POLSKA
Like

Ziobro Gowin chcą od Kaczyńskiego likwidacji podatku dochodowego

12/07/2014
1021 Wyświetlenia
6 Komentarze
34 minut czytania
Ziobro Gowin chcą od Kaczyńskiego likwidacji podatku dochodowego

List Gowina i Ziobry do Kaczyńskiego
Warszawa, 12 lipca 2014
Szanowny Pan Prezes Jarosław Kaczyński
Szanowni Uczestnicy Konwencji Zjednoczeniowej Organizacji i Środowisk Patriotycznych
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo,

0


Polska znalazła się w stanie głębokiego kryzysu. 3 miliony Polaków wyemigrowało. Liczba urodzeń spadła do katastrofalnie niskiego poziomu. Gospodarka od lat dotknięta jest stagnacją. Mamy dwucyfrowe bezrobocie. Polacy zarabiają średnio 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Jednocześnie rośnie skala korupcji, a opinia publiczna ciągle dowiaduje się o nowych aferach. Za ten fatalny stan rzeczy odpowiada rząd Donalda Tuska. Odsunięcie od władzy obecnej koalicji rządowej to pilna racja stanu. Jesteśmy przekonani, że dokonać tego może tylko zjednoczony obóz środowisk prawicowych i patriotycznych. Dlatego z uznaniem przyjmujemy inicjatywę zorganizowania dzisiejszej Konwencji.
Reprezentowane przez nas partie gotowe są włączyć się w budowę koalicji, która odsunie od władzy szkodzący Polsce i Polakom rząd PO-PSL.

Jednocześnie uważamy, że zwycięstwo prawicy jest możliwe po spełnieniu całego szeregu warunków. Oprócz podstawowego, jakim jest zjednoczenie sił partii i środowisk prawicowych, niezbędne jest przedstawienie nowej oferty programowej, skierowanej zwłaszcza do młodych wyborców. Jesteśmy przekonani, że bardzo wielu Polaków gotowych jest udzielić poparcia obozowi zjednoczonej prawicy, jeżeli dostrzegą w jego programie realne propozycje poprawy sytuacji gospodarczej, zapewnienia godnego życia polskim rodzinom i przywrócenia elementarnej uczciwości w życiu publicznym.
Wśród różnorakich propozycji za szczególne istotne uznajemy:
– likwidację podatku PIT , dzięki czemu każdy pracujący Polak zarabiać będzie o 20% więcej (towarzyszyć temu musi ograniczenie rozrzutnych wydatków publicznych).
– przygotowanie pakietu wsparcia dla mikro i małych polskich firm, w ramach, którego podstawowym elementem będzie wprowadzenie obniżonej składki na ZUS, powiązanej ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kwota obciążeń dla osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą nie powinna przekraczać 400 zł miesięcznie.
– szczególne wsparcie dla młodych Polaków zamierzających rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu, między innymi poprzez wprowadzenie dwuletniego zwolnienia z konieczności ponoszenia jakichkolwiek danin publicznych.
– wprowadzenie rozwiązań ograniczających ekspansję zagranicznych sieci handlowych między innymi poprzez opodatkowanie osiąganego przez nie obrotu.
– przywrócenie w obrocie gospodarczym zasady , że wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone oraz kontynuację działań deregulacyjnych.
– jak najszybsze wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.
– zmianę polityki na rzecz rodzin poprzez uznanie, że wsparcie państwa powinno koncentrować się na dzieciach, niezależnie od ich liczby w rodzinie i niezależnie od formalnego charakteru związku, w jakim pozostają rodzice. W wymiarze praktycznym postulujemy wprowadzenie bonu wychowawczego na każde dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie.
– wsparcie dla młodych Polaków przy zakupie własnego domu i mieszkania. Pomoc finansową w tym zakresie powinna być skierowana bezpośrednio do nich, a nie do banków czy deweloperów .
– wdrożenie zmian w systemie ochrony zdrowia, które premiować będą efektywną, szybką i skuteczną pomoc pacjentom.
– wprowadzenie zmian w sądownictwie i szerzej w wymiarze sprawiedliwości, których efektem będzie skrócenie i uproszczenie procedur , ale przede wszystkim przywrócenie służebnej roli wymiaru sprawiedliwości wobec obywatela.
– zdecydowaną walkę z przestępczością i korupcją.
Wymienione propozycje to tylko przykłady działań, do których powinny zobowiązać się przed wyborcami partie polskiej prawicy i środowiska patriotyczne.
Jeszcze raz deklarujemy gotowość przyłączenia się do wszelkich działań, które przywrócą Polakom nadzieję na godne życie i sprawiedliwe państwo.
Życząc Uczestnikom Konwencji twórczych obrad, kierujemy przyjacielskie pozdrowienia.
Jarosław Gowin Zbigniew Ziobro
Prezes Polski Razem Prezes Solidarnej Polski
..(źródło )

luty 2012 rok Pomysł Centrum Adama Smitha „
Wydaje się, że z wymienionych przyczyn bezrobocia, najważniejszą jest opresja podatkowa, której praca podlega. Głównym celem nowego systemu podatkowego powinno być więc uwolnienie zasobów przedsiębiorczości i pracy. Waga tego celu powoduje, że niektóre inne cele muszą zejść na plan dalszy. Najważniejsze elementy w projekcie Centrum Adama Smitha to:
(i)  likwidacja składek na ZUS i wszystkich innych składek obciążających pracę,
(ii)  likwidacja podatku PIT,
(iii) likwidacja podatku CIT,
(iv) wprowadzenie podatku od funduszu wynagrodzeń w wysokości 25%płaconego przez każdego przedsiębiorcę niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, który wypłaca jakiekolwiek wynagrodzenie, bez względu na jego tytuł prawny, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
(v) wprowadzenie podatku od wartości sprzedaży przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość w wysokości 1%,
(vi) wprowadzenie podatku od kapitału własnego przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość w wysokości 2 promili miesięcznie (2,4% rocznie),
(vii) wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT w wysokości 20% na wszystkie towary i usługi płaconego przez przedsiębiorstwa prowadzące pełną rachunkowość,
(viii) wprowadzenie zryczałtowanego podatku VAT dla małych przedsiębiorstw w wysokości 350 złotych miesięcznie;
wprowadzenie zryczałtowanego podatku od działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorstw w wysokości 350 złotych miesięcznie;” „….(więcej )

wrzesień 2013 „PiS proponuje wzrost płac, opodatkowanie sieci handlowych oraz 39-proc. stawkę PIT dla najbogatszych. „…..”Dlatego należy podwyższyć płacę minimalną, co pozwoli na wzrost konsumpcji i napędzi polską gospodarkę. „….”. Po dojściu do władzy Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić trzecią, 39-procentową stawkę podatkową z możliwościami dużych odpisów na inwestycje.– W warunkach kryzysu trzeba stworzyć nieco ostrzejszy system podatkowy dla najlepiej zarabiających. Z drugiej strony należy objętą tym podatkiem grupę zachęcić do inwestowania – przekonywał Kaczyński.”….”Prezes PiS zapowiedział także możliwość odliczania przez pracowników od podatku kosztów. To odliczenie ma rosnąć stopniowo do 40 proc. i w odróżnieniu od reszty propozycji ustawy kryzysowej ma mieć charakter trwały. „….”Ponadto PiS proponuje opodatkowanie giełdowych transakcji finansowych. Służyłoby temu stworzenie rejestru giełdowych transakcji finansowych. Transakcje na rynku pierwotnym miałyby być opodatkowane stawką 1 proc., a na rynku wtórnym 0,5 proc „….”Kaczyński nie wykluczył, że jego partia zaproponuje obniżkę podatków, ale miałoby się to stać dopiero w 3–4 roku rządów ugrupowania. Ocenił też, że w Polsce mamy rozrost administracji. „..(więcej )

Profesor Wojciechowski „Moralność szarej strefy ”….”W niezarejestrowanej działalności gospodarczej chodzi, nierzadko bardziej niż w legalnej, o zadowolenie klienta i o zdobycie jego zaufania „..”Jakie są tu plusy? Klient oszczędza, a przedsiębiorcy i pracownicy zyskują utrzymanie, gdyż po odprowadzeniu podatku ich praca stałaby się nieopłacalna. Wiele z tych dóbr legalnie w ogóle by nie powstało. Odpowiada to moralnym celom gospodarki w ogóle, gdyż polega ona na produkowaniu i dostarczaniu ludziom potrzebnych im do życia dóbr materialnych. „…..”Szara strefa to termin potoczny, lepiej ją określać –  tak jak statystycy –  jako „gospodarkę nierejestrowaną”….”Tymczasem chodzi tu o pożyteczną działalność gospodarczą: produkcję dóbr i usług oraz obrót nimi. Według szacunków GUS dostarcza ona Polsce kilkanaście proc. PKB, a według niektórych ekspertów blisko 30 proc. PKB „…”Mówi się o niej jednak dużo rzadziej niż o części gospodarki nadzorowanej przez urzędy. „….”Czy ktoś jest okradziony? Rząd uważa, że tak, gdyż nie uzyskał podatku. Otóż, po pierwsze, uzyskał podatki pośrednie, wpływy z VAT i akcyzy za zużyte towary. Likwidując siłą szarą strefę, utraciłby te dochody. Po drugie, w sytuacji, gdy podatki są nadmierne, a rządy pozwalają na to, by z powodu bezzasadnych świadczeń, rozrostu administracji, marnotrawstwa i korupcji środki z nich były trwonione, należy przyznać podatnikom moralne prawo do niepłacenia części podatków. „…..”Drugi zarzut to wyzysk pracowników. Jednakże zatrudnienie w szarej strefie odbywa się na podstawie wolnej umowy. Jej rejestracja jest potrzebna ZUS, a nie stronom. „Chcącemu nie dzieje się krzywda” –  mówi prawo rzymskie. Jeśli zarobki są zbyt niskie, to z powodu wielkiego bezrobocia, a temu winne są rządy, które przez wysokie podatki i krępujące przepisy blokują przedsiębiorczość, a tym samym utrudniają zatrudnienie. Nieuczciwe jest natomiast pobieranie jednocześnie płacy i zasiłku –  do czego jednak kusi polityka socjalna rządów. „…..”Sytuacja taka jest typowa dla wielkiego biznesu. Chroniony przez rządy przed konkurencją może sobie pozwolić na zmowy i dyktat cenowy. Żyje w części z zaopatrywania firm drobniejszych, które produkują konkretne towary i usługi. To je więc wyzyskuje i ich klientów. Rządom cała ta sytuacja dogadza, gdyż może zyski takich firm opodatkować, czyli uzyskać udział w łupach (chyba że na skutek nieudolności lub korupcji pozwala zyski ukryć i wywieźć). „. ….(więcej)

Dr Rafał Chwedoruk w rozmowie Aleksandrą Rybińską : Z Konwencji wynika przede wszystkim perspektywa rozpadu Solidarnej Polski. Kierownictwo okrojonej obecnie do szkieletu formacji nie panuje nad swoimi politykami. Występ Jacka Kurskiego na Kongresie jasno pokazał, że w SP zaczęła zwyciężać strategia indywidualnego przetrwania „…”Ziobro na spotkaniu z Kaczyńskim przedstawił wygórowane warunki. Nie to, zdaje się, zdecydowało jednak o tym, że do pojednania nie doszło. Miał zdecydować opór partyjnego aparatu PiS. Prezes nie potrafił narzucić swojej woli „..”Szczerze powiedziawszy, Kaczyński nie ma żadnych powodów, by spełnić oczekiwania Ziobry. Nawet powtórzenie casusu Marka Jurka byłoby bardzo trudne w przypadku lidera SP, choćby ze względu na to, że konflikt Marka Jurka z prezesem PiS-u miał podłoże ideowe. To był spór podszyty światopoglądowymi kwestiami. Natomiast spór Ziobry z Kaczyńskim był sporem stricte personalnym. Ziobro powtarzał: „PiS tak, Kaczyński nie”. Dlatego nie może być mowy o podmiotowości tego, co zostało z SP, także ze względu na emocje działaczy PiS-u. Moment, w którym SP i PJN rozstawały się z PiS-em, był momentem największego kryzysu w dziejach partii Jarosława Kaczyńskiego. Poczucia pewnej beznadziei. Po dwóch nieudanych kampaniach wyborczych, w 2010 i 2011 r. Wtedy w PiS-ie wokół Kaczyńskiego pozostali najwierniejsi. Ryzykowali istnienie na obrzeżach polityki. Nikt wtedy nie wiedział czy i kiedy partia wróci do władzy. Zwłaszcza na poziomie lokalnym wiązało się to z pewnym ostracyzmem. Każda partia, która w tej sytuacji lekceważyłaby nastroje działaczy, którzy mimo wszystkich przeciwności, pozostali jej wierni, podważałaby zaufanie do przywództwa. Na tym zaufaniu jest także zbudowana relacja PiS-u z wyborcami”….”PiS ma swój żelazny elektorat, dla którego nazwiska nie są żadnym wabikiem. Należy też pamiętać o tym, że spór PO z PiS-em to nie tylko zwyczajny spór wynikający z logiki rywalizacji politycznej. To spór o wiele głębszy. Nie ma między oboma partiami praktycznie żadnych migracji polityków. Między PiS-em a PO jest taki mur, że nawet Gowin nie będzie w stanie go sforsować. Nie przeciągnie wyborców PO do PiS-u. Nawet w bardziej liberalnym Krakowie. A w kwestiach gospodarczych lider Polski Razem jest bardzo odległy od PiS-u. Ziobro zaś w zasadzie głosił to co PiS. W sytuacji, kiedy jego wyborcy już otrzymali komunikat, że negocjuje z partią Kaczyńskiego, to już nie mają powodu, by głosować na SP. „..”(źródło )

Jacek Kurski „Stoję w postawie wyprostowanej dlatego, że przez te prawie 3 lata, kiedy byliśmy osobno, nigdy od żadnego z was nie spotkałem się z żadnym rodzajem osobistego despektu. I mam wrażenie, że było coś takiego między nami, jakbyśmy czuli, że ten moment ponownego zejścia nastąpi „..”Ale stoję też w pokorze, w pokorze przed ciężarem wyzwania, przed którym stoi polska prawica i polski obóz patriotyczny. Są takie chwile i takie wydarzenia w życiu narodów i państw, kiedy osobiste ambicje muszą ustąpić dobru wspólnemu. Są takie momenty w dziejach, kiedy imperatyw wspólnotowy musi unieważnić dotychczasowe reguły rywalizacji politycznych. „…”Jacek Kurski, przyznając się do błędu opuszczenia Prawa I Sprawiedliwości, zaapelował do swoich partyjnych kolegów, by porzucili myślenie o własnym interesie politycznym i przyłączyli się do zjednoczenia prawicy. Chcieliśmy dobrze, chcieliśmy odblokować możliwość zwycięstwa politycznego prawicy. Ale ten eksperyment się nie udał i trzeba z tego wyciągnąć wn. Nie czas dzisiaj na targi, nie czas na licytacje,czas dzisiaj na wzajemne zaufanie i wielką konsolidację polskiej prawicy wokół Prawa i Sprawiedliwości”..(źródło )

Jacek Kurski zapowiedział niedawno odejście z polityki. Przegraną w wyborach do Parlamentu Europejskiego próbował zrzucić na partyjnego kolegę – Tomasza Adamka. Oprócz zmagań na arenie politycznej, pojawiły się też problemy w życiu prywatnym. W wydanym oświadczeniu małżeństwa państwa Kurskich poinformowało o swoim rozwodzie. „…(źródło)

Prof. dr hab. Feliks Grądalski „racjonalizacja systemu podatkowego w Polsce. „….” . Pierwszy proces to penalizacja pracy użytecznej przeszło miliona Polaków, którzy powiedzieli „nie” kagańcowi fiskalnemu i administracyjnemu. Podjęli oni ryzyko życia i pracy obok formalnych regulacji tworzonych przez państwo w tzw. szarej strefie. Skala tego zjawiska jest wprost proporcjonalna do skali opresji. „…..” ograniczę się więc do wskazania jedynie kilku kierunków, w których powinna pójść racjonalizacja systemu podatkowego w Polsce. „…”Zlikwidowanie opodatkowania dochodów z pracy – PIT do granicy około 80-100 tys. złotych „…..”Wprowadzenie w przedsiębiorstwie stawki 0 proc. od zysku niepodzielonego (pozostawionego w firmie). Takie rozwiązanie skłania do reinwestowania kapitału własnego i tym samym tworzy nowe miejsca pracy. „….”Szerokie wykorzystanie kwotowego podatku ryczałtowego i wycofanie się z fiskalizacji (kasy fiskalne, książki przychodów-rozchodów, kontrole itp.) drobnej działalności gospodarczej. Ograniczy to koszty prowadzenia działalności gospodarczej i chęć wchodzenia do szarej strefy. Rosną wpływy do budżetu. „…..”Zlikwidowanie opodatkowania długookresowych, celowych oszczędności zarówno w momencie ich tworzenia, jak i w momencie ich rozwiązywania. Dotyczy to w szczególności oszczędzania na mieszkanie, przyszłą emeryturę czy kształcenie dzieci. Takie rozwiązanie zwiększa podaż rodzimego kapitału, zmniejsza uzależnienie od kapitału obcego i tym samym sprzyja równoważeniu budżetu państwa. „…..”Powrót do idei podatku ekwiwalentnego. Oznacza to taką sytuację, kiedy państwo, nakładając podatek, uzgadnia ze społeczeństwem i deklaruje cel, na jaki będzie on przeznaczony. Jest to realizacja zasady sprawiedliwego opodatkowania. Podatek jest wówczas akceptowany i dobrowolnie płacony. To buduje harmonię między państwem i obywatelem. „…..”Brak polityki chroniącej interes Polski sprawił, że Polska stała się montownią wyrobów finalnych i krajem peryferyjnym, eksploatowanym bez skrupułów przez obcy kapitał. Jak podaje Rocznik Statystyczny 2013 w tabeli „Bilans płatniczy”, tylko w latach 2010-2012 wytransferowano z Polski 64 mld dolarów. Drogo płacimy za dobrodziejstwa Unii. „….”Nasilająca się w ostatnich latach opresja fiskalna, prawna i administracyjna rządu Tuska i Rostowskiego prowadzi do dwóch, dezintegrujących polskie społeczeństwo procesów, składających się na to, co określa się szarą strefą. Pierwszy proces to penalizacja pracy użytecznej przeszło miliona Polaków, którzy powiedzieli „nie” kagańcowi fiskalnemu i administracyjnemu. Podjęli oni ryzyko życia i pracy obok formalnych regulacji tworzonych przez państwo w tzw. szarej strefie. Skala tego zjawiska jest wprost proporcjonalna do skali opresji. Wartość dochodu wytworzona w szarej strefie przez 1,1 mln Polaków wyniosła – według szacunków GUS – przeszło 200 mld złotych, co stanowi około 13 proc. PKB.” „….( więcej )

Prof. dr hab. Feliks Grądalski „….”Oprócz bezpośredniego odwołania się do Boga jako źródła prawa naturalnego i wolności człowieka w konstytucji znalazł się zapis, że walutą narodową Węgier jest forint. „…..”Fakt ten ma ważne, ekonomiczne konsekwencje, ponieważ konstytucyjnie zamyka ścieżkę do przyjęcia euro i „….”Rząd właśnie spłacił ostatnią ratę pożyczki i zapowiedział zamknięcie biura MFW w Budapeszcie. W ten sposób Viktor Orbán chce uniezależnić gospodarkę od lobby międzynarodowej finansjery, kontestującej niektóre decyzje fiskalne, szczególnie te, które dotykają kapitał zagraniczny. „…..”Centralnym obszarem polityki makroekonomicznej jest polityka prorodzinna. Jej celem jest stworzenie warunkówdo wychowywania dzieci i ochrona realnych dochodów rodziny. „….”Głównym źródłem dochodów rodziny powinna być praca. „…..”Podatek od dochodów z pracy – PIT. Od stycznia 2011 roku obowiązuje podatek liniowy ze stałą krańcową stawką opodatkowania w wysokości 16 proc. i kwotą wolną od podatku w wysokości podwójnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Jeśli rodzina posiada jedno lub dwoje dzieci, kwota wolna od podatku w przeliczeniu na złotówki wzrasta o 900 zł miesięcznie za każde dziecko, co daje w skali roku np. przy dwojgu dzieci kwotę wolną w wysokości 21 tys. 600 złotych. W sytuacji trojga lub większej liczby dzieci rodzina odpisuje już 2 tys. 950 zł miesięcznie za każde dziecko. Odnosząc to do warunków polskich, widzimy, że rodzina z trojgiem dzieci i dochodami około 100 tys. zł rocznie w ogóle nie płaci podatku. „……”2. Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT. Od lipca 2010 roku obowiązuje obniżona do 10 proc. stawka CIT. Jest to obecnie najniższa stawka w Unii. Dotychczas najniższą stawkę miała Irlandia – 12,5 procent. Równocześnie dla małych firm wprowadzono możliwość płacenia podatku ryczałtowego, czyli kwotowego, zamiast standardowej stawki CIT „…”Podatki: kryzysowy, sektorowy i bankowy. Zgodnie z zasadą solidarnego ponoszenia kosztów kryzysu rząd wprowadził jednorazową daninę publiczną obejmującą prominentne sektory z dominującym udziałem kapitału zagranicznego takie jak: energetyka, telekomunikacja, sektor finansowy i wielkopowierzchniowe sieci handlowe. Jednorazowy podatek kryzysowy został następnie przekształcony w podatek sektorowy, liczony nie od zysku (zysku można przecież nie wykazać), lecz od przychodu, czyli obrotu, bądź od sumy bilansowej, jak to jest w przypadku banków. Równocześnie wprowadzono bankowy podatek transakcyjny od każdej operacji przy okienku bankowym „….””można wyraźnie odczytać intencję i logikę działania rządu Viktora Orbána. Jest nią znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych węgierskich rodzin i węgierskich przedsiębiorców oraz przeniesienie zobowiązań fiskalnych na duże koncerny o charakterze oligopolistycznym z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Równocześnie, zmniejszając opodatkowanie pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców, rząd przeniósł ciężar opodatkowania na stronę bieżącej konsumpcji, podnosząc podatek VAT do poziomu 27 procent. Zmniejszenie kosztów pracy ma na celu zwiększenie konkurencyjności węgierskiej gospodarki, a w szczególności jej eksportu.”……”Najbardziej spektakularnym efektem jest systematyczny wzrost liczby urodzeń, począwszy od 2011 roku do dzisiaj. Jak pokazują dane statystyczne, tylko w pierwszej połowie 2012 roku urodziło się blisko 6 proc. więcej dzieci niż w takim samym okresie roku poprzedniego, a realny dochód rodzin posiadających troje dzieci wzrósł o blisko 20 procent. „…..”Drugim, równie spektakularnym efektem jest stały wzrost stopy zatrudnienia z 59 proc. w roku 2010 do 63 proc. na koniec 2012 roku. Oznacza to, że od chwili przejęcia rządów przez Viktora Orbána liczba miejsc pracy zwiększyła się na Węgrzech o 120 tysięcy „…..”wyraźnie jednak widać symptomy stabilizacji makroekonomicznej. Zahamowany został spadek PKB i proces dalszego zadłużania gospodarki. Deficyt budżetowy po raz pierwszy od czasu wejścia Węgier do Unii znalazł się poniżej 3 proc., zaś bilans handlu zagranicznego dzięki ożywionemu eksportowi jest dodatni. Warto pojechać na Węgry i przyjrzeć się Viktorowi Orbánowi z bliska. „…( więcej )

Po raz pierwszy Gowin i Kaczyński spotkali się ponad trzy tygodnie temu. To była długa rozmowa, trwała prawie sześć godzin. – Gowin wrócił z niej naprawdę zadowolony – mówią jego partyjni koledzy. Na niej zaproponował Kaczyńskiemu podział miejsc na listach według parytetów na podstawie wyniku poszczególnych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czyli PiS – 32 proc., Solidarna Polska – 4 proc. Polska Razem – 3 proc.Co oznacza, że PiS miałby ponad 80 proc. miejsc, Ziobro 10 proc. miejsc, a dla Gowina niecałe 8 proc. miejsc.Jarosław Kaczyński miał się na to zgodzić. Co potwierdził na drugim spotkaniu z Gowinem. To było już krótsze, ale na nim Gowin zaproponował spisanie umowy, w której zawarte będą wszystkie ustalenia. Lider PiS i na to się zgodził, zaproponował powołanie zespołu roboczego. Gowin oddelegował do niego Marka Zagórskiego, szefa sztabu Polski Razem w wyborach do PE.Ze strony PiS warunki porozumienia spisywać mieli albo Joachim Brudziński albo Adam Lipiński. Żaden jednak w prace się nie włączył.- Mówili, że nic o zespole nie wiedzą, ale zapewniali, że ustalenia ustne są obowiązujące – mówi nam jeden z polityków Polski Razem.Tuż przed trzecim spotkaniem Gowin jeszcze się upewnił, czy warunki zjednoczenia nie zmieniły się. Od zaufanego współpracownika Kaczyńskiego usłyszał, że wszystko jest tak, jak ustalono….ale później się wściekłNa wieczorne spotkanie w czwartek Gowin przyszedł już z dokumentem, o warunkach przyszłej współpracy. – Usłyszał, że okoliczności się zmieniły i ustalenia wcześniejsze są nieważne – mówią w Polsce Razem. I dodają, że to ulubiony zwrot lidera PiS. Nowe okoliczności to silna presja wewnętrznej opozycji w PiS przeciwko zjednoczeniu.”..(źródło)

Rybiński „Po publikacji pomysłu o stypendium demograficznym rozpoczął się atak wolnościowców na ten pomysł, tezy tego ataku można podsumować tak: zlikwidować ZUS, obniżyć podatki i wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Otóż tego się nie da zrobić od tej strony, bo obniżenie podatków bez obniżenia wydatków generuje wysoki deficyt budżetowy, dług publiczny szybko rośnie i po chwili mamy poważny problem.
Dlatego problem zbyt dużego i drogiego państwa trzeba zaatakować od drugiej strony. Od ograniczenia wydatków. Ale ograniczenie wydatków dla samego obniżenie deficytu się nie uda, bo to nikogo nie przekonuje, próbowało to robić kilku ministrów finansów, bez powodzenia. Ale jeżeli zaczniemy ograniczać marnotrawione wydatki po to, że urodziło się więcej dzieci i żeby naród przestał wymierać, to wtedy może się udać „…(więcej )

———–
Mój komentarz

Na miejscu Kaczyńskiego pognałbym to całe tatałajstwo typu Kurski Ziobro i Gowin , gdzie pieprz rośnie , bo inaczej następne cwaniaczki nauczą się stosować wobec niego szantaż , bo przecież tylko o to im chodzi . Jak nas i naszych licznych kumpli nie dopuścisz do żłoba panie Kaczyński , to my zabierzemy panu parę procent , a Polacy nadal nich dziki temu zdychają pd butem Tuska i jego grupy .

Niepokoi mnie inna sprawa , kto w końcu jest szefem PiS i osobą podejmującą ostateczne decyzje. Jeśli to nie jest Kaczyński , to kto imiennie tam rządzi , bo sytuacja w której przywódca partii daje swoje słowo, a potem jacyś działacze zmuszają go do jego cofnięcia nie najlepiej świadczy o sile jej lidera. Problem ten poruszyłem w swoim poprzednim tekście ( http://naszeblogi.pl/48098-kandydatem-na-premiera-powinien-byc-mariusz-kaminski-cba )

Ale chciałbym poruszyć inna dosyć ciekawa sprawę , być może mogącą mieć konsekwencje dla programu PiS . Chodzi o list Gowina i Ziobry do Kaczyńskiego w którym domagają się aby ..zlikwidować podatek dochodowy dla zwykłych Polaków a górna wysokość wszystkich obciążeń fiskalnych dla Polaków prowadzących małe firmy czyli zus i vat ma być zryczałtowana i wynosić 400 złotych .

I to należy zrobić , bo o złym pomyśle jakim jest stypendium pisałem już wcześniej ( http://naszeblogi.pl/40739-rybinski-jako-hochsztapler-ekonomiczny-przy-kaczynskim )

Kolonialny, totalitarny podatek dochodowy vato zus dla Polaków , szczególnie tych posiadających małe firmy muszą zlikwidowane, bo to prymitywne i przestarzałe podatki przy pomocy których terroryzuje się cały naród i, a gospodarkę Polski sprowadza do stanu bambusolandu

video Milton Friedman o Demokracji ,Wolnym Rynku (Poglądy Janusza Korwin Mikke)
video Transformacja czy niepodległość – spotkanie z prof. Chodakiewiczem

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
Rozdziały 1„ Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „ 3 „Nie należy nerwosolu pić na oko 4 „ O rzeźbie Niosącego Światło 5 „Impreza u Starskiego „ 6 „Tych filmów już się oglądać nie da „

Rozpocząłem pisanie VII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u-TVrwTbfO4

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758