BIZNES
Like

Zachodnia teoria ekonomi służy interesom lichwiarstwa

18/01/2014
1420 Wyświetlenia
5 Komentarze
21 minut czytania
Zachodnia teoria ekonomi służy interesom lichwiarstwa

Krzysztof Rybiński „ Ekonomia banksterów „ Żyjemy w przedziwnych czasach, w których wiele teorii ekonomii można wyrzucić, być może tymczasowo, do kosza. Pewne mechanizmy gospodarcze obserwowane od dekad, przestały działać lub działają odwrotnie.

0


„….” Cele realizowane przez głównych architektów świata gospodarki i finansów uległy dramatycznej zmianie, bez głębszej refleksji, dokąd to może prowadzić. Ponadto jeszcze nigdy w historii rola rynku nie została tak zdominowana przez aktywność rządu „…..” Rynek został zastąpiony przez centralne planowanie, tylko zamiast Komitetu Centralnego mamy Rady lub Zarządy banków centralnych w głównych gospodarkach świata. Ale przynajmniej za komuny chodziło o jakieś idee. Teraz chodzi już wyłącznie o duże pieniądze. A teoria i praktyka ekonomii ma im służyć . „….(źródło)

Bezpieczeństwo surowcowe, zrównoważony budżet państwa i rozwój rodzimych firm – to wszystko udaje się osiągnąć kilku krajom nieafrykańskim, ale w Afryce aktywnym gospodarczo. „…”warto przyjrzeć się mechanizmom, jakie wypracowały Brazylia, Chiny i Turcja. To państwa, które odnoszą sukcesy w Afryce, choć są tam obecne stosunkowo krótko „…”Co ciekawe, odbywała się ona wedle zbliżonych do siebie modeli, które być może nadają się do rozważenia przez polskich decydentów. „…”W efekcie w Brazylii, Chinach i Turcji powstały strategie, które roboczo można nazwać „wasze surowce za nasze budowy”. Na Czarnym Lądzie obcokrajowcy budują infrastrukturę – drogi, koleje, porty, mosty, lotniska – i energetykę w zamian za ropę, gaz, miedź, żelazo i metale rzadkie. „…”Największe przedsiębiorstwa krajów nieafrykańskich obecnych w Afryce to firmy państwowe zajmujące się wydobyciem surowców, odpowiedniki naszego Orlenu, Lotosu, KGHM czy Azotów. Kredyty na ich działalność to także element strategii wobec Czarnego Kontynentu – zaoferowały je największe państwowe banki danego kraju nieafrykańskiego albo instytucje finansowe tworzone specjalnie dla ekspansji na tym kontynencie. „….”Został też rozbudowany program naukowo-stypendialny. W Chinach sześć uczelni zajmuje się sprawami Afryki, a afrykańscy studenci dostają stypendia magisterskie i doktorskie. Chodzi o to, by wracali do swoich krajów jako zagorzali miłośnicy Chin. Kraje nieafrykańskie edukują także na miejscu, np. przez szkoły religijne na wschodzie kontynentu, jak Turcy. „…”Chińczycy nie wahają się przed naturalizacją Afrykańczyków. Przykładowo w Malawi w 2008 roku wybuchł skandal, gdy okazało się, że dzieci oddawane im na wychowanie przez biedne rodziny po pewnym czasie umiały się porozumiewać wyłącznie po chińsku. „….(źródło)

Profesor Barbara Liberska „Czy consensus Pekiński zastąpi waszyngtoński „ Noblista Robert Fogel twierdzi, że w roku 2040 wartość chińskiego Produktu Krajowego Brutto osiągnie 123 biliony USD – prawie osiem razy tyle, ile obecnie wynosi amerykańskie PKB. „….”Chińscy przywódcy mają już opracowane plany, które mają do tego doprowadzić. Bo to jest kraj, który ma świetnych ekonomistów, znakomite ośrodki badawcze, które są w stanie opracować wszystkie elementy niezbędne dla kreowania najlepszej polityki gospodarczej. Na tym polega fenomen tej gospodarki. Chińczycy na każdym etapie rozwoju są świadomi wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i szukają takich rozwiązań, które są dla nich najbardziej korzystne, niezależnie od tego, co mówią inni. „….”Bo Chiny mają nie tylko fabryki pełne niewykształconych wieśniaków, ale także armię naukowców. Jak się podróżuje po Chinach i wjeżdża nawet do średnich jak na warunki tego kraju miast, to widać przepiękne kompleksy nowych uniwersytetów technologicznych, w których w sumie kształci się prawdopodobnie więcej osób niż w całym świecie zachodnim. „….”co roku doktorów matematyki, fizyki czy informatyki w Chinach przybywa więcej niż w USA. Mało tego – wielu z nich zdobyło te doktoraty na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. „….”Konsensus pekiński”…”Ja ten model, który przyjęły Chiny, nazywam globalizacją kontrolowaną, niektórzy mówią o globalizacji zarządzanej. To znaczy, że kraj otwiera się na globalizację, ale na swoich własnych warunkach, nie rezygnując z możliwości kontroli nad przepływami kapitału i nad działaniami inwestorów zagranicznych, przyjmując selektywnie reguły wolnorynkowej gry i otwierając się tylko w wybranych sektorach. Ten chiński model jest atrakcyjny dla wielu krajów Trzeciego Świata, które przeżywały w przeszłości rozmaite kryzysy walutowe czy finansowe w efekcie słuchania się rad MFW i otwarcia rynków finansowych. Więc przynajmniej tak długo, dopóki Chiny są w stanie nie dopuścić do podobnego kryzysu u siebie, będą one uważały, że chiński wzorzec jest rozwiązaniem pozwalającym ustrzec się kryzysowych sytuacji.
Ktoś nawet użył określenia Bejing consensus w opozycji do pojęcia Washington consensus, czyli neoliberalnego modelu, jaki Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponował krajom słabiej rozwiniętym, które chciały wyciągnąć korzyści z globalizacji.”…(więcej )

„Wellings jest naukowcem pracującym dla wymyślonego przez samego noblistę Hayka wolnorynkowego think tanku . Według niego w wywiadzie zatytułowanym „Unia wpędza w biedę„ Unia Europejska weszła w nowe stadium socjalizmu . Poprzednie stadium , które nazwał „socjalizmem tradycyjnym „ zastąpił nowy socjalizm nazwany „socjalizmem korporacyjnym „ warto zwrócić uwagę na termin” korporacyjny” . Wellings boi się postawić kropki nad i . Korporacjonizm to system faszystowskich Włoch i …socjalistycznych Niemiec Hitlera .

W odróżnieniu od czasów tradycyjnego socjalizmu aktualny interwencjonizm państwowy jest ukryty pod zasłoną nominalnej własności prywatnej przedsiębiorstw. Jednakże firmy nie działają w warunkach wolności, tylko sztywnych ram regulacyjnych kierowanych przez polityków i urzędników. Mało tego, część dużych przedsiębiorstw egzystuje w ramach reguł gospodarczych, które można nazwać korporacyjnym socjalizmem, ponieważ rząd je ratuje, bo podobno są zbyt duże i ważne, by upaść. System ten niszczy konkurencję ze strony mniejszych firm i uczestników rynku. „….”Zasadniczo legislacja UE powoduje duże koszty i działa jako główny hamulcowy wzrostu gospodarczego. Doprowadziła ponadto do kryminalizacji wielu rodzajów działalności gospodarczej, ograniczając wolność. „….”Energia po żywności to kolejna potrzeba, którą zaspokajamy. Efektem jest rosnąca liczba gospodarstw domowych, których dotyka deficyt paliw. Potroiła się od 2003 r. Nazywamy to ubóstwem energetycznym, a oznacza to sytuację, kiedy gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 10 proc. dochodu na wytworzenie energii i ciepła w domu. „ „…(więcej )

Hayek, Friedman. Kolejnym etapem Europy totaliatryzm” Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności, innowacji, ograniczają naszą wolność” – napisał w „Wolnym wyborze”) czy Friedrich Hayek(„Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (…) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego”). „..(więcej )

George Reisman „Dlaczego nazizm był socjalizmem , oraz dlaczego socjalizm był totalitaryzmem„ ….”Celem tego wystąpienia są dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę pokazać,dlaczego nazistowskie Niemcy były państwem socjalistycznym, a nie kapitalistycznym.Po drugie, chcę pokazać,dlaczego socjalizm—rozumiany jako system gospodarczy opierający się na państwowej własności środków produkcji —pociąga za sobą dyktaturę totalitarną. „….|”Opisanie nazistowskich Niemiec jako państwa socjalistycznego było jednym z wielkich dokonań Ludwiga von Misesa. „ ….(więcej)
—-
Mój komentarz

Istniało coś takiego jak pseudonauka o nazwie „ ekonomia polityczna socjalizmu „ obowiązująca na terenie państw socjalistycznego bloku wschodniego. Była wyśmiewana i wyszydzana . Działo się to dlatego ,że istniał Zachód ze swoim dużo wydajniejszym kapitalizmem lichwiarskim. Ustrój socjalizmu niemieckiego na tych terenach był dopiero w fazie początkowej , a przyszła religia państwowa Zachodu , czyli polityczna poprawność jej popłuczyny czyli gender dopiero w powijakach .

Gdyby socjalizm rosyjski podbił cały świat kabaretowa dyscyplina jaką była ekonomia polityczna socjalizmu byłaby jedyna nauką opisująca jedyna rzeczywistość, jedyny model gospodarczy. Gdyby nie było Chin i Indii , a lichwiarstwo opanowałoby cały świat i ustanowiło jednoty model polityczno gospodarczo społeczny znany pod nazwą Nowy Porządek Świata to ekonomia socjalistycznego już modelu gospodarczego Zachodu zwana przez ekonomistów socjalizmem niemieckim byłaby opisem rzeczywistego , jedynego ładu gospodarczego i nie byłaby tak jak już teraz się dziej obiektem drwin i szyderstw .

Forsowanie przez lichwiarstwo i oligarchię poprzez biurokrację Zachodu ideologi gender, politycznej poprawności, wysokich podatków , kultu Ziemi , małżeństw homoseksualnych ,prymitywnych i sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem przymusowych ubezpieczeń społecznych, kontroli kilkunastu lichwiarskich rodzin nad bankami i całym systemem finansowym , pozwolenie na wzrost potęgi ekonomicznej i politycznej wielkich koncernów , bezmyślny ucisk podatkowy ludności . W Azji , a nawet w Afryce budzi jedynie politowanie i pogardę .

Problemem kluczowym , z którym nie poradzili sobie teoretycy wolnorynkowi XX wieku był problem wielkich korporacji i wzrost ich roli politycznej oraz roli ekonomicznej państwa i ich wzajemnych interakcji w ujęciu chociażby teorii gier .

Problem korporacji w świecie Zachodu najlepiej ujął Wellings nazywając ustrój Unii Europejskiej i USA „socjalizmem korporacyjnym „ czyli systemem w którym to potężne korporacje bankowe i przemysłowe przejęły kontrole nad ośrodkami rządami i sterowały je w stronę socjalizmu .Warto przypomnieć role korporacji niemieckich nad przejęciem władzy przez Hitlera . Korzystały z dostarczonych j przez niego niewolników w swoich zakładach .Bo musimy zrozumieć ,że status Polaków pracujących dla koncernów w socjalistycznej Rzeszy Hitlera był statusem niewolników .

Nawet Korwin Mikke nie rozwiązał problemu korporacji . Ani Hayek Mises , Friedman ,ani Ruthabard nie stworzyli nowych idei ekonomicznych związanych z problemem korporacji . Prawnym , politycznym i gospodarczym . Korwina Mikke , którego bardzo cenie jako popularyzatora XX wiecznej wolnorynkowej myśli ekonomicznej , uważam go za wielkiego szkodnika w jego działalności politycznej i niestety za człowieka , który nie jest w stanie popularyzowanej myśli Hayek 'a , czy Misesa rozwinąć

Mało kto wie ,że praktycznie wszystkie giełdy na świeci opierają swoje funkcjonowanie na prawie z 1930 roku . Było to 84 lata temu .Prawie ograniczającym de facto wolność gospodarczą w zakrsie handlu akcjami , ich emisji i pozyskiwania w ten sposób kapitału

Prawo korporacyjne przeforsowane przez lichwiarstwo i oligarchię przemysłową w USA , a obowiązujące w swych fundamentach ma około …150 lat .

Korwin Mikke , aby rozwiązać problem korporacji , jako podmiotów prawa handlowego posiadających osobowość prawną i zagrożenia z nim związane proponował je.. zlikwidować . Proponował , aby udziały były imienne , a udziałowcy odpowiadali za straty ..całym majątkiem.

W Chinach ośrodkiem władzy jest oligarchia polityczna, która kontroluje bezpośrednio bank centralny , emisję pieniądza i kierunek udzielanych pożyczek . Oligarchia ta kontroluje państwowe koncerny bezpośrednio, a prywatne pośrednio . I zniszczy w zarodku każda próbę powstania oligarchii bankowej , czy koncernowej . Aby zapobiec koncentracji kapitału i władzy rząd chiński chce wprowadzić przymusowe wypłacanie dywidend .

Wracając do Korwina Mikke i jego szalonego pomysłu praktycznej likwidacji koncernów . Chiny , aby przejąć kontrolę nad złotem i jego światowym handlem wprowadziły w Szanghaju handel fizycznym złotem ,. a nie derywatami . Chiny generalnie tworzą nowa ekonomię . Wolność gospodarcza dla zwykłych przedsiębiorców ( małe chińskie firmy nie płacą żadnego podatku dochodowego , zusu , vatu , ani akcyzy na paliwo ) i kontrola polityczna nad korporacjami .

Tak jak jeszcze niedawno śmialiśmy się z nauki , naukowców ekonomi politycznej socjalizmu , laureatów leninowskich nagród w tej dziedzinie tak już za chwile będziemy się śmiali z profesorów ekonomi „socjalizmu korporacyjnego” panującego w USA i Unii Europejskiej , laureatów nagród Nobla .

video Robią nas w konia: BANKI i PIENIĄDZE – jak wydoić całe społeczeństwo
video Niezwykły Świat – Chiny – Szanghaj – Pudong
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz i Twitter

Jan Krzysztof Kulig „….”Ekonomista i publicysta „New York Timesa” Paul Krugman ostro krytykuje polski rząd w sprawie euro.”Jeszcze Polska nie zginęła, ale jej liderzy są zdeterminowani, aby dać szansę katastrofie” – tak zaczyna swój komentarz na stronach New York Timesa jedna z czołowych ikon amerykańskiego liberalnego (liberalnego w rozumieniu amerykańskim) establishmentu, ekonomista Paul Krugman. Choć Krugman to typowy keynesista, od początku zdecydowanie krytykował projekt wspólnej waluty. Teraz krytykuje polskich polityków, którzy pomimo coraz większych kłopotów strefy euro chcą bohatersko wprowadzić nasz kraj do mitycznego eurolandu.” …(więcej )

Dr Krzysztof Oplustil „Katedra Polityki Gospodarczej UJ „….„Konkretyzacja pojęcia „ład (nadzór) korporacyjny”
„Ład korporacyjny”, „nadzór korporacyjny”, „nadzór właścicielski” – pochodne angielskiego terminu corporate governance, oznaczającego szeroko rozumiany nadzór nad działalnością spółek kapitałowych, przede wszystkim publicznych spółek akcyjnych. W centrum naszego zainteresowania leży więc spółka akcyjna, a ściślej spółka giełdowa, której akcje są przedmiotem wolnego obrotu na rynku kapitałowym, na rynku papierów wartościowych. „….”System normatywny (rejestracyjny) –utworzenie spółki jako osoby prawnej nie wymaga uzyskania indywidualnego przywileju lub zgody organu państwa, lecz uzależnione jest od spełniania warunków określonych w powszechnie obowiązującym prawie oraz jej rejestracji; po raz pierwszy w Anglii (1844), następnie we Francji (1867) i w Niemczech (1870) oraz w ustawodawstwie stanowym USA, oraz w Polsce – w Kodeksie handlowym z 1934 r. „…..”Nowoczesne regulacje z zakresu rynku kapitałowego – po raz pierwszy w USA, w ustawodawstwie federalnym – ustawa o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r. oraz ustawa o obrocie papierami wartościowymi (Securities and Exchange Act ) z 1934 r. Regulacje te uzależniały dopuszczenie wszelkich papierów wartościowych do publicznego obrotu od ich uprzedniej rejestracji, co z kolei wiązało się z obowiązkiem ujawnienia szczegółowych danych dotyczących zarówno samych papierów, jak i ich emitenta. Z kolei ustawa z 1934 r. regulowała obowiązki związane z obrotem papierami dopuszczonymi już do obrotu (post distribution trading), polegające przede wszystkim na obowiązku periodycznego informowania inwestorów o sytuacji prawnej i finansowej emitenta (kwartalne i roczne raporty zawierające m.in. informacje o zasadach zarządzania spółką oraz dokumentów bilansowych, sporządzonych zgodnie z akceptowanymi standardami) oraz o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na wartość notowanych papierów. Nad przestrzeganiem tych przepisów czuwa specjalna instytucja nadzoru nad rynkiem kapitałowym – Komisja Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission (SEC)”…..(źródło )

W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat po zakończeniu wojny domowej, USA rozwinęły się w największą potęgę przemysłową świata. Przyjęto 17 nowych stanów. Rozwinięto połączenia kolejowe; dzięki nim połączono brzegi obu oceanów. W gospodarce zaczęto stosować na szeroką skalę energię elektryczną i silniki spalinowe. Szybko zaczęła rozwijać się motoryzacja, m.in. dzięki zakładom Henry Forda, przyczyniając się do rozwoju kraju. Powstały pierwsze gigantyczne korporacje produkujące m.in. stal, maszyny, okręty. Rozwinął się przemysł naftowy, chemiczny, bawełniany, rozwinęło się górnictwo węgla kamiennego. Dzięki szybkiemu rozwojowi powstały wielkie fortuny zmasowane przez takie osobistości jak J. P. Morgan, John D. Rockefeller czy Andrew Carnegie. „…(źródło


0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758