HYDE PARK
Like

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

01/01/2017
2369 Wyświetlenia
0 Komentarze
23 minut czytania
Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Tajemniczy Stwórca ludzkości posiada wiele instrumentów, posługując się nimi w sposób bardzo zręczny kieruje duchowym życiem poszczególnych zbiorowości. Do jego chrześcijańskich narzędzi należy protestantyzm i katolicyzm. Będąc przekonanym o stworzeniu świata przez duchowy Byt Wszechmogący, sądzimy że podstawą wszelkiej ludzkiej działalności jest duch, albo szeroko rozumiana duchowość. Gdy zachowania rasy ludzkiej odbiegają od tego co Boskie, od Stwórcy i Jego Ducha, zaczynają pojawiać się problemy. Obserwujemy je coraz wyrazniej w państwach iluminackich, to znaczy takich, których ideologia skierowana jest ku okultystycznemu celowi nadrzędnemu. Tym celem jest wprowadzenie globalnej dyktatury, pod przewodnictwem szczegółowo określonej istoty nadprzyrodzonej – Lucyfera, Szatana, diabła. Zachowania państw iluminackich są więc silnie powiązane z czynnikiem nadprzyrodzonym. Wszystkie aspekty takiej władzy dążą do realizacji wyżej wspomnianego planu. Badania […]

0


Tajemniczy Stwórca ludzkości posiada wiele instrumentów, posługując się nimi w sposób bardzo zręczny kieruje duchowym życiem poszczególnych zbiorowości. Do jego chrześcijańskich narzędzi należy protestantyzm i katolicyzm. Będąc przekonanym o stworzeniu świata przez duchowy Byt Wszechmogący, sądzimy że podstawą wszelkiej ludzkiej działalności jest duch, albo szeroko rozumiana duchowość. Gdy zachowania rasy ludzkiej odbiegają od tego co Boskie, od Stwórcy i Jego Ducha, zaczynają pojawiać się problemy. Obserwujemy je coraz wyrazniej w państwach iluminackich, to znaczy takich, których ideologia skierowana jest ku okultystycznemu celowi nadrzędnemu. Tym celem jest wprowadzenie globalnej dyktatury, pod przewodnictwem szczegółowo określonej istoty nadprzyrodzonej – Lucyfera, Szatana, diabła.

Zachowania państw iluminackich są więc silnie powiązane z czynnikiem nadprzyrodzonym. Wszystkie aspekty takiej władzy dążą do realizacji wyżej wspomnianego planu. Badania doktora Krajskiego opisują ludzi, instytucje i moce, które kooperują niezależnie od siebie, by doprowadzić do zamierzonego wcześniej rezultatu. Gdy napotykają jednostki, bądz towarzystwo stwarzające opór, nie podzielające poglądu władzy, należącej do zakonu antykościoła, wtedy zalicza się je do wrogów. W pierwszym rzędzie grupami do eliminacji są chrześcijanie i kraje uznane za katolickie. Z protestantami nie ma tak wielkiego problemu, ponieważ protestantyzm nie jest zorganizowany, a także dlatego że jest bardzo słaby względem ataków ufonautycznej doktryny multi kulti. Obecnie europejski katolicyzm, z reguły, utrzymuje się w państwach jednorodnych etnicznie i kulturowo, jak: Włochy, Węgry, Polska i Rosja

cern-i-statua-01bb

W przypadku Rosji pamiętamy o przepowiedni z Fatimy, gdzie Maryja mówiła o nawróceniu tego gigantycznego państwa, gdyby ono nie nastąpiło, to Rosja pójdzie w ślady państw iluminackich, roznosząc po świecie ich błędy i cierpienie…przykładem Rewolucja Pazdziernikowa „Bez [iluminackiego] FED wywrotowa grupa Parvusa,Trockiego i Lenina w ogóle byłaby nic nie znaczącą i ostatecznie spacyfikowana przez Rosjan gdyby nie uzyskała poparcia owego wielkiego kapitału niemiecko –amerykańsko żydowskich banków, który miał swe ścisłe powiązania z Wall Street.”)

0programowanie--borgow01 (1)

W państwach post chrześcijanskich, skrajnie iluminackich jak Szwecja, Niemcy, Anglia czy Francja katolicyzm został zredukowany prawie do zera. Na globalnej arenie wyjątkiem pozostają jeszcze Brazylia, Filipiny, Meksyk i mega iluminackie Zjednoczone Stany, choć USA zaliczają się do państw katolickich, i tam katolicy są w silnej defensywie. Protestantyzm nie jest wielkim problemem dla władzy iluminackiej również dlatego, że wiedzie prym we wprowadzaniu do chrześcijaństwa spaczeń seksualnych, jedynie tam pojawiły się ”kapłanki” lub „kapłani” homoseksualni, zresztą protestantyzm jak sama nazwa wskazuje, z zasady, protestuje przeciwko wszystkiemu co katolickie. Powiedzmy sobie otwarcie, kraje iluminackie to tereny protestanckie.

ufo-oko-film-adres02inne

Tam gdzie katolicyzm wiedzie prym, tam sekta „niosącego światło”  ma problem z wywieraniem nacisku na społeczeństwo, z praniem zbiorowego mózgu. Dla zakonu iluminatów dodatkowym problemem jest wysłanniczka Boga YHWH. Zdaniem sporej części protestantów Maryja to albo szatan,  zwiedzenie szatańskie, albo istoty UFO. Jeżeli są to „kosmici”, głoszący poprawnie, zgodnie z katolicką doktryną Chrystusa, to możemy zastanowić się nad jeszcze szerszym aspektem nowego porządku, czy nie jest on także planem pochodzącym z poza Ziemi ? Wszakże i o tym nam ufonauci mówią, to wynika z ich przesłań, z danych przekazywanych UFO kontakterom.

gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” List do Galatów 1:8

 

W przypadku uznanych Maryjnych objawień, trzeba stanowczo to powiedzieć, mamy do czynienia z „chrześcijańskimi kosmitami” ! Jak już zostało tu wcześniej napisane, zakon iluminatów to sekta. Elity wielu państw, w przeważającej części politycy, są członkami tej sekty. W jej wnętrzu, tak jak w każdej innej sekcie, następuje pranie mózgów adeptów. Po raz pierwszy termin pranie mózgu pojawił się w obiegu społecznym w USA w czasie wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku jako wyjaśnienie zachowania amerykańskich żołnierzy, którzy po okresie przebywania w niewoli przechodzili na stronę komunistów.

Lenin-por-Viktor--ufo02

Pranie mózgu wykorzystywane było przez chińskich komunistów do spowodowania głębokich i trwałych zmian w zachowaniu ludzi z ich szeregów, którzy następnie mieli w podobny sposób wpływać na zachodnich jeńców wojennych w Chinach, jak i do pozbawiania ich zdolności do skutecznego organizowania się i stawiania oporu. Obecnie termin pranie mózgu jest stosowany także do innych metod perswazji, a nawet do skutecznego użycia inżynierii społecznej, lub zwykłej propagandy. Termin ten często jest używany na określenie metod nawracania stosowanych przez ruchy religijne, nazywany także reformą procesu myślenia albo reedukacją. Przykładem społecznej reedukacji jest zapoczątkowanie w młodym wieku indoktrynacji dzieci i młodzieży poglądem o nadzwyczajnym statusie ludzi cierpiących na chorobę homoseksualną, lub szaleństwo Gender.

mao-ufo02

Pranie mózgów ludzi to działania przymusowe albo o charakterze dobrowolnym, mające na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Gdy skala prania osiąga setki tysięcy jednostek (albo z języka cybernetyki „dronów”) mówimy o inżynierii społecznej. Przykładem takiej inżynierii jest wprowadzanie przymusowego multikulturalizmu, który ma zapoczątkować erę nowego porządku i wprowadzić dyktaturę jednego rządu globalnego. Rozpoczęte obecnie przygotowania do uruchomienia tzw. „Nowej Ery GMO” prowadzone są za pomocą takich technik manipulacji jak „niska piłka”, kluczowe w tej technice jest wywołanie zaangażowania obywateli, w czym pomaga inna technika zwiedzenia, zwana techniką scenariusza, ta natomiast ma za zadanie wywołanie wyobrażeń u jednostki poddanej praniu mózgu, w jej wyniku ofiara pogrąża się dobrowolnie w rozmyślaniach na zadany temat (Wizje cudownej nowej przyszłości technologicznej, nowe możliwości, postęp, nowoczesność, brak ograniczeń, tzw. “wolność” od religii, itp., itd…).

hybrydy-02a

Inną techniką psychomanipulacji jest ta stosowana przez istoty UFO, nazywana w psychologii „bombardowaniem miłością”. W raportach z porwań przez ufonautów pojawiają się relacje, o tym że byty te proszą by ofiary kładły na głowach tych stworzeń swe ręce, po czym ludzie doznają „silnego uczucia” miłości, w wyniku tej techniki porwani „zakochują się” w porywaczach, dochodząc czasami do zupełnego oderwania od rzeczywistości ludzi, następstwa to pojawiajające się lęki, panika czy rozerwania osobowości (patrz film David M. Jacobsa pt.: ‘”Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs”). Bombardowanie miłością jest stosowane również w sektach, polega na otoczeniu nowego członka sekty wyjątkową serdecznością, z jaką raczej nie spotykał się w dotychczasowym życiu.

Jacobs01bb

Gmo-islam7

Pojawia się ona w początkowym etapie relacji z grupą, a celem tej techniki, podobnie jak w przypadku ufonautów, jest zbudowanie silnego związku emocjonalnego i przywiązanie jednostki do grupy (UFO porywaczy). W praniu mózgów stosuje się całą dodatkową gamę technik, jak: kłamstwo, huśtawkę emocjonalną, „spin”, „grywalizację”, czy bardzo popularną prowokację. Przykład takiego działania to choćby ostatnia nieudana próba wykreowania „ofiary” podczas manifestacji ruchu KOD, gdy młody człowiek położył się na jezdni, udając ciężko poszkodowanego. Jednym z najświeższych przykładów prania mózgów na skalę masową, jest wprowadzanie „kolęd” Multi kulti, które mogą państwo obejrzeć w proponowanym tu filmie.

nwo-ufo-02

Z perspektywy iluminackiej rewolucji Polska jest państwem do pewnego stopnia wolnym, choć od 1992 roku, gdy szerokim strumieniem wchodziły na nasze ziemie organizacje Nowego Porządku światowego, zostaliśmy oficjalnie wchłonięci do cywilizacji ufonautycznej (demonicznej) NWO-GMO. Przez ostatnie lata polskojęzyczni członkowie sekty iluminatów dokonali straszliwych duchowych i materialnych zniszczeń ‘naszej’ Ojczyzny. Lata proniemieckich i proiluminackich rządów był czasem niebywale silnego ataku zła.

1359108866_q3r1lx_600

To jaka duchowość obowiązuje w danym państwie przekłada się na żywotność narodów, na perspektywy, na umysłowość, i wreszcie na liczebność, czyli ilość urodzeń. Cywilizacja śmierci, inaczej iluminacka, skazana jest na biologiczne wymarcie, jak sama nazwa wskazuje jest to formuła zbiorowej śmierci ! Stąd też pochodzą plany budowy/stworzenia przetrwalników “technologicznej osobliwości”, w których mają zamieszkać dusze iluminackiej elity ! Zacytujmy tu typową informację jednego z iluminackich rządów.

(…)Jak informuje agencja Reuters, władze Szwecji zadeklarowały, że na skutek starzejącego się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego, Szwedzi potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów, aby utrzymać na stabilnym poziomie system opieki społecznej. – Szwecja potrzebuje więcej rąk do pracy z zagranicy, żeby utrzymać swój system opieki społecznej i zapewnić opiekę starzejącemu się społeczeństwu – powiedział w rozmowie z Reuters Hakan Gustavsson, szef działu prognoz Publicznej Agencji Zatrudnienia. W związku ze starzejącym się społeczeństwem, niskim przyrostem naturalnym, a zarazem fatalną prognozą dotyczącą przyszłości systemu opieki społecznej, Szwedzi zadeklarowali, że potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów. Deklaracje złożył Hakan Gustavsson, ważny urzędnik Publicznej Agencji Zatrudnienia, który wskazał, że napływ imigrantów pozwoli na utrzymanie systemu świadczeń na stabilnym poziomie. – Władze są zaniepokojone, bo jeśli do Szwecji nie przeniesie się znacząca liczba migrantów, to za kilka lat pojawią się poważne problemy na rynku pracy. Napływ siły roboczej z zagranicy złagodził niedobory, które jednak nadal mamy – dodał Gustavsson. Podkreślił, że w związku z niską liczbą dzietności, Szwecja jest w stanie przyjąć rocznie nawet ponad 60 tys. imigrantów. Pozwoli to na utrzymanie równowagi pomiędzy pracującymi zawodowo, a emerytami. Szwedzi informują, że w ubiegłym roku wniosek o azyl złożyło w urzędach 163 tys. osób, co stanowi europejski rekord. Zdaniem Hakana Gustavssona, tegoroczny wynik będzie dużo gorszy i może być niższy nawet o 80 proc. Szef Publicznej Agencji Zatrudnienia informuje, że nie jest to dobra prognoza dla stabilności systemu emerytalnego. Liczba mieszkańców Szwecji w 2017 roku prawdopodobnie przekroczy liczbę 10 mln, co będzie stanowiło wzrost populacji o około 9 proc. Analitycy wskazują, że dużą rolę w przyroście naturalnym odgrywają właśnie imigranci.(…)

negative-and-positive-image

Czy Polacy, a szerzej, czy Słowianie przetrwają ? Biblia coś nam o tym mówi. Z pewnością nastąpi asymilacja “części” globalnego społeczeństwa: “wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło…” Apokalipsa 13:11 Nie wiemy czy do tamtego czasu będziemy istnieć jako naród, wszak obecnie rządząca partia (jest zmuszana ?) również wprowadza odgórne zalecenia.

klony-tekst04

Jest ich mniej, są ograniczone albo ograniczane, ale są. Istnieje scenariusz, który mówi, że do władzy dojdą silni Polacy, lecz pamiętajmy także o planie iluminackim dla Polski, taki istnieje. Do tej pory ustawa 1066 nie została odwołana, a jest to dla Polski, naszej suwerenności, językiem filmów sci-fi “Rozkaz 66” ! (Mocno podkreślmy, czy to do ustawy czy rozkazu należy dopisać trzecią szóstkę !). Jak zostało na początku zaznaczone sekta iluminacka jest oddana sprawie Lucyfera, Szatana, czy Diabła. Rozkaz 66 (z jęz. ang. Order 66) to polecenie wydane przez Palpatine’a stanowiące kluczowy element jego planu przejęcia władzy w galaktyce – filmu George’a Lucasa “Wojny Klonów”. Treścią rozkazu była eksterminacja wszystkich Jedi.

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej

Sw._Maksymilian_Kolbe_2009

Był to początek tak zwanej Czystki Jedi. W przypadku Polski będzie to “bratnia pomoc iluminacka 1066”. Sam film to jedna z ekranizacji pragnień technokratów, o stworzeniu Nowego Wspaniałego Świata. Możemy stosować zamiennie nazwę iluminaci-technokraci, są to synonimy. Ich plan jest coraz bardziej widoczny, przynajmniej dla chrześcijan. Lord Vader (Antychryst) jest oczekiwany, a może już na Ziemi jest (wydaje rozkazy ?). Gdy nadejdzie odpowiedni moment Palpatine (Abaddon) uruchomi całą sekwencję. Dlatego należy usilnie organizować Rycerzy Jedi (Rycerzy Nipokalanej) ! Z perspektywy duchowej, bo o takiej tu rozprawiamy, losy Polski, a przez to i Słowian zależą tylko i wyłącznie od Jezusa: “Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dzienniczek. 1732)

710199_090403_Plock_05_34

Jeszcze raz zacytujmy, bo cytowaliśmy je w artykule pt.: “Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam“, urywki z Dzienniczka Rycerki Chrystusa ! Tak rycerki, jak została określona ta zakonnica w jej dzienniczku !

Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone.” (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

…Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża.” (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony.” (Dz 145d)

“W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia.” (Dz 145e)

faustyna

Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.” (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują “trochę inny obraz” dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: “Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. – I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. – Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? – Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas.” – Cytat z “Dzienniczka” nr 418

Podstawą do napisania tego artykułu były teksty pt.: “Miód na chrześcijańską duszę – Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze” oraz “UFO-Holizm”

Linki:

http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia–przed-wakacjami,43762,i.html

http://www.pch24.pl/szwedzi-szokuja-swa-deklaracja–potrzebujemy-wiekszej-liczby-imigrantow,48269,i.html

http://niepoprawni.pl/blog/6496/eugeniusz-kosciesza-prawda-o-tzw-wielkiej-rewolucji-pazdziernikowej-czesc-2

Obama Quietly Signs The ‘Countering Disinformation And Propaganda Act’ Into Law

W związku z powyższym, linki powinny zawierać i te cztery teksty, pierwszy z poniższych mówi o prawdziwych wojnach klonów:

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/zyjmy-poki-jestesmy-prawdziwi.html

http://popotopie.blogspot.com/2016/11/chrzescijanstwo-jakiego-nie-znamy-o_25.html

http://popotopie.blogspot.com/2016/12/chrzescijanski-komentarz-do-programu.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/07/geopolityka-ponadludzka-nowastara.html

Ważne filmy w tej tematyce !

Produkcja istot humanoidalnych – Gonz Shimura

https://

Podróże do drugiego nieba – L.A.  Marzulli

https://

Narzucana siłą utopia multi kulti – Paul Joseph Watson

https://

Elity oczekuja na Abaddona – dochodzenie Toma Horna i Josha Pecka

https://

Inne zapisy autora:

0

archeo
archeo

NULL

15 publikacje
14 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816