NEWS
Like

Bezprawne żądanie Sądów o podanie nr PESEL

09/03/2014
699 Wyświetlenia
2 Komentarze
2 minut czytania
Bezprawne żądanie Sądów o podanie nr PESEL

Z racji tego, że studiuję prawo moi znajomi często proszą mnie o “poradę”. Pytają jak postępować z wezwaniami, a w szczególności wezwaniami z sądu, w sprawach w których to są albo pozwanymi albo też pozywającymi.

0


 

Kilka dni temu moja koleżanka zwróciła się do mnie z wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych wniosku, wezwanie skierowanie do Niej było z Sądu Rejonowego w Koszalinie, a dot. wskazania pełnych danych pozwanego tj. daty i miejsca urodzenia pozwanego, danych jego rodziców lub numeru PESEL – w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. W tym miejscu nasuwa się pytanie: Czy sąd w Koszalinie (właściwie sędzia któremu przydzielono tę sprawę) jest co najmniej “niepoważny” wydając zarządzenie o wysłaniu wezwania? Przecież strony postępowania nie mają obowiązku znać swoich numerów PESEL, czy też innych danych umożliwiających identyfikację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na szczęście z wybawieniem przyszedł Sąd Najwyższy, a właściwie  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku (sygn. akt III CZP  137/13)  w składzie 3 sędziów o następującej treści:

„Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] k.p.c. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.”

Tak więc, to sąd ma obowiązek ustalić numer PESEL, a nie strona postępowania. Niestety sądy, a właściwie sędziowie zachowują sie tak, jakby stali ponad uchwałami i wyrokami Sądu Najwyższego i nadal wysyłają wezwania dot. usunięcia braków formalnych.

Inne zapisy autora:

  0

  Avatar
  Michal14102

  1 publikacje
  0 komentarze
   

  2 komentarz

  1. To zaczynała być plaga. Skąd powód miał znać PESEL pozwanego? Dobrze, że SN orzekł

   0
  2. Avatar NomiS

   To nie plaga , to norma ; świadcząca o Sądownictwie w Polsce.
   Skoro Sędzia Sądu Rejonowego nie zna ( lub nie chce znać , albo stosować orzecznictwa SN)
   to oznacza tylko jedno … No właśnie.
   Jest jeszcze jedno ale… Wyroki SN nie są zobowiązujące wobec Sądów tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Niestety reformy Sądownictwa w Polsce nie można przeprowadzić od 25 lat z wiadomych przyczyn !!!!
   Ten przykład z nr. PESEL wskazuje że “można wszystko” jeśli się tylko chce …

   0

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

   

  Authorization
  *
  *
  Registration
  *
  *
  *
  Password generation
  334816