21042018Nowości:
   |    Rejestracja
Andrzej Owsinski

Napisane przez:80 Rocznica powołania Stronnictwa Pracy

Do tego stronnictwa włączyły się w tym dniu „Narodowa Partia Robotnicza” pod przewodnictwem Karola Popiela oraz „Związek Hallerczyków” z gen. Józefem Hallerem na czele. Przewidywano włączenie i innych ugrupowań politycznych... więcej >>

97. rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem

  Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na Rynku Miejskim o godz. 9.30, gdzie nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, a także wciągnięcie na maszt biało-czerwonej flagi... więcej >>

94. rocznica zaślubin Polski z Bałtykiem

W październiku 1919 roku generałowi Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo nad Frontem Pomorskim, który utworzono w celu pokojowego i planowego odzyskania Pomorza, zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego. Zgodnie z planem przejmowanie... więcej >>
310053