Bez kategorii
Like

Zbiorki publiczne nie będą wymagały pozwolenia

03/01/2013
710 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Rada Ministrów zaakceptowała założenia do projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji. Założenia będą punktem wyjścia do prac nad projektem ustawy.

0


 

 

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie będzie wymagane. Rozwiązanie to zakłada odejście od zasady ubiegania się o pozwolenie na organizowanie zbiórki publicznej, zawartej w obowiązującej ustawie z 1933 r. Podstawowym celem nowego projektu jest liberalizacja zasad przeprowadzania zbiórek publicznych. Państwo zamiast kontrolować ma tworzyć podstawy prawne do ich przejrzystego przeprowadzania. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które będą ułatwiać organizowanie przedsięwzięć charytatywnych.

 

Zgodnie z założeniami, w przypadku zbiórki publicznej (ofiary w gotówce i naturze), przeprowadzanej w miejscu publicznym (czyli bez możliwości kontrolowania przepływu środków pieniężnych lub darów), przewidziano obowiązek jej zgłoszenia wraz ze sprawozdaniami na ogólnopolskim elektronicznym portalu internetowym, udostępnionym przez ministra administracji i cyfryzacji. Chodzi o datki i rzeczy zbierane do puszek, skarbon, koszy – na ulicy, w parku, na cmentarzu, a także za zgodą właściciela w restauracjach, szkołach, zakładach pracy, itp. Dzięki stworzeniu ogólnopolskiej elektronicznej listy podmiotów prowadzących zbiórki publiczne, każdy obywatel będzie mógł szybko i łatwo uzyskać informację o jej celach i efektach oraz rozdysponowaniu zebranych darów lub datków.

 

Według założeń, nie tylko zgłoszenie zbiórki publicznej, a także sprawozdania z jej wykonania będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej (formularz wypełniany on-line). Zgłoszenie i sprawozdania będą publikowane na portalu przez 5 lat.

 

Podmioty prowadzące zbiórkę publiczną będą musiały przygotować dwa rodzaje sprawozdań: 1) z przeprowadzonej zbiórki z podaniem wysokości i rodzaju zebranych środków/darów

2) ze sposobu rozdysponowania zebranych środków i darów. W przypadku zbiórek publicznych trwających dłużej niż rok – obowiązkowe będzie rozliczanie się z zebranych środków przynajmniej raz na pół roku, a ze sposobu ich rozdysponowania co najmniej raz na rok.

 

Zgodnie z założeniami, nie będzie obowiązku zgłoszeniowego i sprawozdawczego w przypadku takich form zbierania ofiar, które umożliwiają zidentyfikowanie darczyńcy oraz drogi przepływu pieniędzy lub darów. Chodzi np. o przelewy na konta bankowe, wpłaty na konto on-line, wpłaty za pomocą sms-ów charytatywnych. Pozyskane w ten sposób środki są ewidencjonowane i dostępne dla instytucji kontrolnych. Obowiązek zgłoszeniowy i sprawozdawczy nie obejmie też zbierania ofiar, które ma polegać na publikowaniu w mediach i internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto lub przesyłanie sms-ów na określony numer.

 

Według założeń, uprawnionymi do prowadzenia zbiórki będą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną, komitety społeczne powołane do przeprowadzenia zbiórki (zbiórki publicznej nie będzie mogła prowadzić osoba fizyczna, jednak takie osoby będą mogły założyć komitet społeczny).

 

Rada Ministrów upoważniła ministra administracji i cyfryzacji do przygotowania projektu ustawy, który byłby rozwiązaniem dalej idącym w stronę głębszego zmniejszenia rygorów.

 

Źródło: premier.gov.pl

0

Va Banque

Wiadomości z banków i o bankach, dla klientów i pracowników, entuzjastów i sceptyków. Ubezpieczenia od A do Z. Gospodarka, finanse i giełda.

324 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758