NEWS
Like

Postępowanie wyjaśniające w sprawie pijanego oficera SKW

03/04/2014
1649 Wyświetlenia
4 Komentarze
14 minut czytania
Postępowanie wyjaśniające w sprawie pijanego oficera SKW

Na początku stycznia 2014 r. redaktor naczelny Pulsu Tygodnia, Piotr Nisztor, poinformował o znalezieniu przez amerykański patrol oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego, będącego na misji w Afganistanie. Oficer miał się znajdować w stanie upojenia alkoholowego.

0


Do zdarzenia doszło ponad miesiąc temu – czytamy w informacji Pulsu Tygodnia z dnia 7 stycznia 2014 r.

Wynika z niej, że podczas rutynowego patrolu amerykańscy żołnierze odnaleźli w Afganistanie  – w stanie upojenia alkoholowego – pułkownika B., oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).
O sprawie bardzo szybko powiadomiono kierownictwo służby.


źródło: http://www.puls-tygodnia.pl/aktualnosci/z-polski/amerykanie-odnalezli-pijanego-,1,1,2516


Minister Obrony Narodowej poinformował, że oficer B. w trybie pilnym wrócił do kraju i że sprawa jest wyjaśniana:

- Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi aktualnie postępowanie mające na celu zweryfikowanie informacji dotyczącej zdarzenia, do którego miało dojść w PKW Afganistan. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości mających związek z zaistniałą sytuacją, w stosunku do żołnierza SKW, który naruszył obowiązujące normy, zastosowany zostanie określony środek dyscyplinarny – przyznało w odpowiedzi biuro prasowe resortu.

Pułkownik B., wobec którego toczy się postępowanie, w telefonicznej rozmowie z Pulsem Tygodnia zaprzeczył, aby w Afganistanie doszło do kompromitującego go zdarzenia:

– To jakieś bzdury i pomówienia. Nic nie wiem o prowadzonym postępowaniu, poza tym jestem obecnie na urlopie – stwierdził w rozmowie z „PT”.


W związku z tym, Redaktor Naczelny Pulsu Tygodnia przesłał do MON pytania:
1. Czy MON potwierdza, że z Afganistanu musiał zjechać płk B. w związku z faktem odnalezienie go w stanie upojenia alkoholowego przez Amerykanów?
2. Jakie konsekwencje zostaną wobec niego wyciągnięte?
3. Jak MON ocenia takie zachowanie oficera kontrwywiadu wojskowego na misji?
4. Jaki jest obecnie status pułkownika?
5. Czy MON lub SKW o sprawie powiadomiły prokuraturę? Jeśli nie to z jakiego powodu?


Podobny zestaw pytań postawił szefowi MON Prezes Klubu Inteligencji Polskiej, dodając do niego wątpliwości dotyczące weryfikacji płk. B. do Służby Kontrwywiadu Wojskowego:

– Czy płk K. B. złożył oświadczenia weryfikacyjne i wniosek o przyjęcie do SKW lub SWW?

Jeśli tak, to jaki był wynik weryfikacji?

źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/01/oficer-skw-wraca-do-kraju-przy-pomocy-sojusznikow/


Minister Obrony Narodowej nie udzielił odpowiedzi na żadne z pytań zadanych w trybie ustawy Prawo Prasowe.

Istnieje wysoki poziom prawdopodobieństwa – graniczący z pewnością, że płk. B. jest tym samym oficerem, który w 2005 r. był relegowany za pijaństwo z misji w Iraku. Wrócił z niej w związku z interwencją amerykańskich sojuszników. Tę sprawę szeroko opisał ogólnopolski tygodnik „Fakty i Mity”:

– W 2004 r. wysłano go do Iraku, gdzie miał ochraniać naszych „misjonarzy”. Na kategoryczne życzenie dowództwa kontyngentu wrócił z końcem lutego 2005 r., czyli o wiele wcześniej niż planowano. Powód? Pił, a pewnego razu wlał w siebie dawkę teoretycznie śmiertelną. Amerykańscy lekarze uratowali mu życie, jednak skandalu nie udało się zatuszować – wspomina uczestnik misji. Choć każdy „zwykły” żołnierz wyleciałby na zbitą twarz z wojska, płk. B. pozostał w specsłużbach. Z dwóch niezależnych źródeł wiemy, że koledzy w kraju pomogli ukręcić aferze łeb, przedstawiając ówczesnemu szefowi WSI gen. Markowi Dukaczewskiemu wersję, jakoby upijał się, bo musiał. Dla dobra ojczyzny (…). Gdy nastał Antoni Macierewicz, oficer ten przepłynął przez sito weryfikacji (rozpoczęto ją 2 czerwca 2006 r.) i w 2008 r. dostał pracę w centrali Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przypomnijmy, że wedle obowiązujących reguł kandydaci musieli złożyć dwa oświadczenia: o popełnionych osobiście i wszelkich zaobserwowanych w WSI niegodziwościach. Krzysztof B. był oczywiście czysty jak łza. Co mówił na innych, nie wiemy, ale niektórzy się domyślają: Nafaszerował nowych panów mnóstwem fantazji, bo z analizy raportu Macierewicza wynika, że musiał być jednym z niepoślednich dostawców zawartych tam bredni. Szczegóły jednoznacznie wskazują na źródło – twierdzi jego były kolega, który nie ubiegał się o przyjęcie do nowo powstałych służb.

(źródło: SŁUŻBA NIE DRUŻBA / Fakty i Mity / 20-26.01. 2012 r./

Zrobiłem w Iraku wielką rzecz, która zabolała wielu ważnych ludzi. Nie wolno mi ujawniać szczegółów sprawy, bowiem wciąż pozostaje ona tajemnicą – tak płk. B. tłumaczył się ze swego nałogu.

(źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/01/oficer-skw-wraca-do-kraju-przy-pomocy-sojusznikow/


Z oficerem B. (tym właśnie) związanych jest szereg postępowań sądowo - karnych. Toczą się one od 2005 r. „(…). W piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. złożonym do sprawy sygn. akt III C 371/12, podpisanym przez radcę prawną Monikę W., czytamy: począwszy od zarzutów pijaństwa wysoko postawionego oficera służb wojskowych w czasie służby, choroby psychicznej czy nadmiernego wykorzystania swoich uprawnień związanych z pełnionym stanowiskiem jest nie do pomyślenia, że taka osoba pełni funkcję oficera Służb Kontrwywiadu Wojskowego.

Podobne wątpliwości w stosunku do B. wysuwają osoby, które go osobiście znają. Na wielu stronach internetowych można znaleźć komentarze dotyczące skompromitowanego płk. B.  Oto kilka z nich:


płk. Krzysztof Badei, oficer, który wywołał lawinę przestępstw z udziałem oficerów WSI, SKW oraz szeregu funkcjonariuszy publicznych, włączając w to prokuratorów poniósł jakąś karę ???

Źródło:  http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/krotko-z-rudy-do-bytomia-z-marihuana,1682705,t,id.html


Co to za dyrdymały o tych awansach. Tak awansowano takich ludzi jak np. Badeja - notoryczny pijak, człowiek tak wiele raz naruszał prawo, że szkoda mówić.

Źródło:http://www.pardon.pl/artykul/4547/polska_jest_dzis_bardziej_bezbronna_niz_w_1939_roku/7

 

 Warto zadać pytanie: dlaczego władza nie reagowała i w dalszym ciągu nie reaguje?

http://dziennikarze.neon24.pl/post/43982,takie-rzeczypospolite-jakie-ich-sluzb-wychowanie


Przed wojskowymi organami ścigania toczę wyjątkowo nierówny bój o ujawnienie przestępstw oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk. Krzysztofa Badei, który dopuszcza się ich od 2005 r., pozostając – w dobrym samopoczuciu – pod pełną ochroną Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Szefa SKW. Jakie są szanse na ujawnienie ostatniego przestępstwa, polegającego na wykonywaniu – z użyciem mojego telefonu – połączeń na alarmowy numer 997 w dniu 11 listopada 2012 r., skoro oficer ten ma za sobą nie tylko zdemoralizowanych kolegów z SKW, ale także prokuratorów wojskowych, których sędzia Mariusz Lewiński nazywa wprost: zorganizowaną grupą przestępczą?

Wojskowi prokuratorzy ukrywają przestępców ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego


W dokumencie z 31 lipca 2008 r. podpisanym przez płk. Macieja Wrzalika „z upoważnienia” szefa SKW gen. Janusza Noska czytamy: „Uprawdopodobnione zostało, że płk Krzysztof B (…) naruszył obowiązujące zasady kultury osobistej i dobrego wychowania (…), w związku z powyższym wobec wy¬mienionego oficera zostaną wyciągnięte wnioski służbowe”. Tak napisano, ale żadnych wniosków służbowych nie wyciągnięto.


Czyżby ludzie Macierewicza nie zauważyli lub celowo przeszli do porządku nad pogmatwaną przeszłością oficera oskarżanego już od 2005 r. o zachowania co najmniej nieetyczne? Że nie wspomnimy o podejrzeniach dotyczących stosowania nielegalnej inwigilacji?


Będąc podwładnym kolejnych szefów: Antoniego Macierewicza, Grzegorza Reszki, Janusza Noska i Piotra Pytla, oficer ten panoszył się i w dalszym ciągu panoszy, bezpardonowo łamiąc reguły oraz prawo, według sprawdzonych przez siebie schematów.


Czyżbyśmy mieli do czynienia ze zwykłym bandytą, który w zadziwiających okolicznościach został pułkownikiem Wojska Polskiego i od wielu lat dopuszcza się czynów haniebnych?

 

W obliczu ciążących na B., bardzo poważnych zarzutów, zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego takiego oficera wysłano – po raz kolejny – na misję zagraniczną. Czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma na tyle ubogi zasób oficerów, że płk. B., stojący pod zarzutami karnymi ciężkiego kalibru w sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13, okazał się jedynym i niezastąpionym emisariuszem ?!


Z posiadanej przeze mnie dokumentacji jednoznacznie wynika, że Minister Obrony Narodowej, podobnie jak szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, nie powinni byli dopuścić do wyjazdu płk. B. do Afganistanu – pod rygorem ich własnej odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. Otóż w dniu 24 kwietnia 2013 r., tj. na kilka dni przed wyjazdem na misję do Afganistanu, płk. B. otrzymał od Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Warszawie status osoby podejrzanej o czyn zabroniony, spenalizowany w treści art. 267 par. 1 i 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk w zw. z art. 235 kk. (pismo WPG w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r, sygn. akt PG.Śl. 45/13, podpisane przez prokuratora WPG w Warszawie kpt. Wojciecha Skrzypka, skierowane do Prokuratora Rejonowego w Legionowie).

 

W takiej sytuacji Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie powinien był niezwłocznie poinformować szefa SKW o statusie oficera B., właśnie szykowanego na misję w Afganistanie. Szef SKW powinien był natychmiast podjąć decyzję o zawieszeniu B. w czynnościach służbowych i powinien odwołać jego wyjazd.


Tymczasem ani Prokurator, ani szef SKW nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku. Płk. B. wyjechał na misję do Afganistanu i po raz kolejny zrobił „wielką rzecz”. Wprowadził się w swój ulubiony stan - stan upojenia alkoholowego, tym razem na afgańskiej ziemi. Szczęście, że amerykańscy marines zgarnęli jegomościa jeszcze żywego.

 

Radca prawny Monika W. w cytowanym piśmie słusznie zauważyła, że gdyby podawane okoliczności były zgodne z rzeczywistością, to „uwzględniając stopień naruszenia dyscypliny służbowej skutkowałyby odsunięciem płk. Badei z pełnionego stanowiska, a ponadto z przyczyn oczywistych Powód nie wyjechałby na misję wojskową, by reprezentować Rzeczpospolitą Polską poza granicami państwa”.

Dlaczego B. wyjechał, skoro podawane okoliczności były zgodne z rzeczywistością?!


W świetle doświadczenia życiowego rysuje się retoryczne (ale tylko dla czytelników) pytanie: Czy Amerykanie przepuścili okazję w postaci zapijaczonego, bezbronnego i całkowicie od nich zależnego oficera wojskowej służby specjalnej?


Notorycznie pijany, jeszcze oficer SKW, od lat się tłumaczy, że musi pić 'dla dobra ojczyzny' - gdyż tylko w ten sposób zdobywa informacje. A jak inni to robią, panie B.? Też tak walą?

Picie 'dla ojczyzny' działa w obie strony. Z takiego, jak B. pijaka, z łatwością można wydobyć wszelkie informacje. Nie trzeba być nawet marines. Być może to właśnie sprawi, że B. zostanie wkrótce odesłany na zieloną trawę.

 

0

NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758