Polska znika i jest to zasługą nas samych, tak drodzy państwo to tylko i wyłącznie nasza wina że z nasza Ojczyzną dzieje się tak a nie inaczej. Przecież główną wadą naszego narodu jest lenistwo. Nie chce nam się myśleć, zdajemy się jedynie na media a te po prostu wiercą nam kanały w mózgach i zalewają nieprawdą tylko po to by skłócić nas między sobą i zagarnąć to co dla nas najważniejsze – godność i honor.

W Nowym 2012 Roku pragnę życzyć Państwu zdrowia, radości i pełnego optymizmu zapatrzenia w swoich bliskich. Wielkiego rozsądku, ale i nadziei w odbiorze realiów politycznych, gospodarczych i społecznych. Umiejętności oddzielenia iluzji od rzeczywistości.

Pragnę pomyślności dla wszystkich Polaków, szczęśliwej realizacji podjętych przedsięwzięć. Niech wszystkie zamierzenia, będące w zgodzie z odwiecznymi prawami i nakazami Bożymi były przez nas wprowadzane i szczęśliwie osiągały zamierzony cel. Abyśmy realizując swoje plany pamiętali, iż nic nie powinno wypływać z egoizmu, samolubstwa, chciwości, wyrachowania.

Życzę bezpieczeństwa, sprawnie działającej wspólnoty polskiej, bez której nie jesteśmy w stanie spełnić całkowicie swoich ambicji, marzeń, ale i zabiegać o przyszłość dla bliskich.

Pragnę, aby dla Nas wszystkich 2012 rok rozwiał wszelkie ciemne chmury, pojawiające się nad naszymi głowami.

Zarządzającym Krajem, z naszej obywatelskiej woli, życzę odpowiedzialności, uczciwości, rzeczowości i kierowania się polskimi imponderabiliami. Pełniących ważne funkcje w państwie zachęcam do opamiętania, realizmu, przyzwoitości i pochylenia się nad tym do czego zostali powołani dla naszego wspólnego dobra. Pomimo znaczących podwyżek, wirtualnego budżetu państwa i zadłużonego samorządu, życzę szczególnie wielkiej roztropności i mężności.

Aby wartości tkwiące w starej polskiej maksymie “Bóg, Honor, Ojczyzna” przyświecały wszystkim Naszym działaniom.

Zachęcam do życia po polsku. Do oddychania jej kulturą, ideami, doświadczeniami. Do zachowania poczucia uczestnictwa w narodowej sztafecie pokoleniowej. Do formatowania naszego bytowania wokół jej tradycji.

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 Roku.

I Żeby Polska była Polską !!!

Przemysław Kudliński


Polecam wszystkim, posłuchajcie mojego przyjaciela: tutaj