Bez kategorii
Like

Zmieniamy Polski Przemysł wyłacznie z PO – Debata ZPP

13/02/2012
365 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Mono partyjna dyskuska PO na forum ZPP

0


Wypowiedzi uczestników ZPP

Nie ma gotowości podwyższenia powyżej 20 proc. limitu ograniczenia CO2. Nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach – powiedział prof. Jerzy Buzek podczas wystąpienia inaugurującego Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Polska gospodarka nie stoi w obliczu katastrofy, choć wiele osób w Polsce próbuje nas do tego przekonać – powiedział w wystąpieniu inauguracyjnym Forum Zmieniamy Polski Przemysł Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Według prof. Leszka Balcerowicza Polsce grozi realne ryzyko stania się „sezonową zieloną wyspą”. – Bez nacisku na rządzących w celu zmiany obecnego kierunku reform stan polskiej gospodarki będzie się pogarszał – ostrzegł były minister finansów w swoim wystąpieniu podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

W Ministerstwie Skarbu Państwa staramy się działać zgodnie z filozofią dnia dzisiejszego, najbliższych dni i tygodni – powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski w wystąpieniu inaugurującym Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Jego zdaniem wymagają tego inwestycje niezbędne dla polskiej energetyki.

Forum o energii

Uwolnienie rynku energii dla odbiorców indywidualnych, choć może początkowo doprowadzić do wzrostu cen energii, będzie dla odbiorców korzystne – przekonywano podczas dyskusji "Rynek energii – punkt widzenia odbiorcy. Raport o polskim rynku energii" podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł.
Andrzej Olszewski, prezes zarządu TNS OBOP przedstawił wyniku raport "Świadomość energetyczna Polaków", na potrzeby którego przeprowadzono 619 wywiadów, który został zrealizowany w ramach kampanii "Polska Efektywna Energetycznie" na zlecenie miesięcznika Nowy Przemysł. Zobacz: Raport "Świadomość energetyczna Polaków"

Z raportu wynika, że Polacy są w umiarkowanym stopniu zadowoleni z obecnego sprzedawcy energii – zaledwie 8 proc. ankietowanych jest bardzo zadowolonych a 48 proc. raczej zadowolonych. Bardzo niezadowolonych ze swojego sprzedawcy jest 4 proc. a 11 proc. raczej niezadowolonych.

Większość badanych (58 proc.) jest świadomych swojego prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, 33 proc. nie wie, czy takie prawo posiada a 8 proc. jest przekonanych, że takiego prawa nie posiada.

Głównym czynnikiem (66 proc. wskazań), który mógłby skłonić Polaków do zmiany sprzedawcy jest chęć obniżenia rachunków za energię. Przeciętna deklarowana wysokość miesięcznego rachunku za energię elektryczną wynosi około 140 zł. Respondenci, którzy byliby skłonni zmienić obecnego dostawcę energii ze względu na niższą cenę średnio oczekują, że ich miesięczny rachunek zmniejszy się o ok. 45 zł, czyli blisko jedną trzecią mniej niż obecnie. Około 14 proc. badanych oczekuje, że cena będzie niższa o więcej niż 50 zł., a 37 proc., że rachunek miesięcznie będzie niższy o mniej niż 30 zł.

 

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) komentując badania świadomości odbiorców energii, przeprowadzone przez TNS OBOP, stwierdził, że oczekiwania wysokiej obniżki cen energii przy zmianie sprzedawców (do 45 zł. miesięcznie) jest typowe dla młodych, rozwijających się rynków. Podkreślił ważną rolę edukacji odbiorców, zwłaszcza indywidualnych i małych firm, dotyczącą ich praw na rynku energii.

Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz pełnomocnik zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami w ZGH Bolesław, komentując wskazaną w badaniach TNS OBOP nieczytelność rachunków przyznał, że mogłaby być ona dużo większa, ponieważ połowy pozycji jakie mogły by być, na obecnych rachunkach nie ma.

 

Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki przypomina, że kilka lat temu były spore obawy przez rozwiązaniem kontraktów długoterminowych na zakup energii (KDT), wprowadzeniu zasady TPA i tzw. obliga giełdowego.

– Widać, że obawy te były przesadzone i że były to dobre rozwiązania. Podobnie będzie z pełnym uwolnieniem rynku energii, ono również przeniesie duże korzyści – mówi Andrzej Czerwiński.

Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii stwierdza, że nie wiadomo, czy sprzedawcy energii dokładają do sprzedaży energii odbiorcom końcowym czy nie. Przypomina prognozy mówiące, że cena energii od 2013 r. wzrośnie do ok. 300 zł. Za jedną MWh, ponieważ trzeba będzie do niej doliczyć koszty uprawnień do emisji CO2. Przypomina, że obecnie można kupić energię na lata 2013-14 w paśmie już za ok. 217-218 zł za 1 MWh. Dlatego można domniemywać, że ceny uprawnień do emisji CO2 już były wliczone do ceny energii, choć fiermy energetyczne dostawały je za darmo.

Inteligentne liczniki energii

Korzystne będzie także wprowadzenie tzw. inteligentnych liczników, pozwalających odbiorcom rozliczać się za faktycznie zużytą ilość energii a nie za prognozy.

http://www.beta.wnp.pl/artykuly/forum-zpp-potrzeba-prawdziwej-konkurencji-na-rynku-energii,7611_0_0_2_0.html

 

Podsumowanie

 

Brak  wypowiedzi ze strony opozycji i krytyków tej polityki energetycznej PO na debacie ZPP

 

Kejow

0

kejow

Pisze i komentuje o paliwach, energii , ekologii , modzie, telewizji jako medium i nosniku informacji,

356 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758