Globalnie i Lokalnie
16

Wielka Nierządnica Sieć śmierci Bestii cz.3

14/03/2019
2652 Wyświetlenia
0 Komentarze
100 minut czytania
Wielka Nierządnica Sieć śmierci Bestii cz.3

Za wszystkimi przeobrażeniami świata stoi Tajna Rada tajnych stowarzyszeń. Według masońskich źródeł najważniejszą tajemnicą tajnych stowarzyszeń, jest stworzenie światowego rządu – „powszechnej demokracji” – „nowej Atlantydy”. Z biblijnego punktu widzenia świat przedpotopowy stał się straszliwie skorumpowany i zdegenerowany. Ta właśnie skorumpowana i zdegenerowana przedpotopowa cywilizacja, jest obiektem wytrwałej pracy tajnych stowarzyszeń, w celu jej przywrócenia.

0


Wielka Nierządnica

Rodowód tajnych stowarzyszeń

   Aby zrozumieć istotę tajnych stowarzyszeń należy wrócić do czasów Atlantydy. Na Atlantydzie doszli do władzy ludzie zdegenerowani, agresywni i nieobliczalni, wspomagani przez upadłego Czarnego kapłana boga Marduka, którzy opanowani manią wielkości, czuli się bezkarni i dążyli do całkowitej dominacji nad światem. Marduk utożsamiany z Lucyperem był humanoidalnym gadem Reptoidem z rodu Wężów, był humanoidalnym jaszczurem, kościejem rasy gadziej. A Szatan nazywany jest Smokiem lub Wężem pradawnym. Ze względu na swoje mroczne i chore ambicje miał jeden plan – opanować całą planetę i ogłosić się najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym bogiem w Radzie Bogów.

Upadli moralnie Atlanci używając zaawansowanej technicznie broni, takiej jak broń nuklearna i promienie kryształów, 25 tys. lat temu zniszczyli kontynent Mu na Pacyfiku oraz cywilizację Ujgur – Gobi w Azji i Europie. Zniszczyli tym samym aryjską cywilizację Mukulia-Mu rozciągającą się od Europy poprzez Azję i kontynent Mu do obydwu Ameryk. Oszczędzono jedynie prehistoryczny Egipt i Sumer, które przyjęły supremację Atlantydy.

Począwszy od 25 tys. lat temu Atlanci objęli supremację nad całym basenem Atlantyku od obu Ameryk po Europę Zachodnią i Południową oraz Afrykę i Sumer. Główny obszar Atlantydy stanowiła ocalała po kataklizmach wyspa Poseida i kolonie w Ameryce Środkowej z centrum w rejonie Karaibów i Florydy.

Imperium Atlantydy stanowiła federacja dziesięciu państw (królestw), a na jej czele stał cesarz, urzędujący w stolicy Cerne, na wyspie Poseida. Unia lub Liga Atlancka składała się z siedmiu królów na obszarze Atlantydy, natomiast trzej pozostali królowie rządzili na trzech znanych kontynentach w Europie, Azji i Afryce.

Następnie Atlanci dążąc do opanowania świata zniszczyli Mocarstwo Jonii oraz I i II Aryjskie Imperium Ramy, które odmówiły zwierzchnictwa Atlantydy, doprowadzając  12,5 i 8,5 tyś. lat temu do  I i II Potopu.

Do stworzenia rządów Szatana na Ziemi od dziesiątków tysięcy lat stała na przeszkodzie aryjsko-słowiańska cywilizacja, która wyznawała i wyznaje inne, pokojowe wartości. Szatan dążąc do opanowania świata, dąży do zniszczenia lub całkowitej niewolniczej uległości Ariów-Słowian, oraz wszystkie ludy o podobnych poglądach, które stoją mu na drodze.

W Księdze Objawienia czytamy: „I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon”. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.  I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś. Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów” (Ap 17:3-7). 

Proroctwo z Apokalipsy  (Ap.17) dotyczące mocarstw szatana uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela (Dn.2:28-43). Siódmym mocarstwem szatana a zarazem główną głową Bestii z Ziemi była koalicja anglo-amerykańska działająca w wielu dziedzinach po dziś dzień, jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe.  Następnie poprzez wznowienie bliskich korelacji USA z Watykanem, Bestia ta przepoczwarzyła się w Bestię szkarłatną.

Dziesięć rogów z Księgi Objawienia „A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią” ma dwa znaczenia. W doniesieniu do Cesarstwa Rzymskiego, dotyczy to dziesięciu państw, które tworzyły odrodzenie Cesarstwo Rzymskie w średniowieczu a obecnie tworzą Unię zachodnioeuropejską.

Natomiast w odniesieniu do globalistycznych zamiarów tajnych stowarzyszeń, dziesięć rogów oznacza dziesięć królestw-regionów świata, rządzonych przez dziesięciu królów-władców, nad którymi stoi jedna naczelna władza, podporządkowana Mardukowi-Lucyperowi. Ma on być najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym bogiem. Jest to koncepcja realizowana od dziesiątków tysięcy lat. Tajne stowarzyszenia na czele z tajną radą dążą do odbudowy modelu z czasów Atlantydy, kiedy Imperium Atlantydy składało się z dziesięciu królestw-regionów na których czele stał  cesarz w stolicy Cerne.

Obecny świat według NWO ma być podzielony według tej koncepcji na 10 regionów rządzonych przez dziesięciu władców a nad nimi ma stać jedna centralna władza, Zakon Iluminatów, których bogiem jest Marduk-Lucyper.

Dziesięć królestw świata, ma stanowić Stany Zjednoczone poszczególnych regionów świata: Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Wielkiej Brytanii, Europy, Afryki, Pacyfiku, Azji, Indii, Rosji, Ziemi Świętej (Carpathii). Tych mocarstw w pełni jeszcze nie było. Ta koncepcja na arenie politycznej świata zaczęła rysować się dopiero na przełomie XX i XXI wieku.

   Za wszystkimi historycznymi i politycznymi przeobrażeniami świata stoi Tajna Rada tajnych stowarzyszeń, obecnie Zakon Iluminatów, fałszywych Oświeconych, Zakon Iluminatów ulokowany jest na szczycie piramidy masońskiej i kontroluje całą masonerię świata. Według masońskich źródeł najważniejszą tajemnicą tajnych stowarzyszeń, jest starożytny plan przekazywany od tysiącleci w postaci ustnej tradycji, dla ustanowienia światowego rządu – „powszechnej demokracji” – „nowej Atlantydy”.

Z początkiem wieku siedemnastego plan nowego światowego porządku był przechowywany przez masonów największego związku narodów w dziejach ziemi – Imperium Brytyjskiego. Angielscy masanowie wierzyli, iż Północna Ameryka będzie tym kontynentem, z którego narodzi się nowa Atlantyda.

Historia o Atlantydzie jest podstawą filozofii wszystkich tajnych stowarzyszeń. Z biblijnego punktu widzenia zniszczenie Atlantydy było koniecznością, ponieważ przedpotopowy świat stał się straszliwie skorumpowany i zdegenerowany. Ta właśnie skorumpowana i zdegenerowana przedpotopowa cywilizacja, jest obiektem wytrwałej pracy tajnych stowarzyszeń, w celu jej przywrócenia.

Iluminaci oraz Masoneria przemilczają fakt, że ów „doskonały wzór rządów” doprowadził do destrukcji starej Atlantydy. Nie może być wątpliwości, co do tego, iż taki właśnie rząd, gdy zostanie przywrócony, przyniesie te same tragiczne rezultaty dla obecnego świata.

   Iluminaci i Masoneria powstałe na bazie tajnych stowarzyszeń, które w różnych formach istniały od zarania dziejów, swoje korzenie i doświadczenia czerpią jeszcze z czasów z przed potopu, z czasów upadku moralnego Atlantydy. Wtedy to czarna magia zdominowała społeczeństwo. „Czarni” kapłanami egipscy boga Amona-Marduka byli kontynuatorami czarnych magów z Atlantydy, których następcami byli Faryzeusze a obecnie są iluminaci i masoni. Wtajemniczeni masoni są kontynuatorami czarnych kapłanów-magów i elit z Atlantydy a ich bogiem jest Marduk-Lucyper.

Głównym godłem Iluminatów i Masonerii jest Bafomet, jest to posążek przedstawiający Lucypera zasiadającego na tronie świata.

Z historii Atlantydy wiadomo, że religia Atlantów początkowo wyłącznie naukowa, o czystej i wzniosłej metafizyce, zdegenerowała się powoli aż do stanu kultu zupełnie sadystycznego i satanistycznego. „Biali” wtajemniczeni byli prześladowani przez czarnych magów. Lecz nawet w najgorszym okresie, dawna religia miała swych wyznawców. Utrzymała się ona w kolegiach „białych” wtajemniczonych. Trwali oni w podtrzymaniu metafizycznym swoich poglądów i zasad dawnej religiiUlegając jednak prześladowaniu ze strony czarnych magów i kapłanów tamtego przeklętego kultu, wtajemniczali oni w swoje tajniki nowych adeptów w tajemnicy.

Zakładali oni związki po całej Atlantydzie i dzielnie walczyli o większy wpływ moralny nad ludem ze zdegenerowanymi kapłanami. Na koniec zgnieceni przewagą liczebną tamtych, zdradzeni, wyemigrowali do kolonii i tam zakładali swoje związki.

Ale wyznawcy czarnej magii z Atlantydy przybyli nawet do kolonii atlanckich, aby ich unicestwić. Zakładali oni swoje loże i ustanawiali warunki przyjęcia z ceremoniami rozkosznymi, zmysłowymi i materialnymi. A ponieważ człowiek łatwiej się da skusić na amoralność zmysłów, niż na moralność duszy, dlatego czarni magowie mieli wielu zwolenników i ich obrzędy satanistyczne cieszyły się dużą popularnością. Obrzędy te schlebiały ich złym instynktom i umilały życie. W ten sposób świat został tknięty zarazą. Rozpowszechniły się zwyczaje, które dotrwały do naszych czasów.

Historia Atlantydy ustanawia podstawę ideologiczną, na której opierają się wszystkie tajne stowarzyszenia. Czy jest to „wspólna federacja dziesięciu królów”, „filozoficzne imperium”, „nowa liga Atlantydzka”, „nowy światowy ład” czy „nowa Atlantyda”, znaczenie jest zawsze to samo: ustanowienie tzw. „oświeconego” rządu światowego.

Tajne stowarzyszenia istniały w większości, jeżeli nie we wszystkich narodach świata. W cieniu za tajnymi stowarzyszeniami stoi super tajne stowarzyszenie, nadrzędne w stosunku do pozostałych. Ta Tajna Rada była kręgosłupem wszystkich imperiów świata. Począwszy od Egiptu, poprzez imperia Mezopotamii, Grecji, Rzymu, Islamu, Imperium Mongołów, Hitlerowskich Niemiec, Imperium Sowieckiego, Chińskiego i innych. Ta super tajna grupa, Tajna Rada, na przestrzeni dziejów była nazywana: Zakonem Starożytnych Filozofów Zakonem Poszukiwania, Zakonem Ludzi Oświeconych, oraz Zakonem Syjonu i Zakonem Świątyni, powiązanych z Zakonem Templariuszy. W Średniowieczu Zakon Syjonu oraz Zakon Templariuszy, pełniły rolę „nad-masonerii”, później tą rolę przejął Zakon Iluminatów. Obecnie od końca XVIII w. istnieje odnowiony w nowych strukturach Zakon Iluminatów, oficjalnie rozwiązany a nie nieoficjalnie nadal działający w strukturach Masonerii. Zakon ten potocznie nazywany jest Iluminaci lub ziluminowana Masoneria, lub wprost Masoneria.

Tajne stowarzyszenia były aktywne na przestrzeni dziejów w większości cywilizacji. Kapłani i filozofowie z Egiptu, Grecji, Indii, Chin i reszty starożytnego świata zostali skupieni w niezależną organizację by instruować i doradzać ich przywódcom. Ten starożytny zakon wywodzi się z Atlantydy. To tam został opracowany plan – „wielki plan”, plan wielkiej utopii, który kieruje światowymi zdarzeniami poprzez milenia i zawiera nawet tajemniczy projekt tego, co stało się później Ameryką. „Wielki plan” odziedziczyły tajne stowarzyszenia starożytnego Egiptu i były doskonale zorientowane w tym, że istnieje wielki ląd na zachodniej półkuli, który nazywamy obecnie Ameryką. Wiedzieli o tym długo przed „odkryciem” Kolumba.

Geneza powstania organizacji masońskich

   Masoneria jest największą i najstarszą organizacją spośród tajnych stowarzyszeń i do dzisiaj jest wciąż jedną z najpotężniejszych na świecie. Masoni nawiązują do tradycji cechu wolnomularzy. Wolnomularze wywodzą się ze Starożytnego Egiptu, kiedy to wybrany typ kamieniarzy i budowniczych posiadał specjalną matematyczną wiedzę niezbędną do budowania piramid. Następnie byli budowniczymi pałaców w Tyrze oraz świątyni Salomona

Salomon do końca swego życia nie był wierny Bogu i praktycznie był on człowiekiem, który zainicjował jedną z głów Bestii. Salomon uwikłał się u schyłku swego życia w wielbienie demonów, szatana oraz stosowanie magii żydowskiej kabały, której tradycje przejął od egipskich czarnych kapłanów boga Amona-Marduka a oni od czarnych kapłanów z Atlantydy. Żydowska kabała została spisana przez Faryzeuszy jako Talmud, a który stał się podstawą do opracowania Protokołów Mędrców Syjonu.

Najbardziej znanym znakiem Bestii apokaliptycznej jest sześcioramienna gwiazda Dawida, znana doskonale z flagi Izraela. Gwiazda ta posiada sześć trójkątów. Każdy trójką ma trzy boki czyli 3×6. Sataniści uważają sześcioramienną gwiazdę, szatański heksagramem jako najstarszy i najmocniejszy symbol satanizmu. Heksagram szatański jest oficjalną flagą Izraela – obrazu Bestii!

Król Salomon, który ustanowił ten symbol Izraela nie był wiernym Bogu u schyłku swego życia i służył fałszywym bogom – demonom. Gwiazda sześcioramienna stała się znana jako Pieczęć Salomona w egipskiej magii. Salomon był uwikłany w poczynania ówczesnej Bestii – Synagogi Szatana.

Tzw. Gwiazda Dawida nigdy nie była oficjalną flagą Izraelitów i najstarsze zapiski nie wspominają o niej. Król Dawid nie miał z tą gwiazdą nic wspólnego. W rzeczywiści, starożytni Izraelici oraz Żydzi ortodoksyjni używali oraz nadal używają tzw. Menory, symbolu danego przez Boga. Menora jest to siedmioramienny świecznik.

Gwiazda Dawida znana jest także pod nazwą Tarcza Dawida (Mogen David) oraz Pieczęcią Salomona. Owa gwiazda, demoniczny heksagram, jest używana przez Izrael jedynie przez ostatnie 200 lat.

Szczegóły nie są dzisiaj dokładnie znane, ale po śmierci Salomona Izrael rozpoczął marsz  ku satanizmowi. Kolejni królowie izraelscy postępowali coraz gorzej a szczytowym grzechem Izraela było wielbienie szatana w świątyni Boga!

Izraelici składali nawet swoje dzieci na ofiary dla demonów takich jak Baal czy Marduk. Ziemia izraelska była przepełniona lichwą, przemocą, przelewem krwi, czarami, bałwochwalstwem, cudzołóstwem oraz wszelkiego rodzaju możliwymi zboczeniami. Dokładnie, jak to się dzieje dzisiaj w nowożytnym Kanaanie, czyli dzisiejszym Izraelu.

Z Biblii wynika, że państwo Izrael za króla Salomona było największą potęgą militarną i gospodarczą ówczesnego świata. Starożytny Izrael będąc potęgą światową za czasów króla Salomona, stał się pod koniec jego rządów Bestią, która rozpoczęła walkę z Bogiem otrzymując od tego momentu mnóstwo prorockich ostrzeżeń a także kar w postaci pierwszego i drugiego zburzenia Jerozolimy.

W rezultacie odstępstw religijnych za czasów Salomona 12 pokoleń Izraela rozdzieliło się na dwa królestwa – Judy i Izraela, Z czasem Izrael – 10 pokoleń – został całkowicie podbity przez Asyrię i słuch o nim przynajmniej oficjalne niemal zaginął. Królestwo Judy zostało także zniszczone przez wojska babilońskiego króla Nabuchodonozora II.

Dzisiejszy Izrael, pod flagą heksagramu jest niszczycielską siłą Bestii apokaliptycznej, która otrzymała władzę od samego Szatana. Flaga jest najbardziej wymownym dowodem.

Iluminaci i żydomasoni  są zdeterminowani, aby zbudować świątynię Salomona w Jerozolimie.  Wynika z tego, że chrześcijanin nie może mieć nic wspólnego z szatańską gwiazdą, którą dumnie obnosi współczesna Synagoga Szatana – Izrael. Gwiazda ta jest licencją Szatana/Lucypera. Izraelici nigdy przedtem nie używali tej gwiazdy.

Syjoniści byli i są sługami Lucypera pod przykrywką służenia Bogu oraz przestrzegania Biblii.  Ich „świętym” słowem jest słowo Lucypera a ich „świętą” księgą jest demoniczny Talmud, który stał się podstawą do opracowania Protokołów Mędrców Syjonu. Synagoga Szatana realizuje nieustannie Protokoły Mędrców Syjonu, które są w rzeczywistości protokołami Lucyfera oraz jego planem zniewolenia świata.

Stąd właśnie bierze się nazwa Syjonizm. Niemniej termin ten jest także formą wprowadzania ludzkości w błąd. Pozornie dąży się do odbudowy Izraela, ale w rzeczywistości celem Bestii jest eliminacja wszelkich religii i zastąpienie ich lucyperianizmem. W tym celu szykuje się świątynię w Izraelu aby tam zamieszkał przyszły fałszywy mesjasz, Antychryst. On będzie sprawował rządy z ramienia Lucypera lub sam będzie wcieleniem Lucypera oraz będzie wymagał jego wielbienia.

Szczególną cechę Bestii jest kłamstwo. Jesus utożsamił Szatana z kłamstwem a Faryzeuszy uznał za potomstwo Szatana, czyli ojca kłamstwa:  „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J.8:44).

Władza Bestii była dana od Szatana, czyli Smoka. Dzisiaj Bestia jest znana jako – Syjonizm, Iluminizm – Synagoga Szatana (iluminaci, masoneria, żydomasoneria, globaliści, żydzi, finansjera żydowska). Dzisiaj siły syjonistów są niezwykle potężne. Lucyfer używając Syjonizmu kontroluje cały świat zachodni na czele z USA i Anglię czyli dwurożną Bestię. Źródłem mocy Bestii jest smok, czyli szatan. Cała ziemia uwielbi w przyszłości Szatana-Smoka i odda mu pokłon za przekazanie mocy Bestii.

 „A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę” (Ap.13:2-4).

Syjoniści uprawiają wszelkie formy kabały, czarów czy otwartego demonizmu. Nie jest także tajemnicą, że podczas czarnych mszy ofiarowuje się ludzkie ofiary Lucyperowi. Z tego właśnie powodu ruch syjonistyczny, zwany także globalizacją dąży do globalnego rządu. Nowy Porządek Świata nazywany jest Lucyperiańskim Nowym Porządkiem Świata.

Syjoniści planują przywrócenia Jerozolimy do rangi stolicy Izraela, a także świata, co za tym idzie planowane jest przywrócenie do życia świątyni Salomona, jako III świątyni jerozolimskiej.

Początek pisanej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia; istnieje jednak szereg wolnomularskich informacji o ich starożytnym pochodzeniu.

   Cech wolnomularzy w swej strukturze składał się z lóż działających w różnych krajach.. Na przełomie XVII/XVIII wieku, kiedy wolnomularstwo operatywne zaczęło się przekształcać w spekulatywne (tworzone przez hermetyków i filozofów), lożą wolnomularską zaczęto nazywać miejsce spotkań masonów „nowego typu”, którzy nie pracowali już fizycznie, lecz doskonalili się duchowo, podążając ścieżkami filozofii, nauki i oświecenia. Zachowywano też określony ceremoniał (zwany rytuałem), który regulował drobiazgowo sposób zachowania się w loży, strój, stosunki wzajemne itp. Obecnie dla odróżnienia różnych grup masońskich używane jest słowo ”ryt”.

Masoneria we współczesnej formie powstała w roku 1717 w Londynie, jako połączenie dawnego cechu budowniczych zwanych Wolnomularzami i Różokrzyżowców. Konkretnie było to połączenie lóż wolnomularskich z częścią lóż różokrzyżowych. Właściwa masoneria, powstała z zetknięcia wolnomularstwa operatywnego i nauk filozoficznych oraz starożytnej wiedzy tajemnej.

   Innym tajnym stowarzyszeniem połączonym bezpośrednio z Masonerią są Iluminaci. Nazwa ”Iluminaty” oznacza oświeceni, pochodzi od Lucyfera, którego nazwa oznacza ”niosący światło”. Lucyfer po upadku i buncie przeciwko Bogu stał się Lucyperem ”tracącym światło”, czyli Szatanem. Iluminaci są oświeceni, ale nie w rozumieniu pozytywnej wiedzy tylko w rozumieniu doktryny czarnego okultyzmu.

Iluminaci stanowią Tajną Radę tajnych stowarzyszeń, są tajnym stowarzyszeniem wewnątrz tajnego stowarzyszenia, jakim jest Masoneria. Stanowią szczyt piramidy masońskiej, na szczycie której umieszczone jest oko zwane ”złym okiem Lucypera”. Wywodzący się z Egiptu symbol piramida z okiem Lucypera na jej szczycie jest jednym z najstarszych i najznaczniejszych symboli iluminizmu i masonizmu. Dominuje w nagłówkach wszelkich masońskich dokumentów, a także na rewersie wielkiej pieczęci USA, której reprodukcja widnieje na każdym jednodolarowym banknocie.

Termin „Iluminaci” („Oświeceni”), sięga czasów „czarnych” kapłanów w Starożytnym Egipcie a przez nich upadłych czarnych kapłanów-magów na Atlantydzie. Iluminaci działali w historii, jako grupy pod różnymi nazwami.

Do terminu „Iluminaci”, odwoływali się Faryzeusze, których nazywano „uczeni w piśmie”. Geneza powstania sekty Faryzeuszy sięga Babilonu, czasów niewoli babilońskiej Izraelitów, a po przybyciu do Izraela funkcjonowała jako tajne stowarzyszenie. Faryzeusze wywodzą się z żydowskiej babilońskiej szkoły okultystycznej, są twórcami żydowskiej kabały. Faryzeusze byli kontynuatorami i następcami egipskich „czarnych” kapłanów boga Amona-Marduka. To oni pod egidą „czarnych” kapłanów egipskich stworzyli żydowską Biblię. Następnie już w czasach ne iluminaci i rabini jeszcze raz skorygowali zapisy biblijne aby bardziej pasowały do ich celów.

Faryzeusze po wprowadzeniu przez nich Judaizmu zostali rabinami lub iluminatami w tajnych organizacjach. Faryzeusze powiązywani są ze współczesnymi masonami, których okultystyczna agenda dokonuje przewrotu w sposobie myślenia współczesnego społeczeństwa. To oni tworząc żydowską Biblię stworzyli plagiat i mistyfikację aby spętać ludzkość i uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, oraz aby wpoić Żydom, że mają jakąś szczególną rolę do spełnienia w świecie. Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego. Ta mistyfikacja o żydowskim narodzie wybranym jest propagowana i lansowane przez dwie pozostałe religie abrachamowe, Chrześcijaństwo i Islam.

Można porównać charakterystykę faryzeuszy ze współczesnymi syjonistami, żydomasonami i ich tajnymi praktykantami kabały, jednocześnie udającymi przed ludźmi pobożnych judaistów przestrzegających tradycji zawartych w Starym Testamencie.

Nazwa „Iluminaci” odnosi się także do sekty manichejczyków, którzy głosili, że są „oświeceni” przez niebo, a ich doktryna odrzucała jedność z Bogiem i sprowadzała się do radykalnej anarchii, polegającej na zniszczeniu wszelkich religii, społeczeństw i zniesieniu prawa własności. Jednak dopiero Zakon Iluminatów założony przez Adama Weishaupta w 1776 roku, zaczął wprowadzać te idee w czyn poprzez ścisłe powiązanie ich ze światem polityki i finansów.

Iluminaci i Masoneria w nowych strukturach

Pierwsze oznaki Bestii wyłaniającej się z czeluści można było zaobserwować w pod koniec XVIII wieku, kiedy Adam Weishaupt zapoczątkował ponowne odrodzenie się Bestii przeciwnej Chrystusowi oraz Jego Królestwu. W tym okresie powstał współczesny Syjonizm (Zakon Iluminatów) i dzięki wsparciu Szatana rozpoczął on tryumfalny marsz w kierunku zniweczenia planu Boga w stosunku do ludzkości i zaprowadzenia własnego Nowego Porządku Świata. Izrael, czyli obraz Bestii pojawił się ponownie na arenie świata dopiero w roku 1948.

   Zakon Iluminatów w nowych strukturach został założony 1 maja 1776 roku w Ingolstadt w Bawarii przez Adama Weishaupta (1748-1830), absolwenta a później profesora bawarskiego jezuickiego uniwersytetu w Ingolstadt. Organizacja ta pełniła w istocie rolę „nad-masonerii”, gdyż zaczęła przejmować kontrolę i mieć przemożny wpływ na całe wolnomularstwo. Iluminaci mieli być w masonerii i z masonerii aby poruszać się pośród niej sekretnie. Zakon Iluminatów jest izbą wyższą Masonerii.

Weishaupt poza naukami uniwersyteckimi został wyszkolony w dziedzinie okultyzmu egipskiego, przez „czarnego” kapłana egipskiego. Weishaupt otrzymywał dyrektywy między innymi z nowoutworzonego Domu Bankowego Rothschildów. Amschel Rothschild był jednym z jego popleczników. Weishaupt sformułował plan, z pomocą którego wszystkie systemy tajemne miały być sprowadzone do jednej potężnej organizacji.

Dla udoskonalenia organizacji swego Zakonu Weishaupt pilnie studiował statuty Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów) i na nich się wzorował. Zachowanie tajemnicy było wymuszane wśród Iluminatów w taki sam sposób, co w greckich szkołach misteryjnych i tak jak jest to bez wątpienia robione dziś w organizacjach supermasońskich i tajnych stowarzyszeniach.

Stworzono dwie doktryny Zakonu. Doktrynę zewnętrzną, oficjalną dla ogółu i wewnętrzną dla wysoko wtajemniczonych, która przedstawiała właściwe cele zakonu. Oficjalnie Weishaupt twierdził, że wymyślona przez niego doktryna miała na celu tylko „oświecenie” i poprawę bytu ludzi oraz zapewnienie im szczęścia.

Wewnętrzne cele zakonu nie były wyłącznie polityczne, ale przede wszystkim ideologiczne, chodziło bowiem o zniszczenie ówczesnego „ładu historycznego”, w którym przeważały jeszcze wpływy chrześcijaństwa. Celem głównym spisku Weishaupta było radykalne zniszczenie chrześcijaństwa lub co najmniej usunięcie go do roli religii wyłącznie prywatnej, a więc bez wpływów na życie społeczne i polityczne. Bowiem iluminaci stawiali sobie za główny cel ustanowienie światowego systemu kontroli pod swoim przewodnictwem drogą powszechnej rewolucji. Plan ten sprowadzał się w praktyce do pięciu głównych punktów: zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów, zniesienie własności prywatnej, zniesienie patriotyzmu i ducha narodowego, zniszczenie życia rodzinnego i instytucji małżeństwa oraz ustanowienie grupowego wychowania dzieci, zniszczenie wszelkiej religii (głównie chrześcijaństwa).

Wedle iluminatów człowiek pozbawiony Boga, w swej dezorientacji skłonny będzie oddać pokłon każdemu kogo mu się wskaże na władcę wszechświata – nawet szatanowi, który obiecuje przecież ludziom także „królestwo”, tyle, że czysto „ziemskie”. Zaczęto więc nauczać, że religia powinna być stopniowo wyeliminowana i zastąpiona kultem rozumu. Aby przyciągnąć do iluminizmu także chrześcijan i uwiarygodnić swój Zakon, Weishaupt uciekł się do podstępu, próbując uzasadnić jego tajność w kategoriach chrześcijańskich. Jednak prawdziwe cele zakonu były ukryte dla otoczenia.

   W 1782 roku siedziba główna ziluminizowanego wolnomularstwa została przeniesiona do Frankfurtu nad Menem, kontrolowanej przez Rothschildów twierdzy finansowej Niemiec. Wtedy Frankfurt, rodzinne gniazdo pochodzącej z Babilonu żydowskiej bankierskiej rodziny Rothschildów stał się ośrodkiem konspiracji. To z Frankfurtu konspiracja ta rozszerzała się we wszystkich kierunkach.  Od tego czasu Masoneria oraz wszystkie tajne stowarzyszenia zaczęły być kontrolowane przez Żydów. Ci nowi członkowie wnieśli nowe pieniądze i nową energię do systemu Weishaupta. Zaopatrzona finansowo potężna machina Weishaupta była gotowa do działania. Z loży frankfurckiej wyszedł gigantyczny plan rewolucji światowej.

Wprawdzie Zakon oficjalnie został rozwiązany i formalnie zarzucono nazwę „Iluminaci” przyjmując godło „zreformowanej masonerii”, ale w istocie nadal prowadzono dotychczasową działalność.

Po śmierci Weishaupta, naczelne zwierzchnictwo masonerii i innych tajnych związków przeszło w ręce Carla (Kalmanna) Rothschilda – syna Amschela.

Tak więc mimo pozornego upadku „oświeceni” przetrwali i potężnieli z każdym rokiem mając poprzez, opanowaną -„ziluminowaną”- przez siebie masonerię, przemożny wpływ na takie wydarzenia w historii jak rewolucja francuska 1789 roku , rewolucja bolszewicka w Rosji 1917 roku, czy obie wojny światowe. Warte podkreślenia jest to, że w wielu przypadkach wydarzenia te zostały najpierw szczegółowo zaplanowane, a potem po wielu latach, z zadziwiającą konsekwencją zrealizowane (do tej pory przynajmniej w większej ich części). Przykładem tego jest choćby „plan trzech wojen światowych” wyłożony jasno w pismach niektórych przedstawicieli „oświeconych”.

Wojny te miały wpędzić każdy naród w konflikt tak krwawy i chaotyczny, by ostatecznie każdy naród zrzekł się swojej suwerenności narodowej na rzecz rządu międzynarodowego,

Trzecia wojna światowa miała wybuchnąć na Bliskim Wschodzie pomiędzy muzułmanami a Żydami i spowodować biblijny Armagedon. Przed końcem trzeciej wojny światowej zmęczone wojną narody miały być gotowe do zaakceptowania jakiegokolwiek planu przynoszącego możliwie najdłuższy pokój, a jednoczącego cały świat pod zgubnym sztandarem Lucyperiańskiego Nowego Porządku Świata.

Według założonego planu, ludzie zmuszeni bronić się przeciwko mniejszości rewolucjonistów, będą tępić owych niszczycieli cywilizacji, a większość nie wiedząca gdzie skierować swe uwielbienie, przyjmie prawdziwe światło za pośrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucypera, wyprowadzonej w końcu na widok publiczny. Manifestacji wynikłej z ogólnej reakcji na zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu, obu pokonanych i wytępionych w tym samym czasie.

NWO barbarzyńców – plan Bestii

   Istnieje spisek Synagogi szatana (iluminatów, masonerii, syjonistów, żydobankstertów) z „przywódcami” i wpływowymi ludźmi różnych krajów świata, mający za zadanie przekształcenie ludzkości w coś, co służyć będzie żydowsko-masońskiemu kartelowi bankowemu. Wojny, terroryzm, depresje gospodarcze, zmiany polityczne i społeczne, cała branża rozrywki, itp. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo doprowadzić do powstania państwa policyjnego Orwella.

W roku 1969, pracownik Rockefellera, dr Richarda Day dyrektor sponsorowanej przez Rockefellera organizacji „Planned Parenthood Federation” przedstawił na konferencji w Pittsburghu koncepcję „działań, jakie nabiorą rozmachu w XXI wieku”.

Opisuje on „nowy system świata”, jaki już został wdrożony, a celem którego było stałe przekształcanie świata w nową formę.

Dr Richard Day był wtajemniczony w plany ustanowienia elitarnej grupy, która rządzi światem zachodnim w celu stworzenia dyktatury światowej. Globalna tyrania, zazwyczaj nazywana „New World Order”, zawierać ma świeckie i duchowe składniki jednego Rządu Światowego i jednej Religii Świata: przyszłą rzeczywistość, jaką ci, którzy rozumieją te sprawy, nazywają totalitarnym imperium światowym Lucypera.

 „Planujemy, że działania nabiorą rozmachu w XXI wieku. Wszystko jest przygotowane i nikt nas nie powstrzyma”. Wszystko to obecnie staje się faktem.

Niektórzy z was myślą, że mówię o komunizmie. Cóż, to, o czym mówię, jest znacznie większe niż komunizm!”.

Wszystko jest już na swoich miejscach i nikt nie może teraz nas powstrzymać”.

Ludzie, którzy nie zechcą iść „z postępem” będą „załatwiani w humanitarny sposób„. Nie będzie męczenników – „Ludzie będą po prostu znikać„.

Głównymi kierunkami działań, które 20 marca 1969 roku przedstawił na konferencji dr Richard Day aby osiągnąć założony cel mają być: globalna współzależność, kontrola populacji, kontrola żywności, kontrola pogodowa, kontrola informacji, polityka wynarodowienia i inne.

Amerykański przemysł zostanie poddany świadomemu sabotażowi, aby stał się niekonkurencyjny. Plan przewiduje, że różnym częściom świata będą przypisane różne role przemysłowe i handlowe, a wszystko w ramach jednolitego systemu globalnego. Dalszy prymat Stanów Zjednoczonych, względna niezależność i samowystarczalność Stanów Zjednoczonych musi zostać zmieniona w celu stworzenia nowej struktury, i aby to zrobić, najpierw trzeba zburzyć stary model, a przemysł amerykański był przykładem tego starego modelu.

Każdej części świata będzie przyporządkowana inna specjalizacja, a tym samym staną się one współzależne i wzajemnie będą się potrzebować. USA pozostanie ośrodkiem rolnictwa, zaawansowanej technologii, komunikacji i edukacji, ale przemysł ciężki zostanie wytransportowany.

Znane są od lat plany elit  globalistycznych, które chcą ograniczyć populację ludności na ziemi o około 85%. Obecnie populacja ludzi liczy około 7 mld, a globaliści chcieliby ograniczyć ludzką populację co najmniej do 1 miliarda a najlepiej do optymalnych 500 tysięcy. Te palny są bardzo stare. Już w 1973 roku odbyła się w Warszawie konferencja  z której tajne dokumenty mówią o planach globalistów. Już wtedy mówiono, że to się stanie między innymi  za pomocą fal radiowych, a konkretnie za pomocą mikrofal. Technologia 5G jest między innymi narzędziem aby ten zamiar skutecznie wprowadzić w życie. Kontrola populacji to nie tylko kontrola urodzeń ale także kontrola nad każdym przedstawicielem ludności świata. Jest to kontrolowania ludzkich poczynań

Zostanie zmniejszenie znaczenia rodziny. Wydawane będą pozwolenia na posiadanie dzieci. Edukacja seksualna stanie się narzędziem rządu światowego. Seks zostanie oddzielony od małżeństwa i reprodukcji, nastąpi wyzwolenie seksualne, aby służyć rozbiciu rodziny i zmniejszeniu populacji. Aborcja, rozwód i homoseksualizm będą społecznie akceptowalne.

Homoseksualiści otrzymają zgodę na to, aby działać jawnie. Każdy, w tym osoby starsze, będzie zachęcany do uprawiania seksu. Wszystko będzie dozwolone. Ostatecznym celem jest seks bez reprodukcji. Reprodukcja bez seksu będzie się odbywać w laboratoriach. Wielkość rodziny będzie ograniczona.

Planowania jest kontrola nad opieką zdrowotną. Będzie ograniczony dostęp do przystępnej cenowo opieki medycznej. Dostęp do szpitali będzie ściśle kontrolowany.

Nastąpi eliminacja prywatnych gabinetów lekarskich. Eutanazja stanie się faktem, każdy będzie miał  prawo do życia przez określony czas.

Zostanie zaniechanie leczenia nowotworów jako środek kontroli populacji. Dr Day powiedział już w 1969 roku, że skuteczne terapie i lekarstwa na raka istnieją w Instytucie Rockefellera, lecz jest to trzymane w tajemnicy do celów depopulacji. Będą pojawiać się nowe sztucznie stworzone choroby, które nigdy wcześniej nie występowały. Nastąpi wzrost chorób zakaźnych sztucznie wywołanych.

Zawały serca mogą stać się  forma egzekucji. Jest możliwość symulacji prawdziwego ataku serca, może być stosowany jako metoda zabijania.

Zaopatrzenie w żywność dostanie się pod ścisłą kontrolę. Uprawianie własnej żywności będzie zakazane. A jeśli ktoś będzie się przy tym upierać, to stanie się przestępcą. Ostatecznie, czy wzrost populacji nastąpi, czy też nie, zaopatrzenie w żywność znajdzie się pod scentralizowaną kontrolą, aby ludziom wystarczało do własnego wyżywienia, ale brakowało na żywienie uciekinierów z nowego systemu

Będzie możliwość kontrolowania pogody metodą modyfikacji pogodowych. Kontrola pogody jest traktowana jako narzędzie walki, broń wpływającą na politykę społeczną. Z jednej strony można doprowadzić do wystąpienia suszy w okresie wegetacji, i nic nie wyrośnie, a z drugiej strony można wywołać długotrwałe deszcze podczas żniw, i pola są zbyt błotniste by zebrać plony, można też zrobić i to i to.

Rządzą ci, którzy mają dostęp do informacji. Ludzi będzie się kontrolować poprzez udostępnianie określonych informacji. Tym samym informacje będą selektywne. Nie każdy będzie mógł mieć własne książki. Niektóre książki znikną z bibliotek. Szczególnie te, które zawierają niepożądane informacje, nieodpowiednie do nowego systemu. Klasyka literatury będzie podlegać subtelnej zmianie.

Pewne dane naukowe mogą być – i były fałszowane po to, by otrzymać pożądane efekty. Nauka stała się wykładnią prawdy. Nauka i badania naukowe są towarem, wyniki tych badań zależą od tego na jaką wiedzę jest popyt, na prawdziwą czy fałszywą

Restrukturyzacja edukacji stanie się narzędziem indoktrynacji. Dzieci będą spędzać coraz więcej czasu w szkole, ale w wielu szkołach nie będą uczyć się niczego. Nauczą się pewnych rzeczy, ale nie tak jak dawniej. Będą lepsze szkoły w lepszej dzielnicy z lepszymi ludźmi – ich dzieci będą uczyć się więcej. W lepszych szkołach, uczenie się będzie przyspieszone. Dany człowiek będzie ekspertem ale tylko w wybranej dziedzinie, i nie będzie orientował się w żadnej innej.

Politycy będą manipulowanibez ich wiedzy” [kontrola umysłu – manipulacja mentalna]. Wybrani urzędnicy są pod wpływem innych tak że realizują ich plany myśląc że to ich własne, ale faktycznie są manipulowani poprzez kontrolę umysłu, sposobami których nie rozumieją.

Prowadzona jest polityka wynarodowienia, oraz dążenie do zabicia w ludziach tożsamości narodowej. Wywołany na świecie terroryzm ma służyć aby zdobyć zgodę ludzkości na projekt globalnego państwa policyjnego.

Day powiedział, że mogą skorzystać z „jednej lub dwóch bomb atomowych, aby przekonać ludzi, że to oni tu rządzą interesem”. Powstrzymał się od nazwania, kto jest tym „oni”, lecz można się tego łatwo domyślić. Biorąc pod uwagę, że pracował dla Rockefellerów, zakładać należy, że chodziło mu o Rockefellerów i ich szefów, Rothschildów. To dodaje tym większej wagi do powszechnie panującego poglądu, że to światowa lichwa jest odpowiedzialna za większość aktów terroryzmu.

Day powiedział również, że wojna jest metodą przestarzałą, gdy wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo nuklearnej wymiany, zatem terroryzm będzie używany zamiast niej.

Kryzysy gospodarcze są celowe i stanowią część agendy państwa policyjnego. A ludzi trzeba kształcić tak, żeby myśleli, iż te wydarzenia są przypadkowe.

Dojdzie do wzrostu poziomu bezrobocia i masowej migracji w celu wykorzenienia dawnych (konserwatywnych) społeczności. Zmiany społeczne doprowadzą do eliminacji tradycji.

Dojdzie do ograniczeń w możliwości podróżowania. Prywatna własność domów przestanie istnieć. Utrata pracy jest elementem utraty bezpieczeństwa.

Pornografia, przemoc i obsceniczność w telewizji i filmach zostaną znacznie zwiększone. Ludzie będą znieczulani i odwrażliwiani na przemoc i pornografię oraz zmuszani do myślenia, że życie jest krótkie, niepewne i brutalne. Muzyka będzie coraz gorsza i będzie wykorzystywana do indoktrynacji. Rozrywka będzie narzędziem wpływania na młodych ludzi. Nastąpi potrzeba większej ilości więzień, zostaną w tym celu wykorzystane szpitale.

Wszystkie religie zostaną wymieszanie. Stare religie będą musiały odejść. Zostaną wprowadzone zmiany w Biblii poprzez zmiany kluczowych słów. Kościoły będą  pomagały we wprowadzaniu nowego systemu.

Inflacja jest nieograniczona. Można umieścić nieskończoną liczbę zer za dowolną cyfrą i umieścić przecinki, gdzie tylko się chce. Inflacja jest narzędziem kontrolerów – (iluminatów, syjonistów, żydobankstertów). Wymiana pieniędzy nie będzie gotówką lub materialną rzeczą, ale elektronicznym sygnałem komputerowym. Zarobki będą wchodzić na konto elektroniczne. Będzie jeden system bankowy. Ludzie będą mieć przy sobie tylko bardzo małe kwoty, rodzaj kieszonkowego. Każdy zakup większych istotnych kwot lub wszystkich zostanie wykonany w formie elektronicznej. Każdy produkt i usługa będą maiły swoje kody identyfikacyjne. Będą przechowywane dane komputerowe mówiące o zakupach każdego człowieka, oraz o sprzedaży każdego towaru, będzie możliwość ich analizy. Ograniczona będzie możliwość oszczędzania. Nie będzie można zgromadzić dużego majątku. Bogactwo to władza a bogactwo w rękach wielu osób nie jest dobra dla systemu i dla nich samych.

Wszystkie posiadane przez daną osobę karty bankowe zostaną zamienione na jedną. Następny krok – karta zostanie zamieniona na implant pod skórą. Chip pod skórą z wyłączeniem pieniądza papierowego. O tym planowano już w latach sześćdziesiątych. Karta może być skradziona lub zgubiona, a implantu nie można zgubić, sfałszować ani przekazać komuś innemu. Byłby on w wygodnym dla skóry miejscu, np. na czole lub na prawej dłoni. Powiedział również że implanty dają także możliwość sprawowania nadzoru nad ludźmi poprzez fale radiowe.

Day powiedział: „niektórzy z was, którzy czytają biblię, wiedzą jakie to ma znaczenie” ale odrzucił znaczenie biblii. To zdrowy rozsądek podpowiada jak będzie działał, jak powinien działać ten system, i nie ma potrzeby czytać żadnych zabobonnych zasad biblijnych.

I jeszcze jedno zostało powiedziane: “Będziesz oglądał telewizję i ktoś będzie oglądał ciebie w tym samym czasie na głównej stacji monitorującej”, smart TV. Jedna wielka kontrola całej populacji.

Plany te sprecyzował jeden z głównych barbarzyńców spod znaku NWO, David Rockefeller w 1995 roku podczas dorocznego zlotu żydomasońsko-banksterskiej sitwy i jej agentury – Grupy Bilderberg.

Religia masońska

  Cech wolnmularzy (budowniczych) był jednym z najbardziej uprzywilejowanych cechów średniowiecza, posiadał też niezwykle rozbudowaną obrzędowość i tradycje, oparte na cechowych legendach. Zrzeszał ludzi o rozległej wiedzy

Z chwilą gdy cech został przejęty przez satanistyczne organizacje typu Masoneria i Iluminaci, wszystkie dobre tradycje Cechu zostały sprofanowane. Kunszt stał się umiejętnością użycia sił okultyzmu. Pozytywne hasła Oświecenia sięgające swoimi korzeniami do Starożytności, takie jak; wolność, równość i braterstwo zostały sprofanowane przez iluminatów. Wolność przemieniono w niewolę i ludobójstwo, równość przemieniono w dyskryminację i prześladowanie, braterstwo przemieniono w niezgodę, antagonizmy i zaszczuwanie ludzi. Albowiem Szatan jest mistrzem kłamstwa i manipulacji. Czyste filozofie i czyste wzniosłe idee dostały się w łapy psychopatów i degeneratów, a ci zaczęli wprowadzać to w czyn, dla własnej korzyści i według własnej moralności. Doprowadziło to do wojen, barbarzyństwa, ludobójstwa, dyskryminacji, niewolnictwa i tragedii dla wszystkich narodów świata.

Tajne stowarzyszenia wszystkich epok posiadały znaczący wpływ polityczny. Są realną siłą stojącą za tronami współczesnych spraw narodowych i międzynarodowych. U większości narodów w przeszłości, było niezwykle trudno utrzymać władzę bez przejścia poprzez rytuały masońskiego wtajemniczenia lub jednego ze spokrewnionych, tajnych stowarzyszeń. Chociaż masoneria posiada wszędzie swych członków to olbrzymia większość znajduje się w USA i Wielkiej. Brytanii.

Masoneria oręduje za „religią” nazywaną Iluminizmem. Jest to jedynie łagodniejsza nazwa lucyperyzmu. Masoneria jak i inne tajne stowarzyszenia posiada „zewnętrzną” doktrynę na użytek publiczny i „wewnętrzną” sekretną doktrynę, znaną nielicznym wybrańcom. Większość masonów nigdy nie poznaje najciemniejszych sekretów ich zakonu, ponieważ masoneria jest skonstruowana, jako tajemniczy związek wewnątrz tajemniczego stowarzyszenia. Doktryna zewnętrzna jest atrakcyjna dla dobrych ludzi, doktryna wewnętrzna jest tylko dla wtajemniczonych. Tylko masoni o najwyższych stopniach wtajemniczenia wiedzą, że bogiem masonerii jest Lucyper.

Wpływy Żydów w Masonerii

   Obserwując zdarzenia dziejące się we współczesnym świecie widzimy, że nie dzieją się one przypadkiem ale są przez kogoś zaplanowane. Główną rolę sprawczą odgrywa tu ogólnoświatowa organizacja masońska. Świat jakim jest on naprawdę przykryty jest fałszywą maską wykreowaną przez prasę i telewizję które są w rękach tych którzy tworzą nowy porządek  świata.   Masoneria jest to organizacja spiskująca przeciwko ludzkości. A główna rolę w organizacji masońskiej odgrywają Żydzi, którzy rządzą tą organizacją. Żydzi przez wieki dzięki lichwie i podstępowi zgromadzili w swych rękach prawie cały potencjał ekonomiczny świata i władzę polityczną w większości najbogatszych krajów. Dlatego masonerię określa się jako żydomasonerię ponieważ jest zdominowana przez Żydów. W konsekwencji żydomasoneria podjęła walkę z chrześcijaństwem dopuszczając się wielokrotnie masowego ludobójstwa, ażeby zniszczyć kościół i przejąć całkowite wpływy na świecie.

Od czasów Rewolucji francuskiej, Wielka Nierządnica, czyli Zakon Iluminatów oraz cała światowa Masoneria są pod kontrolą Żydów. Żydzi poprzez sterowanych przez nich Iluminatów i Masonerię oraz bezpośrednio przyczynili się do Rewolucji francuskiej i od tego czasu doprowadzili do wszystkich rewolucji i wojen na świecie, i czynią to do tej pory.

   Masoneria jest organizacją o strukturze hierarchicznej, zbudowanej na kształt piramidy. W ramach tej struktury nikt nie wie co się odbywa na wyższych stopniach wtajemniczenia. Według ich wierzeń nad pracą masonerii zmierzającą do zaprowadzenia nowego porządku w świecie czuwa wielki architekt wszechświata. Tylko masoni najwyższych stopni zyskują świadomość, że wielki architekt wszechświata to Lucyper i wierzą, że w jego imię masoni będą rządzić światem. Budowa kapitału i potęgi współczesnej masonerii rozpoczęła się od założenia banku Anglii. Mimo swej nazwy, bank ten był żydowską prywatną instytucją, która emitowała pieniądze dla całego narodu, ale pracowała dla własnej korzyści. Pieniądz stał się głównym atrybutem siły masonerii. Środki finansowe pozwalały na sterowanie wojnami, rewolucjami i powstaniami oraz na kreowanie przywódców i dyktatorów. Kluczową rolę w masonerii odgrywają Żydzi. Duch Masonerii to duch judaizmu w jego najgłębszych wierzeniach. To jego idee, jego język, niemalże jego organizacja. Masoneria jest w dużej mierze instytucją żydowską. Żydzi, którzy odrzucili chrześcijaństwo stworzyli własną żydowską cywilizację programowej odrębności od innych ludów. Piastują oni zazdrośnie swoją mesjanistyczną świadomość. Żydzi są fałszywie przekonani, że mają jakąś specjalną pozycję i role do odegrania w świecie. W strukturach masonerii odnaleźli szansę dla siebie by zapanować nad światem.

   Żydomasoneria posiadła olbrzymie pieniądze bankierów żydowskich i poparcie ludzi piastujących wysokie stanowiska. Wspierana duchową siłą swego boga Lucypera i natchnionych przez niego tekstów Talmudu przystąpiła do całkowitej przebudowy świata.

Kościół katolicki ma swoją stolicę w Watykanie to Lucyper musiał skopiować ten wzorzec. W tym celu iluminaci stali za ideom powstania Stanów Zjednoczonych ameryki północnej. USA od początku zostało pomyślane jako państwo masońskie. Wszelkie dokumenty niepodległościowe USA są opieczętowane symboliką masońską i iluminacką. Niemal wszystkie budynki rządowe zwłaszcza w Waszyngtonie jak Biały Dom, Pentagon, Kapitol, są zbudowane na planie symboli okultystyczno-masońskich. Wzniesione w USA świątynie masońskie, są tak wielkie i liczne, jak katolickie kościoły. Również dolar amerykański na polecenie żydowskiego masona i iluminata Roosvelta od 1945 roku ma na odwrocie charakterystyczną dla Iluminatów ściętą piramidę z okiem na jej szczycie, co jest symbolem wielkiego architekta wszechświata Lucypera i poniżej napis; novus ordo seclorum, nowy porządek wieków. Pierwszy prezydent Jerzy Waszyngton był masonem w stopniu wielebnego mistrza. Większość jego następców także była masonami. Najczęściej trzydziestego drugiego lub trzydziestego trzeciego stopnia wtajemniczenia.

Biblijne korzenie globalizmu

Początki współczesnego globalizmu sięgają starożytności. Zakorzenione są w Biblii, a więc w fałszywym piśmie świętym – tym żydowskim i żydo-chrześcijańskim.

Narodziny   nowego (żydowskiego) porządek świata (NWO) sięgają starożytnego Kanaanu/Palestyny. Geneza NWO leży w wymyślonej przez kapłanów Jahwe ideologii narodu wybranego, dającej Żydom – wyznawcom Jahwe – uzasadnienie do okradania, zniewalania i mordowania Gojów.

W żydowskiej biblii Tanach napisano między innymi:

„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

 „Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

Wytracisz więc wszystkie narodyktóre twój Bóg, Jahwe, wyda tobieNie będziesz znał litości nad nimi”.

Spreparowanie żydo-chrześcijaństwa było jednym z etapów ideologicznego podboju świata przez Żydów.

Przez długie wieki Żydzi zajmowali się głównie handlem, dzierżawą i lichwą. Rozproszyli się po całym świecie i czekali na ich moment. A ten nadszedł w 1694 roku gdy utworzony został z ich inicjatywy Bank Anglii.

Wymyślony podstępny i bandycki system bankowy z prawem emisji pieniędzy z powietrza stał się źródłem potęgi żydowskich banksterów. W roku 1773 spotkało się ich kilkunastu we Frankfurcie n/Menem. Inicjatorem spotkania był Mayer Amschel Rothschild, który powiedział; Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy w nim prawo. Na tym spotkaniu uzgodniono wspólne działania w celu przejęcia władzy nad światem. To wtedy właśnie zainaugurowane zostało współczesne NWO. O którym od pewnego czasu otwarcie już mówią polityczne marionetki na wysokich szczeblach.

Najważniejszym narzędziem podboju świata jest pieniądz. Za niego wykupiono media. Dzięki nim można usłużną kanalię wypromować na męża stanu, a niepokornego polityka zniszczyć. Przede wszystkim zaś można medialnie zafałszować rzeczywistość trzymając Gojów w medialnym matrixie. Wymyślono ponadto „wolny rynek” korzystny dla bogaczy.

Loża Bnai Brith – Synowie Przymierza

   W roku 1843 w Nowym Yorku założona została nowa loża masońska pod nazwą Bnai Brith  (B’nai B’rith) co znaczy Synowie Przymierza. Jej celem jest zachowanie i odnowienie duszy żydowskiej zgodnie z zasadami talmudycznego judaizmu. W swych szeregach gromadzi wyłącznie Żydów. Dąży ona do światowej dominacji Żydów nad innymi nacjami. Realizuje to między innymi przez zwalczanie wszelkich wymyślonych przez nich form antysemityzmu. To jest takich, która sama uzna za antysemickie. W ciągu ostatnich 150 lat ta elitarna żydowska organizacja ściśle współpracowała z Iluminatami i Masonami. Z czasem założyła swe loże w 58 krajach nie wyłączając Watykanu. Obecnie liczy około 80 tys. członków. Jest akredytowana przy większości organizacji międzynarodowych jak ONZ, UNESCO, Rada Europy. Ma także olbrzymie wpływy w USA. Do tego stopnia, że kandydaci do fotela prezydenta, przed wyborami, stawiają się przed tą organizacją.

   Prezydent II RP Ignacy Mościcki dekretem z dnia 22 listopada 1938 roku, rozwiązał wszystkie organizacje masońskie w Polsce, wtedy też została przerwana w kraju działalność żydowskiej Bnai Brith. Był to dekret który w trybie natychmiastowym wyjmował spod prawa wszystkie stowarzyszenia masońskie na terenie kraju, i dekret ten nadal obowiązuje. Składał się on z sześciu artykułów, które mówiły m.in. o karze więzienia i grzywny za tworzenie, działalność, wspieranie oraz sympatyzowanie z lożami oraz przekazaniu majątku zlikwidowanych stowarzyszeń na cele dobroczynne.

W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia, Bnai Brith – Loża Polin, jedna z najbardziej znaczących organizacji żydowskich odrodziła się nielegalnie w Polsce. Instalacja loży miała miejsce dokładnie w dniu 9 września 2007 r za zgodą Prezydenta III RP Lecha Kaczyńskiego. Odbyło się to wbrew prawu ponieważ dalej obowiązuje w Polsce Konstytucja kwietniowa z 1935 roku podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego i nadal legalną władzą w Polsce są władze II RP.

Satanistyczne obrzędy

   Od ponad stu dwudziestu pięciu lat w północnej Kalifornii, na północ od San Francisco, niedaleko miasteczka Monterio w lesie sekwojowym liderzy z całego świata: prezydenci, premierzy, kanclerze, najwięksi przemysłowcy, bankierzy i właściciele mediów uczestniczą w kananejskim lucyperycznym misterium religijnym. Czczą tam trzynastometrową kamienną sowę, w czasie jak to nazywają letniego festiwalu ognia. Miejsce to nazwane jest Bohemian Club lub Bohemin Grave, który został założony w 1883 roku. W spotkaniach tych uczestniczyli prezydenci USA począwszy od Howarda Tafta i Edgara Hoovera. Członkami klubu byli także prezydenci: Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Regan, George Bush. Są tam obecni ci, którzy chcą się dostać na najwyższe poziomy władzy. Okres od końca lipca do początku września jest szczególnie ważny w okultyzmie, kiedy to panują specjalnie sprzyjające warunki do pewnych rytuałów związanych z Syriuszem. Corocznie w ostatnim tygodniu lipca w Bohemian Grave sprawowana jest dziwna ceremonia podczas której uczestnicy ubrani są w czarne i czerwone szaty, śpiewają rytualne pieśni i składają ofiarę u stóp wielkiego kamiennego posągu sowy.

Prywatny bank rezerw federalnych Ameryki od swego powstania w 1913 roku był zarządzany przez Bohemia Grove. Okazuje się że cały rząd federalny jest pełen członków tego elitarnego stowarzyszenia. Sowa potocznie uważana jest za symbol mądrości ale jest też symbolem starożytnego  bóstwa molocha i symbolem szatana. Wizerunek sowy przedstawiany był wielokrotnie w dokumentach Stanów Zjednoczonych.

   Pułkownik armii amerykańskiej Michael Aquino, będący jednocześnie najwyższym kapłanem kościoła Szatana działającego oficjalnie w USA napisał  książkę pt. „Wojna o umysł”. Opisał w niej możliwości  pozbawienia każdego człowiek jego wolnej woli.

W swoje książce pisze czym jest technotronika. Ma to związek z siecią telekomunikacyjną technologii 5G, za pośrednictwem której może być prowadzona globalna kontrola umysłu ludzi na świecie. Technotronika jest elementem pozwalającym na ingerencje we wszelkie przetwarzanie informacji przez ludzkie procesory danych. Modelowe urządzenie technotroniczne pobiera dane z ciała; świadome, nieświadome lub z procesów autonomicznych, następnie wysyła je do komputera, modyfikuje i wprowadza ponownie do człowieka, jako interakcję.

Michael Aquino należy do tej części armii amerykańskiej oraz kompleksu militarno-przemysłowego, które są odpowiedzialne za najbardziej ciemne sprawy na całym świecie. Dotyczy to również  handlu dziećmi,  oraz wykorzystywaniu dzieci do różnych rytuałów satanistycznych, czy do konsumpcji ich krwi wzbogaconej adrenochromem. Za to odpowiadają niektóre odłamy armii amerykańskiej. Byli członkowie służb specjalnych twierdzą że należy zamknąć wszystkie lub przynajmniej niektóre  bazy amerykańskie na całym świecie. Ponieważ bazy te są miejscem przemytu broni, narkotyków, prania brudnych pieniędzy, oraz ludzi i dzieci.

Wielki Babilon

   Centrum masonerii i żydomasonerii oraz lucyperianizmu i satanizmu, czyli Wielkiej Nierządnicy, jest Nowy Jork (Wielki Babilon) w USA. Tam też mieści się agenda Rządu Światowego, którym jest ONZ. Frakcja ta ma również duże wpływy w papieskim Watykanie. Wspólnie te ośrodki razem z USA tworzą Nierządnicę na Bestii szkarłatnej.

Amerykańska Bestia szkarłatna z centrum w Nowym Jorku w swoim postępowaniu i propagandzie zachowuje się podobnie jak dawna europejska religijna Bestia z morza z centrum w Rzymie, jest obrazem tej średniowiecznej Bestii.  Powstaje też nowy europejski obraz religijnej Bestii z morza jest to Bestia zachodnioeuropejska z centrum w Brukseli. W Europie rolę Wielkiego Babilonu coraz bardziej odgrywa Bruksela, nowe centrum Cesarstwa zachodniorzymskiego. Stamtąd też płynie nowa lucyperiańska ideologia lewacka.

 „A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”(Ap.17:1-7, 15-18; 18:1-24).

Księga Objawienia przepowiada upadek Wielkiej Nierządnicy. „Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica”  (Ap.18:1-24).

Szatan – rasa gadzia

   Ogólnie Szatan jako zbiorowość, jest to humanoidalna rasa gadzia, z rodziny smoków, jaszczurów i węży. Dlatego ich przywódca Lucyper i inni książęta Piekła nazwani zostali Smokiem lub Wężem pradawnym. Rasa gadzia opanowała świat, została strącona na ziemię podczas wojen w niebie. Lucyperowi służyła jedna trzecia tak zwanych aniołów nieba (trzecia część gwiazd nieba), którzy zostali zrzuceni na Ziemię i stali się diabłami.

W Księdze Objawienia czytamy: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale ich nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12:7-9).

„I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I jego ogon zamiata trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię” (Ap.12:3-4).

W Księdze Izajasza czytamy: „Jako żeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził” (Iz.14:12); (Wulgata – przekład Biblii na łacinę, dokonany przez św. Hieronima).

W innych przekładach Biblii brzmi nieco inaczej, choć sens jest taki sam: „Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani (Piekła, Czeluści)!” (Iz.14:11-15).

Jeśli Szatan zwodzi cały świat.  To w kwestii nazywania go Lucyferem, też wcisną nam swoje kłamstwo, a stało się ono tak uniwersalne i popularne, że nikt nie zadaje sobie pytania, skąd i czemu go tak w ogóle nazywamy. Lucyfer jako niosący światło, czyli prawdę, po upadku został Lucyperem w znaczeniu tracący światło, gdzie łacińskie fer zostaje zamienione na per.

W kontekście Chrystusa, Chrystus jest niosącym światło (prawdę na świecie), oznacza nadejście Światłości tego świata. Lucyper natomiast jest upadłym cherubem, tym który światło utracił i stał się Szatanem. Problem jest  taki, że upadłego cheruba  ciągle nazywa się Lucyferem, a powinno się go określać Lucyperem.

Szatan  jest panem tego świata, a na ziemi realizuje się poprzez Bestię. Bestia działa i kontroluje ludzkość w różnych dziedzinach, ale podstawowe to: polityka, system handlowy, czyli ekonomia oraz religia. Religia zawsze miała największy wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa i dawała możliwość sterowania nim. Może wydawać się, że dla Bestii, jaka to jest religia, nie ma znaczenia, ważne dla niej jest, aby mogła mieć wpływ na tą religię. Ale jednak koncepcją Bestii jest stworzyć swoją jedną wspólną religię pod patronatem Bestii, a głównym bogiem ma być Lucyper. Należy nadmienić, że wszystkie religie zawsze były i są inwigilowane przez kontrolerów Bestii, czyli jej tajne organizacje ideologiczne i ludzi z tych organizacji.

   Religia jest to ideologia oparta na dogmatach i jak każda ideologia stworzona przez człowieka jest niedoskonała i ulega wypaczeniom. Każda ideologia połączona z władzą państwową prowadzi do represji i prześladowań ludzi mających inny światopogląd, także władza pod hasłem ideologicznym, lub religijnym, może prześladować i dyskryminować przeciwników politycznych. Wtedy ideologia a w tym i religia staje się narzędziem w rękach Szatana.

Bestia daje inspiracje i siłę swoim tajnym organizacją i przez te organizacje kontroluje ludzkość. Te organizacje i ludzie do nich należący stanowią kontrolerów ludzkości.

Za postacią Bestii kryje się Lucyper, który niesie Nierządnicę, dając jej siłę i kierując jej poczynaniami. Lucyper realizuje się na ziemi poprzez Bestię, którą są mocarstwa, narody, organizacje i poszczególni ludzie, którzy mu służą i którzy wykonują wolę i zamysły Szatana.

Głowy i rogi to mocarstwa, imperia oraz władcy, królowie tych mocarstw, którzy dopuścili się nierządu z Nierządnicą – religią, sterującą tymi władcami i mocarstwami. Nierząd w profetycznym języku to związek religii z polityką, kościoła z państwem, judaizmu, lucyperianizmu i satanizmu z władzą.

„I ujrzałem Niewiastę-Nierządnicę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów”. (Ap.17:3-5).

   Analizując Księgę Objawienia pod kątem Antychrysta w roli Bestii wynika, że mamy w tej chwili panowanie siódmego króla (mocarstwa). Z tych siedmiu mocarstw ma się wyłonić ósmy król (mocarstwo), które będzie pochodzić z tych siedmiu włącznie. Druga informacja mówi, że Bestia już była, ale jej nie ma, świadczy o tym, że jeszcze nie powróciła do panowania. Wynika z tego jednakże, że król o którym mowa już wcześniej na ziemi był i rządził. To jest właśnie Antychryst, a jedyną postacią mogącą być Antychrystem jest Lucyper. Jak wynika z Księgi Izajasza (Iz.14:12-14) król Babilonu Nabuchodonozor II był wcieleniem Lucypera na ziemi. Czyli ponownym lub kolejnym wcieleniem Lucypera na ziemi będzie Antychryst. On będzie też Fałszywym Prorokiem lub/i będzie przewodniczył Tajnej Radzie, która jest jednym z przejawów Bestii.

W Innym fragmencie biblijnym (Ez.28:13-19), napisano: „Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym;  okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament,  tarszisz, onyks, beryl,  szafir, karbunkuł, szmaragd,  a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość.  Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś,  wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś  spośród błyszczących kamieni.  Serce twoje stało się wyniosłe  z powodu twej piękności,  zanikła twoja przezorność  z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię,  wydałem cię królom na widowisko. Mnóstwem twoich przewin,  nieuczciwością twego handlu  zbezcześciłeś swoją świątynię.  Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza,  aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi  na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą.
Stałeś się dla nich postrachem.  Przestałeś istnieć na zawsze”.

Nie wymienia się tu imienia upadłego „anioła”. Ale podobnie jak w przypadku Lucypera, który występuje pod postacią króla Babilonu, chodzi tu o innego buntownika, Samaela, który występuje tutaj pod postacią króla Tyru. Samael nazywany był aniołem Edenu, który stał się aniołem śmierci.

Sataneal (Samael), pierwotnie nosił imię Sa’el co oznaczało Światło Boga a po upadku stał się aniołem Ciemności, czyli Szatanem. Należy obok Lucypera do głównych upadłych „archaniołów” wypędzonych z nieba za sprzeciwianie się bogu. W niebie był jednym z siedmiu regentów świata, był na świecie jednym z wysłanników boga, służyło mu 2 miliony aniołów. Nazywany jest skrzydlatym wężem pradawnym, który spadając z niebios pociągnął za sobą cały Układ Słoneczny. Pod postacią węża kusił Ewę w raju, następnie uwiódł ją i spłodził z nią Kaina.

Lucyper, Samael, Belial i Lewiatan tworzą główną czwórkę książąt i przywódców Piekła.

Wojny z Szatanem opisane w Wedach

   Sławiano-Aryjskie Wedy opowiadają o tym, że we Wszechświecie istnieje mnóstwo światów o różnych poziomach rozwoju, w tym też na bardzo subtelnych poziomach.

Wedy nauczają, że w dalekiej prehistorii Ciemny bóg postanowił obejść Wszechświatowe Prawa wspinaczki po Złotej Drodze Rozwoju Duchowego, zdjąć Ochronne Pieczęcie z Ukrytej Starej Mądrości, stanowiące obostrzenia dla Światów niższych, skąd się wywodził. Postanowił podstępnie wykraść dostęp do Ukrytej Starej Mądrości wszystkich Światów Najwyższych. Jasny Bóg połączył Jasne Siły w obronie Boskich Praw, w rezultacie czego wywiązała się Wielka Assa – wojna z ciemnymi mocami z Niższych Światów.

Światłe Siły zwyciężyły, ale część Dawnej Wiedzy jednak znalazła się w Niższych Światach. Uzyskawszy Wiedzę przedstawiciele tych Światów zaczęli na skróty wspinaczkę po Złotej Drodze Rozwoju Duchowego. Jednak oni nie nauczyli się rozróżniać Dobra od Zła i stale próbowali wprowadzać najpodlejsze formy życia w przygraniczne ze Światem Ciemności obszary.

Istoty z Niższych Światów stanowiące Siły Ciemności, służące Ciemnemu bogu, przekraczały i przekraczają przygraniczne obszary dzielące obydwa światy. Atakują Jasne Światy w tym naszą Ziemię. Istoty stanowiące Siły Ciemnych Światów, które prowadzą ataki na wyższe Jasne Światy zostali nazwani kościejami (humanoidalne gady).

W wyniku wojen z kościejami – rasą humanoidalnych gadów nastąpiło zniszczenia Księżyca Leli około 111,8 tys. lat temu, jednego z trzech Księżyców obracających się wokół Midgard-Ziemi, a to doprowadziło do Wielkiego Potopu.

Oto jak mówią dawne źródła o tym wydarzeniu: „Wy na Midgardzie żyjecie spokojnie od dawnych czasów, kiedy świat umocnił się. Pamiętając z Wed o czynach Dażdboga (Tarha), jak on poruszył twierdzę kościejów, co na najbliższym Księżycu znajdowali się. Tarh nie pozwolił zdradzieckim kościejom Ziemi-Midgard zburzyć, jak zburzyli Deję. Kościeje, przywódcy Szarych, zginęli razem z Księżycem. Ale odpłaciła Midgard za wolność, Daaria została zakryta przez Wielki Potop. Wody Księżyca ten Potop stworzyły, na Ziemię z niebios one upady.” Po tym, jak na Midgard-Ziemię zwaliły się wody i odłamki zniszczonego Księżyca Leli, zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny Ziemi, ale też nastał surowy klimat na jej powierzchni, ponieważ jej oś zaczęła wahadłowe kołysania. Zaczęło się Wielkie Ochłodzenie.

Na Ziemię niejeden raz przybywali Bogowie (opiekunowie, kuratorzy, przodkowie ludzi), utrzymywali kontakty z potomkami Rasy Wielkiej, przekazywali im Mądrość (historię i zapowiedzi przodków, znajomość uprawy roślin, urządzenie życia społeczności, przedłużenia rodów, wychowania dzieci itp.).

Kilka razy odwiedził Ziemię Bóg Perun. Bóg-opiekun wszystkich wojowników i wielu Rodów Rasy Wielkiej. Bóg-gromowładny, kierujący błyskawicami, syn Boga Swaroga i Łady-Bogurodzicy. Po pierwszych trzech Niebieskich Bitwach między Światłem a Ciemnością, kiedy zwyciężyły Światłe Siły, Bóg Perun zszedł na Ziemię, żeby opowiedzieć ludziom o wydarzeniach toczących się i o tym, co czeka Ziemie w przyszłości, o nadejściu mrocznych czasów. Ziemię odwiedzali również jego dzieci: Bóg Tarh, zwany Dażdbogiem (dającym Dawne Wedy) i jego młodsza siostra Bogini Tara.

Twórcy Biblii czerpali swe wzorce ze słowiano-aryjskich Wed. Dlatego występuje przełożenie:  Słowiano-aryjski Bóg Perun jest to biblijny archanioł Michał, który walczył z Szatanem; Lucyperem i innymi książętami Piekła; Samaelem, Belialem i Lewiatanem. Bóg Tarh jest to archanioł Gabriel, który walczył z Szatanem u boku Michała.

   Wedy mówią, że na Ziemi nastaną mroczne ciężkie czasy. Ciemne ciężkie czasy nastąpią, kiedy ramię-rękaw naszej swastycznej galaktyki, w którym znajduje się nasz system słoneczny wraz z  Ziemią będzie przechodził przez obszar, podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. W tym czasie Jaśni Bogowie przestaną odwiedzać swoje narody, ponieważ oni nie przenikną w ciemne obszary, podległe siłom tych Światów. Z wyjściem ramienia-rękawa naszej Galaktyki z ciemnych obszarów, Światli Bogowie znów zaczną odwiedzać ludzi. Według Wed i kalendarza Majów początek Światłych czasów zaczyna się w Świętym Roku 7521 od SPGŚ tj. w 2012 r. ne.

   Wrogiem Wielkiej Białej Rasy i innych Ras na Ziemi, są przedstawiciele Piekielnego świata, którzy potajemnie przeniknęli na Ziemię, dlatego terytorium ich pobytu nie jest jasno określone. W Wedach oni nazwani są cudzoziemcami, a miejsce ich pierwotnego zamieszkiwania – Piekłem (Czeluścią). Jak wskazują Wedy, posiadali szarą skórę i oczy koloru mroku. Byli początkowo dwupłciowi (hermafrodyty), mogli być kobietą albo mężczyzną (zależnie od faz Księżyca zamieniała się ich seksualna orientacja). Stwarzali wszelki fałszywe religijne kulty. Zagrażali wszystkiemu cudzemu. Wszystkie ich myśli są kierowane tylko aby posiąść władzę nad innymi rasami i nad Ziemią. Cel cudzoziemców – naruszyć harmonię, panującą w Świecie Światła i zdruzgotać Potomków Rodu Niebieskiego i Białej Wielkiej Rasy, o tyle, o ile tylko ludzie im na to pozwolą i nie stawią oporu. W określeniu biblijnym rasa szara są to ludy z rodu węży; żmijowe, kainowe plemiona, posiadające geny zła.

Szarzy ludzie przybywali na Ziemię w niedużych ilościach w różnych czasach. Ale w masowym trybie, jak świadczą Wedy. Wodzowie cudzoziemców w Wedach nazywani są kościejami, jest to rasa humanoidalnych gadów. W określeniu Starego Testamentu nazywani są  bogami, a ich reprezentantem jest bóg Jahwe. W określeniu Nowego Testamentu nazwani są szatanem jako hierarchia przywódcza, a niżsi rangą diabłami. W innym ujęciu są to upadli archaniołowie i aniołowie. To oni przysłali na ziemię służących im szarych ludzi aby zniewolili ludzkość na ziemi i zapanowali nad światem.

Cudzoziemcy, szarzy ludzie mają inny genotyp, tak jak pierwotny dwupłciowy. Ale łącząc się i mieszając z innymi rasami na ziemi poprzez kontakty płciowe, stopniowo przeobrazili się w jednopłciowe istoty, ale mające duże genetyczne i seksualne odchylenia (pederastów, lesbijek, sadystów, masochistów, niedorozwiniętych umysłowo itp.). Kiedy zaczęli łączyć się z innymi rasami i rozmywać w społecznościach ludzkich został naruszony genetyczny fundament pozostałych ras. Dążenie do panowania nad innymi ludźmi także staje się wynikiem tego pomieszania ras i powinno to być postrzegane i rozpatrywane w społeczeństwie jak patologia.

Ludzie z domieszką genów szarych ludzi, kainowych genów, genów zła, mają w większym lub mniejszym stopniu skłonności psychopatyczne. Wyróżniane jest kilkanaście objawów psychopatycznych, ale rzadko występują w przypadku danej osoby wszystkie. Zazwyczaj ujawniają się tylko niektóre.

Wedy zakazują mieszania się ras, aby nie tworzyły się mutacje genetyczne, ponadto zakazują jakichkolwiek związków z szarą rasą; żmijowymi, kainowymi plemionami.

Osoby i społeczności z domieszką genów szarej rasy, określani jako „czarni”, ponieważ są oni pozbawieni jakichkolwiek skrupułów i zasad moralnych, są to istoty na niskim szczeblu w drabinie ewolucji człowieka, nie rozróżniają dobra od zła. To dla kościeji, rasy gadziej oraz dla służącej im rasy szarej wiedza była zakazana przez Boga, a nie dla ludzi. Oni muszą najpierw nauczyć się rozróżniać dobro od zła, a później wiedza stopniowo może być im udzielana. Oni tą wiedzę uzyskali nieprawnie i wykorzystali i wykorzystują przeciwko ludziom.

Ludzie wywodzący się z rasy szarej, kainowych ludów, klasyfikowani są według ich przekonań jako STS, oznacza to służbę tylko sobie i myśleniu tylko o sobie, są zainteresowani tylko sobą. Klasyfikacja według przekonań jako STO, oznacza służbę dla innych nie tylko sobie.

W obecnej dobie szara rasa określana jako „czarni” są kontrolerami ludzkości, są to cudzoziemcy z Piekielnego świata (Piekła, Czeluści) służący kościejom, rasie gadziej, szatanowi. Oni tylko wyglądają jak ludzie, jest to mylące dla człowieka, dlatego udało im się przejąć dominację nad światem. Ale świadomość ludzkości budzi się i podnosi. Wedy mówią, że nie wolno im ustępować i należy im stawiać opór, bo oni idą tak daleko, na ile ludzie im pozwolą.

   Szatan chce ludzi zastraszyć, aby mu się podporządkowali i przyjęli jego władzę, jego zwierzchnictwo, jego porządek rzeczy. Jest w Nowym Testamencie powiedziane, że szatan ryczy jak lew (1 Piotra 5:7-8). Szatan ryczy jak lew, bo kończy się jego okres rządów i dominacji.

Główne źródła

Nowy Światowy Ład   William T. Still

Bestie końca czasu Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Cywilizacje kosmiczne na ziemi  Janusz Bieszek

Zakon Iluminatów   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

NWO barbarzyńców, rok 1969   https://wolna-polska.pl/wiadomosci/nwo-barbarzyncow-rok-1969-2016-06

NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?  https://zastopujczas.pl/proroctwa/nwo-czyli-co-biblia-mowi-o-nowym-porzadku-swiata/

Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Tajne stowarzyszenia i Biblia https://3obieg.pl/huna-w-starym-testamencie-o-10a-tajne-stowarzyszenia-i-biblia/

Co planują kontrolerzy świata Iluminaci i Masoni; Armagedon  https://3obieg.pl/co-planuja-kontrolerzy-swiata-iluminaci-i-masoneria-armagedon/

Biblia Tysiąclecia  http://biblia.deon.pl/

Żydomasoneria – Imperium zła   

Czy Jahwe to Bóg? 

Biblia -kłamstwo kościoła cz.4-księga wyjścia -„bóg” jaszczur-gad jahwe, dowód na ufo   

Dodatkowe źródła

Wydarzenia na świecie Polska-USA -Izrael ,Australia, ufo, sieć 5 G, wartości przyszłośc   

Sieć 5G – masowe samobójstwo Rzeczypospolitej Polskiej.   

Stop handlowi dziećmi, satanizm, Watykan – wezwanie dla Polski i świata – Iwona Gapińska.  

„Pani Iwono, a co Pani sadzi o satanizmie w Watykanie ?” – czesc 1.  

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758