HYDE PARK
Like

Niewolnictwo i niewolnictwo seksualne w Islamie

22/05/2016
2809 Wyświetlenia
7 Komentarze
21 minut czytania
Niewolnictwo i niewolnictwo seksualne w Islamie

Na jednym z rynków seks niewolnic w kalifacie w listopadzie 2014 roku ceny wyglądały następująco: dziewczęta chrześcijan i Jazydów w wieku od 10 do 20 lat za $ 130. Kobiety w wieku między 20 a 30 były sprzedawane za $ 86; od 30 do 40 roku były sprzedawany za 75 $, od 40 do 50 lat i starsze kobiety były notowane do sprzedaży w cenie $ 43.

0


niewolnictwo islamskie1

 

 

 

Wstęp do cennika brzmiał następującymi słowami: “W imię Boga, najbardziej łaskawego i miłosiernego. Otrzymaliśmy wiadomość, że popyt na rynku na kobiety i bydła gwałtownie spadł, również przychody Państwa Islamskiego zmalały, jak również finansowanie mudżahedinów na polu bitwy. Zrobiliśmy kilka zmian. Poniżej są ceny kobiet Jazydów i Chrześcijan. “

 

Koran 33:50

 

O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg, jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

 

– idąc za przykładem swego proroka, muzułmanin może posiąść dowolną liczbą niewolnic, które zdobędzie swoją prawicą

 

Koran 23:5-6

 

Którzy zachowują wstrzemięźliwość,

Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.

 

Koran 70:29-30

 

I tych, którzy zachowują czystość

I żyją tylko z żonami i niewolnicami – wtedy oni nie są ganieni.

– powyższe wersety pozwalają muzułmaninowi na posiadanie niewolnic. Właściciel może posiąść zniewoloną kobietę. Jeśli Koran tyle razy powtarza o zniewolonych kobietach, to seksualne niewolnictwo musi stanowić ważny element Islamu.

 

 

niewolnictwo 1

 

 

 

Koran 2:178

 

O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa: “Człowiek wolny za człowieka wolnego, niewolnik za niewolnika, kobieta za kobietę.” A wobec tego, komu będzie nieco wybaczone przez jego brata, należy zastosować postępowanie według uznanego zwyczaju i wyznaczyć mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy sposób. To jest ulga i miłosierdzie od waszego Pana. A ten, kto potem popełni jeszcze przestępstwo, otrzyma karę bolesną.

 

– Przesłanie płynące z tego wersu jest jasne i klarowne. Nikt nie jest równy. Wartość niewolnika jest mniejsza od wolnego człowieka ( również kobieta według tego wersu ma niższy status).

 

Koran 16:71

 

Bóg wywyższył jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr. Lecz ci, którym dano więcej, nie oddadzą swoich dóbr swoim niewolnikom, tak iżby byli równi. Czyżby zaprzeczali dobroci Boga?

 

Koran 16:75

 

Bóg przytacza, jako przykład pewnego sługę – niewolnika, który nie ma nad niczym władzy, oraz tego, kogo zaopatrzyliśmy zaopatrzeniem pięknym, z którego on rozdaje skrycie i jawnie. Czy oni są jednakowi? Chwała niech będzie Bogu! Ale większość ludzi nie wie.

 

Sahih Bukhari Volume 3, Book 41, Number 598

 

Opowiadane przez Jabir

Człowiek uwalniał niewolnika i nie miał innego mienia niż ten niewolnik, więc Prorok odwołał uwłaszczenie ( niewolnika sprzedano jemu). No’aim bin Al-Nahham kupił niewolnika od niego.

 

– Niewolnicy są własnością. Jeżeli właściciel ma zadłużenia, oni nie mogą się uwolnić, ale mogą być wykorzystani na spłatę zadłużenia.

 

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 137

 

Opowiadane przez Abu Said Al-Khudri

Zdobyliśmy kobiety, jako zdobycz wojenną i odbyliśmy z nimi stosunek przerywany. Zapytaliśmy, więc Apostoła Allaha o to, a on powiedział: “Czy naprawdę to zrobiliście?” Powtarzaliśmy pytanie trzykrotnie, “Nie ma duszy, która jest przeznaczona do istnienia, ale wejdzie w egzystencję, aż do Dnia Zmartwychwstania.”

 

 

niewolnictwo 2

 

Sahih Bukhari Volume 3, Book 34, Number 432

 

Opowiadane przez Abu Said Al-Khudri

 

Podczas gdy on siedział z Bożym Apostołem powiedział: “O Boży apostole! Dostaliśmy niewolnice, jako część naszego udziału z łupów, i jesteśmy zainteresowani ich ceną, a jaka jest twoja opinia o przerywanej kopulacji?” Prorok powiedział: “Czy naprawdę to zrobiliście?….

 

– Kolejna relacja z niewoli kobiet zgwałconych z aprobatą Mahometa. W tym przypadku jest oczywiste, że muzułmanie zamierzają sprzedać kobiety po ich zgwałceniu, bo obawiają się dewaluacji ich ceny o po gwałcie. Mahomet jest również pytany o stosunek przerywany.

 

Sahih Bukhari Volume 3, Book 47, Number 765

 

Opowiadane przez Kurib

 

Uwolniony niewolnik Ibn Abbasa, powiedział, że Maimuna, babsztyl al-Haris’a, powiedziała mu, że ona uwolniła niewolnicę, bez zgody Proroka. W dniu, kiedy była jej kolej, aby być z Prorokiem, powiedziała: “Wiesz, O Allaha apostole, że uwolniłam moją niewolnicę?” On powiedział: “Czy naprawdę?” Ona odpowiedziała twierdząco. On powiedział: “Mogłaś dostać większe wynagrodzenie, jeśli dałabyś ją, (czyli niewolnicę) jednemu z waszych wujków”.

 

– Kobieta została skarcona przez Mahometa za uwolnienie niewolnic. Prorok mówił jej, że ona zdobyłaby większą nagrodę, dając ją w celach seksualnych, (jako niewolnicę).

 

Sahih Muslim Book 010, Hadith Number 3901.

 

…Pojawił się niewolnik i obiecał wierność Bożemu Apostołowi… on (Prorok) nie wiedział, że on był niewolnikiem. Potem przyszedł jego Pan i zażądał go z powrotem, po czym Apostoł Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Sprzedaj mi go. I kupił go za dwóch czarnych niewolników, …

 

 

niewolnictwo islamskie2

 

 

Sahih Muslim Book 015, Hadith Number 4112.

 

“Imran b. Husain poinformował, że osoba, która nie miała innego mienia, wyzwoliła sześciu niewolników w chwili swojej śmierci. Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) wezwał ich do siebie i podzielił ich na trzy grupy, rzucając losy, dał dwóm wolność a czterech pozostawił w niewoli; a on (Prorok) mówił poważnie o Proroku.”

 

– Człowiek uwolnił sześciu swoich niewolników przed swoją śmiercią, jednak Mahomet zatrzymał w niewoli czterech dla siebie.

 

Sahih Bukhari Volume 5, Book 59, Number 637

 

Opowiadane przez Buraida

 

Prorok wysłał “Ali Khalid przynieść łupy zdobyte na Khumus, nienawidziłem Aliego ” Ali wziął kąpiel (po akcie seksualnym z niewolnicą zdobytą na Khumus). Powiedziałem do Khalida, “Czy nie widzisz tego (tj. Ali)?” Gdy dotarliśmy do Proroka mówiłem, rozmawiałem z nim. On powiedział: “O Buraida! Nienawidzisz Aliego?” Powiedziałem tak.” On powiedział: “Czy ty go nienawidzisz, bo on zasługuje na więcej niż to od Khumlus.”

 

– Mahomet aprobował, kiedy jego ludzie uprawiali seks z niewolnicami, jak ten epizod z udziałem jego zięcia, Aliego. Ten hadis odpiera argumenty nowoczesnych apologetów, którzy udają, że niewolnicami były naprawdę “żony”, ponieważ Mahomet zabronił Ali’emu poślubić inną kobietę tak długo, jak Fatima (jego ukochana córka) żyje.

 

Według szariatu, gdy dziecko lub kobieta jest pojmane przez muzułmanów, stają się niewolnikami przez sam fakt ich chwytania. Pojmanej zamężnej kobiecie unieważnia się natychmiast jej poprzednie małżeństwo. Nie byłoby to konieczne, gdyby została wdową po bitwie. – Umdat al-Salik (Reliance of the Traveller) (o9.13)

 

Niewolnictwo jest głęboko osadzone w prawie islamskim i tradycji. Mimo, że właściciel niewolnika jest ostrzegany przed surowym traktowaniem niewolników, to i tak podstawowe prawa człowieka nie są zachowywane. Sam fakt, że tylko nie-muzułmanie mogą być traktowani, jako niewolnicy dowodzi o islamskiej doktrynie supremacji.

 

Muzułmanie są zachęcani przez swoje źródła, aby żyli w taki sposób jak Mahomet, który był właścicielem i handlarzem niewolników. Zdobywał ich w walce. Uprawiał seks ze swoimi niewolnicami. I polecał swoim ludziom, aby postępowali tak samo. Islam nie ignoruje ani nie potępia niewolnictwa. W rzeczywistości duża część szariatu jest poświęcona tej praktyce.

 

 

niewolnictwo islamskie3

 

 

“Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.” – Koran 33:21

 

Zdobywanie kobiet i dzieci w celach niewolniczych, szczególnie podczas podbojów poza Arabią Saudyjską, przeczy poglądowi, że dżihad był prowadzony w samoobronie. Niewinnych ludzi wyłapywali z ich własnych domów i zniewalali towarzysze i następcy Mahometa.

 

W przeciwieństwie do Islamu Chrześcijaństwo było głównym impulsem w ruchu na rzecz zniesienia instytucji wiekowej niewoli. Również zniesienie niewolnictwa w świecie islamu musiało być narzucone przez Świat Zachodu. Według uczonego Ghanan John Azumah’a, prawie trzy razy więcej złapanych Afrykanów zmarło z powodu okropnych warunków związanych z ich transportem do muzułmańskich ziem, niż kiedykolwiek, było zniewolonych przez Europejczyków. Również miliony chrześcijan zostało schwytanych do niewoli podczas wielu wieków islamskiego Dżihadu. Tak powszechne były najazdy Turków do Europy Wschodniej, że angielskie słowo „slave” określające niewolnika bazuje na słowie „Slav” oznaczające Słowianina. Muzułmańscy najeźdźcy działali daleko od swoich baz w celu pozyskania niewolników, nawet daleko na północy Anglii. W 1631 roku, francuski duchowny w Algierze obserwował sprzedaż prawie 300 mężczyzn, kobiet i dzieci, uprowadzonych ze spokojnej angielskiej wioski rybackiej:

 

“To był żałosny widok, widząc ich wystawionych na sprzedaż na rynku… Kobiety były oddzielone od swoich mężów a dzieci od swoich ojców… Z jednej strony mąż został sprzedany, z drugiej jego żona, a jej córka została wyrwana z jej ramion, bez nadziei, że zobaczą się jeszcze kiedykolwiek nawzajem.”( Fragment książki, „White Gold”, która opisuje również historię angielskiego niewolnika, Thomas Pellow’a, pobitego, głodnego i torturowanego).

 

Najbardziej wymownym faktem, może być to, że niewolnictwo jest nadal praktykowane w Sudanie, Mauretanii, Nigerii i w kilku innych zakątkach świata muzułmańskiego, wszędzie tam gdzie obowiązuje prawo koraniczne, prawo, które pozwala na zniewalanie innych ludzi. – I nie zobaczymy przy tej okazji żadnych z muzułmańskich apologetów, którzy bezwstydnie powtarzają kłamstwo, że islam zniósł niewolnictwo. (  Mówi się coś innego niż to, co pokazują fakty!).

 

Państwo islamskie, które porywa i zniewala tysiące kobiet i dzieci, w 2014 roku, ogłosiło zasady dotyczące molestowania seksualnego dzieci: „Dopuszcza się odbyć stosunek z niewolnicą, która nie osiągnęła wieku dojrzewania, jeśli ona nadaje się do współżycia; jednak, jeśli ona nie nadaje się do współżycia, to wystarczy, by cieszyć się nią bez współżycia”.

 

12-letnia dziewczyna, pojmana przez państwo islamskie oznajmiła, że jej „pan” modlił się do Allaha, zanim ją zgwałcił: “Powiedział mi, że według islamu wolno mu zgwałcić niewierzącą. Powiedział, że kiedy gwałci mnie. To zbliża się do Boga.  ” Inne niewolnice seksualne zostały zmuszane do recytowania fragmentów z Koranu podczas gwałtu.

 

“Religia, która zachęca do destrukcji i zabijania ponad miarę, i nie wykazuje oznak smutku, kiedy małe dziewczynki są sprzedawane i gwałcone, nie może wiele wnieść do zaawansowanej cywilizacji.” – Uzy Bulut

 

Z powodu Mahometa, który jest według Koranu wzorem do naśladowania dla każdego muzułmanina, a który był właścicielem i handlarzem niewolników, a także z powodu Koranu aprobującego niewolnictwo, świat muzułmański nigdy nie przeprosił za tą dehumanizującą praktykę. Nawet muzułmanie na Zachodzie często próbują usprawiedliwić niewolnictwo w islamie, ponieważ jest to aprobowane przez Koran.

 

Więc, zastanówmy się i nie dajmy sobie wmówić, że Islam jest taką samą religią jak Chrześcijaństwo. Nie bądźmy lemingami, obserwujmy świat, myślmy i wyciągajmy wnioski sami. 

 

Jeśli ktokolwiek chciałby zobaczyć, co mówią o niewolnictwie islamscy duchowni, to zapraszam do kliknięcia na podane linki:

 

 

https://

 

https://

 

https://

 

https://

 

 

Według poniższych fragmentów Polskiego Kodeksu Karnego, można z całą pewnością powiedzieć, że Islam, jako system polityczno-religijny oraz system prawa koranicznego, zezwalającego na niewolnictwo, jest sprzeczne z polskim prawodawstwem. 

 

Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych – Kodeks Karny

 

(http://kodekskarny.edu.pl/tag/niewolnictwo )

 

Art. 115 Kodeksu Karnego

 • 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 

1) przemocy lub groźby bezprawnej,

2) uprowadzenia,

3) podstępu,

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

 

W celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom usta-wy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet, gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1–6.

 

 • 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

 

Przestępstwa przeciwko wolności – Polski Kodeks Karny

 

(http://kodeks-karny.org/czesc-szczegolna/przestepstwa-przeciwko-wolnosci )

 

Art. 189.

 • 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • 2. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

Art. 189a.

 • 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości – Polski Kodeks Karny

 

(http://kodeks-karny.org/czesc-szczegolna/przestepstwa-przeciwko-wolnosci-seksualnej-i-obyczajnosci )

 

Art. 197.

 • 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

 

Wspólnie z inną osobą,

Wobec małoletniego poniżej lat 15,

Wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

 

 • 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

 

Art. 191. – Zmuszanie do określonego zachowania

 • 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

 

 

Podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Piotr G. Żurek

 

Materiał pochodzi z mojego bloga crusader1973.blogspot.co.uk

Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816