NEWS
15

Zmiany prawne w medycynie, nauce i prawie

13/02/2019
1782 Wyświetlenia
0 Komentarze
21 minut czytania
Zmiany prawne w medycynie, nauce i prawie

Manipulacja mentalna jest to kontrola umysłu czyniona poprzez telepatyczne sterowanie ludźmi. Manipulacja mentalna odbywa się poprzez wysyłanie za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnej energii manipulacyjnej

0


Konieczność wprowadzenia zmian prawnych w medycynie, nauce i prawie

W poniższych publikacjach przedstawiono: Znowelizowany wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych oraz Znowelizowany wniosek dotyczący koniecznych zmian prawnych w medycynie i nauce w zakresie medycyny naturalnej a w szczególności dotyczących bioenergoterapii oraz parapsychologii zwanej psychotroniką.

https://3obieg.pl/wniosek-dotyczacy-przestepstw-mentalnych/

https://3obieg.pl/wnioski-dotyczace-zmian-prawnych-w-medycynie-i-nauce/

Wnioski te zostały  skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia oraz innych Instytucji.

Obecnie wnioski te zostały znowelizowane z uwzględnieniem nasilenia się w ostatnich latach nowego typu manipulacji mentalnej, to jest manipulacji  cyber-elektronicznej.

Do wniosków zostały załączone przykłady przestępstw mentalnych dokonanych przez grupę manipulantów mentalnych. Przestępstwa te zostały wyśledzone  korzystając z pomocy jasnowidzów.

Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą śledztwo. Wykrycie wpływu obcych energii na umysł człowieka jest możliwe korzystając z pomocy jasnowidzów. Jasnowidze mają zdolności i potrafią postrzegać różnego typu bioenergie oraz potrafią określić źródło ich pochodzenia.

W przedstawionych przykładach mamy do czynienia z grupą manipulantów mentalnych i wampirów energetycznych.  Do głównych przedstawicieli tej grupy manipulantów należą Andrzej i Halina oraz  inni.

Ta grupa manipulantów pod przewodnictwem Andrzeja jest bardzo niebezpieczna. Brali udział między innymi w zamachu na samolot prezydencki pod  Smoleńskim, wykolejeniu pociągu pod Sandiego w Hiszpanii, użyciu broni chemicznej w Syrii, dodatkowo dochodzi przemyt narkotyków i wyłudzanie majątków. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów współpracujących z Policją lub ze Służbami, które posiadają swoje komórki parapsychologiczne.

Innym przykładem jest głośna sprawa Brunona Kwietnia, doktora z Akademii Rolniczej z Krakowa. Przygotowywał on z grupą studentów materiały wybuchowe które miały być zdetonowana pod Sejmem w Warszawie  a także pod innymi obiektami głównie izraelskimi.  Wyglądało to na  prowokację polityczną. Media podawały że Brunona nakłonił do tego i z nim współpracował jakiś manipulant. Bardzo to przypominało Andrzeja, ponadto on swoją bazę w Polsce miał w Krakowie oraz współpracował z niektórymi służbami lub ich przedstawicielami. Z wypowiedzi jasnowidzów wynikało że to mógł być  Andrzej. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów.

Ostatnio dziwnie zachowujący się sprawca dokonał śmiertelnego ataku nożem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wygląda to na  zaplanowany zamach, i że w przygotowaniu tego zamachu mogło brać udział więcej osób, są różne sugestie na ten temat Zamachowiec wyglądał, że mógł być pod wpływem manipulacji mentalnej.  Czy to manipulacji cyber-elektronicznej, czy też grupy manipulantów mentalnych pod kierownictwem Andrzeja lub kogoś innego jemu podobnego. Wiadomo jest, że Andrzej współpracował z niektórymi służbami lub ich przedstawicielami. Sprawą tą winny zająć się odpowiednie Służby państwowe korzystając z pomocy jasnowidzów.

Temat możliwości udziału manipulacji mentalnej  w tym zamachu przedstawia program publikowany na Youtube: Zaprogramowany morderca zabójcą prezydenta Gdańska, oraz kolejny program: Zabójstwo Prezydenta Adamowicza – programowanie zabójców w zakładach karnych. Pod programami podane są linki do innych publikacji na ten temat.

Aby wyjaśnić poglądowo i naocznie na czym polega manipulacja mentalna przytoczono jako przykład film Skanerzy.

Na filmie Skanerzy przedstawiono,  jak w wyniku podawania leku uspokajającego o nazwie Ephemerol kobietom w ciąży, urodziły się dzieci o specjalnych zdolnościach posiadające dużą moc psychiczną, która dawała im nadludzie możliwości do oddziaływania psychicznego, inaczej mentalnego na innych ludzi.

Jest tam  pokazane jak działa magia a konkretnie pewien rodzaj magii. Skanerzy siłami psychicznymi poprzez telepatyczny przesył energii potrafili wprost zabijać ludzi oraz manipulować nimi mentalnie.

Skanerzy potrafili siłami psychicznymi poprzez telepatyczny przesył energii manipulować mózgiem innych ludzi.  Na filmie bardzo jaskrawo przedstawione są nadludzkie zdolności i możliwości skanerów – manipulantów. Podobną manipulację mentalną mogą wykonywać w mniejszym stopniu ludzie, którzy mają określone zdolności psychiczne i którzy zostaną w tym wyszkoleni, tak jak ktoś kto ma zdolności muzyczne i skończy szkołę czy kursy muzyczne. To tyczy się pewnej grupy ludzi o określonych predyspozycjach, którzy żyli od zaranie dziejów na świecie i nadal żyją, a nie o jakichś sztucznie wyhodowanych ludzi. To są właśnie manipulanci mentalni.

Na filmie Skanerzy 2 pokazane jest między innymi jak manipulant mentalny zmanipulował burmistrz miasta aby wybrała na szefa policji inną osobę niż wcześniej planowała. Pokazane jest też jak można zmusić człowieka aby wziął pistolet, przyłożył sobie do głowi i strzelił.

Na filmie Skanerzy 3 pokazane jest jak manipulantka potrafiła zmusić człowieka aby na przyjęciu w restauracji rozebrał się i tańczył. Rada nadzorcza została zmuszona przez manipulantkę aby to ona została wybrana na prezesa firmy. Pokazane jest też jak można zmusić człowieka aby wziął pistolet, przyłożył sobie do głowi i strzelił, tym samym można zmanipulować danego człowieka aby zabił inną osobę.

Drugim rodzajem manipulacji mentalnej jest manipulacja cyber-elektroniczna. Za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych można przesyłać do mózgu danego człowieka lub grupy ludzi negatywne programy lub wzorce zachowań.  Ta kontrola umysłu poprzez sterowanie mentalne zależy od wali i założeń ludzi którzy te urządzenia zaprogramowali lub kazali zaprogramować. Urządzenia te działają za pośrednictwem telepatii psychotronicznej, umożliwiają przesyłania do mózgu odpowiednio zmodulowanych fal energetycznych w paśmie częstotliwości fal mózgowych.

Ostatnio wiele się mówi i pisze na ten temat. Dla przykładu można podać niektóre programy publikowane na Youtube: WAT o tajnych broniach kontroli umysłu; Rozwój kontroli umysłu w Polsce – Ewa Pawela; Ewa Pawela: Kontrola Umysłu zaszła dużo dalej niż Orwell przewidywał.

Innym tematem z zakresu parapsychologii znanym od zarania dziejów jest opętanie i manipulacja mentalna człowieka czyniona przez duchy opętujące.

Wszystkie te trzy rodzaje manipulacji mentalnej: manipulacja mentalna czyniona bezpośredni przez ludzi, manipulacja cyber-elektroniczna, oraz opętanie; określane są jak wpływ obcej energii na umysł człowieka. Znawcy ezoteryki z tego zakresu twierdzą, że zdecydowana większość ludzi uznawanych za psychiczne chorych w rzeczywistości jest pod wpływem obcej energii a w szczególności opętanych, a nie chorych psychicznie w pojęciu medycyny. W diagnostyce psychiatrycznej konieczne jest korzystanie z pomocy jasnowidzów, którzy potrafią postrzegać wpływy obcych energii na umysł człowieka.

Zjawiska wpływu obcych energii na człowieka niedouczeni w zakresie psychotroniki psychiatrzy w diagnozowaniu choroby psychicznej w ogóle nie biorą pod uwagę. Tematyka ta nie jest nauczana więc na tym się nie znają lub udają, że się nie znają. Wszystkie objawy niby chorobowe wynikłe z wpływu obcych energii traktowane są schematycznie jako choroby psychiczne.

Należy dodać, że wpływ manipulacji mentalnej na człowieka może być okresowy w zależności od potrzeb manipulantów. Mogą człowieka manipulować czyli programować na czas wykonywania przez niego danych zadań a później wpływ takiej energii manipulacyjnej ściągać. Ale jasnowidze są w stanie to też wykryć.

Cała przeszłość a w tym czyny i intencje poszczególnych ludzi są zapisywane w przestrzeni energetycznej, podobnie jak informacje na dysku komputera, a jasnowidze są w stanie z pewnym prawdopodobieństwem odczytać zapisane tam informacje. 

Manipulacja mentalna jest to kontrola umysłu czyniona poprzez telepatyczne sterowanie ludźmi. Manipulacja mentalna odbywa się za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do umysłu danej osoby lub grupy ludzi za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów, programów i wzorców zachowań; jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna.

Manipulacja mentalna może być prowadzona bezpośrednio przez ludzi poprzez wysyłanie energii manipulacyjnej od umysłu manipulanta lub grupy manipulantów do umysłu manipulowanej osoby lub grupy ludzi.

Manipulacja mentalna może być także prowadzona pośrednio jako manipulacja cyber-elekttoniczna. Manipulacja cyber-elektroniczna  dokonywana jest za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych, działających za pośrednictwem i na zasadzie telepatii psychotronicznej.

Badanie bioenergoterapeutyczne polega na postrzeganiu i odbiorze spektrum energetycznego – aury wokół człowieka i wokół poszczególnych jego organów. Ponadto sprawdza się energię w otoczeniu energetycznym człowieka dla określa możliwości istnienia wpływ obcych energii.

Jasnowidzenie jest to zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej.  Przez jasnowidzów postrzegane jest zachowanie osób i ich intencje, aura człowieka oraz wysyłana na zasadzie telepatii energia manipulacyjna, jak również jej wpływ na osobę lub grupę ludzi  do których jest kierowana.

Bioenergoterapia jest uznanym zawodem przez Państwo i przez prawo. Jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą śledztwo. Bioenergoterapia jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą medycynę konwencjonalną. Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą śledztwo. Komórki parapsychologiczne tworzone są przy organach ścigania, jasnowidze współpracują z Policją i są przez Policję akredytowani.

Początek wszelkich chorób zaczyna się w ciałach energetycznych człowieka (eterycznym, astralnym i mentalnym) powiązanych z ciałem fizycznym. Dopiero później choroby te ujawniają się w ciele fizycznym. Bioenergoterapeuci w swojej diagnostyce badają ciała energetyczne i określają rodzaj i zaawansowanie chorób w ciele fizycznym. Potrafią wykryć choroby które jeszcze nie ujawniły się w ciele fizycznym, a które w przyszłości się ujawnią. W leczeniu chorób fizycznych i psychicznych, bioenergoterapeuci leczą ciała energetyczne człowieka a nie ciało fizyczne. Medycyna konwencjonalna bada, diagnozuje i leczy tylko ciało fizyczne. Bioenergoterapia i medycyna konwencjonalna nie są z sobą w konflikcie lecz są z sobą w symbiozie.

Postrzeganie przez jasnowidzów szacuje się jako pewne prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia. Przy prowadzeniu śledztwa informacje od jasnowidzów pokazują kierunki w którym śledztwo powinno iść i na jakie zdarzenia winno zwrócić się uwagę. Gdy dane zdarzenie potwierdzi co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów, daje to dużo większe prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie miało miejsce. Wtedy należy poprowadzić śledztwo konwencjonalne w tej sprawie.

W przypadku określania diagnozy choroby przez bioenergoterapeutów czy jasnowidzów a jeszcze bardziej przez jasnowidzów-bioenergoterapeutów prawdopodobieństwo poprawności opinii jest dużo większe. Zwłaszcza, gdy istnieje bezpośredni kontakt z pacjentem. Ale lekarz prowadzący winien tą diagnozę sprawdzić na podstawie badania konwencjonalnego. W przypadku psychiatrii, trzy analizy: psychiatry, psychologa i jasnowidza-bioenergoterapeuty dają szansę w miarę pewnej diagnozy.

Z przeprowadzonych badań i analizy porównawczej parapsychologii-psychotroniki i bioenergoterapii do medycyny konwencjonalnej wyciągnięto wnioski na te tematy. Ogólnie lekarze ogólni oraz lekarze psychiatrzy, o ezoteryce, a w tym o bioenergoterapii i parapsychologii-psychotronice mają bardzo małe, a wręcz znikome pojęcie. Nie wiedzą na czym to polega i o co w tym chodzi. Bioenergoterapia jest dziedziną która jest metodą uzupełniającą i wspomagającą medycynę konwencjonalną, nie jest w konflikcie z medycyną konwencjonalną ale jest z nią w symbiozie. Bioenergoterapia jest częścią medycyny naturalnej i tak jak cała medycyna naturalna stoi u podstaw medycyny. A to jest zgodne z zasadą Hipokratesa.

W medycynie w wielu przypadkach spotykamy się z błędnymi diagnozami i błędnym leczeniem, a później z dochodzeniem do poprawnej diagnozy i poprawnego leczenia. Ogólnie 33% pacjentów uważa że w ich leczeniu nastąpiły błędy medyczne, to są ci pacjenci którzy są tego świadomi, ale wielu jest tego nieświadomych. Dlaczego tak się dzieje, jaka jest przyczyna błędnych diagnoz i błędnego leczenia. Odpowiedzi należy szukać w ignorowaniu medycyny naturalnej. Pod uwagę należy wziąć elementy ezoteryki, które dotyczą medycyny naturalnej, między innymi parapsychologię zwaną psychotroniką, budowę energetyczną człowieka i bioenergoterapię. Bioenergoterapeuci mają podobne specjalizacje jak lekarze, tak z zakresu różnych specjalizacji medycyny ogólnej jak i psychiatrii oraz psychologii. Dyplomowani bioenergoterapeuci są zrzeszeni w Cechach Bioenergoterapeutów. Cechy te zorganizowane są podobnie jak Izby Lekarskie. Szkolą oraz pogłębiają wiedzę swoich członków w swojej dziedzinie oraz czuwają nad etyką zawodową. Istnieją zatwierdzone przez Państwo Szkoły kształcące terapeutów i fachowców z zakresu parapsychologii-psychotroniki oraz z zakresu bioenergoterapii i radiestezji. Można wejść na stronę internetową Cechu Bioenergoterapeutów aby się o tym przekonać.

Na szczególną uwagę zasługują bioenergoterapeuci-jasnowidze. Łączą oni w sobie dwa dary, dar bioenergoterapii i dar jasnowidzenia. Tacy bioenergoterapeuci oprócz bioenergoterapii ogólnej związanej z różnymi specjalizacjami medycy ogólnej, specjalizują się również w zakresie chorób związanych z psychiatrią. Specjalizują się także w usuwaniu wpływu obcych energii, są to tematy z zakresu opętania przez istoty duchowe oraz manipulacji mentalnej dokonywanej przez ludzi którzy taką manipulację uprawiają w tym manipulacji cyber-elektronicznej.

Są prawa nauki i zjawiska jeszcze oficjalnie nie uznane lub do końca nie uznawane przez oficjalną naukę. Nieoficjalnie prawa te i zjawiska są badane i ukrywane przed opinią publiczną. Jasnowidzenie i telepatia do tych praw i zjawisk się zaliczają.

Znanych  jest wielu  ludzi jasnowidzących tak świeckich jak i kościelnych. Do najbardziej znanych między innymi należą: Ojciec Andrzej Klimuszko, Ojciec Pio, Stefan Ossowiecki, Krzysztof Jackowski.

Przedstawioną tematyką  winny zająć się odpowiednie Służby państwowe i Rządowe z urzędu.  Pojedynczy obywatel czy nawet grupa obywateli nie jest w stanie nic zrobić gdy psychiatrzy, prokuratorzy, sędziowie i policja spraw takich nie podejmują tłumacząc się że  się na tym nie znają  lub nie ma tego w Kodeksie Karnym.

Obecnie w związku z zamachem na prezydenta Gdańska prowadzone są debaty rządowo-sejmowe dotyczące przestępstw czynionych przez ludzi określanych obecnie lub w przeszłości  jako chorych psychiczne, lub będący niepoczytalni w chwili popełnienia przestępstwa, lub też opuścili zakład karny za popełnione czyny i istnieje podejrzenie że nadal przestępstwa te będą czynić.

Najwyższa już pora aby wprowadzić postulaty przedstawione w obydwu powyższych wnioskach dotyczących zmian prawnych w medycynie i nauce oraz w Kodeksie Karnym, które pomogą rozwiązać problemy do tej pory nierozwiązywalne. 

Obecnie skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia obydwa zaktualizowane wnioski prawne. W piśmie przewodnim przedstawiono powyższe tematy poruszone w niniejszym piśmie.

Należy zwrócić ulgę na Państwo Marinę Mockałło i Bogusława Artua, którzy zajmują się medycyną wielowymiarową i prowadzą  programy na ten temat na Youtube. W swoich wystąpieniach poruszają tematy manipulacji mentalnej czynionej przez ludzi oraz manipulacji cyber-elektronicznej. Te typy manipulacji nazywają magią oraz proponują pomoc w uwolnieniu się od wpływu tych obcych energii.

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758