Globalnie i Lokalnie
Like

Wykorzystywanie art. 212 k.k. do zastraszenia

07/08/2014
2083 Wyświetlenia
3 Komentarze
7 minut czytania
Wykorzystywanie art. 212 k.k. do  zastraszenia

Pani Sułowicz w dzisiejszym odcinku przedstawię to co Pani na pewno zrobiła jako funkcjonariusz publiczny w sprawie o sygn. akt. 6 Ds. 1680/07.
Niestety ale kopie dokumentów będą stawiały Panią w złym świetle, jako funkcjonariusza policji, która obecnie dokonując zawiadomienia z art. 212 § 2 k.k. chce się wybielić.

0


 

Na pewno sporządziła Pani wykaz dowodów rzeczowych k.50 w aktach sprawy 6 Ds. 1680/07, III K 1715/07 kopia poniżej.
k.500001

Dokument ten stał się dokumentem procesowym, a sam dokument poświadcza nieprawdę:
1. Dla ukrycia faktycznego sporządzenia dokumentu, wykaz dowodów rzeczowych jest o nr „00”.
2. W dokumencie są trzy daty 25.07.2007, 11.08.2007r. 22.10.07 (na samym dole przyjęcie do magazynu), która z tych dat jest wiarygodna?.
3. Dokument w datach 25.07.2007 oraz 11.08.2007r nie może mieć numeru k.50 w aktach sprawy, bo taki numer miała pierwsza strona przesłuchania mojego syna , było to aż do zwrotu akt sprawy z Sądu Okręgowego i wydania części kopii, w tym protokołu przesłuchania adwokatowi. Zażalenie w SO na tymczasowe aresztowanie odbyło się 24 sierpnia 2007 r.
4. Dokument ten w pkt.7 poświadcza nieprawdę co do dowodu rzeczowego – wymaz z pochwy zabezp. na pałeczkach wymazowych. Poświadczenie nieprawdy wynika z innych dokumentów procesowych oraz z zeznania świadka.
• orzeczenie ginekologiczne k.20 – pobrano wydzielinę z tylnego sklepienia na dwa szkiełka podstawowe, kopia dokumentu poniżej.
orzeczenie ginekologiczne0001

• zeznanie świadka w sądzie 6 października 2008 r. k.705-706 tak zeznaje: Wymaz pobiera się z ciała pacjentki specjalnymi pałeczkami i rozmazuje się na szkiełku. Szkiełko z wymazem oddaje się policjantowi. Pałeczki są wyrzucane, te szkiełka są zazwyczaj zupełnie przypadkowe, my nie mamy odpowiedniego sprzętu. Szkiełka te są opakowane w przypadkowy papier np. opakowanie po rękawicach. kopia k.705-706 poniżej
k.7050001

k.7060001

• postanowienie o powołaniu biegłego z 31 sierpnia 207r rzymska II przekazać do ekspertyzy materiał dowodowy pobrana na szkiełka podstawowe wydzielina (…), kopia poniżej.
post z 31 sierpień 20070001

• postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o powołaniu biegłego z 04.09.2007 r. rzymska II zmienić postanowienie o powołaniu biegłego z dn.31.08.2007 r. w ten sposób (…) w miejsce wydzieliny na szkiełkach podstawowych – wydzielinę zabezpieczoną na pałeczki jednorazowe , rzymska III przekazać do ekspertyzy materiał dowodowy (…) wymaz z pochwy zabezpieczony na pałeczkach jednorazowych, kopia dokumentu poniżej.
post z 4 wrzesień 20070001

5. Wykaz dowodów rzeczowych k.50 przekazana do sądu wraz z aktem oskarżenia została sporządzona w okolicach 15 listopada 2007 r., a nie 25.07.2007, 11.08.2007 r. czy 22.10.07, a wynika to z wykazu dowodów rzeczowych o nr „0” k.49 w aktach sprawy oraz z „dokumentu” o nazwie Drz 3698/07 k.187 w aktach sprawy (o tym dokumencie będzie w osobnym punkcie). W okolicach 15 listopada 2007 r. w k.49 w aktach sprawy dokonano poświadczenia nieprawdy poprzez uczynienie pierwotne numery dowodów rzeczowych nieczytelnymi i nadano im nowe numery dowodów rzeczowych, a numer dowodu rzeczowego z pozycji pierwszej przeniesiono do k.187, który jednocześnie posłużył jako nazwa dokumentu. Skoro na k.50 nie ma przekreśleń ani zamazań tak jak na 49 to ten dokument sporządzono od nowa w okolicach 15 listopada 2007 r., kopie k.49, k.187 poniżej.
k.490001
k.187 0002

Na pewno Pani włączyła do akt sprawy między innymi zdjęcia z monitoringu k.181-184 w aktach sprawy są to cztery powiększone zdjęcia. Zdjęcia te poświadczają nieprawdę bo przedstawiają dwie różne osoby, a mają sugerować, że jest to jedna i ta sama osoba.

modlińska 1 zdjęcie przedstawia inną osobe

modlińska 2 zdjecie przedstawia inna osobe

modlińska 3

modlińska 4 il

co można zrobić na zwykłym komputerze przedstawia kolejne zdjęcie, zamiast godziny wkleiłem datę o tych zdjęciach będzie jeszcze w następnych odcinkach
modlińska 2a pokaz zmiany godziny zamiast godziny umieszczono datę dokonałem tego na bez zbednych programów

6. Zdjęcia te zostały włączone do akt dokumentem Drz 3698/07 kopia dokumentu pod punktem 5. Jedyna data, zapisana w taki sposób zarej. 2007-11-15 wskazuje, że 15 listopada ujawniono nowy dowód w postaci zapisu z monitoringu. Nie wiadomo kto tego dokonał, dokument nie podpisany. Skoro pani prowadziła śledztwo, to pani ma wiedzę kto to sporządził i przekazał go pani. Ten dokument będzie jeszcze omawiany w innym kontekście.

7. Z racji prowadzenia śledztwa i dostępu akt sprawy powinna pani wiedzieć, że asesor prokuratury rejonowej Wojciech Misiewicz postanowieniem z 15 listopada 2007 r. k.186 w aktach sprawy, uznał za dowód rzeczowy płytę CDR, która miała być przechowywana w kopercie k.185, a nie k.187 postanowienie poniżej oraz dokument potwierdzający, że to k.187 została przekazana do sądu
postanowienie k.1860001
wykaz innych dowodów 2 0001

8. Również sporządziła pani notatkę urzędową opierając się na rozmowie z bliżej nie określonym pracownikiem stacji benzynowej ustaliła pani, że monitoring ze stacji jest nieprzydatny w sprawie, notatka oraz zdjęcia stacji poniżej. Zdjęcia podważają pani ustalenia wykonane zza biurka, a nie podczas oględzin miejsca.

notatka urzedowa z 13.08.2007r
1 stacja paliw BP

2 stacja paliw BP
9. Przesłuchiwała pani również 23 sierpnia 2007 r. jednego ze świadków funkcjonariusza policji. Zeznania te były drugimi zeznaniami tego świadka, zeznania te diametralnie różnią się od siebie, a pani nie zrobiła nic ze sprzecznymi zeznaniami. Jednocześnie przyjęła pani sporządzony przez tego funkcjonariusza szkic k.104 w aktach sprawy. Szkic i pierwsze strony przesłuchania poniżej zeznania świadka będą omawiane osobno.
protokół k.320001

protokół k.1020001

szkic k.104

Pani Agnieszko Sułowicz kopie dokumentów, które przedstawiłem powinny zostać już dawno wykorzystane przeciwko pani karno – prawnie. Pani obowiązkiem była znajomość przepisów prawa takie jak
ustawa kodeks postępowania karnego
ZARZĄDZENIE NR 1426 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców(Dz. Urz. KGP 2005 nr 1 poz. 1)Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.)

Inne zapisy autora:

0

Avatar
tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

3 komentarz

  1. Pingback: art. 212 k.k., a matactwo procesowe prowadzącej śledztwo i nadzorującego śledztwo asesora. | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego.

  2. Pingback: Matactwo procesowe poprzez zamianę protokołu zatrzymania osoby | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816