POLSKA
1

Zażalenie na bezprawie

13/08/2019
1225 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Żądam udzielenia odpowiedzi na dwa pytania:
• Dlaczego to tyle trwa i kto jest za to odpowiedzialny?
• Konstrukcja prawa, czy wadliwe stosowanie prawa?

0


Jelenia Góra, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Grzegorz Niedźwiecki

  1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Zażalenie na bezprawie

 

Wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi Jacka Kielara z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie II K 851/18 jest nielegalny i nieważny z mocy prawa.

O nielegalności koteryjnego wyroku świadczy brak czynu przestępnego oraz fakty:

 

Uzasadnienie

Przytoczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uchwała Sądu Najwyższego nie dopuszczają wszczęcia śledztwa o ewentualne znieważanie funkcjonariusza publicznego na służbie, jeżeli zdarzenie nie miało miejsca podczas czynności służbowych.

Podobnie rzecz się ma z oskarżeniem o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Wysłanie wiadomości email (pomijając fakt słuszności) nie spełnia elementów pisma procesowego (art. 119 § 1 pkt. 4) k.p.k.), nie jest wnioskiem formalnym o ściganie (art. 12 k.p.k.). O absurdalności i bezprzedmiotowości oskarżenia świadczy fakt załączonych do niniejszego zażalenia dowodów, w postaci zawiadomienia o przestępstwie funkcjonariuszy z dnia 22 lipca i wezwanie tożsamej prokuratury do uzupełnienia braku formalnego zawiadomienia z dnia 22 lipca 2019 r. poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne w myśl art. 120 k.p.k. Takie prawo procesowe ma miejsce w praktyce, a sprawa II K 851/18 jest bezprecedensowym wyjątkiem. Naruszenie prawa procesowego, zwalnia nawet z wnikania w fałszywość czy niefałszywość zawiadomienia o przestępstwie. Żaden proces nie może się zakończyć przeciwko oskarżonemu, bez wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, bez wyjaśnienia przyczyn konfliktu, tj. egzekucji prowadzonej niewłaściwie i krzywdząco.

Niezależnie od wskazanej wyżej parodii prawa, kwestia zniewagi, bądź fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, upadłaby, gdyby dyspozycyjny sędzia Jacek Kielar nie przekroczył granic swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.) i wziął pod uwagę fakt, iż egzekucja czynności zastępowalnej tytułu wykonawczego I C 1062/08 (I CO 3259/08, I Co 441/16) prowadzona jest w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. (vide SN III CZP 23/06). Skutkiem tego jest dwunastoletni terror państwowy, uporczywe nękanie, znęcanie się, upokarzanie mnie i mojej rodziny, kradzież dwunastu lat życia. Mało poważnym jest wydawanie wyroków przeciwko ofierze przestępstw, baz zbadania przyczyn zaistniałego stanu rzeczy i trwania tego procederu nadal. Następca Pawła Siwka, SSR Paweł Woźniak, powtarza terror państwowy i bezczynność. Wszczął postępowanie I Co 441/16 wbrew dyspozycji wierzyciela, w trybie art. 1050 k.p.c., uruchomił drugie postępowanie nie zakończywszy wcześniejszego etapu na wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. Nie zamienia grzywny na areszt, nie nakłada nowej grzywny i nie oddala wniosku wierzyciela w myśl wskazanego orzeczenia SR w Ostródzie I Co 2801/12 w związku z uchwałą Sądu Najwyższego. Dlaczego pan Woźniak się zapowietrzył? Czeka, aż zawiadomię o jego przestępstwie, czy ma własne terminy? Dowód na nielegalność wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi i sfingowany proces w Sądzie Rejonowym w Legnicy II K 38/19 (SSO Wojciech Damaszko, który skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego sknocił – II S 16/18), w postaci stosowanej generalnie przez organy ścigania drogi procesowej załączam.

 

Szanowni Państwo

Sędzia Jacek Kielar przysłał mi kopię protokołu rozprawy głównej z dnia 28 lutego 2019 r., (nie wzywał mnie na ogłoszenie wyroku). Protokół jest niekompletny, nie zawiera informacji o wykorzystaniu niezbędnych elementów prawa procesowego, o naradzie, zignorował dyspozycję prokuratora, przekłamuje fakt, że wskazał stronom sposób i termin odwołania.

Nie doręczył OSKARŻONEMU kopii zawiadomienia o przestępstwie SSR Pawła Siwka, które rzekomo złożył Grzegorz Niedźwiecki w trybie wnioskowym w dniu 24 lipca 2018 r., mimo, iż wziął od wniosku z dnia 23 lipca 2019 r. opłatę. Zawiadomienie o przestępstwie jest fundamentalnym dowodem w sprawie. Wyrok jest fałszem intelektualnym wydanym w oparciu o fałsz materialny.

Nie doręczył OSKARŻONEMU postanowień o oddaleniu wniosków z dnia 17 stycznia i 25 lutego br. o odwołanie rozprawy i skierowanie sprawy na posiedzenie celem umorzenia ze względu na negatywne przesłanki procesowe.

Nie doręczył OSKARŻONEMU kopii wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw od wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r., będący uzasadnieniem apelacji, nie jest wnioskiem w trybie art. 126 k.p.k.  w zw. z art. 422 k.p.k.

Z pięciu wnioskowanych pism procesowych, otrzymałem tylko jedno i to kabaretowe. Protokół z nielegalnej rozprawy.

 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. złożyłem wniosek do Sądu Rejonowego w Złotoryi o doręczenie mi zarządzenia o odrzuceniu apelacji złożonej zgodnie z ustawą pięć dni od doręczenia mi wyroku, tj. dnia 8 kwietnia 2019 r. Nie doręczono mi zarządzenia, nie wskazując podstaw do pozbawienia mnie praw zapisanych w art. 176 i 78 Konstytucji.

 

Niezależnie od tego, że wyrok wydano bez przyczyny, to nastąpiło tu naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz). Tego nie czynią sędziowie, których rola i zasady, winny być przyzwoite.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

Inne zapisy autora:

0

Socjolog61
Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

137 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758