20052018Nowości:
   |    Rejestracja

NEW AGE


Pochodzenie New Age:

Bezpośrednim źródłem ideologii New Age jest XIX-wieczna teozofia i antropozofia, jest kontynuacją tradycji gnostyckich oraz czerpie również z religii orientalnych i ze współczesnych nauk szczegółowych i pseudonaukowych hipotez.


Czym jest New Age:
 New Age, jako system monistyczny, nie ma rozróżnienia pomiędzy Bogiem, człowiekiem i światem. Twierdzi, że wszystko jest jednością, jednym wielkim bytem, istnieniem. Ruch ten zamazuje odrębność Boga i człowieka. New Age już na poziomie światopoglądu podważa podstawowe prawdy chrześcijańskie. Przyjmując koncepcję Boga bezosobowego zamienia modlitwę techniką. Zwolennicy tej ideologii, nazywają swoje grupy modlitewnymi, lecz tak na prawdę są to grupy medytacyjne albo mediumiczne. Praktykuje wchodzenie w odmienne stany świadomości, dzięki czemu ludzie doprowadzają umysły do zjednoczenia z kosmosem lub duchami, które w nim są.
Nierozłącznym elementem New Age jest spirytyzm, jednak różniący się od tego XIX wiecznego, który był kameralny. Wówczas w trakcie seansów starano nawiązać się kontakt ze swoimi zmarłymi bliskimi. Obecnie adepci tego ruchu kierują się ku bytom bezcielesnym, które w wyniku wielu reinkarnacji osiągnęły ” boską ” doskonałość.
W tradycyjnych religiach wschodu istnieje pewna forma grzechu, cień winy i odpowiedzialność. Karma i reinkarnacja w religiach jak hinduizm lub buddyzm są formą sprawiedliwości. New Age zmienia jednak znaczenie reinkarnacji, twierdzi, że przez reinkarnację realizuje się kosmiczna ewolucja, że człowiek musi wcielać się wielokrotnie, ponieważ jednorazowe wcielenie nie wystarcza do osiągnięcia doskonałości. Po wielokrotnej reinkarnacji stajemy się bytami bezcielesnymi, z którymi kontaktują się media spirytystyczne.
Adepci New Age mają doświadczenia mediumiczne, czyli doświadczanie wyjścia duszy z ciała. Doświadczenia te nie mają jednak nic wspólnego z mistyką. Chrześcijanie uważają tylko, że doświadczenia mistyczne dotyczą się tylko Boga Osobowego i Transcendentnego. W chrześcijaństwie mistyka zawsze odnosi się do Objawienia, które jest obiektywną rzeczywistością. Ono staje się lustrem dla doświadczeń mistycznych, subiektywnych ze swej natury. Człowiek musi odnosić do Objawienia siebie i swoje życie, musi rozróżniać duchy, aby mógł zobaczyć czy idzie dobrą, czy złą drogą. Dobra Nowina o Jezusie jest dla niego najważniejszym punktem odniesienia.
New Age też mówi o Objawieniu i uznaje różne święte księgi, między innymi Biblię, ale przeformułowuje zawarte w nich prawdy w zależności od interpretacji danego guru czy jakiegoś ducha niematerialnego. I często twierdzi, że podaje wykładnię na nowe czasy, bo stara jest prymitywna i nieaktualna.
Ludzie nieznający dobrze teologii chrześcijańskiej lub orędzia wiary, słysząc imię Chrystusa w koncepcjach New Age, dają się zwieść i myślą, że jest to ta sama Osoba, o której mówi chrześcijaństwo. Tymczasem New Age nie interesuje Bóg. Jezus z Nazaretu jest dla nich tylko człowiekiem, być może wielkim mistrzem, w którego wcieliła się osobowość kosmiczna, kimś takim jak Budda, Zaratustra czy Konfucjusz. Jest to typowy przykład synkretyzmu religijnego, który dowolnie i w sposób nieuprawniony czerpie różne elementy z wielu religijnych tradycji i znajduje im wygodny dla siebie wspólny mianownik. Często ta wykładnia mija się z prawdą i tradycją chrześcijańską.
Każdy Chrześcijanin powinien czuwać nad własnym umysłem i sercem, nie powinien ulegać propagandzie czy manipulacji.
Na czym opiera się koncepcja reiki czy też metoda Silvy, tak modna i popularna ostatnio. Opierają się one na gnostycznej koncepcji boskiej jaźni. Dlaczego w metodzie Silvy rozwija się wizualizację i ćwiczenia mózgu? Można stwierdzić, że nie ma nic złego w ćwiczeniu mózgu. I na tym polega pułapka. Zaczyna się od dążenia do uzyskania lepszej pamięci i zlikwidowania migreny, czy też wstawania bez pomocy budzika. To wszystko jednak zasadza się na „odkryciu” boskości człowieka, a te wspomniane praktyki są tylko wstępem. Potem wchodzi się coraz głębiej. Zgadzanie się na wolę Bożą, na dobre i złe, nawet na cierpienie, zostaje zastąpione żądaniem przyjemności, czyli tego, co ja uważam za dobre. Biała magia jest również czarną. Żaden biały mag nie jest tak naprawdę dobry, bo on sam rozstrzyga o tym, co jest dobre, a co złe. Nie interesuje się okultyzmem po to, aby czynić dobro, ale by osiągnąć coś dla siebie. Jego motywacją jest pragnienie władzy. Przecież przyjemnie jest zdobywać szczęście i władzę w białych rękawiczkach i aurze dobroczyńcy.
Ruchy New Age często ukrywają się pod przykrywką kursów podnoszących inteligencję lub poszerzających świadomość, także pod postacią warsztatów medytacji lub jogi.
Trzeba zauważyć, że ideologią New Age najczęściej zainteresowani są ludzie wykształceni, którzy często myślą o „poszerzaniu horyzontów umysłowych”, ale zarazem czują się zagubieni w świecie odchodzącym od postaw duchowych w stronę materializmu i dlatego szukają substytutów życia bogatego w duchowe rozumienie świata.
Często organizowane są weekendowe seminaria skierowane najczęściej dla biznesmenów lub pracowników banków na temat „poszerzania świadomości” lub „zwiększania wydajności pracy”. Istnieją też seminaria „przypominania sobie poprzednich wcieleń”, oparte na technikach hipnozy.
Zastanówmy się, kto dzisiaj najczęściej trafia w objęcia sekt? Są to najczęściej osoby wieku 18-25 lat. Ludzie wrażliwi i wykształceni, pochodzący z dobrych domów. Na pewno nie są to osoby z marginesu społecznego, z rodzin patologicznych. Natomiast w ruchach New Age angażują się ludzie, gdzie granica wiekowa jest nieco wyższa. Są to osoby w wieku 18-35 lat, zazwyczaj dobrze sytuowane, o ustalonej karierze zawodowej.
W ostatnich czasach ruch ten jest traktowany przez władze oraz media z wielką powagą oraz szacunkiem. Powinniśmy nabrać poważnych podejrzeń, co do owego ruchu, ponieważ zawsze nieprzyjazne nam władze i media są najwyraźniej zafascynowane ową Nową Erą. Coraz częściej słyszymy, że ludzkość wkracza w nową erę nowej świadomości duchowej, ogarniającej całą planetę – erę harmonii, mądrości, oświecenia i uniwersalnej miłości. Nowa Era jest także utożsamiana z tzw. Erą Wodnika. Według wielu adeptów Nowej Ery, okres Ryb, który powstał w pierwszym wieku naszej ery, kończy się rozpoczyna się Era Wodnika, czyli Nowa Era. New Age jest alternatywą religią, której celem jest zastąpienie chrześcijaństwa, jest to religia powrotu do pogańskich wierzeń oraz starożytnych rytuałów. Jej głównym celem jest kontakt duchowy z istotami duchowymi z innego wymiaru. New Age odrzuca tak Biblię jak i Chrześcijaństwo. „Boska świadomość” według tej ideologii ewoluuje w człowieku poprzez wszelkiego rodzaju medytacje transcendentalne, jogę, ponowne narodzenie, otwieranie czakramów w toku ćwiczeń oddechowych, hipnozę, praktyki astrologiczne, okultystyczne, channeling oraz monotonne dźwięki pobudzające wibracjami przysadkę mózgową w celu otwarcia tzw. trzeciego oka, czyli świadomego postrzegania świata duchowego. Otwieranie owego ‚trzeciego oka’ jest kluczem do bezpośrednich kontaktów z… upadłymi aniołami, czyli demonami. Jednym z mediów umożliwiających połączenie z duchowymi opiekunami są sztucznie wytwarzane narkotyki, które poszerzają postrzeganie transcendentalne poprzez umożliwienie interakcji w świecie duchowym.

 

Podstawową doktryną New Age jest… kłamstwo szatana w ogrodzie Eden, które zostało zmodyfikowane przez satanistę Aleister’a Crowleya – Będziesz sobie bogiem. Szatan zdołał przekonać Ewę do idei bycia niezależną istotą od Boga, czyli równą Bogu, która sama, podobnie jak Bóg decyduje, co jest dobre a co złe. Według New Age wszechświat jest częścią Boga i Bóg jest wszędzie obecny nie, jako Stwórca, ale jako energia wszechobecna. Będąc częścią owej energii jesteśmy także bogami i naszym zadaniem jest szukanie boga w nas samych. Celem owej indoktrynacji jest wiara w moc owej energii ‚boga’, pobieranie jej mądrości i mocy dla własnych korzyści, czerpanie pomysłów, idei oraz prawd od innych mieszkańców świata duchowego z innego wymiaru. Jeżeli jesteś bogiem dla siebie, dlaczego miałbyś szukać mądrości czy pouczeń w Biblii czy w jakichkolwiek innych źródłach. Skoro jesteś bogiem, szukaj w sobie bóstwa oraz jego mądrości i korzystaj z mądrości, która jest twoją mądrością, ponieważ jesteś bogiem! Każdy z nas posiada możliwość bycia geniuszem, ponieważ jest… bogiem, i powinien nauczyć się nim być. Nie musisz się pytać o nic Boga, ponieważ sam jesteś bogiem. Celem New Age jest zjednoczenie religii w Ekumenie oraz transformacja tego tworu w czysty lucyferianizm. O tym celu adepci New Age JESZCZE za głośno nie mówią.

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z bloga autora crusader1973.blogspot.co.uk

Napisane przez:

Kontakt: piotr.g.zurek@gmail.com

Moje motto: "Nie pytaj się co dał mi mój kraj, spytaj się siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem z przekonania monarchistą, konserwatystą a zarazem uważam siebie za współczesnego Krzyżowca. Z powodu chęci budowania silnej Ojczyzny stałem się również członkiem Ruchu Narodowego, partii politycznej będącej spadkobiercą wartości prezentowanych przez Romana Dmowskiego Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

280879