Globalnie i Lokalnie
Like

Rzeszowska biotechnologia stosowana w ścisłej czołówce naukowej kraju

02/10/2013
977 Wyświetlenia
1 Komentarze
4 minut czytania
Rzeszowska biotechnologia stosowana w ścisłej czołówce naukowej kraju

Eksperci Ministerstwa Nauki zbadali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych polskich uczelni. Tylko 37 z 963 ocenianych dostało najwyższą ocenę. W ścisłej czołówce są m.in. instytuty PAN, UW, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ścisłej czołówce naukowej kraju w grupie Nauk o życiu jest Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

0


Koziorowski-SAM_5806

 

Możemy się pochwalić wysoko punktowanymi pracami w czasopismach z listy filadelfijskiej, prowadzonymi badaniami na najwyższym poziomie światowym, współpracą z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, patentami oraz współpracą z biznesem -“ mówi prof. dr hab. Marek Koziorowski, dyrektor Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR.

Przykładów współpracy z biznesem jest wiele ale na wyróżnienie zasługują m.in.:

Współpraca z SPIN S.A. w ramach nowych leków dermatologicznych

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z SPIN S.A. Wrocław w ramach opracowania nowych leków dermatologicznych dla zwierząt. Kadra pozawydziałowego zamiejscowego instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych pracuje nad określeniem cytotoksyczności nowej generacji leków dermatologicznych stosowanych u zwierząt oraz określenia efektów biologicznych ich działania. 

Współpraca z SM Mlekovita w ramach wykorzystania serwatki

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z SM Mlekovita (były Resmlecz) w ramach nowych możliwości wykorzystania serwatki. Serwatka jako odpad zanieczyszczający środowisko może być źródłem nowych preparatów biologicznie aktywnych wykorzystywanych w przemyśle. 

Współpraca z Lasami Państwowymi w Krośnie nad rozrodem sarny

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Celem współdziałania są badania nad rozrodem sarny, dzięki czemu ma zostać stworzony bank genów. 

Współpraca z Yale University, Philadelphia University oraz Instytut Biologii Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie nad terapią depresji sezonowej.

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Yale University (USA), Philadelphia University (USA) oraz Instytut Biologii Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie nad możliwościami nowego rodzaju terapii sezonowej depresji poprzez stworzenie preparatu umożlwiającego wzmacnianie sygnałów światła drogą neurohumoralną. 

Współpraca z Baltimore University nad nowym preparatem przeciwrakowym

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Baltimore University (USA) nad nowym preparatem przeciwrakowym.

 

Uniwersytet Rzeszowski – przykłady zgłoszonych patentów

Wyszły 2 zgłoszenia patentowe na 2 sondy molekularne do badań genetycznych typu INSITU znakujące DNA lub chromosomy. Sondy te mają duże zastosowanie w laboratoriach diagnostycznych oraz przemyśle; browarnictwie, piekarnictwie czy przemyśle winiarskim. Patentem zainteresowani są: Izrael, Hiszpania i Niemcy

Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali najbardziej prestiżowe. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji. Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię. Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej – poinformował Grzegorz Kolasiński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Koziorowski i Wnuk

Na zdjęciu po prawej stronie prof. dr hab. Marek Koziorowski, po lewej stronie dr Maciej Wnuk, Fot. T. Poźniak

Inne zapisy autora:

0

Adam Kulczycki
Adam Kulczycki http://www.gazetaparlamentarna.pl

Doktor socjologii, dziennikarz, niezależny publicysta. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zainteresowania: polityka wschodnia (Ukraina, Rosja, Białoruś), Francja, Polonia świata, poezja, problematyka społeczna, współczesna rodzina, problematyka regionalna

182 publikacje
62 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816