22072018Nowości:
   |    Rejestracja

Rządowy projekt ustawy zgłoszony do Senatu przez organizację społeczną


Tego chyba nikt się nie chyba nie spodziewał, a tym bardziej rząd. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, znajdujący się w Komitecie Stałym Rady ministrów – do senackiej komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zgłosiło w ramach formuły petycji – Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE.


Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów zapowiadany był już przed rokiem (UD-75) a ustawa miała wejść w życie już 1 stycznia 2017 r. Prace jednak się przedłużyły, rząd rozmawia z samorządami, które zainteresowane są opóźnieniem a nawet utopieniem projektu. Zatem w celu przyspieszenia prac i doprowadzenia do przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, Stowarzyszenie Interesu Społecznego postanowiło zgłosić projekt rządowy z listopada 2016 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12288711/12373413/12373414/dokument262651.pdf wykorzystując formułę petycji, załączając poprawki do tego projektu zgłoszone przez sekretarza stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Macieja Wąsika 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12288711/12373413/12373415/dokument272427.pdf

oraz przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE

POPRAWKI STOWARZYSZENIA

Liczymy, że Senat podejmie w szybkim czasie inicjatywę ustawodawczą, dzięki czemu zakończy się „haracz” w postaci opłat i „horror” aktualizacji opłat wieczystego użytkowania – stwierdza Daniel Alain Korona, ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

Wśród poprawek zgłoszonych do projektu, Stowarzyszenie zaproponowało m.in. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wszystkich nieruchomości, a w przypadku nieruchomości mieszkaniowych – nieodpłatne przekształcenie. Gdyby nie zostało to przyjęte, wówczas stowarzyszenie proponuje zmniejszenie okresu opłaty przekształceniowej do 10 lat i zmniejszenie opłaty poprzez zastosowanie do dotychczasowych opłat – stawki 0,3%.

Ciekawe jaka będzie reakcja senackiej komisji na zgłoszenie projektu rządowego przez stowarzyszenie oraz jakie będzie stanowisko rządu przy rozpatrzeniu petycji czyli m.in. własnego projektu?

(za Serwis21)

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

1 komentarz dla artykułu "Rządowy projekt ustawy zgłoszony do Senatu przez organizację społeczną"

  1. Wieża Ciśnień napisał(a):

    A jak projekt ustawy ma się do wieczystego użytkowania ziemi, gruntów, nieruchomości na tzw. „Ziemiach odzyskanych” czy obejmuje owe nieruchomości ?

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

304098