Bez kategorii
Like

Przeznaczenie, prawda czy szatańskie kłamstwo ?

28/01/2013
792 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
no-cover

„Bo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli, spragnieni tego, co miłe dla ucha, (4) nie będą słuchać prawdy, a zwrócą się do baśni”( 2 Tm 4 : 3 – 4 Bp )

0


 

 

Horoskopy  można znaleźć wszędzie, w portalach internetowych, prasie kolorowej, w tabloidach, a nawet w poważnych gazetach wielkonakładowych. Widać jest na nie zapotrzebowanie, wielu chciałoby poznać przyszłość. I co tym złego, przecież to niewinna rozrywka, powie każdy. Ale czy na pewno niewinna ?

Kiedy dotknie nas poważne nieszczęście, wpadamy w rozpacz, to naturalne.    Pytamy : dlaczego to spotkało właśnie mnie? Czy naprawdę musiało się tak stać ?

Rozpowszechniony jest pogląd, że to przeznaczenie, że nasz los jest ustalony „ z góry”, że nieszczęść nie można uniknąć, że naszym losem rządzi fatum.

Przeznaczenie  nieunikniona przyszłość, nieuchronna konieczność nadejścia, stania się czegoś ( Słownik Języka Polskiego PWN )

Fatum  siła wyznaczająca bieg wydarzeń : zły los ( Słownik Języka Polskiego PWN )

Fatalizm wiara w nieodwracalność losu, nieuchronność przeznaczenia, w fatum,decydujące o biegu poszczególnych wydarzeń niezależnie od naturalnych związków przyczynowych i woli ludzkiej ( W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych )

 

Wiele osób uważa, że przyszłość można poznać. Stąd popularność astrologii, wróżb, senników egipsko – chaldejskich, horoskopów.

 

horoskop   opis konfiguracji ciał niebieskich, stanowiący podstawę przepowiedni astrologicznej; też: przepowiednia wynikająca z tej konfiguracji   ( SJP PWN )

astrologia  wróżbiarstwo, przepowiadające ziemskie wydarzenia z pozycji aspektów planet i gwiazd, oparte na ich rzekomym wpływie na ludzkie sprawy   ( W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych )

zodiak 1. pas na niebie, na którego tle poruszają się Słońce, Księżyc i planety widoczne z Ziemi2.diagram używany przez astrologów, w którym każda z części tego pasa oznaczona jest innym symbolem ( SJP PWN )

 

Skąd pochodzi wiara w przeznaczenie ?

Babilon

Starożytny Babilon jest kolebką „ wiedzy tajemnej”, nierozłącznie związanej z religią. Religia babilońska była politeistyczna, najważniejsi bogowie tworzyli triady. Cześć boską. oddawano również planetom i gwiazdom. Babilończycy wierzyli w przeznaczenie, uważali też, że przyszłość można poznać.

I stąd potrzeba „ wiedzy tajemnej”.

Wierzono, że los każdego człowieka jest ustalony w momencie narodzin, kapłanom zaś przypisywano zdolność odczytywania przyszłości.

Kapłani poznawali przyszłość przez wróżenie . Wróżono z wątroby zwierząt ofiarnych, używano kości oraz losów, tłumaczono sny, obserwowano niebo. Z Babilonu pochodzi podział zodiaku na dwanaście części i wiara, że każda z tych części jest we władaniu innego bóstwa  oraz  że istnieje zależność między datą i miejscem urodzenia człowieka a jego przeznaczeniem.

Z powszechnej wiary w przeznaczenie wynikała potęga kapłanów i spokój społeczny, poddani się nie buntowali, królowie mieli wytłumaczenie dla swojej nieudolności.

Starożytna Grecja

Mitologia

Mojry (gr. Μοραι Moirai) – wmitologii greckiej boginie losu, utożsamiane przez Rzymian z Parkami. U różnych poetów miały inne genealogie.U Homera jest jedna Mojra, natomiast według Hezjoda były one trzema córkami Zeusa i Temidy, noszącymi imiona: Kloto ("Prządka" nici żywota), Lachesis ("Udzielająca", która tej nici strzeże) i Atropos ("Nieodwracalna", która ją przecina). Symbolizowały starogreckie pojęcia filozoficzno-mitologiczne dotyczące losu ludzkiego i porządku świata. Ich siostrami były Hory i Charyty. Były boginiami życia i śmierci, jedynymi ponad bogami olimpijskimi, których rozkazom nie podlegały. Znały one przyszłość ludzi i bogów.         ( Wikipedia )

 

Grecy, chcąc poznać przyszłość zwracali się do wyroczni, miejsca świętego, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych. ( Wikipedia )

Sławna była wyrocznia delficka, gdzie przepowiednie wieściła kapłanka Pytia.

 

Pythía ‘wieszczka i kapłanka Apollona w Delfach; odurzona wyziewami wydobywającymi się ze szczeliny skalnej, wygłaszała oderwane, niezrozumiałe zdania, z których kapłan-prorok układał odpowiedzi w rytmie heksametru’. Pytia osoba odpowiadająca, wypowiadająca się w sposób wieloznaczny, niejasny, zagmatwany ("pytyjska odpowiedź") ( SWO, Kopaliński )

Literatura

Król Edyp (Oιδίπoυς τύραννoς) – tragedia grecka napisana ok. 427 p.n.e. przez Sofoklesa..

Tragedia przedstawia bezsilność wobec nieodgadnionych praw losu. Ukazuje historię Edypa, człowieka próbującego oszukać przeznaczenie, chcącego żyć spokojnie, w zgodzie ze światem. Nad Edypem ciąży klątwa, od której nie da się uwolnić.  ( Wikipedia )

Nawiasem mówiąc, nie można przecenić  roli literatury, w utrwaleniu powszechnie obowiązujących, choć nie zawsze zgodnych z prawdą poglądów

Predestynacja wg Kalwina

Jan Kalwin, fr. Jean Cauvin albo również Jean Calvin (1509 – 1564)) – teolog i humanista. Twórca jednej z doktryn religijnych – ewangelicyzmu reformowanego

 „Zbawienie jest ograniczone, tzn. Jezus umarł nie dla zbawienia wszystkich ludzi, lecz tylko tych wybranych przez Boga”

Kalwin oparł swoją doktrynę na Biblii  uznając, że tradycja podlega stałej rewizji (ecclesia reformata et semper reformanda). Jej centralnym punktem była nauka o predestynacji wedle której ludzie od chwili urodzenia są przeznaczeni przez Bogaalbo do zbawienia, albo do potępienia. Bóg dokonał tego wyboru przed stworzeniem świata i nie będzie on zmieniony. Spełnianie dobrych uczynków jest wyłącznie dowodem, że należymy do grona wybranych przez Boga . Również powodzenie w biznesie i w życiu jest dowodem łaski Bożej. Teologia kalwińska inspirowała się poglądami św Augustyna  (Wikipedia )

 

Co mówi Biblia ?

Zakładając, że przeznaczenie naprawdę istnieje, musielibyśmy przyjąć, że Biblia w wielu miejscach jest niezrozumiała i pozbawiona sensu.

Adam i Ewa

ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz „( Rodz 2 :17 BT)

– mieli wolną wolę, mogli okazać posłuszeństwo i żyć w Edenie

Izraelici

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, (20) miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
(Ks. Powt. Prawa 30:19-20, Bw)

 

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” ( Wyj. 20: 12 BT )

 

Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, (20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!( Iz 1 : 18 – 20 Bw )

 

– mieli wybór, długość życia zależy od działania człowieka, umrze ten kto grzeszy

 

Nowy Testament

Proście, a dadzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. (8) Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, i otwierają temu, kto kołacze”         ( Mt 7 : 7 – 8 Bp )

  Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ( Jn 3 : 16 Bp )

Oto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek – Chrystus Jezus. (6) Dał On siebie samego na okup za wszystkich. ….” ( 1 Tm 23-6 Bp)

A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy to, niech powie: Przyjdź! Niech przyjdzie każdy, kto odczuwa pragnienie; kto tylko chce, niech czerpie darmo wodę życia” ( Ap 22: 17 BWP )

 

Z jednej strony mamy spisane Słowo Boże, Biblię, które – jeśli uważamy się za chrześcijan – jest.” lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce „ Ps119 :105  Z drugiej zaś strony mamy zwyczaje i wyobrażenia pochodzące z pogaństwa.

Mamy również wolną wolę, musimy wiedzieć, że „…co człowiek sieje, to i żąć będzie” ( Gal 6 : 7 Bw ).Nie możemy oszukiwać sami siebie, że to nieszkodliwe drobiazgi, pamiętajmy o słowach Jezusa :Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie(Łk16 :10 BT

Nie ma nieszkodliwych kontaktów z „ władcą tego świata„ Szatanem Diabłem.

Dlatego, jeśli chcemy okazać współczucie i pocieszyć osobę pogrążoną w żalu, nie mówmy : „ Bóg tak chciał”. Lepiej będzie się rozpłakać  

 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.”  ( Rz 12 : 15 Bw )

                                                                                                                

Inne zapisy autora:

0

roux
roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816