POLSKA
Like

Trąd w Pałacu Sprawiedliwości

15/12/2016
1160 Wyświetlenia
3 Komentarze
11 minut czytania
Trąd w Pałacu Sprawiedliwości

Tytuł tej napisanej pod koniec drugiej wojny światowej sztuki Ugo Betti’ego nieoczekiwanie opisuje stan polskiej Temidy. I to już oficjalny stan, nie tylko ten szeptany po kątach.

0


Kraków, Sąd Apelacyjny. Informacja podana przez Prokuraturę Krajową:

CBA 2„W prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie śledztwie, dotyczącym niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ustalono, że wiodącą rolę w przestępczym procederze odgrywali Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Andrzej P., Główna Księgowa – Marta K. i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa, powołanego Zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Marcin B.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej P. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 10 milionów 384 tysięcy 667 złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego. Jest ono zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej P. jest także podejrzany o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej w kwocie 30 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 3 kodeksu karnego. Jest ono zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Główna Księgowa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Marta K. jest podejrzana o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 10 milionów 384 tysięcy 667 złotych. Jest również podejrzana o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej w postaci komputera, telefonu, pieniędzy w gotówce w kwocie 20 tysięcy złotych, zegarka oraz opłacenia kosztów pięciu pobytów u kosmetyczki. Łączna wartość przyjętej korzyści majątkowej to 28 tysięcy 160 złotych. Chodzi o te same przestępstwa, co w przypadku Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzeja P.

Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa Marcin B. jest podejrzany o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 758 tysięcy 619 złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 21 par. 2 kodeksu karnego. Jest ono zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Występująca w imieniu podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie Katarzyna N. jest podejrzana o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 4 milionów 178 tysięcy 520 złotych. Prokurator zarzuca jej popełnienie czynu wypełniającego znamiona tych samych przestępstw, co w przypadku Dyrektora Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

Takie same zarzuty stawiane są Jarosławowi T., również występującemu w imieniu podmiotów gospodarczych, będących kontrahentami Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W jego przypadku kwota przywłaszczonych pieniędzy to 5 milionów 447 tysięcy 528 złotych. Dodatkowo Jarosław T. jest podejrzany o wręczenie Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie korzyści majątkowej w kwocie 30 tysięcy złotych w zamian za naruszenie przepisów prawa. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 kodeksu karnego. Jest ono zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa”

 

Bo faktycznie:

 § 1. Dyrektor sądu:

1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1;

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez dyrektorów tych sądów, w zakresie powierzonych im zadań.

§ 3. W terminie do końca kwietnia każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok poprzedni.

(art. 31a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych)

 

Jednak przepis ten został dodany ustawą z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

 

Czy dlatego zarzuty dotyczą lat 2013-2016?

 

Od razu po powołaniu na stanowisko Andrzej P. rozpoczął działalność przestępczą?

 

Jak zatem rozumieć kolejny komunikat Prokuratury Krajowej?

 

CBA„W związku ze śledztwem dotyczącym przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie ponad 10 milionów złotych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie rozpoczęli dziś, 14 grudnia 2016 roku, w godzinach popołudniowych przeszukania pomieszczeń służbowych i mieszkalnych prezesa tego sądu.

Czynność ta została poprzedzona żądaniem dobrowolnego wydania rzeczy.

Czynności są efektem podejmowanych od rana działań procesowych związanych z zatrzymaniem podejrzanych w śledztwie, a także ujawnienia wskutek tych działań dokumentów. Na ich podstawie ustalono, że poważne wątpliwości budzą umowy o dzieło zawierane przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z podmiotami, która miały świadczyć dla sądu fikcyjne usługi.

Rano funkcjonariusze CBA zatrzymali Dyrektora i Główną Księgową Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Dyrektora Centrum Zakupów Dla Sądownictwa, którzy – według ustaleń prowadzącej postępowanie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie – odgrywali wiodącą rolę w przestępczym procederze. Zatrzymano również dwie osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, które miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie kwot sięgających nawet przeszło 10 milionów złotych i zarzuty o charakterze korupcyjnym. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa”

Kto z Państwa kiedykolwiek pracował w sądzie, nawet tym najmarniejszym, zwanym rejonowym, wie, że kastowość sięga tam granic absurdu.

Tuż poniżej Boga w hierarchii znajdują tam się sędziowie, pośród których prezes i jego zastępcy jawią się niczym tylko ciut mniejsza trójca święta.

Dopiero niżej jest Dyrektor, odpowiadający przede wszystkim za to, by każdy sędzia miał swojego niewolnika, pardons, protokolanta, oraz wyrobnika piszącego za niego uzasadnienie wyroku, zwanego też asystentem.

No i dba o resztę spraw administracyjnych.

Kraków, Sąd Apelacyjny. Prestiżowo prawie równy Sądowi Najwyższemu. Zarobki sędziów sięgają ponad 200.000,- zł rocznie

I to czasem sporo.

 

https://3obieg.pl/ile-zarabiaja

 

Podani w tekście zarabiają więcej, niż.. prezydent RP!

 

Stara prawda matematyczna mówi, że dla dużego istnieje zawsze jeszcze większe.

Komunikat PK o przeszukaniu w domu prezesa Sądu Apelacyjnego co najmniej sugeruje, że krąg osób uwikłanych w korupcyjno-złodziejski układ nie jest zamknięty.

Bo przecież nie sposób uznać, ze za byle-co wyciekały miliony, i nikt tego nie dojrzał!

Czy korupcja dotyka tylko administrację?

SA K-ków

15.12 2016

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758