Pomorze
Like

Przemoc Domowa: Drażniący Temat Mieszkańców Gminy Karnice

18/09/2013
995 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
Przemoc Domowa: Drażniący Temat Mieszkańców Gminy Karnice

Osoby tkwiące w domach, w których doświadczają przemocy domowej nie przyznają się do swojego problemu, nie szukają pomocy tym samym nadal pozostają ofiarą. Czym jest przemoc domowa? Przemoc domowa to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą jego (jej) osobowości. Działanie takie może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, bądź ekonomiczny. Najczęściej dotyka ona kobiet. Według badań CBOS-u co ósma Polka przyznaje, że przynajmniej raz została uderzona przez swojego partnera. Jednak  ofiarami przemocy równie często padają dzieci, a w ostatnich latach policja notuje coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec mężczyzn. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Przemoc […]

0


Osoby tkwiące w domach, w których doświadczają przemocy domowej nie przyznają się do swojego problemu, nie szukają pomocy tym samym nadal pozostają ofiarą.

1530018

Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą jego (jej) osobowości. Działanie takie może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, bądź ekonomiczny.

Najczęściej dotyka ona kobiet. Według badań CBOS-u co ósma Polka przyznaje, że przynajmniej raz została uderzona przez swojego partnera. Jednak  ofiarami przemocy równie często padają dzieci, a w ostatnich latach policja notuje coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec mężczyzn.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Czym się charakteryzuje?

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

 • jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy,
 • sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.),
 • Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

Sprawcy przemocy domowej często na zewnątrz zachowują się zupełnie inaczej niż na osobności. Często nie zdajemy sobie sprawy, że osoby przyzwoite, udzielające się społecznie mogą dopuszczać się przemocy domowej. Obawa ofiar, że ludzie im nie uwierzą utrudnia im zwrócenie się o pomoc.

 Jak rozpoznać przemoc domową?

 • Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby
 • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie niedawaniem pieniędzy, wyłączeniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci, złożeniem na Ciebie skargi do instytucji socjalnych – jeżeli nie spełnisz żądań partnera odnośnie wychowania dzieci; opowiadanie rodzinie i przyjaciołom kłamstw o Tobie, wmawianie Tobie, że nie masz wyboru
 • Brak respektu: ustawiczne upokarzanie Ciebie przy innych, niesłuchanie Ciebie, nieodpowiadanie na Twoje pytania, przerywanie Tobie, gdy telefonujesz, zabieranie pieniędzy z Twojego portfela/portmonetki bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych
 • Nadużycie zaufania: kłamanie wobec Ciebie, nieprzekazywanie Tobie informacji, okazywanie zazdrości, zdradzanie Ciebie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień
 • Izolowanie: podłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno Tobie chodzić, uniemożliwianie Twoich kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną
 • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie Ciebie, otwieranie Twoich listów, ustawiczne sprawdzanie, kto do Ciebie dzwoni, zawstydzanie Ciebie przed innymi
 • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania Ciebie, zakrzykiwanie Ciebie, niszczenie Twoich rzeczy, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, destroying your possessions, breaking things, punching walls, wywijanie nożem czy pistoletem, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem Ciebie albo dzieci
 • Przemoc seksualna: zmuszanie siłą i groźbą czy zastraszaniem do współżycia płciowego, współżycie wtedy, gdy tego nie chcesz, upokarzające traktowanie z powodu orientacji seksualnej
 • Przemoc fizyczna: bicie pięścią czy otwartą dłonią, gryzienie, szczypanie, kopanie, wyrywanie włosów, pchanie, przypalanie, duszenie
 • Wypieranie się: zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie Tobie, że sam(a) ponosisz winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i błaganie Cię o przebaczenie, przyrzekanie, że to się już więcej nie zdarzy.

 

Przemoc domowa – prawo karne:

Przemoc domowa jest przestępstwem znanym w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo znęcania się nad rodziną.

Według artykułu 207 kodeksu karnego:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inną osoba pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadna ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze doszło do przestępstwa. Do wszczęcia postępowania nie jest więc wymagana skarga osoby pokrzywdzonej.

 Jeśli doświadczasz niżej wymienionych zachowań:

Przemoc fizyczna:
•    bicie,
•    duszenie,
•    popychanie,
•    zadawanie bólu,
•    pozbawienie jedzenia, picia, snu,
•    przymuszanie do spożywania alkoholu lub narkotyków.

Przemoc psychiczna:
•    krytyka,
•    groźby,
•    nieuzasadnione oskarżenia,
•    poniżanie,
•    upokarzanie,
•    wyzwiska,
•    izolacja od społeczeństwa,
•    wzbudzanie strachu oraz pozbawianie kontroli,
•    podsłuchiwanie rozmów,
•    wmawianie winy,
•    zakazy wychodzenia z domu.

Przemoc seksualna:
•    zmuszanie do współżycia i innych zachowań seksualnych,
•    gwałcenie,
•    zmuszanie do współżycia z innymi osobami,
•    upokarzanie z powodu orientacji lub zachowań seksualnych ofiary.

Przemoc ekonomiczna:
•    uzależnienie ekonomiczne ofiary względem sprawcy,
•    zabieranie wynagrodzenia,
•    zakaz pracy zarobkowej,
•    ścisła kontrola wydatków,
•    zmuszanie do zobowiązań finansowych,
•    niszczenie mienia.

Nie czekaj!!!

Tu znajdziesz pomoc:

Centrum Praw Kobiet: (22) 621-35-37

Niebieska linia: (22) 668 70 00, 801-120-002 (czynny pon-sob: 10:00-22:00, nd i święta: 10:00-16:00 )

Pomoc ofiarom przemocy: (22) 666-00-60 (czynny pon-pt: 10:00-22:00)

Policyjny telefon zaufania: 0-800-120-226

 

Źródło: http://www.gminakarnice.pl/przemoc-domowa-temat-drazniacy-dla-mieszkancow-gminy-karnice/

Inne zapisy autora:

0

Gmina Karnice
Gmina Karnice http://www.gminakarnice.pl

Niezależni dziennikarze obywatelscy Gmina Karnice Press, przedstawiają świat rzeczywisty, bez manipulacji i kłamstw. Działamy na terenie całej Gmina Karnice - miast, miasteczek, wiosek oraz osad.Redakcja GminaKarnice.pl

7 publikacje
3 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758