POLSKA
1

Sędziowie chcą mnie wsadzić do więzienia za swoje czyny

05/05/2022
460 Wyświetlenia
0 Komentarze
14 minut czytania
Sędziowie chcą mnie wsadzić do więzienia za swoje czyny

Ja chcę zapłacić grzywnę, ale nie dajecie mi tej możliwości.

0


Jelenia Góra, dnia 6 maja 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki – ofiara

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

I inni

 

Żądam uwzględnienia reguły In dubio pro reo i uniewinnienia lub usunięcia wątpliwości

Reguła in dubio pro reo a ochrona interesów pokrzywdzonego w procesie karnym

 

Nie zrealizowano celów postępowania karnego i naruszono zasadę swobodnej oceny dowodów

Przedmiotem dowodzenia mogą być wszystkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które mają doprowadzić do zrealizowania zasady prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.), zgodnie z którą orzeczenie ma być oparte na rzeczywistych ustaleniach faktycznych.

Żądam w ramach konstytucyjnego prawa do obrony wyjaśnienia istotnych okoliczności mających fundamentalne znaczenie w sprawie sfingowanych procesów karnych, których do tej pory nie wyjaśniono w ramach postępowania dowodowego:

  1. Czy doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby organ egzekucyjny, czyli podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z duchem i literą prawa (uchwała SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973) wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie 1050 k.p.c.?

 

Żądam potwierdzenia faktu, że:

  1. Grzywnę w sprawie II K 38/20 w wysokości 2000 zł wymierzono mi za to, że organ egzekucyjny i skargowy prowadził egzekucję czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16 i postępowania odwoławcze sprzecznie z prawem, w sposób upokarzający przez 4444 dni.

 

Żądam udzielenia odpowiedzi, który wyrok karny jest właściwy i legalny:

  1. II K 38/20 z 5.03.2020 r. http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/wyrok-II-K-38-20.pdf

czy

  1. II K 38/20 z 24.09.2020 r. http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/wyrokuzasadnienie.pdf

 

Żądam wyjaśnienia dlaczego nie postawiono mi zarzutów karnych w stosunku do niżej wymienionych funkcjonariuszy, skoro dopuściłem się i dopuszczam powtórnie w stosunku do nich czynów zabronionych:

  1. fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez SSR Pawła Siwka, tj. o czyn z 238 k.k.
  2. znieważenia osoby SSO Wojciecha Damaszko, tj. o czyn z 216 § 1 k.k.
  3. zniesławienia PPR Anny Surowiak, tj. o czyn z 212 § 2 k.k.

 

Dopóki nie wyjaśnicie wskazanych wątpliwości i nie naprawicie szkody lub nie uzasadnicie zasadności piętnastoletniego nękania, terroru państwowego, kradzieży mi życia i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, dopóty SSR Lucyna Domagała, SSR Paweł Siwek, SSR Paweł Woźniak, SSO Wojciech Damaszko, PPR Maciej Bogucki, PPO Grzegorz Chojnacki, PPR Anna Surowiak, PPR Grażyna Tygielska-Białek, SSR Jacek Kielar, SSR Kazimierz Chłopecki, SSR Aneta Andel, SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska i funkcjonariusze współuczestniczący w tej parodii prawa, w tej zmowie prokuratorsko sędziowskiej będą zbrodniarzami stalinowskimi, polskimi banderowcami. Możecie mnie wsadzić do więzienia, potwierdzicie tezę zbrodniarzy.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zadam-obligatoryjnego-wznowienia-z-urzedu-politycznych-postepowan-karnych-i-uniewinnienia.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Petycja-do-wladz-najwyzszych-o-ochrone-panstwa-prawa.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zbrodniarze-w-togach-przerzucili-odpowiedzialnosc-za-przestepstwo-ze-sprawcy-na-ofiare.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Jestescie-gangsterami.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Jestescie-zbrodniarzami-a-nie-funkcjonariuszami-publicznymi.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Umyslni-zbrodniarze-stalinowscy.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Zorganizowana-grupa-przestepcza-1.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Nie-doszloby-do-sfingowanych-postepowan-karnych.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/szkody-moralne-i-materialne-1.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Pokrzywdzony-znieslawiony-poszkodowany-dzialania-na-szkode.pdf

 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW

 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP1) Jelenia Gomora – wyrok karny II K 467/07 bez przyczyny 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP2) Jelenia Gomora – sfingowany proces I C 1062/08 

Producenci Przestępców (PP2) Jelenia Gomora (I C 1062/08) – wersja w terenie 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP3) Jelenia Gomora – zmowa prokuratorsko sędziowska 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18, 1 Ds. 535/19 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP4) Sodoma Legnica – nielegalny proces II K 38/19 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP4) Sodoma Legnica – analiza nadużycia uprawnień Kazimierza Chłopeckiego 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja – nielegalny wyrok II K 851/18 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja – analiza gangsterskiego wyroku Jacka Kielara 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja – nieprawomocny wyrok II K 851/18 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP6) Jelenia Gomora – egzekucja czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) 

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP7) Jelenia Gomora – nielegalne orzeczenia sędziów wyłączonych z mocy ustawy II S 14/19 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 

Nemo iudex in causa sua

Zostałem potrójne skazany, a w zasadzie jestem skazywany ciągle za piętnastoletnie zbrodnie tych, którzy mnie skazują

Kwestię, który można było i należało rozstrzygnąć w pięć minut w dniu 12 listopada 2008 r., oddalając w postępowaniu I Co 3259/08 wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji czynność zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c., mnoży się i nadużywa 4923 dni co stanowi 13 lat, 5 miesięcy i 24 dni.

Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów. Sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.

Funkcjonariusze gwałcą zasadę Ne bis In idem i to za własne zbrodnie, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i prawa materialnego, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary i Zbioru Zasad Etyki Zawodowej funkcjonariuszy publicznych.

SN: dwa razy za to samo skazać nie można. W świetle prawa to niedopuszczalne (I KZP 7/18, I KZP 29/01, II KK 37/19).

Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

Sformułowanie, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie mogą budzić wątpliwości, oznacza, iż w postępowaniu nakazowym, tak jak w postępowaniu zwyczajnym czy uproszczonym, niezbędne jest udowodnienie oskarżonemu winy, tj. obalenie domniemania niewinności.

Nie zrozumiałem zarzutów, ponieważ mi ich w ogóle nie postawiono. Nie podpisałem się na protokołach przesłuchań, że zrozumiałem zarzut. Sąd nie rozstrzygnął dylematu przyczynowo-skutkowego, nie wiem jaki był powód postępowań karnych.

Nie wiem jakich słów powszechnie uznawanych za obelżywe ująłem w stosunku do SSO Wojciecha Damaszko. Że jest rudy, łysy, gej, czy Żyd? Nie wiem podczas i w związku z pełnieniem jakimi obowiązków służbowych i wykonywanymi czynnościami znieważyłem owego funkcjonariusza publicznego. Podczas uprawiania seksu w agencji towarzyskiej? Ani w akcie oskarżenia, ani w wyroku niczego nie ma. Mam iść do pudła tylko dlatego, bo ktoś ma taki kaprys, bo ktoś uprawomocnił kapturowo bubel, czy ktoś mi oznajmi w końcu co stwierdzono i wyjaśni przyczyny procesu?

Cele postępowania karnego określają, że Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Zasada obiektywizmu mówi natomiast, że Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Żądam udzielenia wyjaśnień:

  1. Co było przyczyną tych procesów karnych, dlaczego ruszyłem dobra tych trzech akurat funkcjonariuszy publicznych, a nie dziesięciu tysięcy sędziów?

Bez wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości nie będzie można mnie wsadzić do więzienia, ponieważ żaden funkcjonariusz publiczny nie będzie mógł powiedzieć później, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości.

Ten, który zasądzi bezprawne pozbawienie wolności odpowie nie tylko z art. 189 § 3 k.k., ale będę go ścigał aż do śmierci o naprawienie szkody i o karę piętnastu lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Nie uda wam się zalegalizować stalinowskich zbrodni, ponieważ zmuszę was do postawienia mi kolejnych zarzutów zniewagi SSO Wojciecha Damaszko i wówczas nie pójdziecie na skróty, nie naruszycie prawa procesowego i odpowiecie w ramach celów postępowania karnego i wniosków dowodowych co było pierwsze, jajko czy kura, a co za tym idzie, ustalicie rzeczywistego sprawcę zniewagi oraz przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy. Nie obejdziecie mnie ani prawa tym razem.

 

Jest rzeczą oczywistą, że sędziowie polityczni nie mają legitymacji procesowej do orzekania na rzecz kolegów w tym wypadku, zwłaszcza, że dopuszczają się odwrotnego spełniania roli, naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary, gangsterstwa i poplecznictwa.

Żądam skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Karnego w Hadze i naprawienia szkody.

 

Mając na uwadze Zasadę obiektywizmu, Cele postępowania karnego, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne i żeby osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności oraz Regułę in dubio pro reo w kontekście swobodnej oceny dowodów (obraza art. 7 KPK i art. 5 § 2 KPK), zważyć należy, co następuje.

Nadal istnieją niedające się usunąć wątpliwości.

Ja chcę zapłacić grzywnę, ale nie dajecie mi tej możliwości.

Zapłacę grzywnę 2000 zł, jeżeli usuniecie wątpliwości mające fundamentalne znaczenie w sprawie i udowodnicie merytorycznie, obiektywnie i prawnie oraz logicznie, że doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, gdyby organ egzekucyjny postępując zgodnie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa oddalił wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Czy ktoś popełniłby wypadek drogowy, gdyby nie miał samochodu? Czy ktoś mógłby przejechać pieszego, gdyby pieszy nie pojawił się na jego drodze? Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu.

Żądam obligatoryjnego wznowienia z urzędu politycznych postępowań karnych i uniewinnienia

 

5113 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

 

 

Sędzia Pokoju NTN

Prezes Trybunału Narodowego

Członek Amnesty International

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5509 dni co stanowi 15 lat, 1 miesiąc politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758