KULTURA
16

Co planują kontrolerzy świata – Iluminaci i Masoneria; Armagedon

04/05/2018
7019 Wyświetlenia
0 Komentarze
44 minut czytania
Co planują kontrolerzy świata – Iluminaci i Masoneria; Armagedon

Nasi polityczni i kulturalni „przywódcy” są odpowiedzialni za współudział w spisku mającym za zadanie przekształcenie ludzkości w coś, co służyć będzie żydowsko-masońskiemu kartelowi bankowemu. Wojny, terroryzm, depresje gospodarcze, zmiany polityczne i społeczne, cała branża rozrywki, itp. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo doprowadzić do powstania państwa policyjnego Orwella.

0


Co planują Iluminaci i Masoneria

NWO barbarzyńców – plan Bestii

   Istnieje spisek Synagogi szatana (iluminatów, masonerii, syjonistów, żydobankstertów) z „przywódcami” i wpływowymi ludźmi różnych krajów świata, mający za zadanie przekształcenie ludzkości w coś, co służyć będzie żydowsko-masońskiemu kartelowi bankowemu. Wojny, terroryzm, depresje gospodarcze, zmiany polityczne i społeczne, cała branża rozrywki, itp. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo doprowadzić do powstania państwa policyjnego Orwella.

W roku 1969, pracownik Rockefellera, dr Richarda Day dyrektor sponsorowanej przez Rockefellera organizacji „Planned Parenthood Federation” przedstawił w Pittsburghu koncepcję „działań, jakie nabiorą rozmachu w XXI wieku”.

Opisuje on „nowy system świata”, jaki już został wdrożony, a celem którego było stałe przekształcanie świata w nową formę.

Dr Richard Day był wtajemniczony w plany ustanowienia elitarnej grupy, która rządzi światem zachodnim w celu stworzenia dyktatury światowej. Globalna tyrania, zazwyczaj nazywana „New World Order”, zawierać ma świeckie i duchowe składniki jednego Rządu Światowego i jednej Religii Świata: przyszłą rzeczywistość, jaką ci, którzy rozumieją te sprawy, nazywają totalitarnym imperium światowym Lucypera.

 „Planujemy, że działania nabiorą rozmachu w XXI wieku. Wszystko jest przygotowane i nikt nas nie powstrzyma”. Wszystko to obecnie staje się faktem

Niektórzy z was myślą, że mówię o komunizmie. Cóż, to, o czym mówię, jest znacznie większe niż komunizm!”.

Wszystko jest już na swoich miejscach i nikt nie może teraz nas powstrzymać”.

Ludzie, którzy nie zechcą iść „z postępem” będą „załatwiani w humanitarny sposób„. Nie będzie męczenników – „Ludzie będą po prostu znikać„.

Głównymi kierunkami działań, które 20 marca 1969 roku przedstawił na konferencji dr Richard Day aby osiągnąć założony cel mają być: globalna współzależność, kontrola populacji, kontrola żywności, kontrola pogodowa, kontrola informacji, polityka wynarodowienia i inne.

Globalna współzależność: Amerykański przemysł zostanie poddany świadomemu sabotażowi, aby stał się niekonkurencyjny. Plan przewiduje, że różnym częściom świata będą przypisane różne role przemysłowe i handlowe, a wszystko w ramach jednolitego systemu globalnego. Dalszy prymat Stanów Zjednoczonych, względna niezależność i samowystarczalność Stanów Zjednoczonych musi zostać zmieniona w celu stworzenia nowej struktury, i aby to zrobić, najpierw trzeba zburzyć stary model, a przemysł amerykański był przykładem tego starego modelu.

Każdej części świata będzie przyporządkowana inna specjalizacja, a tym samym staną się one współzależne i wzajemnie będą się potrzebować. USA pozostanie ośrodkiem rolnictwa, zaawansowanej technologii, komunikacji i edukacji, ale przemysł ciężki zostanie wytransportowany.

Kontrola populacji: Znane są od lat plany elit  globalistycznych, które chcą ograniczyć populację ludności na ziemi o około 85%. Obecnie populacja ludzi liczy około 7 mld, a globaliści chcieliby ograniczyć ludzką populację co najmniej do 1 miliarda a najlepiej do optymalnych 500 tysięcy. Te palny są bardzo stare. Już w 1973 roku odbyła się w Warszawie konferencja  z której tajne dokumenty mówią o planach globalistów. Już wtedy mówiono, że to się stanie za pomocą fal radiowych, a konkretnie za pomocą mikrofal. Technologia 5G jest między innymi narzędziem aby ten zamiar skutecznie wprowadzić w życie. Kontrola populacji to nie tylko kontrola urodzeń ale także kontrola nad każdym przedstawicielem ludności świata. Jest to kontrolowania ludzkich poczynań

Zostanie zmniejszenie znaczenia rodziny. Wydawane będą pozwolenia na posiadanie dzieci. Edukacja seksualna stanie się narzędziem rządu światowego. Seks zostanie oddzielony od małżeństwa i reprodukcji, nastąpi wyzwolenie seksualne, aby służyć rozbiciu rodziny i zmniejszeniu populacji. Aborcja, rozwód i homoseksualizm będą społecznie akceptowalne.

Homoseksualiści otrzymają zgodę na to, aby działać jawnie. Każdy, w tym osoby starsze, będzie zachęcany do uprawiania seksu. Wszystko będzie dozwolone. Ostatecznym celem jest seks bez reprodukcji. Reprodukcja bez seksu będzie się odbywać w laboratoriach. Wielkość rodziny będzie ograniczona.

Planowania jest kontrola nad opieką zdrowotną. Będzie ograniczony dostęp do przystępnej cenowo opieki medycznej. Dostęp do szpitali będzie ściśle kontrolowany.

Nastąpi eliminacja prywatnych gabinetów lekarskich. Eutanazja stanie się faktem, każdy będzie miał  prawo do życia przez określony czas.

Zostanie zaniechanie leczenia nowotworów jako środek kontroli populacji. Dr Day powiedział już w 1969 roku, że skuteczne terapie i lekarstwa na raka istnieją w Instytucie Rockefellera, lecz jest to trzymane w tajemnicy do celów depopulacji. Będą pojawiać się nowe sztucznie stworzone choroby, które nigdy wcześniej nie występowały. Nastąpi wzrost chorób zakaźnych sztucznie wywołanych.

Zawały serca mogą stać się  forma egzekucji. Jest możliwość symulacji prawdziwego ataku serca, może być stosowany jako metoda zabijania.

Kontrola żywności: Zaopatrzenie w żywność dostanie się pod ścisłą kontrolę. Uprawianie własnej żywności będzie zakazane. Zrobione to zostanie pod jakimś wymyślonym pretekstem. A jeśli ktoś będzie się przy tym upierać, to stanie się przestępcą. Niedobory żywności mogą być tworzone sztucznie aby ludzie zrozumieli niebezpieczeństwo przeludnienia. Ostatecznie, czy wzrost populacji nastąpi, czy też nie, zaopatrzenie w żywność znajdzie się pod scentralizowaną kontrolą, aby ludziom wystarczało do własnego wyżywienia, ale brakowało na żywienie uciekinierów z nowego systemu

Kontrola pogody: Będzie możliwość kontrolowania pogody metodą modyfikacji pogodowych. Kontrola pogody jest traktowana jako narzędzie walki, broń wpływającą na politykę społeczną. Z jednej strony można doprowadzić do wystąpienia suszy w okresie wegetacji, i nic nie wyrośnie, a z drugiej strony można wywołać długotrwałe deszcze podczas żniw, i pola są zbyt błotniste by zebrać plony, można też zrobić i to i to.

Kontrola informacji: Rządzą ci, którzy mają dostęp do informacji. Ludzi będzie się kontrolować poprzez udostępnianie określonych informacji. Tym samym informacje będą selektywne. Nie każdy będzie mógł mieć własne książki. Niektóre książki znikną z bibliotek. Szczególnie te, które zawierają niepożądane informacje, nieodpowiednie do nowego systemu. Klasyka literatury będzie podlegać subtelnej zmianie.

Fałszowane badania naukowe: Pewne dane naukowe mogą być – i były fałszowane po to, by otrzymać pożądane efekty. Nauka stała się wykładnią prawdy. Nauka i badania naukowe są towarem, wyniki tych badań zależą od tego na jaką wiedzę jest popyt, na prawdziwą czy fałszywą.

Kontrola edukacji: Restrukturyzacja edukacji stanie się narzędziem indoktrynacji. Dzieci będą spędzać coraz więcej czasu w szkole, ale w wielu szkołach nie będą uczyć się niczego. Nauczą się pewnych rzeczy, ale nie tak jak dawniej. Będą lepsze szkoły w lepszej dzielnicy z lepszymi ludźmi – ich dzieci będą uczyć się więcej. W lepszych szkołach, uczenia się będzie przyspieszone. Dany człowiek będzie ekspertem ale tylko w wybranej dziedzinie, i nie będzie orientował się w żadnej innej.

Kontrola polityki i polityków: Politycy będą manipulowani „bez ich wiedzy” [kontrola umysłu – manipulacja mentalna]. Wybrani urzędnicy są pod wpływem innych tak że realizują ich plany myśląc że to ich własne, ale faktycznie są manipulowani poprzez kontrolę umysłu, sposobami których nie rozumieją.

Polityka wynarodawiania:  Prowadzona jest polityka wynarodowienia, oraz dążenie do zabicia w ludziach tożsamości narodowej. Wywołany na świecie terroryzm ma służyć aby zdobyć zgodę ludzkości na projekt globalnego państwa policyjnego.

Day powiedział, że mogą skorzystać z „jednej lub dwóch bomb atomowych, aby przekonać ludzi, że to oni tu rządzą interesem”. Powstrzymał się od nazwania, kto jest tym „oni”, lecz można się tego łatwo domyślić. Biorąc pod uwagę, że pracował dla Rockefellerów, zakładać należy, że chodziło mu o Rockefellerów i ich szefów, Rothschildów. To dodaje tym większej wagi do powszechnie panującego poglądu, że to światowa lichwa jest odpowiedzialna za większość aktów terroryzmu,

Day powiedział również, że wojna jest metodą przestarzałą, gdy wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo nuklearnej wymiany, zatem terroryzm będzie używany zamiast niej.

Kryzysy gospodarcze są celowe i stanowią część agendy państwa policyjnego. A ludzi trzeba kształcić tak, żeby myśleli, iż te wydarzenia są przypadkowe.

Dojdzie do wzrostu poziomu bezrobocia i masowej migracji w celu wykorzenienia dawnych (konserwatywnych) społeczności. Zmiany społeczne doprowadzą do eliminacji tradycji.

Ograniczenia wolności: Dojdzie do ograniczeń w możliwości podróżowania. Prywatna własność domów przestanie istnieć. Ceny domów i ich finansowania będą tak wysokie, że większość ludzi nie będzie mogła sobie na nie pozwolić. Utrata pracy jest elementem utraty bezpieczeństwa.

Pornografia, przemoc i obsceniczność w telewizji i filmach zostaną znacznie zwiększone. Ludzie będą znieczulani i odwrażliwiani na przemoc i pornografię oraz zmuszani do myślenia, że życie jest krótkie, niepewne i brutalne. Muzyka będzie coraz gorsza i będzie wykorzystywana do indoktrynacji. Rozrywka będzie narzędziem wpływania na młodych ludzi. Nastąpi potrzeba większej ilości więzień, zostaną w tym celu wykorzystane szpitale.

Niektóre budynki będą zachowane jako pustostany, często zdemolowane, w miastach w takim stanie będą również całe ulice po to, by sprawiały wrażenie dżungli, wprowadzały depresyjny nastrój i stały się odpowiednie dla wyrzutków. Będą budowane budynki i mosty tylko po to, by w krótkim czasie legły w gruzach. Będzie więcej wypadków drogowych, kolejowych i samolotowych. Ludzie mają poczuć się mniej bezpieczni po to, by doszli do wniosku, że nic nie daje bezpieczeństwa.

Wszystkie religie zostaną wymieszanie. Stare religie będą musiały odejść. Zostaną wprowadzone zmiany w Biblii poprzez zmiany kluczowych słów. Kościoły będą  pomagały we wprowadzaniu nowego systemu.

Pieniądz i finanse: Inflacja jest nieograniczona. Można umieścić nieskończoną liczbę zer za dowolną cyfrą i umieścić przecinki, gdzie tylko się chce. Inflacja jest narzędziem kontrolerów – (iluminatów, syjonistów, żydobanksterów.) W przyszłości pieniądz będzie głównie kredytowy. Ceny są przede wszystkim kredytem. Wymiana pieniędzy nie będzie gotówką lub materialną rzeczą, ale elektronicznym sygnałem komputerowym. Zarobki będą wchodzić na konto elektroniczne. Będzie jeden system bankowy. Ludzie będą mieć przy sobie tylko bardzo małe kwoty, rodzaj kieszonkowego. Każdy zakup większych istotnych kwot lub wszystkich zostanie wykonany w formie elektronicznej. Każdy produkt i usługa będą maiły swoje kody identyfikacyjne. Będą przechowywane dane komputerowe mówiące o zakupach każdego człowieka, oraz o sprzedaży każdego towaru, będzie możliwość ich analizy. Ograniczona będzie możliwość oszczędzania. Nie będzie można zgromadzić dużego majątku. Bogactwo to władza a bogactwo w rękach wielu osób nie jest dobra dla systemu i dla nich samych.

Znamię bestii: Wszystkie posiadane przez daną osobę karty bankowe zostaną zamienione na jedną. Następny krok – karta zostanie zamieniona  na implant pod skórą. Chip pod skórą z wyłączeniem pieniądza papierowego. O tym planowano już w latach sześćdziesiątych. Karta może być skradziona lub zgubiona, a implantu nie można zgubić, sfałszować ani przekazać komuś innemu. Byłby on w wygodnym dla skóry miejscu, np. na czole lub na prawej dłoni. Powiedział również że implanty dają także możliwość sprawowania nadzoru nad ludźmi poprzez sygnały radiowe.

Day powiedział: „niektórzy z was, którzy czytają biblię, wiedzą jakie to ma znaczenie” ale odrzucił znaczenie biblii. To zdrowy rozsądek podpowiada jak będzie działał, jak powinien działać ten system, i nie ma potrzeby czytać żadnych zabobonnych zasad biblijnych.

I jeszcze jedno zostało powiedziane: “Będziesz oglądał telewizję  i ktoś będzie oglądał ciebie w tym samym czasie na głównej stacji monitorującej”, smart TV. Jedna wielka kontrola całej populacji.

Plany te sprecyzował jeden z głównych barbarzyńców spod znaku NWO, David Rockefeller w 1995 roku podczas dorocznego zlotu żydomasońsko-banksterskiej sitwy i jej agentury – Grupy Bilderberg.

“W 1995 r. w ramach przygotowań do Nowego Porządku Świata na jednej z elitarnych konferencji w Fairmont Hotel w San Francisco prowadzono dyskusje, które zdominowane zostały przez dwa enigmatyczne określenia: „20:80” i „tittytainment”. Według analiz, dokonanych na potrzeby przemysłu, w XXI w. światowy system ekonomiczny potrzebować będzie zaledwie 20% populacji świata by wydajnie funkcjonować. Pozostałe 80% stanowić będzie niezatrudniony i wykluczony z życia gospodarczego margines. „Tittytainment” (będący złożeniem słów „tits” i „entertainment”, czyli „cycki” i „rozrywka”) ma stanowić mechanizm kontroli i łagodzenia społecznych frustracji i protestów, jakich nie będzie można uniknąć w dalszym rozwoju cywilizacji przemysłowej.

Sugerowano, że wykorzystując metody psychologiczne i fizyczne, koniecznym będzie postępować ze społeczeństwem tak, by utrzymać je w letargicznym uśpieniu, podobnym do tego, w jakim podczas karmienia piersią pozostaje niemowlę. Utrzymanie porządku przez globalnych hegemonów przemysłowych wymagać będzie jednak dużo bardziej zdecydowanych posunięć. David Rockefeller twierdzi, że konieczna będzie znacząca redukcja populacji świata, co ze względu na swoją „kontrowersyjność”, wymagać będzie „umiejętnego” potraktowania problemów etycznych i religijnych w różnych częściach świata.”

Armagedon, Har-Magedon, Her-Megido

Har-Magedon (Armageddon, Armagedon, Armagieddon) – miejsce zapowiadanej w Apokalipsie św. Jana (Ap 16;16) ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła, w której hordy Szatana zetrą się z anielskimi hufcami pod wodzą Chrystusa w zażartej walce. W jej wyniku demoniczne siły i ich sprzymierzeńcy zostaną ostatecznie pokonani, a Boskie zwycięstwo rozpocznie okres tysiącletniego panowania Chrystusa (czyli Millenium). Walkę wygrywają słudzy Boży. Szatan zostaje uwięziony na tysiąc lat w Czeluści. Po upływie tysiąca lat Szatan zostaje uwolniony i wtedy siły zła ostatecznie przegrywają. Wszyscy źli ludzie razem z Diabłem zostają zrzuceni do „jeziora ognia”. Bóg tworzy nową ziemię na której nie ma chorób ani śmierci, głodu, płaczu i smutku. Żyją tam wyłącznie dobrzy ludzie.

Omówienie fragmentu opisującego Armagedon

Fragment opisujący wydarzenia prowadzące do Armagedonu, to księga Objawienia (Ap 16:13-16).

Werset 13 mówi, że z ust Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka wydobywają się trzy nieczyste duchy podobne żabom. Żaby w Prawie Mojżeszowym były zaliczane do zwierząt nieczystych. Fakt, że te duchy wychodzą z ust postaci, wskazuje, że symbolizują wypowiadane przez nich słowa. Przekład Dosłowny w przypisie do tego wersetu wyjaśnia, że „Ich postaci mogą się odnosić do propagandy czasów ostatecznych”. Podobne wyjaśnienie jest zawarte w Przekładzie Nowego Świata, gdzie duchy odano jako „nieczyste natchnione wypowiedzi”.

Werset 14 wyjawia, że pod wpływem demonów narody zmierzają do sytuacji światowej, która zakończy się wojną z Bogiem. Posługują się cudami, które mają wprowadzić w błąd mieszkańców ziemi. Armageddon jest tu nazwany „wojną wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, „bitwą wielkiego dnia Boga, Wszechwładcy” lub „wielkim dniem Wszechmogącego Boga” (inne przekłady).

Werset 15 pozornie nie pasuje do tego fragmentu. Jezus Chrystus oznajmia, że przychodzi jak złodziej. Szczęśliwy okaże się ten, kto czuwa i strzeże swoich szat, by nie chodzić nago i nie być pohańbionym. Chrystus nawołuje do czuwania i do tego, by nie zostać oszukanym demoniczną propagandą, jaka ma się wtedy rozlegać po całej ziemi. Fragment dotyczący szat i pohańbienia nawiązuje do zwyczajów panujących w Izraelu. Gdy jeszcze istniała świątynia, kapłani i lewici mieli czuwać dzień i noc wokół niej. Zarządca Góry Świątynnej obchodził wszystkie straże, niosąc przed sobą płonące pochodnie. Jeśli któryś ze strażników nie powstał i nie powiedział: ‚Pokój tobie, zarządco Góry Świątynnej’, i okazało się, że zasnął, to Zarządca bił go swą laską i miał prawo spalić mu odzienie. Ponieważ ten „przełożony świątyni”, obchodził podczas straży nocnych wszystkie 24 stanowiska strażników, każdy z nich musiał czuwać, by nie dać się zaskoczyć. Werset 16 wyjaśnia, że narody zostają zebrane na miejscu zwane po hebrajsku „Har-Magedon”. Jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie ta nazwa się pojawia.

Pochodzenie nazwy

W języku polskim brzmi ono jako „Armageddon” (z różnymi wariantami wymowy). W języku hebrajskim brzmi „Har-Magedon.” Termin ten pochodzi od Megiddo – starożytnego miasta w Palestynie. Słowo „har” oznacza górę, stąd całe słowo Har-Magedon to „góra Megiddo”. Ponieważ Megiddo miało strategiczne znaczenie dla armii, znalazło to wydźwięk w jego nazwie. Słowo Megiddo oznacza „zgromadzenie, spotkanie, koncentrację wojsk”.

Z miastem Megiddo wiąże się jego rola jako miejsca bitew, które zdecydowały o losach wielu narodów, a nawet imperiów. Eric H. Cline, Profesor Archeologii i Historii Starożytnej na Uniwersytecie George’a Washingtona wymienia ich aż 34. W ciągu minionych 4000 lat co najmniej 34 krwawe starcia rozstrzygnęły się pod murami starożytnego miasta Megiddo i na sąsiadującym obszarze doliny Jezreel. Egipcjanie, Kananejczycy, Midianici, Amalekici, Filistyni, Hasmonejczycy, Grecy, Rzymianie, Muzułmanie, Krzyżowcy, Mamelucy, Mongołowie, Francuzi, Turcy Osmańscy, Brytyjczycy, Australijczycy, Niemcy, Arabowie i Żydzi walczyli i umierali tutaj. Imiona generałów i wodzów tych armii są znane z kart historii: Tutmozis III, Barak i Debora, Sysera, Gedeon, Saul i Jonatan, Szyszak, Jehu, Joram, Jezebel, Jozjasz, Antioch, Ptolemeusz, Wespazjan, Saladyn, Napoleon i Allenby to tylko ci najsłynniejsi. Dlatego wyraz Har-Magedon można przetłumaczyć jako „góra zgromadzenia wojsk” lub „góra rozstrzygnięcia”.

Symbolika góry i miejsca Megiddo

Bitwa zapowiedziana w ks. Objawienia 16:16, nie może się rozegrać pod literalną „Górą Megiddo”, gdyż nie ma takiego miejsca. Słowo „Har” oznacza górę, wysoka górę, szczyt widoczny z daleka. Tymczasem Megiddo leżało na pagórku o wysokości zaledwie 20 metrów. Na określenie takiego wzniesienia używa się innego słowa – „tell”. Samo wzgórze nosi nazwę Tell Megiddo (po arabsku Tell el-Mutesillim). Nie istnieje więc góra Megiddo, tylko miasto o tej samej nazwie. Dolina Jezreel (Ezdrelon) gdzie znajduje się miasto Megiddo jest niewielkich rozmiarów. Ma kształt trójkąta o długości 32 km i szerokości wschodniej podstawy 29 km. Jej powierzchnia wynosi około 250 km2. Nie mogą więc zgromadzić się tam wszystkie narody świata.

Sytuacja, a nie miejsce

Werset z księgi Objawienia 16:16 informuje, że narody zebrały się na miejscu zwanym po hebrajsku Har-magedon (Her-Megido). Użyto tu greckie słowo τόπον (to′pon), które jest biernikiem rzeczownika τόποσ (to’pos). Topos znaczy po grecku miejsce. Topos ma również inne znaczenia: miejsce w czasie, możliwość, pozycja, splot wydarzeń, sytuacja. Analiza kontekstu wersetu 16 wskazuje na to ostatnie znaczenie: sytuacja. Będzie miało miejsce na całej ziemi, w znaczeniu sytuacji zaistniałej na całej ziemi. Dlatego Armagedon określa sytuację, w której armie narodów ziemi inspirowane przez Diabła i demony, wystąpią przeciw Bogu.

Har-magedon (Har-megido) oznacza nie miejsce ale sytuację jaka miała miejsce w odniesieniu do ostatecznej bitwy między armią Lucyfera a armią Boga dowodzoną przez archanioła Michała. (Ellen G. White „Wielki Bój”). Her-megido w odniesieniu do czasów obecnych należy traktować nie, jako miejsce, ale jako sytuację, przez analogię do czasów biblijnych.

Armagedon jest to nadchodząca powszechna wojna w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga (Ap 16:14,16). Określenie to odnosi się zwłaszcza do „sytuacji, miejsca w czasie [po grecku to’pon, tzn. stan, sytuacja]”, gdzie ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Bogu i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa. Wyrazem ich sprzeciwu ma być na końcu ogólnoświatowa akcja przeciwko Świadkom Boga na Ziemi – widzialnym przedstawicielom Królestwa Bożego. Armagedon to wojna między Bogiem a nieposłuszną ludzkością. Bóg i Jego Syn, Jezus Chrystus, stoczą wojnę. Armagedon doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię (Ap 11:18) i utoruje drogę do ustanowienia nowego, pokojowego świata – nowej ziemi, której oczekujemy zgodnie z obietnicą Boga – gdzie ma mieszkać prawość (2Pt 3:13). Będzie to wybiórcza zagłada tylko nieposłusznych Bogu mieszkańców ziemi, a ci którzy ocaleją będą żyli pod panowaniem Królestwa Bożego na ziemi.

Obecna działalność Bestii

Wszystko zaczęło się na Atlantydzie. Tam nastąpiła walka dobra ze złem. Walka ta, oraz upadek moralny ludzkości doprowadziła w końcu do upadku Atlantydy. Ostateczny upadek Atlantydy nastąpił około dziesięć tysięcy lat przed naszą erą. Wtedy też miał miejsce potop, gdzie pamięć o nim występuje w mitologii wielu ludów.

Od tamtego czasu toczy się nieustanna walka między siłami dobra i siłami zła. Wojna ta zakończy się w czasach ostatecznych.

Wedy mówią, że na Ziemi nastaną mroczne ciężkie czasy, kiedy nasz system słoneczny wraz z Ziemią wejdzie w obszar podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. Według Wed i kalendarza Majów początek Światłych czasów zaczyna się w Świętym Roku 2012 r. ne.

Obecnie też kończy się stara era Ryb, a zaczyna się nowa era Wodnika. Era wodnika, jest to era nauki, postępu i wiedzy. Bestia fałszywie interpretuje tą nową erę, interpretuje ją przez pryzmat swojej fałszywej dominacji i dyskryminacji świata oraz przez pryzmat fałszywych praktyk okultystycznych podporządkowanych siłom zła, czyli praktykom lucyferycznym.

Armagedon nie oznacza upadku meteorytu na Ziemię czy też innej katastrofy naturalnej o kolosalnych rozmiarach. Z hebrajskiego sanskrytu Har-megido oznacza miejsce, niewielkie wzgórze gdzie dwie armie toczyły rozstrzygające bitwy z armiami wroga. Dochodziło tam do sytuacji, gdzie jedna armia nie musiała brać udziału w bitwie, ponieważ wypadki tak się potoczyły, że w armii przeciwnika następował konflikt i bunt po czym zwaśnione strony same walczyły między sobą, wstępowały również zjawiska atmosferyczne, jak ulewa i lawa błota itp. Przeciwnik zostawał pokonany jak gdyby samoistnie. Nawiązuje się tu do sił boskich, ale to nie były siły boskie lub nie wprost boskie, było to wykorzystanie sił natury oraz siły wyższej, była to magia, czyli wiedza. Magia znaczy po rzymsku wiedza. Izraelici i inni stosowali magię w różnych jej odmianach aby obezwładnić i zwyciężyć przeciwnika. Opisane w Biblii zjawiska plag egipskich, rozstąpienie się wód Morza Czerwonego lub różne czynione cuda opisane tak w Starym jak i Nowym Testamencie, to było użycie wiedzy tajemnej zwanej magią.

W starożytnych manuskryptach hinduskich częściowo przetłumaczonych na język angielski opisane są starożytne pojazdy latające o napędzie elektromagnetycznym i antygrawitacyjnym, ich budowa, stosowane materiały, również takie które mają właściwości pochłaniania światła i ciepła oraz sztuka pilotażu. W manuskryptach tych istnieją również instrukcje budowy statków międzyplanetarnych. Do niektórych tematów omawianych w manuskryptach należą „Sekrety pilotów” gdzie przedstawione jest między innymi: technika tworzenia sztucznie chmur lub mgły, strzelania promieniami, generowania hologramów, wykrywania maszyny wroga, maskowania własnej maszyny poprzez czynienie jej niewidzialną, tajniki podsłuchu rozmów i innych dźwięków w samolotach nieprzyjaciela, tajniki doprowadzania załogi nieprzyjacielskich samolotów do stanu nieprzytomności. Napęd pojazdów oraz sekretne tajniki pilotów były oparty o system mocy analogiczny do mocy sił psychicznych człowieka.

Z tego wynika, że wszystkie współczesne osiągnięcia nauki i techniki były już kiedyś znane. Ta wiedza została gdzieś kiedyś zapisana, a obecnie w tajemnicy od paru dziesiątków lat badana i wykorzystywana.

Obecnie Bestia używa na większą lub mniejsza skalę magii i zaawansowanej technologii starożytnych cywilizacji do zapanowania nad światem. Do głównych kierunków działalności bestii zmierzających do opanowania władzy nad światem i kontrolowania całej ludzkości zalicza się: kontrola żywności; kontrola pogodowa; kontrola populacji i wynaradawiania; ogólna kontrola polityki i polityków, religii, ekonomii, kontrola wielu domen życia i wolności całej ludności świata.

Magii używa się między innymi do sterowanie bez ich wiedzy ludźmi i grupami ludzi, poprzez manipulację mentalną. Tymi metodami można manipulować i sterować politykami i polityką, wojskowością, gospodarką i innymi dziedzinami. Poprzez manipulację mentalną można doprowadzać do konfliktów politycznych, wojen lub innych zamierzonych niekorzystnych sytuacji w świecie. Tymi metodami można doprowadzać do konfliktów wewnątrz całych zbiorowości ludzkich poprzez zdestabilizowanie zachowań określonych grób lub podmiotów organizacyjnych w różnych dziedzinach. Można inicjować różne zachowania terrorystyczne i przestępcze lub inne zamierzone cele, jak zastraszanie, wymuszanie posłuszeństwa lub samobójstwa.

Magię można wykorzystywać do kontroli pogodowej i sejsmicznej, powodując różne anomalia pogodowe, kataklizmy i klęski żywiołowe. Tym z kolei można wpływać na sytuację polityczną, gospodarczą i wojskową w świecie, w celu zaburzenia pokoju oraz w czasie działań wojennych i konfliktów.

Poprzez manipulację mentalną można wpływać na umysły ludzi przewodzącym organizacjom terrorystycznych, ale także w celu naboru członków do różnych organizacji terrorystycznych, oraz w celu inspirowania i prowadzenia działań terrorystycznych.

Można wpływać na umysły osób kierującymi środkami lokomocji i obsługującymi różne maszyny i urządzenia aby doprowadzać do katastrof i kataklizmów.

Ezoteryka a magia

Magia jest to wiedza jak użyć siły natury lub siłę wyższą tak dobra jak i  zła do zamierzonych określonych celów i sytuacji. Magia jest częścią wiedzy  która nazywa się ogólnie ezoteryką.

Ezoteryka z greckiego „rzeczy wewnętrzne” odnosi się do wiedzy nieznanej, zwłaszcza takiej, która jest lub była trzymana w tajemnicy w obawie przed prześladowaniami i niezrozumieniem przez innych, a także w celu niedopuszczenia do jej złego użycia przez osoby niepowołane. Okultyzm znaczy „rzeczy ukryte” bywa używany zamiennie ze słowem ezoteryka, obejmuje pewien zakres wiedzy ezoterycznej.

Ezoteryka, jest to wiedza utajniona ale znana ludzkości od zarania dziejów i to jeszcze przed potopem. Teraz dopiero, na nowo po potopie, nauka dochodzi do stanu i poziomu, kiedy tą wiedzę może zrozumieć i pojąć. Jest to wiedza oparta na fizyce relatywistycznej, psychologii, medycynie naturalnej, filozofii religijnej. Można powiedzieć, że jest to wiedza oparta na prawdziwej nauce, prawdziwej medycynie, jest źródłem prawdziwego prawa i prawdziwej religii. Ezoteryka tak jak każda wiedza może być użyta do celów pozytywnych, dla pożytku i dobra człowieka, ale może być też użyta do celów negatywnych, ze szkodą dla człowieka.

Ale okazuje się, że jest to wiedza utajniona tylko przed światem pozytywnym ale nie jest ukryta przed światem negatywnym. Świat negatywny z żadnymi zasadami i normami społecznymi się nie liczy i wykorzystuje tą wiedzę do negatywnych celów. Świat pozytywny nie znając oficjalnie tej wiedzy, nie mając opracowanych sposobów obrony, nie mając stosownego prawa, jest bezradny w przypadku użycia tej wiedzy przeciwko człowiekowi czy ludzkości. A tworząc fałszywe pojęcie o tej wiedzy, negowanie tej wiedzy i spychanie jej na margines, pogłębia jeszcze bardziej ten negatywny stan. Umożliwia się tym sposobem i ułatwia jeszcze bardziej, światu negatywnemu, do swobodnego i bezkarnego z niej korzystania i jej stosowania przeciwko człowiekowi.

Nadeszła pora aby wiedza ezoteryczna została poznana i opanowana przez ludzkość. Aby wiedza ta była ogólnie nauczana, wykładana i badana. Gdy wiedza ta będzie powszechnie znana i odpowiednio właściwie wykorzystana, to ludzkość bardzo szybko stworzy mechanizmy obronne i zablokuje negatywne działania Bestii. Wtedy nastąpi Armagedon dla Bestii, kiedy ludzkość tą wiedzę wykorzysta przeciwko Bestii i ją zniszczy, wtedy Anytchryst zostanie pokonany.

Możliwości zmiany rzeczywistości

Ludzkość na ziemi jest jak na wielkim okręcie którym płynie po wielkim oceanie, ale większość śpi i ktoś inny, obcy kontrolerzy kierują tym okrętem tak, że on nie powinien znajdować się w obecnym miejscu gdzie jest. Różni obcy kontrolerzy dowodzili tym statkiem przez stulecia i tysiąclecia.

Ale prądy się zmieniają.  Coraz więcej z ludzi się budzi, chociaż niektórzy wciąż w połowie uśpieni, zataczają się chwiejnie na nogach na pokładzie, obserwując przed sobą wzburzony sztorm ich zmieniającego się świata.  Kontrolerzy wiedzą, iż wielu z ludzi się budzi  – zbyt wielu dla ich komfortu. Jest konieczne, aby w interesującym momencie być żywym! A zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują.

Ziemia jest u progu przygotowań do zupełnej transformacji. Formy tej transformacji mają wiele ekspresji, a ludzkość jako kolektyw, będzie jej wynikiem w większym lub mniejszym stopniu. Niektóre z tych wyników, tych możliwości, spełniają proroctwa zniszczenia oraz zubożenia planety. Inne ekspresje, odsłonią inne pozytywne wyniki. Nagła, nieoczekiwana zmiana ludzkiej świadomości może rzucić kontrolerów, którzy mają bardzo negatywny wpływ na przeznaczenie Ziemi, na kolana. Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zależności od poziomu świadomości całej ludzkości. Jest grupa interesu w ludzkiej społeczności, która chce ludzi pozostawić zahipnotyzowanych, chce aby ludzkość pozostawała w złudzeniu, że jest ograniczona do jednej możliwości, do jednego doświadczenia życia, skazana bezwiednie i bezsilnie na swój los jaki im gotują kontrolerzy.

A ludzie mają w swojej naturze zdolność do zmiany każdej sytuacji, aż do ostatniego momentu każdego wydarzenia – czy jest ono osobiste czy grupowe. Istnieje ewolucyjny potencjał pozytywnego rozwoju planety, ale czy ludzkość kolektywnie osiągniecie ten potencjał, czy nie, pozostanie pod znakiem zapytania.

Człowiek posiada  dwa z największych skarbów w swojej własnej naturze – wolną wolę (dla podejmowania decyzji) oraz zdolność do odczuwania.  Te dwa elementy, połączone właściwie, pozwalają człowiekowi zmienić każdą sytuację, jak sobie życzy, jako że ludzie są współtwórcami swojej rzeczywistości, bardziej niż zwykłymi pionkami na szachownicy.

Kiedy świadomość się budzi, zostaje uaktywniona i wzmocniona energia w człowieku, otwiera to drzwi nowym możliwościom, nowemu postrzeganiu, nowym formom inspiracji oraz rozkwitu kreatywności. Ale jeśli świadomość jest zablokowana przez strach, energia ta zostanie zablokowana w niższych centrach, w instynkcie przetrwania, seksu i władzy. Ludzkość powinna obudzić się i powstać z kolan. Uwierzyć w możliwość własnej kreacji przyszłej rzeczywistości. Zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują. Jeżeli dostatecznie dużo ludzi będzie kreować swoją pozytywną wizję przyszłości, to jest w stanie przeważyć negatywną wizję kontrolerów i zahipnotyzowanej części ludzkości, która przyjmuje i godzi się z wizją kontrolerów. Każda osoba, która wierzy w obecną rzeczywistość, w czasy zagłady, destrukcji i horroru zostanie dodana do tej rzeczywistości. Wszyscy, którzy utrzymają jako realną nową rzeczywistość, czasy Nowej Ziemi zostaną dodani do tej nowej rzeczywistości.

Główne źródła

NWO barbarzyńców, rok 1969

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/nwo-barbarzyncow-rok-1969-2016-06

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758