Artykuły redakcyjne
Like

Czy Trybunał Konstytucyjny może procedować poza nową ustawą?

29/12/2015
1708 Wyświetlenia
17 Komentarze
4 minut czytania
Czy Trybunał Konstytucyjny może procedować poza nową ustawą?

Niedouczonemu Rzeplińskiemu i reszcie manipulantów prawnych:
Art. 8 ust. 2 Konstytucji RP:
„Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”
Sprawdzamy czy stanowi… i… tadam:
Art. 197 Konstytucji RP
„Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa”

0


zz

A zatem TK nie ma możliwości stosować Konstytucji RP wprost procedując nad skargami konstytucyjnymi z pominięciem ustawy podpisanej przez Prezydenta RP 28.12.2015 r. chyba, że sam nie podlega Konstytucji RP, lub że Sędziowie TK nie podlegają Konstytucji RP.

Ale zaraz zaraz przecież artykuły od 188 do 197 Konstytucji RP wyraźnie regulują podległość TK Konstytucji, natomiast sam art. 195 ust. 1 określa, że Konstytucji podlegają także poszczególni sędziowie TK.
A więc muszą się zastosować także do wspomnianego art. 8 ust 2 w związku z art. 197 Konstytucji RP.
Na marginesie dodam, że ani Konstytucja RP (art. 188) ani Ustawa o TK nie przewidują orzekania Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodnosci z Konstytucją Uchwał Sejmowych. Samo więc wyznaczenie przez TK posiedzenia w sprawie oceny uchwały o powołaniu Sędziów TK lub uznaniu innej uchwały o powołaniu za niebyłą jest złamaniem Konstytucji RP przez Rzeplińskiego.
Ergo: Rzeplińskiego już powinno się aresztować teraz ponieważ jest niezawisły i ma immunitet tylko w sprawach chronionych Konstytucją RP (art. 195 i 196) ale przed odpowiedzialnością za delikt konstytucyjny chroniony nie jest, a jego niezawisłość też tego nie obejmuje (niezawisłość sędziego TK jest bowiem tylko w granicach Konstytucji).
Jeśli natomiast TK złamie Konstytucję i będzie procedować łamiąc art. 8 ust. 2 Konstytucji i łamiąc art. 197 Konstytucji RP to po pierwsze stanie się zorganizowaną grupą przestępczą, którą należy zapuszkować, a po drugie takie bezprawne orzeczenie nigdy nie wejdzie w życie, bo nigdy nie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw (vide: art. 190 ust. 3 Konstytucji RP).
A Art. 190 ust. 2 mówi precyzyjnie że ogłaszane są orzeczenia TK wydane w sprawach wymienionych w art. 188
a więc:

1. Zgodnosci ustaw i umów miedzynarodowych z Konstytucją,

2. Zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi,

3. Zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe,

4. Zgodnosci celów lub działalnosci partii politycznych i…

5. rozpatrywania skargi konstytucyjnej z art. 79 ust. 1 Konstytucji – to dotyczy działania na podstawie ustawy w sprawie naruszenia wolności obywatela przez Sąd lub organ administracji państwowej.
Uchwał NIMA na liście ni huhu!!!

A przypominam, że Sejm nie jest ani organem centralnym, ani sądem, ani organem administracji państwowych.
W co więc bawią się Sędziowie TK?
W Zamach Stanu proszę Państwa i za to powinni zostać aresztowani oraz osądzeni. Tylko że to trzeba bedzie zrobić delikatnie, transparentnie i mądrze.
Bo tak sobie banksterzy, platformersi i różnego rodzaju bandyterka wymyśliła, że doprowadzą do konieczności aresztowania sędziów TK, a potem w ich obronie wyprowadzą ludzi na ulice. Kto wie, może pojawi sie wtedy niejeden uzbrojony Cyba i poleje się krew?!

Tym lepiej dla nich, tym lepiej. Tego chcą. Hmm… czyż nie o takim planie mógł wspominać Wałęsa?

 

Tomasz Parol

0

Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

  1. Pingback: Sędziowie TK powinni odpowiadać dyscyplinarnie | Wyszperane

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758