NEWS
Like

Bandyctwo skarbowe niszczy fundamenty genetyczne Polski

09/03/2014
725 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
Bandyctwo skarbowe niszczy fundamenty genetyczne Polski

The Economist „ Długotrwały wzrost gospodarczy jest niemożliwy bez ludzi zdolnych do zaryzykowania wszystkiego co maja przy zakładaniu nowego biznesu , rozwoju już istniejącego lub próbujących wynaleźć lepszą pułapkę na myszy. Tacy ludzie zdolni do podejmowania ryzyka są zatrważająco rzadcy w Ameryce ostatnio , liczba samozatrudnionych , kreujących miejsc pracy nowo powstających biznesów i sumy inwestowane w przedsięwzięcia jest niska”

0


„….” Ekonomiści wiedza, że ludzie są z natury nie skłonni do ryzyka „…” Rozważ zwykły test , dostajesz wybór , czy wolisz dostać prezent wart 50 dolarów,czy zagrać w grę, która daje ci 50 procentową szanse na wygranie 120 dolarów .Wydaje się logiczne wybrać tą drugą opcję , ponieważ średnia wygrana 60 dolarów jest większa niż 50 . W rzeczywistości większość ludzi wybierze pierwszą opcje, preferują małe , ale pewne pieniądze niż duże , ale niepewne . Zdolność do podejmowania ryzyka jest różna między między ludźmi i zmienia się w czasie . Jednak zdolność do podejmowania ryzyka jest dziedziczna . Badania prowadzone na bliźniakach jednojajowych w Szwecji udowodniły ,że bliźnięta maja bardziej zbliżone naturalne predyspozycje do inwestowania w akcje niż zwykli bracia , co wymusza uznanie ,że tylko dziedzictwo genetyczne wyjaśnia różnice w zdolności ludzi do podejmowania ryzyka „….” Środowisko i otoczenie tez ma znaczenie”.. Badacze zawsze uzyskują wyniki świadczące o tym ,że bogaci i lepiej wykształceni mają więcej sukcesów finansowych „…” Alison Both z Australijskiego Narodowego Uniwersytetu i Patrick Nolen z Uniwersytetu Essex wykryli w badaniach ,że nastoletnie dziewczyny kształcone klasach jednopłciowych są bardziej skłonne do podejmowania ryzyka niż te kształcone w klasach koedukacyjnych „….”Badania wykazały ,że straty czasach recesji zniszczyły apetyt ludzi do podejmowania ryzyka na całe dekady „….(źródło )

Adam Machaj „Chińczycy zawiesili podatek dochodowy od drobnych przedsiębiorców „…..”od 1. sierpnia „komunistyczny” rząd w Pekinie zawiesił pobór podatków od firm, których obrót jest mniejszy niż 3200 dolarów amerykańskich miesięcznie!!! . …(więcej)

Dariusz Sagan ”W 1950 roku w encykliceHumani Generis papież Pius XII stwierdził, że ewolucjonizm jest poważną hipotezą i że należy rozpatrywać ją na równi z hipotezą przeciwną, czyli kreacjonistyczną. 46 lat później w liście doPapieskiej Akademii Nauk papież Jan Paweł II wyraził już jasno, że dzięki postępowi nauki i zbieżności wyników niezależnych badań z wielu dziedzin naukowych można uznać, iż„teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą’ „…..”Jan Paweł II nie wyjawił explicite, jaką teorię ewolucji uważa za coś „więcej niż hipotezę”, ale wielu komentatorów domniemuje, że chodziło mu o najpowszechniej przyjmowany współcześnie przez naukowców darwinizm, który ze względu na  wprowadzone do niego modyfikacje często jest nazywany neodarwinizmem. „……”następującą wypowiedź Jana Pawła II:”
Wszystkie obserwacje dotyczące rozwoju życia prowadzą do podobnych konkluzji. Ewolucja
form żywych, której etapy i mechanizmy bada przyrodoznawstwo, ujawnia zachwycającą wewnętrzną celowość. Ta celowość, która kieruje tymi bytami bez ich udziału i bez ich wpływu,
skłania człowieka do przypuszczeń o istnieniu Umysłu, który jest ich wynalazcą, ich stwórcą.”…..”Podobne metody wykrywania projektu, budząc spore kontrowersje, zwolennicy najnowszej wersji kreacjonizmu,tzw. teorii inteligentnego projektu, chcą wykorzystać w takich naukach jak biologia czy kosmologia.39 Celowość w przyrodzie można więc postrzegać również naukowo, a gdyby uznano roszczenia teoretyków projektu za słuszne, ich metody mogłyby wspierać filozoficzne argumenty na rzecz istnienia Boskiego zamysłu w przyrodzie, mimo iż sami teoretycy projektu nie identyfikują projektanta na podstawie argumentów naukowych „...(więcej )

Wikipedia „ Socjobiologia jest syntetyczną dyscypliną naukową, której celem jest wyjaśnianie zachowań społecznych wszystkich gatunków, łącznie z Homo sapiens, poprzez rozpatrywanie tych zachowań w kontekście działania sił doboru naturalnego. Dobór naturalny jest rozpatrywany jako mechanizm działający na poziomie organizmu lub poszczególnych genów (egoizm genetyczny). Socjobiologia jest często traktowana jako część biologii i socjologii, ma związki z etologią, ewolucjonizmem, zoologią, genetyką populacyjną, i innymi dyscyplinami. W ramach studiów nad społecznościami ludzkimi socjobiologia jest ściśle związana z ekologią behawioralną i psychologią ewolucyjną.
Nazwa została stworzona przez Edwarda Osborne’a Wilsona w latach 70. XX wieku. Pierwotnie głównym obszarem zainteresowania socjobiologii były owady społeczne (mrówki, pszczoły, osy, termity) oraz naczelne inne niż człowiek. W mniejszym stopniu były to inne zwierzęta, które wykazują zachowania społeczne na mniejszą skalę. W ostatnich latach jednym z głównych propagatorów i popularyzatorów socjobiologii stał się Richard Dawkins.
Socjobiologia stosuje ścisłe matematyczne modele do opisu zachowania zwierząt oraz ich stabilności ewolucyjnej. Ponieważ dzięki temu możliwe są matematyczne dowody poprawności teorii socjobiologicznych, symulacje komputerowe oraz tworzenie hipotez falsyfikowalnych, metody socjobiologiczne wyparły wcześniejszą metodykę wyjaśniania zachowań zwierząt opartą na zasadzie „to brzmi przekonująco, więc to musi być prawda”. Najszerzej znanym sukcesem socjobiologii jest wyjaśnienie zachowań altruistycznych. Modele socjobiologiczne wyjaśniły też wiele trudnych faktów dotyczących struktury społecznej i zachowań seksualnych zwierząt. Socjobiologia używa szeroko wyników teorii gier, szczególnie ważny jest tu dylemat więźnia.Socjobiologia stała się polem wielkich naukowych kontrowersji. Krytyka, której prominentnymi przedstawicielami byli Richard Lewontin i Stephen Jay Gould, koncentruje się na socjobiologicznym założeniu, że geny grają podstawową rolę w kształtowaniu ludzkiego zachowania i że istnieją nieprzezwyciężalne ograniczenia w redukowaniu takich cech jak np. agresywność. Inną tezą często obecną w koncepcji socjobiologii, krytykowaną z perspektywy filozofii nauki, jest nie dający się udowodnić z przesłanek socjobiologicznych (a mimo to postulowany jako ich wniosek) naturalizm (np. w przypadku E.O. Wilsona)[1].
Część krytyki socjobiologii ma swoje źródła raczej w poglądach religijnych i politycznych niż w problemach naukowych. Główny zarzut dotyczący „tolerowania” czy wręcz „akceptowania” zachowań uchodzących w naszej kulturze za niemoralne wynika w znacznej części z niezrozumienia istoty założeń socjobiologii. Teorie socjobiologiczne nie wypowiadają się wcale na temat „słuszności” jakichś zachowań i nie wartościują ich, oraz nie twierdzą, że kultura nie powinna na te zachowania wpływać.Dziedziną, która wywodzi się z badań socjobiologicznych ludzi, jest memetyka odnosząca się do ewolucji wzorców kulturowych.”...(źródło )
—————-
Mój komentarz

Złożoność istoty ludzkiej , złożoność społeczeństwa jakie człowiek zbudował , ciągła, szybka , choć niezauważalna ewolucja mózgu i ewolucja samego społeczeństwa jest rzeczą fascynującą .
Niesamowita jest tez złożoność samego człowieka.

Z badań naukowców wynika ,że społeczeństwo nie rozwinie się bez ludzi aktywnych ,potrafiących ryzykować ,otwierać nowe firmy , ryzykownie poświęcać czas na wymyślanie nowych produktów. Jednocześnie wynika z badan naukowców ,że klęski „uczą” ludzi nie podejmowania ryzyka .

Bandyckie państwo które niszczy firmy i ich właścicieli kryminalistami moralnymi ze skarbówki , czy ZUS niszczy własne fundamenty gospodarcze i cywilizacyjne . Bo recesja , czy problemy z prowadzeniem przedsiębiorstwa są niczym w porównaniu z wizyta państwowych bandytów

Wszędzie tam , gdzie wprowadzono podatek dochodowy, VAT i przymusowe ubezpieczenia społeczne następuje upadek gospodarczy i cywilizacyjny . Za to państwowi bandyci kwitną .Łapówki ,wysokie wczesne emerytury ,pełnopłatne chorobowe, sanatoria ,itd .

Młody Polak , który otwiera swoją firmę w Polsce powinien być traktowany jak bohater , a bandyta , urzędnik , który mu przeszkadza powinien być traktowany jak kryminalista .

video Genetyka zachowania człowieka cz.1(3) Akademicka Telewizja Naukowa ATVN
video Genetyka. Jak zmienia się genom rodziców …. .Prof. Stanisław Cebrat, Naprotechnologia
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758