HYDE PARK
Like

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

09/09/2022
318 Wyświetlenia
1 Komentarze
6 minut czytania
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

Sądy Okręgowe w Jeleniej Górze i w Legnicy nie są właściwe i uprawnione do oceniania, opiniowania i do rozpoznawania własnych zbrodni, w tym SSO Klara Łukaszewska (ekspertyza informatyczna w zw. z VI Ko 66/15). Opinie polityczne, prywatne interpretacje i orzeczenia wydane przez nienależnie obsadzony sąd są nieważne, nie mają mocy prawnej, są bezskuteczne, nie są wiążące. Wskazane SO nie są organem bezstronnym, obiektywnym i niezawisłym, zaś SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego (Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. 62018CJ0585 – EN – EUR-Lex – European Union, Rozporządzenie Najwyższego Trybunału Narodowego 1/21 z dn. 9 grudnia 2021 r.).

0


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

Dotyczy:

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Zorganizowana grupa przestępcza pokroju NKWD (jeleniogórscy sędziowie i prokuratorzy), działając w zmowie, umyślnie i skutkowo, sfingowała śledztwa przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu za to, że SSR Lucyna Domagała (I Co 3259/08), SSR Paweł Siwek (I Co 3259/08), SSR Paweł Woźniak (I Co 441/16), prowadzili przez 4444 dni egzekucję czynności zastępowalnej określoną w tytule wykonawczym I C 1062/08 w sposób upokarzający, niedopuszczalny, sprzeczny z prawem (vide SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), a SSO Wojciech Damaszko niezasadnie odrzucał bądź oddalał skargi na przewlekłość wadliwych postępowań z wyłącznej winy organu egzekucyjnego (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19).

Przestępcy w togach wydali nielegalne wyroki jak Jan Hryckowian, z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego, Polskiej Karty Praw Ofiary, zasady swobodnej oceny dowodów, warunków odpowiedzialności karnej, zasady nomo iudex in causa sua[1], gwałcąc prawo do rzetelnego procesu sądowego i fundamentalne prawo do obrony ora zasadę in dubio pro reo.

Dyspozycyjni funkcjonariusze nadużywając władzy, w poczuciu bezkarności, dopuszczają się poplecznictwa, koteryjnie odrzucają wnioski złożone w trybie art. 9 § 2 k.p.k. o wznowienie postępowań z urzędu (art. 542 § 3 k.p.k.), mimo wskazania bezwzględnych przyczyn odwoławczych oraz negatywnych przesłanek procesowych. Funkcjonariusze publiczni nie ukrywają gangsterstwa, subiektywności, stosując prywatne prawo, operując wybiórczo prawem procesowym, legalizują stalinowskie orzeczenia twierdząc, że oszustwa sądowe są prawomocne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zbrodniarze w togach gorsi jak za czasów PRL, ukradli żywemu człowiekowi szesnaście lat życia za własne zbrodnie, pozbawili prawa do pracy zagranicą i do godnej emerytury, a rząd, ministrowie, politycy i urzędnicy, którzy pozyskali wiedzę w tej materii w ramach petycji z dnia 19 kwietnia 2022 r. oraz art. 304 k.p.k., mają milcząco współudział w tych przestępstwach przeciwko ludzkości, w tych niegodziwościach i dopuszczają się przestępstwa karalnego niezawiadomienia o czynie zabronionym, tj. czynu z art. 240 k.k., twierdząc obłudnie, że robią reformę sądownictwa.

Nie wzięto pod uwagę okoliczności mającej istotne znaczenie w sprawie, czyli faktu, że

nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby organ egzekucyjny, czyli podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Funkcjonariusze publiczni mają dwie możliwości:

  1. wznowić polityczne postępowania karne z urzędu II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w związku z bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi i uniewinnić Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała w związku z negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 pkt 1-3, 6, 9-11 k.p.k., bądź
  2. wszcząć postępowania karne przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu jako recydywiście (wtórna wiktymizacja) o przestępstwa:
  3. fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez SSR Pawła Siwka, tj. o czyn z 238 k.k.
  4. znieważenia osoby SSO Wojciecha Damaszko, tj. o czyn z 216 § 1 k.k.
  5. zniesławienia PPR Anny Surowiak, tj. o czyn z 212 § 2 k.k.
  6. fałszywego oskarżenia PPR Macieja Boguckiego, SSR Jacka Kielara, PPO Grzegorza Chojnackiego, PPR Annę Surowiak, SSR Kazimierza Chłopeckiego, SSR Anetę Andel, PPR Grażynę Tygielską-Białek, SSR Joannę Dworzycką-Skrobowską o nadużycie uprawnień, sfingowanie postępowań karnych, poświadczenie nieprawdy, oszustwa sądowe, wiedząc, że przestępstw nie popełniono.

Żądam zwrotu wyłudzonych ode mnie 800 zł i ukradzionych Tadeuszowi Gałowi 1.205,59 zł w koteryjnym postępowaniu II K 900/19.

2022-09-06

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5632 dni co stanowi 15 lat, 5 miesięcy politycznie represjonowany

[1] Sądy Okręgowe w Jeleniej Górze i w Legnicy nie są właściwe i uprawnione do oceniania, opiniowania i do rozpoznawania własnych zbrodni, w tym SSO Klara Łukaszewska (ekspertyza informatyczna w zw. z VI Ko 66/15). Opinie polityczne, prywatne interpretacje i orzeczenia wydane przez nienależnie obsadzony sąd są nieważne, nie mają mocy prawnej, są bezskuteczne, nie są wiążące. Wskazane SO nie są organem bezstronnym, obiektywnym i niezawisłym, zaś SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego (Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. 62018CJ0585 – EN – EUR-Lex – European Union, Rozporządzenie Najwyższego Trybunału Narodowego 1/21 z dn. 9 grudnia 2021 r.).

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758