23062018Nowości:
   |    Rejestracja

Apostazja. Jaka kara za odstępstwo od Islamu?


Czy apostazja w Islamie jest dozwolona? Wielu ludzi w Polsce czy w innych krajach zachodu porównując Islam do pozostałych religii monoteistycznych takich jak Chrześcijaństwo czy Judaizm wyobraża sobie, że w Islamie jest wolność wyboru, że jeśli z jakiegoś powodu postanowimy zmienić religię lub stać się ateistą jest to wyłącznie sprawą naszego sumienia. Czy tak jest? Sprawdźmy! Zobaczmy, co mówią na ten temat szkoły islamskiego prawoznawstwa.


 

Meczet Al-Azhar

Meczet Al-Azhar

 

 

Istnieje zgoda wszystkich czterech szkół sunnickiego islamskiego prawoznawstwa (tj. Maliki, Hanbali, Hanafi i Shafii), jak również klasycznych szyickich prawników od prawa koranicznego, że odstępców od islamskiej wiary w Allaha musi dosięgnąć kara śmierci. Proces, w którym uznaje się osobę za apostatę znany jest, jako takfir a niewierzący nazwany zostaje mianem murtad.

 

W czasach nam współczesnych w 1991 roku w Kairze w Egipcie w najsłynniejszej medresie muzułmańskiej „Islamic Research Academy” przy meczecie Al-Azhar zatwierdzono podręcznik prawa islamskiego, Umdat al-Salik, który na stronach 595 – 96 stwierdza „Pozostawienie ( apostazja ) islamu jest najbrzydszą formą niewiary (kufr) i najgorsze …. Jeżeli osoba, która osiągnęła wiek dojrzewania i jest przy zdrowych zmysłach dobrowolnie uczyni apostazję i odejdzie z islamu, to on zasługuje na śmierć. W takim przypadku obowiązkowe jest… zapytać go czy nawróci się i czy powróci do islamu. Jeśli on to zrobi należy przyjąć go z powrotem, ale jeśli odmówi, ma być natychmiast zabity.”

 

Temat apostazji jest bardzo ważny w Islamie. Jeśli przypomnimy sobie historię Islamu to stwierdzimy, że pierwsze wojny stoczone przez armie Islamu tuż po śmierci Mahometa stoczone były właśnie z apostatami. To właśnie w czasie kampanii wojennej pierwszego kalifa Abu Bakra zwanej Riddah przelano olbrzymią ilość krwi apostatów. W czasie tej kampanii nadano nazwy miejscom, które kojarzą się z tymi wydarzeniami jak „Ogród Śmierci” czy „Parów Krwi”.

 

Przekaz wydaje się jasny, ale pojawia się znak zapytania. Współcześni apologeci Islamu w krajach zachodnich wciąż powtarzają przysłowiowemu Kowalskiemu, że jest wolność w religii cytując Koran.

 

Koran 2:256

 

Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, niemający żadnego pęknięcia. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!

 

Cóż jednak nie mówią ludziom jednaj ważnej rzeczy. Być może z niewiedzy a być może zgodnie z Islamską doktryną nazywaną Takija celowo wprowadzają ludzi w błąd. Nie mówią o abrogacji w Islamie. Temat abrogacji poruszałem już we wcześniejszej mojej publikacji. Jednak jest to na tyle istotne, że przypomnę w paru słowach, czym jest abrogacja. Jak pamiętamy okres działalności Mahometa podzielony jest na dwie części. Okres działalności z Mekki i okres działalności w Medynie. W trakcie działalności w Mekce, gdy Mahomet był słaby powstały pokojowe wersy w Koranie. W późniejszym okresie w Medynie, gdy Mahomet stał się silny i zdobył władzę polityczną otrzymał słynne objawienia spisane w Koranie nazywane wersami mieczaZgodnie z zasadą abrogacji późniejsze objawienia, które są sprzeczne z wcześniejszymi są ważniejsze. Więc te wersy, pokojowe wersy, które mówi się ludziom takim jak ten przysłowiowy Kowalski są anulowane przez te nietolerancyjne koraniczne wersety.

 

Koran 9:29 – słynne ostatnie wersy zwane wersami miecza.

 

Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

 

Teraz poczytajmy, co mówią Islamskie źródła o apostazji:

 

Koran

 

Koran 4:80

Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem.

 

Koran 4:89

Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście, więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!

 

Koran 9:11-12

Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to staną się waszymi braćmi w religii. My jasno przedstawiamy znaki ludziom, którzy wiedzą.

 

A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię, to zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę, nie ma dla nich przysiąg! Być może, oni zaprzestaną!

 

Hadisy

 

Bukhari :: Book 4 :: Volume 52 :: Hadith 260

„… Prorok powiedział: „Jeśli ktoś (muzułmanin) odrzuci swoją religię, zabij go”.   Należy pamiętać, że nie ma różnicy, w jaki sposób ktoś stał się muzułmaninem.

 

Bukhari :: Book 9 :: Volume 83 :: Hadith 17

… Krew nie może być przelana z wyjątkiem trzech przypadków: W qisas za morderstwo, osoby w związku małżeńskim, które dopuszczą się nielegalnego stosunku seksualnego (cudzołóstwo) i ten, który odchodzi z islamu (apostata) i pozostawia muzułmanów.

 

Bukhari :: Book 9 :: Volume 83 :: Hadith 37

… Apostoł Allaha nie zabił nikogo, z wyjątkiem jednej z trzech następujących sytuacji: (1) Osoba, która zabiła kogoś niesprawiedliwie, została zabita (w qisas,), (2) osoba zamężna, która dopuściła się nielegalnych stosunków seksualnych oraz (3) człowiek, który walczył przeciw Bogu i Jego Posłańca i porzucił islam i stał apostatą

 

Bukhari :: Book 9 :: Volume 84 :: Hadith 57

… Zabiłbym ich zgodnie z oświadczeniem Apostoła Allaha, „Kto zmienił religię islamską, należy go zabić.”

 

Bukhari :: Book 9 :: Volume 89 :: Hadith 271

Opowiadane Abu Musa:

 

Człowiek przyjął islam, a następnie powrócił do judaizmu. Mu’adh bin Jabal przyszedł i zobaczył mężczyznę z Abu Musa. Mu’adh zapytał: „Co jest nie tak z tym (mężczyzna)?” Abu Musa odpowiedział: „On przyjął islam, a następnie powrócił do judaizmu.” Mu’adh powiedział: „Ja nie usiądę, dopóki go nie zabiję (jak jest) zgodnie z wyrokiem Allaha i Jego Apostoła”

 

Bukhari :: Book 9 :: Volume 84 :: Hadith 58

„To był skrępowany człowiek obok Abu Muisa. Mu’adh zapytał: „Kto to jest ten (człowiek)?”. Abu Muisa powiedział: „On był Żydem i stał się muzułmaninem, a następnie powrócił do judaizmu”. Następnie Abu Muisa zaproponował Mu’adhowi by ten usiadł, ale Mu’adh powiedział: „Nie będę siedzieć, dopóki on nie zostanie zabity. To jest wyrok Boga i Jego Apostoła (w takich przypadkach) i powtórzył go trzykrotnie”. Następnie Abu Musa zarządził, że człowiek zostanie zabity, i on został zabity. Abu Musa dodał: „Potem omówiliśmy nocne modlitwy”

 

 

Więc jak widzimy Koran i Hadisy wyraźnie mówią, jaka kara spotka każdego, kto będzie chciał odejść z Islamu. Według tych źródeł oraz według współczesnych islamskich prawoznawców jedyną karą za apostazję jest śmierć. Tak, więc jeśli kiedykolwiek ktoś chciałby z jakichkolwiek powodów stać się muzułmaninem powinien zdać sobie sprawę, że Islam nie jest zwykłą religią, ale systemem polityczno-religijnym, który nie dopuszcza możliwości porzucenia go. Z tego powodu Islam z całą stanowczością można porównać do innych totalitaryzmów jak nazizm czy komunizm. Bądźmy, więc ostrożni przy podejmowaniu decyzji, gdyż błędny wybór będzie ciążył do końca życia i to od nas zależy jak długiego.

Piotr G. Żurek

 

materiał pochodzi z mojego bloga crusader1973.blogspot.co.uk

Napisane przez:

Kontakt: piotr.g.zurek@gmail.com

Moje motto: "Nie pytaj się co dał mi mój kraj, spytaj się siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem z przekonania monarchistą, konserwatystą a zarazem uważam siebie za współczesnego Krzyżowca. Z powodu chęci budowania silnej Ojczyzny stałem się również członkiem Ruchu Narodowego, partii politycznej będącej spadkobiercą wartości prezentowanych przez Romana Dmowskiego Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

1 komentarz dla artykułu "Apostazja. Jaka kara za odstępstwo od Islamu?"

  1. Milutki napisał(a):

    W czasach proroka islamu i muzułmanów w Medynie, odejście od islamu było zdradą. Taki osobnik odchodzący od islamu mógł dokonywać sabotażu lub szpiegować. Muzułmanie byli wtedy w zagrożeniu od otoczenia i było czego się bać Po śmierci proroka islamu nastąpilo wypowiedzenie wcześniej zadeklarowanej lojalności przez plemiona arabskie, bunt i groźba rozbicia nowo utworzonego państwa. Jeżeli jest potepienie muzułmanów i Muhammada za tę praktykę to tak samo trzeba powiedzieć o wszystkich innych państwach i społeczeństwach które karają za zdradę i działalność antypaństwową. Wszyscy inni też są wtedy totalitarni jak nazizm i komunizm.
    „Być może z niewiedzy a być może zgodnie z Islamską doktryną nazywaną Takija celowo wprowadzają ludzi w błąd.”
    Ogólnie mówiąc, muzułmanie deklarują to w co wierzą i znają zasady swojej religii. Na zachodzie Europy są też muzulmanie którzy głoszą jawnie że apostatów należy karać śmiercią, np. Anjem Choudary w UK. Nie byłoby sensu aby jedni z powodu wyznawanego światopoglądu kłamali a inni muzułmanie w imię tego samegoświatopoglądu mówili rawdę. Kłamstwo i pomyłka od zawsze miały miejsce poza islamem i tak samo muzułmanie też mogą kłamać lub być w błędzie. Nie ma jednak sensu winić za to sam islam.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

288185