HYDE PARK
Like

Czy Biblia to bajka?

13/10/2013
1130 Wyświetlenia
11 Komentarze
13 minut czytania
Czy Biblia to bajka?

Żeby zniszczyć i zniewolić człowieka najpierw trzeba mu wmówić  że jest wolny, że wolność i szczęście osiąga się przez pieniądze, że każdy jest równy  wobec prawa, że  spiski  to wymysł ciemnoty, że Bóg to zaścianek …..

0


 

Na początku XX wieku żydo-masoneria weszła w fazę realizacji swoich chorych wizji stworzenia globalnego świata opartego na totalitaryzmie…
     mason 
Aby ten zamiar mógł sie powieść potrzeba było kilka spraw wywrócić do góry nogami … Już od połowy XX wieku to wywracanie weszło w decydującą fazę. Rozpoczęto mistyfikację życia publicznego
Rozkład życia publicznego na wielką skalę rozpoczął się po wyłudzeniu przez media praw zezwalających im na podłą działalność doprowadzającą bezpośrednio do upodlania i niszczenia człowieka
Dziennikarze z wściekłością i zaciekłością zwierząt używają na wszelkie możliwe sposoby takich metod jak szkalowanie, opluwanie , niszczenie autorytetów przy pomocy pomówień i manipulacji , mistyfikacji faktów, oszustw , prowokacji , fałszerstw , konfabulacji, oszczerstw czy w ogóle zmyślanych czy odgrywanych jak na planie filmowym sytuacji .
Przywołać tu można choćby słynnego Maybacha” i fotografię na jego tle rzekomego Ojca Tadeusza Rydzyka za którego przebrał się dziennikarz “Gazety Pomorskiej” Tym obrzydliwym fałszerstwem prokuratura nawet sie nie zajęła …
W efekcie wszystkie te uprawnienia i działania mediów maja doprowadzać do rujnowania tradycji, historii ,kultury ,obyczajowości , etyki moralności a nawet literatury sztuki czy nauki.
masońskie “media” robią to samo, dzień po dniu, tak długo że dzisiaj ludzie żyją w totalnej znieczulicy spychającej człowieka w najgłębsze zakamarki ciemności i ciemnoty.
Żeby zniszczyć i zniewolić człowieka najpierw trzeba mu wmówić że jest wolny, że tę wolność i szczęście osiąga się przez pieniądze , że nie ma wyzysku jeśli haruje się za darmo , że każdy może być równy każdemu wobec prawa, że spiski to wymysł ciemnoty, że Bóg to zaścianek i tak można by długo wymieniać
Czy mamy gdzieś w historii przykłady tak destrukcyjnych działań ?
syjon
święta góra Syjon
Jakie porównania dzisiejszych czasów z czasami Noego są uzasadnione?
Oto czytamy w biblii:
* szybki postęp wiedzy i technologii (Księga Rodzaju 4,17.22); * szybki wzrost populacji (tamże, 6,1.11); * koncentracja ludności w miastach (tamże, 4,1); * uleganie apetytowi (Ewangelia Łukasza 17,27); * materialistyczne podejście do życia (tamże, 17,28); * nastawienie na przyjemności (Księga Rodzaju 4,21); * ignorowanie Boga i Jego Prawa (List Judy 15); * łamanie świętości związku małżeńskiego (Ewangelia Mateusza 24,38); * wielożeństwo (Księga Rodzaju 4,23) * propagowanie nieprawości (tamże, 6,5.12); * zepsucie (tamże 6,12); * przestępstwa i gwałty (tamże, 6,11.13); * dewiacje seksualne (tamże 4,19; 6,2); * powszedniość bluźnierczych myśli i słów (II List Piotra 2,5; List Judy 15); * odrzucenie natchnienia Słowa Bożego (I List Piotra 3,19).
Z uwagi na wszechogarniające zło i całkowitą demoralizację Bóg postanowił wytracić ludzkość , ale wcześniej powołał proroków, w tym Noego, aby zapowiedzieli, że zniszczenie przyniesie potop jeśli się nie opamiętają
Niewielu jednak w to uwierzyło. Ludzie mieli 120 lat na rozmyślanie, bo tyle trwała budowa arki, która mogła schronić każdego, kto zaufa Bożym słowom. Na ziemi nie zachodziły jednak żadne dostrzegalne zmiany. Plony były obfite, a ludzie nadal żyli w dostatku: jedli i pili, budowali, świętowali i ucztowali, pogrążając się w bezprawiu. Nic nie zapowiadało potopu. Byli i kpiarze, którzy drwili z Noego i jego wiary……
“W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba” (Księga Rodzaju 7,11).
Wody, które zalały ziemię, miały dwa źródła: strumienie wód z nieba i podziemne źródła wód. Mezopotamskie przekazy także wskazują na ulewę jako powód potopu, a greckie mity dodają, że oprócz strumieni deszczu “Zeus otworzył otchłanie wód” (1).
Historie o ogólnoświatowym potopie, który zniszczył ludzkość z wyjątkiem garstki w arce, zachowały się w pamięci setek kultur na wszystkich zamieszkałych kontynentach (2).
W najstarszych źródłach pisanych potop przedstawiony jest jako “katastrofalny deszcz”, “ulewny sztorm”, “złowieszczy wiatr”, “powódź deszczu” (3).
O rozmiarach i skutkachpotopu świadczą skamieniałe lasy, ogromne kaniony, pył wulkaniczny rozsiany po całej ziemi, niezliczone skamieniałości ryb i zwierząt, a także rozległe złoża węgla, ropy i gazu.
Ślady po potopiepozostały na szczytach gór w postaci skamieniałości muszli i ryb. Dowodzi to, że wszystkie łańcuchy górskie były kiedyś częścią dna morskiego.
Skąd biorą się skamieniałości?Ryby przecież nie kamienieją dziś w mule ani piasku. Martwe ryby rozkładają się lub padają ofiarą drapieżników, nie czekając aż dla potomności pokryje je warstwa osadu.
Tymczasem w skałach osadowychznajdują się miliardy skamieniałości różnych stworzeń. Porządek skamieniałości w warstwach geologicznych jest taki, jakiego oczekiwalibyśmy w przypadku potopu.
Najniżej są szczątkimorskich stworzeń żyjących blisko dna, zwłaszcza bezkręgowców. Następnie zwierzęta wolno poruszające się, takie jak płazy. Gady miały więcej możliwości przetrwania, dlatego padły w następnej kolejności. Przed podnoszącymi się przez 40 dni wodami potopu najdłużej były w stanie uciekać ssaki, w tym ludzie.
Uczeni ewolucjoniściuważają tę kolejność za dowód na teorię ewolucji, ale nie potrafią rozwiązać problemu, jaki stwarzają skamieniałości zwierząt lub drzew, leżące w poprzek kilku warstw geologicznych – jest przecież niemożliwe, by martwe zwierzę czy drzewo przetrwało miliony lat bez rozkładu, czekając, aż zakryją je warstwy osadowe.
Wiele miejsc na świecie nosi oznaki uformowania przez ogrom wody raczej w krótkim czasie niż w wyniku stopniowego procesu trwający miliony lat. Najbardziej znanym przykładem jest Wielki Kanion w Arizonie.
Obecnie wielu uczonych zdecydowanie odrzuca dawną tezę, że wyżłobiła go rzeka Kolorado w ciągu milionów lat, przyjmując, że powstał w rezultacie wielkiej powodzi, za sprawą mas wód z polodowcowego jeziora, które szybko wycięły kanion.
W roku 1980wybuch wulkanu św. Heleny w USA spowodował że woda pobliskiego jeziora wyżłobiła dwa kaniony Step Canyon, ma głębokość do 210 metrów który geolodzy szacowaliby na miliony lat, gdyby nie powstał na ich oczach.
Trzecia eksplozja wulkanu wytworzyła 8-metrową stratyfikację, która zadziwiła geologów. Warstwy skalne uformowane zostały w trzy godziny. Sukcesywne warstwy tradycyjnie wymagają milionów lat czasu formowania.
12 Czerwca 1980 roku100 warstw nagromadziło się głównie między 21:00, a 24:00. Gdy chmura szybko wzniosła się dziewięć mil powyżej gór, fala za falą piroklastycznych opadów zaczęła wynurzać się z krateru północnym zboczem, każda zasypując dolinę poniżej kolejnymi uwarstwieniami. Mierzące od calowego kawałka do ponad metra grubości, każde uformowane od kilku sekund do kilku minut.
Jezus zapowiedział, że “jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego”.
Biblia czyni analogię między czasami Noego i czasami końca, a także między potopem i końcem świata:
“Przez te wody ówczesny świat zginął. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,6-7).
Wątpliwości i rozwiązłośćzabiły ludzką czujność. Przez tydzień nikt nie wiedział, że jego los jest już przesądzony. Podobnie będzie przy końcu świata. Jezus zapytał: “Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18,8).
Sceptycy naigrywali się z Noego, arki i potopu. Wielu dziś w podobny sposób naigrywa się z Boga , sądząc, że świat będzie trwał dalej tak jak trwa.
Apostoł Piotr zapowiedział: “Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący szydercy, którzy będą postępować według własnych żądz i mówić:
Gdzie jest obietnicaJego przyjścia? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia.
Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród wody powstała dzięki Słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II List Piotra 3,3-7). “
antydotum.pl/Anty/wbpanty/BHO/potop.php

Addendum:

 

Ten dziennikarz przebrany za Ojca Rydzyka powinien stanąć przed sądem. Nie przed “Maybachem”

Aby zniszczyć człowieka trzeba kasą zastąpić Boga

Ziemia Świętya z czasów Noego. Archeologia wciąż odkrywa nowe historyczne dowody

Wiedza i postęp w tamtych czasach też były imponujące.

Wytrysnęły źródła wielkiej otchłani otworzyły się upusty nieba (Ksiega Rodzaju )

Niezliczone ilości skamienielin znajduje sie na szczytach gór.

Wybuch wulkanu Świetej Heleny i jego skutki zdumiały naukowców wielu dziedzin

Przez te wody ówczesny świat zginął a przyszły one z powodu wielkich występków

Szydercy nie chcieli słuchac Proroka

Ocalał tylko Noe i to co zdołało dostac sie na Arkę

Rozwiązłośc i rozpusta są dziś nie mniejsze niż za czasów Noego.

Czy ludzkość już się doczekała Sądu Bożego

Źródło :http://www.antydotum.pl/index.php

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Nathanel

937 publikacje
193 komentarze
 

 1. Avatar wojtek

  Ale czy to nie oznacza, ze tylko Noe mogl przezyc, gdyz zostal wybrany przez Boga, a pozostali, nawet, jesliby postepowali prawidlowo, wg nauki Boga, to i tak podzieliliby los tych zlych? Co wiec nam pozostaje, jesli Noem nie jestesmy?

  0
 2. Avatar AS (z Persów)

  Biblia nie jest bajką. Jest historią stworzoną przez Żydowski Naród ku pokrzepieniu jego serc. Dlatego dotyczy tylko tej społeczności i sięga tylko kilku tysięcy lat wstecz. Wcześniej tej społeczności nie było. Obfituje też w bardzo liczne przestrogi i groźby, jakimi wszyscy ziemscy rodzice upominają swoje dzieci, gdy te będą się źle zachowywać. Jaka to je spotka kara. Biblia jest pod tym względem wyjątkowa. W Biblii aż roi się od kar. Kara jest tam za prawie wszystko. A jak już nie ma za co ukarać, to żeby wiedzieli, że kara istnieje. Tak jakby życie składało się z samych kar a reszta to tylko takie tam dodatki. Myślę, że taką mieli wtedy filozofię życia. Może wzięła się z panujących warunków życia w półpustynnym klimacie i nieustawicznej walki o przetrwanie. I że tylko patrzeć, zaraz będzie z nimi koniec. Było to wtedy bardzo małe plemię. Chyba jedno z najmniejszych na Bliskim Wschodzie. W każdej chwili mogli się narazić dużemu plemieniu i w parę dni nie było by nawet jednego Żyda. A że zabijano głównie mężczyzn a kobiety brano w niewolę, wprowadzili zasadę, że Żyd nie musi pochodzić z pełnej żydowskiej rodziny. Wystarczy, że urodzi go matka Żydówka. Było to bardzo mądre posunięcie, na wypadek gdyby wszystkich mężczyzn spotkał zły los, a kobiety znalazły się w niewoli. To miało pozwolić narodowi na przetrwanie i jego odbudowę. W znanych mi żydowskich rodzinach, nie ma już takiego straszenia karami. Powiem więcej, teraz sprawki dzieci są traktowane za bardzo jak na mój gust pobłażliwie. Podoba mi się u nich ustne przekazywanie, wypracowanych przez parę tysiącleci pewnych życiowych mądrości i są one przewspaniałe. A jednocześnie tak proste, że aż do bólu. W życiu bym tego tak nie nazwał i określił. A oni to wiedzą i przekazują następnym pokoleniom. Generalnie, gdyby nie Chrześcijaństwo, nic byśmy o Żydach nie wiedzieli. Tak jak i o ich Biblii. Byłaby to taka dla nas społeczność, jakich są miliony na świecie. Pozdrawiam! AS z Persów
  PS. Natan nie odpisuje. Podejrzewam, że żyje z pisania a nie odpowiadania. Pewnie nie chce się rozpraszać (rozmieniać na drobne).

  0
 3. Avatar grzech

  biblia jest tez przekazem częściowo przepisanym przez Żydów z innych wierzeń np. egipskich. więc nie tylko Żydów dla Żydów. Dla niewierzących jest również cennym przekazem bowiem naucza i poucza jak postępować.
  O tym mało się mówi. A szkoda bo wcale by to nie ujmowało jej wartości.

  0
 4. Polecam książki : Joseph P. Farell : Gwiazda śmierci z Gizy i Wojny nuklearne z przed 5 tys. lat.
  Alan F. Alford : Bogowie nowego tysiąclecia, David Hatcher Childress – Geniusz techniki bogów, Zakazana archeologia (ukryta historia człowieka) Michael A. Cremo i Richard L. Thompson, oraz William Bramley – Bogowie Edenu. A na deser opracowanie “Genesis – W poszukiwaniu utraconej przeszłości” autor Aleksander Litto – Strumieński (tutaj link : http://wydaje.pl/e/genesis-w-poszukiwaniu-utraconej-przeszlosci)

  0
 5. Fragment książki Josepha Farella ” Wojna nuklearna z przed 5 tys. lat ”

  Możemy teraz sobie pozwolić na podsumowanie i wyciągnięcie kilku niezmiernie interesujących
  wniosków.
  1. W naszym Układzie Słonecznym nastąpiły dwie eksplozje planet i te dwa kataklizmy
  tworzą układ odniesienia, na którym można budować chronologię odtworzoną ze starożytnych tekstów opisujących kosmiczną wojnę;
  a) Jako pierwsza eksplodowała większa planeta, około 65 000 000 lat temu, co tłumaczy
  powstanie granicy K/T w sekwencji geologicznej i zagładę dinozaurów oraz rozwój ssaków.
  Van Flandern przyjął, że były dwie eksplozje, z powodu braku planetarnej warstwy
  geologicznej, takiej jak granica K/T w warstwach geologicznych sprzed około 3 200 000 lat;
  (2)Ja jednak sugeruję, że eksplozja przed 3 200 000 lat mogła nastąpić w momencie, kiedy
  Ziemia znajdowała się w punkcie najbardziej oddalonym od eksplodującego ciała i dlatego fala uderzeniowa dotarła do niej już znacznie osłabiona.
  b) Jako druga eksplodowała mniejsza planeta 3 200 000 lat temu.
  2. Według van Flanderna te dwa kataklizmy, przed 3 200 000 lat i 65 000 000 lat, były eksplozjami mniejszego ciała niebieskiego wielkości Księżyca i większego, wielkości Saturna.
  a) Owym większym ciałem niebieskim była najprawdopodobniej planeta, na której znajdowała się woda, w babilońskim eposie Enuma elisz opisywana jako Tiamat.
  b) Ponieważ na planecie tej była woda, mogło się na niej rozwijać życie i być może powstała tu inteligentna rasa humanoidalnych istot.
  c) Jeśli rozwijało się na niej inteligentne życie, to szkielet tych istot prawdopodobnie był podobny jak u Homo sapiens sapiens, lecz miały one znacznie większe rozmiary. Krótko mówiąc, istoty te były olbrzymami. Ponieważ tak wiele mezopotamskich tekstów i tradycji – łącznie z biblijną – mówi o stosunkach między “bogami” i ludźmi i o zrodzonych z tych związków “olbrzymach”, jedynym możliwym potwierdzeniem takiej formy życia na nie istniejącej już planecie i jej związków z Ziemią byłoby odkrycie skamieniałych szczątków wielkich humanoidalnych istot.
  d) Jak pamiętamy z rozdziału 4 tej książki, jest mnóstwo danych – zarówno przekazów pisanych, jak i skamieniałych lub zmumifikowanych szczątków – potwierdzających istnienie znacznie większych od normalnych istot ludzkich lub humanoidalnych.
  (1) Jak wspomniałem, wiele tych przekazów podaje szczególne cechy charakterystyczne, takie jak sześciopalczastość i podwójne uzębienie.
  (2) Wiele starożytnych przekazów odnotowuje agresywne i kanibalistyczne skłonności tych istot.
  3. Fizyk plazmowy Anthony Peratt twierdzi, że niektóre starożytne petroglify – niektóre z nich pochodzą sprzed 20 000 lat – nadzwyczaj wiernie przedstawiają standardowe niestabilności plazmowe i że ludzie musieli przed tysiącami lat obserwować takie niestabilności na ogromną skalę.
  a) Udowadniając ten punkt widzenia, Perrat wskazuje na kwestię istnienia inteligentnych
  obserwatorów takich wydarzeń.
  b) Peratt i inni kosmolodzy plazmowi twierdzą, że w pewnych warunkach każdy system
  astronomiczny, taki jak Układ Słoneczny, nie jest elektrycznie obojętny i że między ciałami
  niebieskimi o różnej polaryzacji może dochodzić do potężnych wyładowań, które pozostawiają wielkie wyrwy na powierzchni planet.
  (1) Wąwóz Hyginus na Księżycu,
  (2) kanały na księżycu Jowisza, Europie, oraz
  (3) Valles Marineris
  są wskazywane jako typowe elementy o dużej skali wykazujące te same cechy co “wyrwy
  plazmowe” powstające na powierzchniach w warunkach laboratoryjnych.
  (4) Jak zostało udowodnione, zwłaszcza uszkodzenia powierzchni Marsa mogą być planetarnym potwierdzeniem mitycznego wątku zranionego wojownika, biorąc pod uwagę występujące w tak wielu mitologiach skojarzenie Marsa z wojną oraz wspomniane wyżej elementy ukształtowania jego powierzchni.
  4. W rozdziale 2 tej książki sugerowałem, że fizyka plazmowa może zostać wykorzystana w celach militarnych, co wyjaśnia starożytne mity o “boskiej broni” w postaci błyskawic. Wykazane zostały też podobieństwa między starożytnymi dziełami sztuki przedstawiającymi taką boską broń a współczesnymi niestabilnościami plazmowymi.
  a) Paul LaViolette zaproponował całkowicie odmienne wykorzystanie plazmy w celach
  komunikacyjnych – w obejmującej całą galaktykę sieci gwiazd i pulsarów. LaViolette zwraca
  uwagę na niezwykłe zachowanie pulsarów i brak teorii fizycznej, która satysfakcjonująco
  tłumaczyłaby nie tylko ich zachowanie, ale także nieprzypadkowe rozmieszczenie w odległości jednego radiana od centrum galaktyki obserwowanej z Ziemi. Ta nieprzypadkowość stanowi mocny argument na korzyść hipotezy, iż pulsary są technologicznym wytworem wysoko rozwiniętej, działającej w całej galaktyce cywilizacji.
  b) Jednak LaViolette zwrócił również uwagę na możliwe militarne zastosowanie takiej technologii, ściśle związanej ze znanym w fizyce skalarnej zjawiskiem rozszczepienia i łączenia wiązki za pomocą interferometrycznej “kraty” czy też “wzorca” i wykorzystującej zwierciadło koniugujące fazowo. To wskazuje, że zjawisko koniugacji fazowej umożliwia stworzenie broni wykorzystującej energię samych gwiazd. Ten fakt, w zestawieniu z galaktyczną “siecią pulsarów” LaViolette’a, wskazuje, że wojna prowadzona z użyciem tego rodzaju broni objęłaby całą sieć. Krótko mówiąc, byłaby to prawdziwie kosmiczna wojna.
  c) Związki z fizyką skalarną prowadzą w kierunku wyższej fizyki, fizyki fal podłużnych w samym ośrodku, jak sugerował LaViolette, powołując się na prace podpułkownika Toma Beardena. Można sobie wyobrazić wykorzystanie takich fal jako źródła napędu do przemieszczania dużych obiektów kosmicznych, takich jak komety lub asteroidy, na kursy kolizyjne z planetami lub do wywoływania eksplozji ciał niebieskich takich jak planety lub gwiazdy przez ładowanie akustyczne lub kawitację do momentu, gdy takie ciała traciłyby stabilność rdzenia i eksplodowały. LaViolette sugeruje,że niektóre gwiazdy zostały celowo wysadzone przez ową domniemaną ogólnogalaktyczną cywilizację.
  5. Analiza katastrofizmu wykazała, że jest on sprzeczny z bogatą symboliką występującą w większości starożytnych mitów i motywów. Twierdzę, że takie symbole najsłuszniej jest interpretować jako symbole nie o jednym, lecz o wielu poziomach znaczeniowych, przeplatających się ze sobą, lecz nie tożsamych, w skomplikowanej sieci powiązań. Ustaliliśmy, że wśród tych powiązań występuje formuła
  góry = planety ~ bogowie
  gdzie “~” znaczy, jest blisko związane, lecz nie identyczne”. Formuła ta będzie miała kluczowe znaczenie w części drugiej.

  0
 6. Avatar AS

  Owszem przepisywali. Tak samo jak z ksiąg Babilońskich i Sumeryjskich. Religia Mojżeszowa jest kompilacją wcześniejszych religii. I żadna to nowość. Ostatnią kompilacją jest Islam. Co jakiś czas pojawia się nowa religia i trwa na ogół 6000 lat. Człowiek współczesny istnieje 50 tys. lat. Znaczy to, że było już 7 wielkich religii, o których nikt już nie wie. Będą następne i nie ma obaw. Żydowska jest od 1500 p.n.e. Czyli istnieje 3500 lat. To ma przed sobą jeszcze 2500 lat. A chrześcijańska jeszcze 4000. Ja to popieram. Bo dla mnie religia to nadzieja. I daj Boże aby były one na wieki. Najgłupszą rzecz, jaką zrobił komunizm to to, że odebrał ludziom religię. Tego nie wolno ludziom robić. Jeżeli ona jest, tzn., że jest ona im potrzebna. Bo gdyby nie była potrzebna to już dawno by jej nie było. Ludzkiej psychice – bardzo skomplikowanej jest to potrzebne. Ten jej mistycyzm, ołtarz, kapłani w szatach. Ludzie tego potrzebują. A zwłaszcza kobiety. Chłopy to zwyczajnie olewają. Człowiek taki jest. Przed wejściem do statku kosmicznego, aby dotrzeć nim do innej cywilizacji, poprosi o pokropienie wodą święconą, przez kapłana w szatach z przed 2000 lat. I to jest bardzo, bardzo piekne!

  0
 7. Biblia jest bajką i jednocześnie nie jest. Mamy w niej mity oraz zbiór praw powstałych w oparciu o tło historyczne, więc jak zakwalifikować taki rodzaj twórczości? To pozostawiam krytykom pisma, jednak kreacjonizm lansowany w artykule powyżej jest nie do przyjęcia. Jeśli bowiem ktoś myśli, że świat powstał tak jak w Księdze Rodzaju, to mu gratuluje i jeśli jeszcze na dodatek twierdzi, że życie na ziemi powstało według genialnego projektu, to gratuluje mu jeszcze bardziej.

  0
  • Avatar AS (z Persów)

   Kiedyś, kiedyś się dowiemy. Ja uważam, tak jak i moi przodkowie, że człowiek współczesny został stworzony na Półwyspie Indyjskim. 50 tys. lat temu. Pojawili się Bogowie i go stworzyli. Za kilka tysięcy lat, my ziemscy ludzie też będziemy umieli to robić. I przekażemy odebraną pałeczkę dalej w kosmos. Też przez nas stworzonym powiemy, że się jeszcze pojawimy aby zobaczyć jak sprawuje się ta stworzona przez nas trzoda się sprawuje. I za złe ukarać, a za dobre wynagrodzić. Ale oczywiście tego nie dożyjemy bo nasza cywilizacja upadnie. I nasze stworzonka będą na nas czekać, ale już nas nie zobaczą. Tak jak i my nie zobaczyliśmy naszych stwórców. Taka to nasza rola, jak robaczków w łańcuchu pokarmowym.

   0
 8. Avatar AS

  Nie wiem. Biblia się tam dzieli. Nie wiem i nie znam tego. To mi jest do niczego niepotrzebne. Niech tam ich wyznawcom będzie jak najlepiej. AS

  0
 9. to jest interesujacy temat,jestesmy w czasach prawie takich samych ( no mamy samochody I samoloty) I spotykamy taka sama ignorancje I niedowierzenie ?to bedzie niemozliwe?-otoz czy ktos pracuje z niebem z was ? nie tv.cell telefon,komputer, itd.moze Vatykan tez nie ? otuz niebo ,personalia Nieba ,maja dla was niespodzianke,czeka was -no nie Polske-gorsze zniszczenie , I duzo krwi bedzie plynelo takze w Polsce,duze kraje sie juz przygotowaly na ta ewentualnosci uwazaja ze z tego wyjda , ale jest gorzej niz jakikolwiek rzad-wywiad mysli na swiecie,-zniszczenie jakie dokonaly sie na Ziemi-Planecie I wsrod ludzkosci sa niewybaczalne, chcecie pomste Nieba , to nikt z Was nie wie co mowi czy pisze. Ja pracuje z Niebem tak troche dlugo,technicznie,przygotowuje materialy dla ludzkosci kture posiadam juz na czas po zniszczeniach jakie beda dokonane na calym swiecie ludzkim na planecie ziemia, to bedzie dokonane juz zaniedlugo, ale Polska I Narod sa wybranicami I pod ochronom to jest pozytywna sprawa,takze idziemy dalej do samego Konica,moge powiedziec ze wydaje sie nie do uwierzenia , na 7 i1/2 miliarda ludzi na ziemi jedna osoba I to Polak , no muwie 5-jezykami , ale I tak ogrom pracy jest duzy, niebo nie wysyla nigdy dwoch czy ekipy tylko zawsze jeden, ktory ma tez wszystki dowody na ta wspolprace z niebem, I samym BOGIEM, za pre setek lat czy tysiecy bedziecie tak samo mowic, jak o Noem tylko ze bedzie -marek-

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816