku. Nie są to dane imponujące, tym bardziej, że malutka Słowacja wyprodukowała ich ponad milion.... więcej >>
owsiński

Zapotrzebowanie na twórcze myślenie

Napisałem wówczas artykuł ostrzegający przed tym krokiem i proponujący powołanie rządu mniejszościowego z określonym programem przebudowy państwa i wówczas doprowadzenie do ewentualnego obalenia tego rządu i spowodowania przedterminowych... więcej >>
owsiński

Zapotrzebowanie na odwagę

Martwi mnie natomiast postawa kierownictwa parlamentu i rządu wykazująca niedopuszczalną tolerancję wobec oczywistej dywersji. Obowiązkiem marszałka sejmu było wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec bezprawnej okupacji mównicy... więcej >>
303237