Bez kategorii
Like

Transfer zielonych technologii -konferencja +20 Rio

15/06/2012
532 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Nowe technologie zielone dla krajów rozwijających się i ubogich. Minister Środowiska pjechał na konferencję w Rio

0


Grupa 77 rozwijających się państw domaga się z kolei utworzenia m.in. na potrzeby tego transferu specjalnego funduszu w wysokości 30 mld dolarów rocznie, ale od 2018 r. kwota ta miałaby wzrosnąć ponad trzykrotnie – do 100 mld dol. rocznie. Nie ma jednak na to zgody tych, którzy na taki fundusz mieliby się złożyć, i – jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli tych krajów – w Rio prawie na pewno takiej zgody nie będzie.

Raport o korzyściach płynących z przestawienia gospodarki na "zieloną" w słabo rozwiniętych krajach zaprezentował na konferencji Poverty-Environment Partnership (PEP) – organizacja agencji pomocowych, banków finansujących rozwój, agend ONZ i organizacji pozarządowych. Raport ten stwierdza, że znaczące zwiększenie skali działających już projektów z zakresu "zielonej gospodarki" – w szczególności w krajach rozwijających się – może dać potrójną korzyść: tworzenie miejsc pracy, poszanowanie środowiska oraz ograniczenie biedy.

WNP.pl/PAP

 Poverty-Environment Partnership podjęła już szereg innicjatyw w sprawie energii odnawialnej w biednych regionach świata. Afryka to głownie energia elektryczna, ochrona lasów tropikalnych przed nadmierną ekslopracją oleju palmowego jako surowca paliw odnawialnych ,

Opracowali pięc głownych imperatywów w swojej strategii.

http://www.povertyenvironment.net/taxonomy/term/83

STANOWISKO MINISTRA  ŚRODOWISKA MARCINA KOROLCA

Podczas spotkania w Płocku, stanowisko Polski na Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro zaprezentował Minister Środowiska, Marcin Korolec: Tegoroczna konferencja w Rio de Janeiro to doskonały moment, aby dokonać weryfikacji prowadzonych dotychczas działań i ustosunkować się do wyzwań, jakie stoją dziś przed światem. W kontekście nowych globalnych problemów jeszcze dobitniej dostrzegamy wagę rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Polska podjęła szereg wysiłków w zakresie idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego podczas szczytu w Rio de Janeiro będziemy przekonywać, że możliwy jest rozwój ekonomiczny i społeczny z poszanowaniem zasobów naturalnych. Może się on dokonać m.in. dzięki upowszechnieniu zielonych technologii i tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Organizatorem konferencji „Zielona gospodarka w drodze do zrównoważonego rozwoju – polskie stanowisko na Szczyt Ziemi Rio+20” było Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wydarzenie stanowiło okazję do dyskusji na temat oczekiwań w stosunku do konferencji Rio+20, której celem będzie odnowienie politycznych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zdefiniowanie nowych wyzwań. Konferencja ma także doprowadzić do zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego (biznesu) oraz międzynarodowych instytucji finansowych w realizację agendy zrównoważonego rozwoju.

Więcej o Rio+20 na stronie: www.uncsd2012.org

 

Kejow

0

kejow

Pisze i komentuje o paliwach, energii , ekologii , modzie, telewizji jako medium i nosniku informacji,

356 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758