Globalnie i Lokalnie
Like

Konfederacja Międzymorza – materiały programowe

05/05/2022
482 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minut czytania
Konfederacja Międzymorza – materiały programowe

Obecnie wystąpienie Polski z Unii Europejskiej nie wchodzi w grę, a na jej podział na Zachodnią, zmierzającą do federalizacji w formie Stanów Zjednoczonych Europy oraz na Wschodnią, złożoną z państw przywiązanych do swojej tożsamości narodowej, jest jeszcze chyba za wcześnie. Pośrednim wyjściem mogłoby być równoległe powołanie Konfederacji Międzymorza, jako organizacji państw narodowych obejmujących kraje wschodniej flanki NATO oraz Ukrainę, Mołdowę, Gruzję (w przyszłości także Białoruś), a wszystko to bez wychodzenia z Unii Europejskiej i NATO.

0


O ile przynależność do NATO nie budzi zastrzeżeń, może z wyjątkiem dywersyjnej polityki Niemiec i Francji, to przynależność do Unii Europejskiej zaczyna stwarzać problemy, których źródłem są lewackie środowiska Europy Zachodniej, które nie pogodziły się z porażką w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (umowy międzynarodowej podpisanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 29 października 2004 w Rzymie) i postanowiły doprowadzić do federalizacji Unii Europejskiej metodami poza-traktatowymi. Są właśnie teraz w trakcie realizacji tego szeroko zakrojonego spisku i wykorzystują do tego Parlament Europejski, Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wszelkie obecne kłopoty Polski wynikają z tego, że jest ona przeciwnikiem federalizacji i liderem obrony Unii Europejskiej jako związku państw narodowych.

Na tym etapie, wystąpienie z Unii Europejskiej nie wchodzi w grę, a na jej podział na Zachodnią, zmierzającą do federalizacji w formie Stanów Zjednoczonych Europy oraz na Wschodnią, złożoną z państw przywiązanych do swojej tożsamości narodowej (Urbański 2021), jest jeszcze chyba za wcześnie. Równocześnie pozostawienie obecnego stanu rzeczy bez jakiejkolwiek reakcji, jest dla Polski rujnujące.

Pośrednim wyjściem mogłoby być równoległe powołanie Konfederacji Międzymorza, jako organizacji państw narodowych obejmujących kraje wschodniej flanki NATO oraz Ukrainę, Mołdowę, Gruzję (w przyszłości także Białoruś), a wszystko to bez wychodzenia z Unii Europejskiej i NATO. Dlaczego Konfederacja Międzymorza, a nie Konfederacji Trójmorza? Dlatego, aby nie ograniczać, z góry, liczby tych mórz.
Warunkiem dopuszczalności i powodzenia takiego rozwiązania musi być to, aby Konfederacja Międzymorza była oparta na tych kompetencjach państw członkowskich, które nie zostały wcześniej przekazane Unii Europejskiej lub NATO, a jest takich kompetencji sporo. Należą do nich: polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, organizacja wymiaru sprawiedliwości, polityka podatkowa itd.

W tym wszystkim nie chodzi o to, aby robić Unii Europejskiej jakąś konkurencję, ale o to, aby już teraz zacieśnić współpracę z takimi państwami postsowieckimi jak Ukraina, Mołdowa, Gruzja i Białoruś, zanim przejdą one proces akcesji do Unii Europejskiej i NATO. Obecna reakcja niektórych państw Unii Europejskiej na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, pokazała że akcesja tych państw do Unii Europejskiej oraz do NATO nie będzie prostym i szybkim procesem i nie chodzi tu tylko o Węgry, ale o takie państwa jak Niemcy i Francja. Utworzenie takiego pomostu jakim byłaby Konfederacja Międzymorza pozwoli nieodwracalnie związać te państwa z Unią Europejską i ochronić je przed ekspansją Federacji Rosyjskiej.

Źródła

Rycina: Międzymorze
Urbanski Pawel 2021. Czy i jaką alternatywę ma Polska w kwestii przynależności do Unii Europejskiej – materiały programowe.

0

Pawel Urbanski

https://3obieg.pl/author/kpn-poznan/

93 publikacje
17 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758