20012018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:011025_r0_620

Wielomilionowe kary antymonopolisty

Pierwszy z wyroków dotyczy decyzji z października 2014 r. Prezes UOKiK uznał, że spółka Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, poprzez sposób w jaki informowała o możliwości przystąpienia do umów ubezpieczenia na... więcej >>
RTVEuroAGD-kampania-Prujemyceny

Kary za oszukanie klientów niższe. Ale wciąż bolesne

Wyroki dotyczą decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydanych przez Prezesa UOKiK. W dwóch sprawach sądy w całości utrzymały rozstrzygnięcia Urzędu, dwukrotnie zostały one częściowo zmienione. Euro Net kantował... więcej >>
310088