HYDE PARK
Like

Zawiadomienie o przestępstwie SSR Rafała Kuśmierka

18/01/2021
907 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
no-cover

Przestępcy osądzają ofiarę ich trzynastoletniego upokarzania

0


Jelenia Góra, dnia 18 stycznia 2021 r.

Grzegorz Niedźwiecki – strona postępowania II K 900/19

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Zawiadomienie

o przestępstwie oszustwa sądowego, przekroczenia uprawnień, wprowadzenia w błąd i współudziału w bezpodstawnym wyłudzeniu mienia Pana Tadeusza Gała z Bochni przez sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Rafała Kuśmierka

 

Dotyczy:

II K 900/19 (Jelenia Góra) – I Co 288/20 – Kms 46/20 (Bochnia) – II Ko 264/20 SO Tarnów – Sąd Rejonowy we Włoszczowej

 

Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

Art. 413. Elementy wyroku

  • 1. Każdy wyrok powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta;

2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku;

3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego;

4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu;

5) rozstrzygnięcie sądu;

6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

  • 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:

1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną;

2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, a w razie potrzeby – co do zaliczenia na ich poczet okresów wskazanych w art. 63 zaliczenie na poczet kary okresu pozbawienia wolności i stosowania środków zapobiegawczych Kodeksu karnego.

 

Wyrok, to jest całokształt wyroku, treść wyroku, zawartość od a do z.

Wyrok nakazowy II K 900/19

Statystyka wyrazów

Statystyka:

Strony                                         2

Wyrazy                                       490

Znaki (bez spacji)                       2950

Znaki (ze spacjami)                    3421

Akapity                                        21

Wiersze                                       52

 

W dniu 23 października 2019 r. jedna ze stron postępowania wniosła sprzeciw od wyroku nakazowego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie II K 900/19.

 

Art. 506. Sprzeciw od wyroku nakazowego

  • 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.
  • 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
  • 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

 

Skoro wyrok nakazowy utracił moc, to utracił moc w całości, treść wyroku ad a do z i nie może być w obrocie prawnym na jakimkolwiek terytorium Polski.

Art. 3. Jednolitość państwa

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

 

Jeżeli SSR Rafał Kuśmierek stwierdza prawomocność wyrok nakazowego z dnia 16 października 2019 r., to stwierdza prawomocność zarówno wobec oskarżonego Tadeusza Gała jak i oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego. Pytanie, dlaczego nie ściga mnie komornik?

Wyrok nakazowy II K 900/19 nie jest prawomocny, ponieważ utracił moc w całości, od a do z.

 

Sędzia popełnia umyślne przestępstwa, o czym świadczy próba wyrugowania Grzegorza Niedźwieckiego, że nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, odwracając uwagę od istoty sprawy. Próbuje się ominąć prawo i zatrzeć fakty. Może Grzegorz Niedźwiecki nie jest stroną nielegalnego postępowania egzekucyjnego (i słusznie, ponieważ postępowanie jest nielegalne), ale wyroku II K 900/19 (tytułu wykonawczego) nie da się przeciąć na pół i wymazać z treści Grzegorza Niedźwieckiego. Skoro Grzegorz Niedźwiecki nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, to znaczy, że wyrok w sprawie  II K 900/19 (tytuł wykonawczy) utracił moc i postępowanie egzekucyjne jest nielegalne, jest nadużyciem, przekroczeniem uprawnień.

 

Zważyć należy również uwagę na fakt, że wyrok nakazowy w sprawie II K 900/19 nie tylko był niedopuszczalny w myśl art. 501 pkt 2 k.p.k., ale także dopuszczono się obrazy art. 500 § 3 k.p.k., ponieważ został wydany po koleżeńsku, z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości (vide Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn. akt II KK 314/16).

II KK 314/16

I KZP 15/12

III KK 221/12

 

Grzegorz Niedźwiecki – art. 304 k.p.k.

Inne zapisy autora:

0

Socjolog61
Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

137 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758