Komentarze dnia
Like

Gotowe projekty ustaw dla prezydenta elekta

07/07/2015
656 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
Gotowe projekty ustaw dla prezydenta elekta

3.07 Stowarzyszenie Interesu Społecznego “WIECZYSTE” złożyło w biurze podawczym dla prezydenta elekta 2 projekty ustaw, który Andrzej Duda zapowiadał w kampanii wyborczej, czyli ws. kwoty wolnej od podatku oraz ws. wcześniejszych emerytur.

0


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższa kwotę wolną od podatku z dotychczasowych 3091 zł do 8000 zł od 1 stycznia 2016 r., 10000 zł od 1 stycznia 2017 r. i 13000 zł od 1 stycznia 2018 r. Równocześnie w celu uniknięcia sytuacji w której z podwyższenia kwoty wolnej skorzystałyby osoby o najwyższych dochodach, zmieniono wysokość pierwszego progu podatkowego z dotychczasowych 85528 zł do 79200 zł od 1 stycznia 2016, 76600 zł od 1 stycznia 2017 i 73900 zł od 1 stycznia 2018. Osoby które do tej pory zarabiały 85528 zł i więcej, zapłacą zatem podobny podatek co do tej pory (+2 złote w 2016 r. i +5 zł w 2017 r. i 2018 r.). Zatem z ogólnej liczby 23,116 mln podatników podatku od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej wykazało dochód, z tym że 602 tys. osób przekroczyło próg podatkowy 85528 zł. Zatem beneficjentami ustawy zostałoby ok. 22,514 mln osób.

Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych Projekt przewiduje, iż emerytura będzie przysługiwała w wieku 60 lat jeżeli ubezpieczony posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat lub bez względu na wiek, jeżeli posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat. Jak zauważa Stowarzyszenie w wyniku wprowadzenie tej ustawy nie nastąpią istotne wydatki budżetowe na ww. reformę, zwłaszcza jeżeli uwzględnić, iż proponowane rozwiązania istnieją już w formie zbliżonych wymogów odnośnie okresów składkowych i nieskładkowych oraz wcześniejszego wieku – w postaci świadczeń przedemerytalnych.

Stowarzyszenie oczekuje teraz od Prezydenta elekta przedłożenia stosownych projektów ustaw do Sejmu zaraz po zaprzysiężeniu 6 sierpnia 2015 r.

PONIŻEJ PRZEDŁOŻONE PROJEKTY USTAW

Projekt Ustawy z dn. ……….. r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art.1. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się następujące zmiany.

art.27 ust.1 otrzymuje brzmienie

  1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
  2. a) Od 1.01.2016 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do
79200 zł 18 % minus 1440 zł
79200 12816 zł + 32% nadwyżki ponad 79200 zł
  1. b) Od 1.01.2017 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do
76600 zł 18 % minus 1800 zł
76600 11988 zł + 32% nadwyżki ponad 76600 zł
  1. c) Od 1.01.2018 r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do
73900 zł 18 % minus 2178 zł
73900 11124 zł + 32% nadwyżki ponad 73900 zł

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Projekt Ustawy z dn. ……….. r. 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art.1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1988 r. o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118) art.26 b otrzymuje brzmienie

  1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura, jeżeli:
  2. a) ukończył co najmniej 60 lat oraz posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat, lub
  3. b) posiada okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 40 lat, bez względu na wiek
  4. Wysokość emerytury ustala się zgodnie z art.26 ustawy, z tym że nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury.

Art.2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Inne zapisy autora:

0

Avatar
sprzeciw21

219 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816