Komentarze dnia
Like

Może powstać Rząd Obrony Narodowej z Kaczyńskim na czele

05/03/2014
515 Wyświetlenia
0 Komentarze
25 minut czytania
Może powstać Rząd Obrony Narodowej z Kaczyńskim na czele

Tomasz Sakiewicz, „Jeżeli jednak sytuacja się zaostrzy, trzeba będzie utworzyć rząd obrony narodowej i jedynym możliwym szefem takiego rządu może być Jarosław Kaczyński. Trzeba będzie go powołać na funkcję premiera jeszcze przed wyborami, w obecnym parlamencie „…” w artykule zatytułowanym “Rząd Kaczyńskiego na wypadek wojny” stwierdza, że chyba już nikt nie ma wątpliwości, że diagnozy stawiane przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich potwierdziły się z przerażającą precyzją.

0


„….”Do rozzuchwalenia się Kremla doprowadziła głupota rządzących elit, które porzuciły politykę wschodnią Lecha Kaczyńskiego i pozwoliły Moskwie na bezczelną politykę imperialną. Polska w ten konflikt wchodzi nieprzygotowana, z przerażonym premierem i prezydentem, niemal bez armii, niezakończoną dywersyfikacją dostaw paliw i osłabionym sojuszem z USA. Jednak jesteśmy w NATO i możemy chyba liczyć w razie bezpośredniego zagrożenia na pomoc . Chyba, bo Zachód zachowuje się na razie równie głupio jak wobec Hitlera w 1938 r. „…(źródło )

Aleksander Pronkiewicz, Oleh Krykawsky „Janukowycza odsunięto legalnie „…”Choć nie wystąpiła żadna 
z konstytucyjnych przesłanek skrócenia kadencji prezydenta, nowy rząd powołano zgodnie 
z prawem. Wyższą rangę 
ma bowiem zasada suwerenności narodu ukraińskiego – piszą prawnicy polski i ukraiński. „….”nie po raz pierwszy w historii wschodni sąsiedzi Polski zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i – tym razem pod szyldem euromajdanu – samodzielnie kształtować przyszłość swojego państwa. „….”Pojawiają się ważne pytania, które szczególnie zyskują na znaczeniu po piątkowej (28 lutego) konferencji prasowej (byłego?) prezydenta Wiktora Janukowycza. Z jednej bowiem strony, osoba sprawująca urząd utrzymuje, że nadal pełni swoje obowiązki, z drugiej – parlament podejmuje czynności sprzeczne z oświadczeniem głowy państwa. Zastanówmy się więc nad legitymacją nowej-starej władzy. „….”Rządzi naród czy prezydent.Ocena prawnej skuteczności podjętej uchwały jest fundamentalna dla oceny legitymizacji obecnej władzy na Ukrainie. W tym miejscu przytoczyć trzeba art. 108 ukraińskiej konstytucji, który stanowi, że przedterminowe zakończenie kadencji prezydenta następuje w czterech przypadkach. W razie śmierci, rezygnacji, niemożności dalszego sprawowania urzędu z uwagi na stan zdrowia albo w wyniku usunięcia ze stanowiska wskutek impeachmentu. Nie wystąpiła żadna z tych przesłanek.”….”Jest jednak i druga strona medalu. Mianowicie art. 5 konstytucji, który stanowi, iż suwerenem jest naród ukraiński, który sprawuje władzę zarówno bezpośrednio, jak też przez wybranych przedstawicieli. Przepis ten stanowi również, że: „Naród ukraiński jest podmiotem wyłącznie legitymowanym do uchwalania i zmiany ładu konstytucyjnego, które to prawo nie może być uzurpowane ani przez organy władzy, ani przez piastunów tychże organów”. „…..”Czy zmiana władzy na Ukrainie nastąpiła więc legalnie?Tak. Wydaje się bowiem, że pomimo niewątpliwych uchybień formalnych uchwały o odsunięciu Janukowycza od władzy wyższą rangę prawną należy nadać konstytucyjnej zasadzie suwerenności narodu ukraińskiego.Otwarte pozostaje pytanie, kim z prawnego punktu widzenia (skoro nie prezydentem Ukrainy) jest Wiktor Janukowycz. Szukając na nie odpowiedzi, nie możemy zapominać, że często rewolucje za nic mają akty prawne i rządzą się swoimi krwawymi prawami. Rolą ustawodawcy jest zaś następcze uporządkowanie zastałej sytuacji.”…(źródło )

Robert Stanisław Terentiew „Pro domo sua: Spośród wszystkich polityków zaczadzonych kijowską rewoltą tylko prezydent Bronisław Komorowski miał odwagę wyłamać się z chóru i przyznał, że zmiana władzy w Kijowie dokonała się z pogwałceniem reguł demokracji. Ale zaraz dodał, że mleko się już rozlało. Miał oczywiście rację. Tylko w jednym się pomylił: to nie było mleko. To była benzyna. „…(źródło )

Julia Tymoszenko „ Marzyłam o tym, żeby spojrzeć w wasze oczy, marzyłam, żeby być z każdym z was. Jesteście bohaterami, to najlepsze co teraz ma Ukraina. „….”Jesteście bohaterami, ale muszę powiedzieć, że walka wyzwoleńcza, która rozegrała się na Ukrainie, spowoduje ruchy w innych postsowieckich państwach. To wy to zaczęliście, te narody na was liczą. „…(więcej )

luty 2013 Hubert Salik .” Michael Sandel, wykładowca Uniwersytetu Harvarda i autor książki „Współczesnemu wzrostowi dobrobytu krajów rozwiniętych, trwającemu nieprzerwanie od II wojny światowej, towarzyszyło powiększające się rozwarstwienie społeczne. Procesu degradacji demokracji i sprawiedliwości społecznej nie jest łatwo powstrzymać. Albo zrobią to rządy państw, albo społeczny ruch sprzeciwu. Jak pokazuje historia, ten drugi wariant występuje rzadko – głównie wtedy, gdy społeczna frustracja narastającymi nierównościami przekroczy próg bólu. Szansa, że zmiana nastąpi poprzez demokratyczny wybór, jest jednak nikła. Ludzie sfrustrowani najchętniej głosują bowiem na populistów – tych, którzy obiecują wiele, byleby tylko zdobyć władzę. Tym bardziej obecny kryzys jest groźny. Albo doprowadzi do władzy populistów, albo doprowadzi do społecznego wybuchu, który nie musi być wcale bezkrwawy. „….(więcej )

Profesor Niall Ferguson” Pierwszą na świecie superpotęgą , która wcieliła w życie zasady państwa opiekuńczego w sposób najpełniejszyi z najbardziej imponującym skutkiem , nie była jednak Wielka Brytania, ale Japonia . Trudno znaleźć bardziej klarowny przykład ilustrujący bliskie więzi łączące państwo opiekuńcze z państwem militarnym „….”W rzeczywistości Japończycy wypracowali własny model państwa opiekuńczego i zaczęli to robić na długo przed zakończeniem II Wojny Światowej . Nie kierował nimi bynajmniej społeczny altruizm , ale typowe dla połowy XX wieku zapotrzebowanie na sprawnych młodych żołnierzy i robotników Jak stwierdził amerykański politolog Harold D Lasswell , Japonia w latach 30 XX wieku była państwem garnizonowym . Zawierała jednak w sobie obietnicę państwa militarnego , a zarazem opiekuńczego, oferują Japończykom bezpieczeństwo socjalne w zamian za ponoszenie ofiar wojennych „…(więcej)

Profesor Niall Ferguson „ Państwo opiekuńcze zwykło się uważać za wynalazek brytyjski „….” Tymczasem pierwszy obowiązkowy system obowiązkowych państwowych emerytur wprowadzono nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech. Dopiero dwadzieścia lat później Brytyjczycy poszli za przykładem Niemców. „…” Prawo o ubezpieczeniu społecznym wprowadził Otto Bismarck….”Bismarck uważał ,że „łatwiej poradzić sobie z człowiekiem , który na starość może liczyć na emeryturę [….] niż z człowiekiem , który nie a takiej perspektywy „ Ku zaskoczeniu swoich liberalnych oponentów przyznawał otwarcie ,że to „ państwowo – socjalistyczna idea „ ….” Bismarck nie kierował się jednak motywami altruistycznymi „ Każdy kto opowie się za ta ideą – stwierdzał – dojdzie w przyszłości do władzy „….”Chociaż Lloyd George był człowiekiem lewicy podzielał pogląd Bismarcka , że wprowadzenie tego typu uregulowań zapewnia głosy wyborców w kontekście gwałtownie rozszerzającego się praw wyborczego „..(więcej )

——
Mój komentarz
Ukraińcy obalili , przynajmniej na chwilę ustrój demokracji fasadowej na Ukrainie. Wbrew pozorom fundamenty konstytucyjne i ustrojowe Ukrainy, Niemiec, Polski , czy USA , a nawet Rosji są praktycznie identyczne .
Otóż ustrój polityczno społeczny tych wszystkich krajów opiera się na konstrukcji zwanej Konsensusem Waszyngtońskim ( więcej )

Czyli formalnie we wszystkich państwach wszyscy obywatele maja prawa wyborcze , bank centralny jest niezależny od rządu , istnieje powszechny przymus ubezpieczeń społecznych, wszyscy obywatele płacą podatek dochodowy , wszędzie z wyjątkiem USA istnieje podatek VAT , wszędzie formalnie sądy są niezależne od nikogo , ani od obywateli , ani od rządu .Wszędzie tam istnieją koncerny oparte w swych podstawach o XIX wieczne prawo oraz giełdy oparte o prawo z 1930 roku . Wszędzie tam państwo zapewnia obywatelom emerytury, zasiłki rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych , opiekę zdrowotną. Wszędzie tam istnieje przymusowe szkolnictwo państwowe.

Jak do tego doszło najlepiej wyjaśnił Ferguson . Pierwszy na pomysł zbudowania państwa totalitarnego w ramach tak zwanej demokracji fasadowej wpadł Prusak Bismarck. Otóż aby wzmocnić władze oligarchów przemysłowych i państwa pruskiego wykorzystał metodę totalnego uzależnienia ludzi od państwa. Wykorzystał sprzężenie zwrotne . Państwo dało zasiłki , ale aby je dać musiało podnieść podatki w tym podatek zwany przymusem ubezpieczeń społecznych . Żeby podnieść podatki należało wygrać wybory. Uzależnieni od państwo głosowali za coraz większymi świadczeniami , na co trzeba było znowu podnieść podatki i wprowadzić nowe.
Dzięki opanowaniu elektoratu emerytów , bezrobotnych, urzędników państwowych i pracowników sfery budżetowej przyszedł czas na niszczenie chrześcijaństwa, rodziny , na zmuszanie ludzi do wyznawania religii politycznej poprawności .Na zabieranie dzieci i ich seksualizację w szkołach,robienie z dzieci , z dziewczynek kur…., a z chłopców dziw…. .

Majdan pokazał , że można obalić demokracje fasadową . Że społeczeństwo nie jest jeszcze tak całkiem bezbronne . Że może obalić premiera, prezydenta , zastraszyć parlamentarzystów. Co istotniejsze ponieważ takie usunięcie bandytów, zdrajców, złodziei ,kolaborantów , którzy przy użyciu demokracji fasadowej na „zawsze” uchwycili władzę ,że jest głęboko sprawiedliwe i słuszne . Że Ukraińcy , łamiąc prawo fasadowej demokracji uczynili rzecz dobrą . Zresztą dla ludzi wierzących , dla chrześcijan obalenie złego rządu jest nawet obowiązkiem .

Tomasz z Akwinu „ Prawo oporu: ludzką władzę można obalić, poddani mogą sprzeciwić się władcy. Skorzystanie z „prawa oporu” przeciwko tyranowi możliwe jest w sytuacji, w której panujący — uzurpator nieposiadający tytułu do sprawowania władzy — występuje przeciwko prawom bożym i podstawowym normom moralnym, przekracza granice swoich uprawnień, albo postępuje niesprawiedliwie.”…(źródło )

Wikipedia „Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej (legitymizacji) przez władzę. Polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy; jest to spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych; źródłem delegitymizacji jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem. Odwrotną do delegitymizacji jest legitymizacja systemu politycznego. „…”delegitymizacja całościowa – taka, która prowadzi do pełnej zmiany systemu społecznego w wymiarze politycznym i gospodarczym, strukturalnym i proceduralnym, najczęściej ma przebieg rewolucyjny; „...(źródło )

Ukraińcy obalili bandytę i złodzieja , ale nie obalili ustroju Konsensusu Waszyngtońskiego , nie obalili demokracji fasadowej . Ukraińcy dalej będą żyli w nędzy , musieli płacić bandyckie podatki i będą zniewoleni systemem przymusowych ubezpieczeń społecznych.

Polacy , jeśli powstanie Polski Majdan nie powinni powtórzyć błędu Ukraińców . Należy żądać likwidacji totalitarnego ustroju i przywrócenia Polakom praw podstawowych takich jak prawo , jak wolność do nie płacenia przymusowych ubezpieczeń społecznych, do niepłacenia przestarzałego i prymitywnego, totalitarnego podatku dochodowego , prawo decydowania jacy nauczyciele i jaka szkołą będzie uczyła jego dzieci. Prawo do zatwierdzania w referendum podwyżek podatków i ustanawiania nowych .Celem tego wszystkiego byłaby całkowita likwidacja totalitarnego państwa opiekuńczego .
Bo totalitarne państwo opiekuńcze skutkuje depopulacją, nędza , koncentracją bogactwa w rękach oligarchów , upadkiem państwa i przejęciem go przez bandytów tak jak to ma miejsce w Rosji

Profesor Michał Wojciechowskiego „Daleko do demokracji i kapitalizmu „ z podtytułem „Pełzający Totalitaryzm „ „Albo pójdziemy ku państwu nadzoru biurokratycznego, politycznego i propagandowego, albo ku wolnościowemu. „…”Na pewno jednak państwo nie służy większości – przeciwnie, zabiera obywatelom coraz więcej wolności i pieniędzy, krok po kroku idąc ku kontroli typu totalnego „…”Resztką rzeczywistej demokracji są wybory prezydentów miast i wójtów, „…”Partie polityczne wpisały do konstytucji zasadę proporcjonalności wyborów, która ten stan utrwala, wykluczając wybieranie posłów na zasadzie większościowej, w jednomandatowych okręgach „W tej chwili zmierzamy do tego, że konstytucyjnie niezależne organy państwa staną się przedłużeniem jednej partii, która jak dotąd sukcesami w reformowaniu kraju się nie popisała „….”słaba armia, obce wpływy, przegrywający patrioci, suwerenność w obcych rękach. „…”Co do własności prywatnej, to w Polsce nie nastąpiła reprywatyzacja, duży majątek zrabowany po wojnie przez komunistów pozostaje w rękach urzędników albo został podejrzanie sprywatyzowany. W niezależnym rankingu pod względem ochrony materialnej własności obywateli Polskę sklasyfikowano na 98. miejscu w świecie! Wysokie podatki utrudniają naturalne narastanie własności prywatnej, skazując większość obywateli na czekanie do pierwszego. Jest jednak grupa ludzi, która robiła i robi dobre interesy na kontaktach ze sferą budżetową, która tym samym służy do przelewania pieniędzy szaraków do kieszeni funkcjonariuszy i wybranych biznesmenów. Jest to zamaskowana kradzież, a nie kapitalizm.„…”Otwarcie firmy wymaga serii uciążliwych procedur, a na przedsiębiorcę czyha 40 instytucji kontrolnych. Ich połączenia pod zarządem wojewódzkim da lokalnym sitwom nową broń. „…….”Nie należy też wykluczać wpływu obcych agentów, bo jakoś nie słychać, żeby nasze tajne służby takich chwytały. Czym się te służby zajmują? Wykrycie krajowej korupcji politycznej może prowadzić, jak wiadomo z przykładu szefa CBA, do utraty stanowiska. „…..”Dziennik Ustaw liczy kilkanaście tysięcy stron rocznie. Oznacza to tysiące ograniczeń i komplikacji w życiu codziennym. I to, że każdy w jakimś momencie narusza prawo. „…..”W odróżnieniu od wyroków na kryminalistów rosną grzywny i mandaty nakładane przez urzędników na obywateli. „…..”Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „….”Niezależność IPN osłabła na rzecz podporządkowania partii rządzącej. Media z publicznych stają się już nawet nie państwowe, lecz partyjne. Nowa ustawa ogranicza autonomię uczelni wyższych i osłabia ich trzon, profesurę. „…”Póki rządzący są uczciwi, albo chociażby słabi, problemu nie widać. Takie państwo może jednak wpaść w ręce zbrodniarzy, którzy się nim posłużą – jak to było w przypadku Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. …..(więcej )

vdeo Michalkiewicz o podłożu ustrojowym III RP
video Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

Aleksander Pronkiewicz, Oleh Krykawsky „W pierwszej uchwale Rada Najwyższa potwierdziła, iż konstytucja Ukrainy jest aktem władzy narodu ukraińskiego, wskazała na wyłączną kompetencję Rady Najwyższej do nowelizacji konstytucji oraz odwołała się do raportu tzw. Komisji Weneckiej „o sytuacji konstytucyjnej na Ukrainie” z 20 grudnia 2010 r. Finalnie postanowiła o powrocie do konstytucji Ukrainy w brzmieniu z 2004 r.Tego samego dnia podjęto drugą uchwałę – dotyczącą stwierdzenia samousunięcia się prezydenta Ukrainy ze stanowiska. Rada Najwyższa uznała, że wskutek niezaakceptowania pierwszej z uchwał prezydent Janukowycz wycofał się z wykonywania uprawnień konstytucyjnych. To zaś, w obliczu zajść na euromajdanie, zagraża suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy. Dlatego też, podkreślając suwerenną wolę narodu ukraińskiego, Rada stwierdziła, że „prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz w sposób niekonstytucyjny wycofał się sam z wykonywania uprawnień konstytucyjnych i tym samym nie wypełnia swoich obowiązków”. Oleksandr Turczynow wybrany został na przewodniczącego Rady Najwyższej i jako osoba uprawniona do pełnienia obowiązków głowy państwa, w sytuacji gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, podpisał zmiany wprowadzone do konstytucji.„….”Punktem wyjścia dla naszych rozważań musi być konstytucja Ukrainy z 26 czerwca 1996 r., która weszła w życie za prezydentury Leonida Kuczmy i – zgodnie z duchem czasów – tworzyła podwaliny republiki prezydencko-parlamentarnej. Do zakresu prerogatyw prezydenta należało m.in. przedstawianie kandydatury na prezesa Rady Ministrów, która musiała zyskać akceptację jednoizbowego parlamentu – Rady Najwyższej. Zakres kompetencji prezydenta obejmował także desygnowanie ministrów oraz ich usuwanie czy też wskazywanie kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego (który również musiał uzyskać akceptację Rady Najwyższej). W dużym skrócie – siła podpisu Leonida Kuczmy decydowała o składzie organów fundamentalnych dla normalnego działania państwa.Jednak „pomarańczowy” wiatr przemian, a ściśle rzecz ujmując, perspektywa objęcia urzędu prezydenta przez Wiktora Juszczenkę poskutkowała głęboką nowelizacją konstytucji. Skład polityczny Rady Najwyższej nie zamierzał bowiem przekazać w ręce Juszczenki zbyt szerokich uprawnień. Z tego też powodu, na skutek nowelizacji z 8 grudnia 2004 r., prezydenckie prerogatywy uległy daleko idącym ograniczeniom, a Ukraina wykonała ustrojową woltę i stała się de iure republiką parlamentarno-prezydencką. I tak np. kandydat na premiera powoływany miał być przez koalicję parlamentarną, która wskazywała prezydentowi, kogo powinien przedstawić Radzie Najwyższej do zatwierdzenia na to stanowisko. Prezydenckie prerogatywy zostały mocno ograniczone, a członkowie Rady Ministrów byli, co do zasady, obsadzani wyłącznie przez jej prezesa. Rada mogła przy tym odwołać premiera, czy też poszczególnych ministrów, w każdym czasie (co nie wymagało akceptacji prezydenta)Wprowadzona parlamentarno-prezydencka formuła sprawowania rządów z pewnością sprawdzałaby się w sytuacji, gdyby prezydent i prezes Rady Ministrów należeli do jednej opcji politycznej. Jednak podczas prezydentury Juszczenki, przy jednoczesnym sprawowaniu urzędu premiera przez Julię Tymoszenko, tj. przez politycznych adwersarzy, o skutecznym sprawowaniu władzy nie mogło być mowy. Na marginesie można wskazać, że podczas podpisywania w Moskwie przez Julię Tymoszenko umów o dostawie gazu prezydent Juszczenko przez ponad tydzień nie mógł się doprosić o realny dostęp do ich treści. „…..”Niedługo po wybraniu na urząd prezydencki  interwencję prawną podjął Ukraiński Sąd Konstytucyjny, odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Na mocy jego orzeczenia z 30 września 2010 r. w przedmiocie sprzeczności z konstytucją nowelizacji z 2004 r. zmiany wprowadzone w ustawie zasadniczej uznane zostały za niekonstytucyjne. Uzasadniano to brakiem uprzednich analiz dokonanej reformy ustrojowej. „….”Summa summarum, w efekcie decyzji sądu konstytucyjnego Wiktor Janukowycz uzyskał uprawnienia prezydenckie niemal zbieżne z tymi, jakimi dysponował Leonid Kuczma. I w takim też stanie prawnym w listopadzie 2013 r. podczas wileńskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską „….(źródło )

vdeo Michalkiewicz o podłożu ustrojowym III RP
video Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816