Bez kategorii
Like

Z wiatrówką do Sejmu RP

14/11/2012
651 Wyświetlenia
0 Komentarze
23 minut czytania
no-cover

Czas na młodych, czy czas na Naród? Polacy w całym kraju świętowali 11 listopada, 94 rocznicę odzyskania Niepodległości. Pytania do D. Grabowskiego, A. Zawiszy, P. Holochera, R. Winnickiego, M. Kowalskiego,

0


 organizatorów Marszu Niepodległości anno Domini 2012.
 

 

"O! Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym,
Poty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym,
Poty mieć będziesz hyjenę na sobie,
I grób – i oczy otworzone w grobie."

(Frag. Grób Agamemnona – Juliusz Słowacki)
 
 
Doprowadzenie MN do Agrykoli w spokoju, pomimo salw karabinowych państwowych terrorystów w tłum, w kobiety z dziećmi to duży sukces uczestników i organizatorów.
 
Uczestnicy i organizatorzy prawdziwego Marszu Niepodległości mogli bez wątpienia sobie nawzajem gratulować. Aby prowadzić Polskę do zmian jest to jednak za mało.
Dlatego z ciekawością wysłuchałem stanowisk organizatorów MN z obozów ONR i MW w ich przemówieniach podczas wiecu na Agrykoli.
 
Szczególnie oczekiwałem odpowiedzi na pytanie czy ich pozycje polityczne mogą zjednoczyć wszystkich patriotów w jednym Ruchu Narodowym?
 

Z nazwisk zapamiętały mi się nazwiska Dr Dariusza Grabowskiego, Przewodniczącego Klubu Inteligencji Polskiej, Przemysława Holochera, szefa Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), Roberta Winnickiego, Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, Mariana Kowalskiego, Rzecznika ONR oraz Artura Zawiszy, Wiceprezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ).

 
Jak rozumieją liderzy MN hasło marszu Odzyskanie Polski?
 
Tu moje notatki na szybkiego
Uzupełnione na podstawie nagrania
http://new.livestream.com/accounts/1782125/events/1669319/videos/6132556

 

 

Pierwszy mówca
Krzysztof Bosak, były Prezes Młodzieży Wszechpolskiej
Odzyskujemy Niepodległość duchową, odzyskujemy kontakt z własną tradycją, nie dajmy sobie wmówić, że mamy się wstydzić własnych tradycji, że mamy czekać, że przyjdzie ktoś i poda nam na tacy jakieś mądrości, których podobno nie znamy.
Echo: Narodowa Duma, Duma, Narodowa Duma
Czas się zorganizować. Czas się zorganizować w oparciu o nasze wartości. My jesteśmy przywiązani do prostych wartości i do starych zasad. W tym jest nasza siła.
Echo: Jest nas cała Polska, jest nas cała Polska
 
Następny mówca
Dr Dariusz Grabowski, Przewodniczący Klubu Inteligencji Polskiej
Przed 20 laty pod przywództwem duchowym Papieża, Polska odzyskała niepodległość.
Polacy zachłysnęli się tą niepodległością. Można ją stracić, trzeba jej strzec ostrzegał Papież. Jeśli chcemy mieć państwo to musimy mieć poczucie odpowiedzialności. Co się stało po 20 latach? Pokolenie Solidarności i Postkomunistów niestety tą wolność zaprzepaściło. Nie wytworzyło tej wspaniałej odpowiedzialności wewnętrznej i poczucia patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Za czym poszło? Mieć a nie być, być bogatszym, brać wzory z zachodu, dorabiać się, brać na kredyt. Wszystko to było początkiem pętli, która się na nas zacisnęła.
Pętli zadłużenia Pętla podporządkowania, a wreszcie pętli utraty niepodległości.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że większą część niepodległości już utraciliśmy.
Państwo jest zadłużone, zanarchizowane, skorumpowane. Policja jest przeciwko nam zamiast nas wspierać, bo my jesteśmy solą Polski dzisiaj. Co jest z Narodem? Nie mamy poczucia własnej wartości. Mamy zatraconą tożsamość. Demograficznie cofamy się, emigrujemy. 70 Procent banków, prawie, że połowa przemysłu w rękach zagranicznego kapitału, ponad połowa handlu.
Co jest nasze? Trochę ziemi nam pozostało, ale od roku 2017 roku będą mogli kupować obcy ziemię bez specjalnych zezwoleń.
Pora powiedzieć dość!
Pierwszy fundament to świadomość i tożsamość drugi to gospodarczy.
Ponad 10 procent Polaków wybrała kreaturę, zdrajcę, który śmie mówić, że Roman Dmowski to jest byle kto. To jest hańba dla nas wszystkich. Dlatego musimy odbudować naszą tożsamość.
Echo od zgromadzonych: Tylko idiota głosuje na Palikota.
Kochani, trzeba usunąć ten rząd, zmienić konstytucję.
Polska potrzebuje mądrych elit, bez mądrych elit nie będzie tego państwa.
Tego marszu nikt już nie zatrzyma. Ten marsz pójdzie do przodu.
Echo od zgromadzonych: Bóg Honor i Ojczyzna, Bóg Honor i Ojczyzna
Cześć i chwała bohaterom
Jest nas cała Polska
 
Następny mówca
Tomek Pałasz, jeden z nowych liderów MW
W tym roku zastraszali organizatorów, przewoźników.
Nie przewidzieli, że mają do czynienia z ludźmi idei, z ludźmi, których nie da się zastraszyć. 
Dla nas każde działanie represyjne
Musimy się organizować oddolnie, naszą ideą, która nas doprowadzi do zwycięstwa jest idea narodowa. Nacjonalizm to jest to, co doprowadzi nasz naród do zwycięstwa.
Kto poprowadzi Naród do Niepodległości?
Kto jest gotowy do tego?
Echo: My wszyscy.
My młodzi aktywni i radykalni
Wprowadźcie ideę solidaryzmu narodowego
Bądźcie aktywni to jeden z niewielu zasobów, które posiadamy.
Przyszedł czas na pokolenie ludzi, które zaprowadzi Naród na należne im miejsce.
Dyktat pokolenia
Stawić opór niszczącym trendom, które przychodzą do nas z zagranicy
Przypomnieć Polakom własną tożsamość
Solidaryzm narodowy, radykalizm jest potrzebą chwili: ani kroku wstecz!
Awangarda narodowej rewolucji.
Państwo przeciwko Obywatelom, którzy chcą pokazać swój patriotyzm.
Aktywni i radykalni. Marsz Niepodległości się dopiero zaczyna,.
Bądźcie wierni odzyskajcie Polskę.
 
Następny mówca
Artur Zawisza,wiceprezes NSZ
Echo:  Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała bohaterom.
Przyjaciele jestem z was dumny
Ponieważ stanowicie duszę narodu polskiego
Ciała mogą, ale duszy zabić nie mogą.
Możemy walczyć z wrogami polskości aż do ich ostatniego tchnienia.
Wielka Polska jest testamentem NSZ WP w Europie wolnych narodów.
Fałszywy marsz celebrytów niepodległości
My jesteśmy rycerzami i żołnierzami niepodległości
Oskarżam prezydenta i premiera, że sprzeniewierzyli się polskiej niepodległości.
Ze wieszają flagę unijną bez aktu prawnego, będą powiewać wyłącznie flagi
Nie będzie flagi unijnej w Wielkiej Polsce
Echo od zgromadzonych Precz z Unijną Okupacją!! Precz z Unijną Okupacją!! Precz z Unijną Okupacją!!
Oskarżam prezydenta i premiera, że oddają polską konstytucję pod dyktat prawa unijnego.
W wielkiej Polsce żadne prawa międzynarodowe nie będą ważniejsze od polskich.
Oskarżam prezydenta i premiera, że oddali złotego za euro.
Euro – może zostać w Brukseli. W WP tylko polski złoty
Echo od zgromadzonych: Precz z Unijną Okupacją!! Precz z Unijną Okupacją!! Precz z Unijną Okupacją!!
Oskarżam w imieniu MN o sprzeniewierzenie się Niepodległości Polski w pakcie fiskalnym, 8 mld PLN ma być oddane dla celów unijnych
Oskarżam prezydenta i premiera, że zgodzili się na unię bankową. W WP będzie kontrolowany przez krajowy urząd finansowy.
My mówimy do tego NIE.
 
"Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą."
(Frag. Grób Agamemnona – Juliusz Słowacki)
Marsz Niepodległości się nie kończy, ale się zaczyna odzyskajmy Polskę!
 
Następny mówca
Marian Kowalski, rzecznik ONR
Każdy z was był bohaterem, kto posłuchał służby porządkowej. Stanęliście murem.
Miałem zaszczyt z wami stawiać czoła złu i wygrać.
Chcemy swojej ojczyzny i swojego państwa.
Nie chcemy być niewolnikami zagranicznych banków
Spełnimy testament naszych przodków.
Szlachectwo dają uczynki, a nie urodzenie aodwaga rodzi chwałę.
Echo: Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy
 
Następny mówca
Robert Winnicki, prezes MW
Jesteście najwierniejsi z wiernych. Jesteście dziećmi wielkiego Narodu.
Odzyskać Polskę- zorganizować naród, zmobilizować naród i obalić republikę okrągłego stołu.
Echo od zgromadzonych:  Precz z komuną, Precz z komuną, Precz z komuną!
Znamy ich władzę Jaruzelskich Wałęsów, Kwaśniewskich Geremków Mazowieckich, Znamy ich wszystkich nie chcemy ich tutaj przy władzy.
Nie będzie żadnego okrągłego stołu, nie będzie grubej kreski.
Echo od zgromadzonych: będą wisieć komuniści, a na czele Jaruzelski
Zapłacicie za to, co zrobiliście przez ostatnie 20 lat.
Echo: Złodzieje!, Złodzieje!, Złodzieje!
Żeby obalić republikę okrągłego stołu, trzeba obalić ich wartości
trzeba obalić system demoliberalny
żeby obalić republikę okrągłego stołu
trzeba obalić fałsz relatywizmu:, że szpicle i bohaterzy są mierzeni jedną miarą
że tchórz i kat są stawiani na równi
nie zgadzamy się na fałszywą tolerancję
nie zgadzamy się na równouprawnienie dobra i zła.
Nie mówcie, że nie jesteśmy tolerancyjni, bo nas to guzik obchodzi.
Ważne jest, że własność w Polsce, w polskich rękach jest podstawą polskiego dobrobytu.
Polska gospodarka, polska ekonomia w polskich rękach.
Bezpieczeństwa Polski nie gwarantują międzynarodowe sojusze tylko silne państwo. Polska jest słabym państwem. Chcemy zbudować siłę. Chcemy zbudować Wielką Polskę. Wielka Polska naszym celem.
Echo: Naszym celem Wielka Polska, Naszym celem Wielka Polska, Naszym celem Wielka Polska! Nie czerwona nie tęczowa Polska zawsze Narodowa.
Dedykacja: Myśląc o tym by obalić Republikę Okrągłego Stołu dedykuję ten dzisiejszy wieczór, ten marsz architektowi Okrągłego Stołu Adamowi Michnikowi.  Sukces marszu Niepodległości to spełnienie się najczarniejszego snu Adama Michnika. Tak jesteśmy tą Polską, przed którą ostrzegałeś. Tak jesteśmy twoim czarnym snem!
Echo: Kłamstwa Michnika wyrzuć do śmietnika.
Nie zmiana partii, tylko zmiana systemu. Dzisiaj się zaczyna Ruch Narodowy.
 
Następny mówca
Przemysław Holocher, kierownik ONR
System jeszcze oddycha musimy go dobić i zakopać. My ludzie wybieramy mniejsze zło. Nie ukręcili nam łba Marsz Niepodległości idzie dalej.  MN rusza w Polskę. Oni nas się boją. Oni odpowiedzą z pełną surowością. Rozkradanie dóbr narodowych jest największą zbrodnią – 30 proc dochodu zostaje Polakom. My jesteśmy dla nich niewolnikami.
Wiem, dzisiaj rodzi się nowa elita. Te elity zamordowane w Katyniu powstają na nowo.
Nowa Polska musi wejść poza ten plac. MN wszyscy dla dobra wspólnego dla naszej ojczyzny.
Oni już przegrali, musi MY dokończyć swojego dzieła. Musimy mieć ideę i koncepcję, co my z Polską zamierzamy robić. Musi się stać do 13 grudnia, gdzie będziemy demonstrować z okazji rocznicy stanu wojennego. My pokażemy, że ten system nas nie przeraża i że te represje są bezprawne. O sile MN świadczy to, że potrafimy iść w zgodzie do wspólnego celu Wielkiej Polski.
Echo: Duma, Duma, Narodowa Duma, Duma, Duma, Narodowa Duma.
Nadchodzi, nadchodzi Marsz Niepodległości, Nadchodzi, nadchodzi Marsz Niepodległości.
Hymn Państwowy: Do hymnu!
 
 
Co z tych przemówień zabrali zwykli młodzi uczestnicy MN?
Czy to jest stan ich światopoglądu?
 
 korwinista 13.11.2012 10:32:55
" Ratunkiem dla nas wszystkich może być propagowanie drużyn strzeleckich. Wszystkie organizacje młodzieżowe i patriotyczne powinny zachęcać swoich członków do udziału w szkoleniach drużyn strzeleckich. Nie tylko tych w strzelaniu ale w całym szkoleniu taktycznym."
http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/79693,wiecej-marszu-niepodleglosci-nie-bedzie#comment_671660
 
 Zwolennik młodych Ptasznik z Trotylu 13.11.2012 10:15:37
"Ludzie powyżej 50tki prochu już nie wymyślą.
I nie chodzi tu tylko o ludzi starego systemu ("umoczonych").
To po prostu kwestia wieku i pewnych utartych schematów myślenia, kolein mentalnych, z których nie da się wyjść. Teraz czas na młodych."
 
 
 
zdjęcia z minuty 21/22, wideo

” target=”_blank”>marsz 11.11.2012 plik86-kopia 

 
Pytania do przywódców MN
Wydaje mi się, że chłopcy z ONR i MW powinni się trochę doszkolić i uświadomić sobie wyzwania, aktualnego świata.
 
Samym patriotyzmem i wiatrówkami, nic nie zmienią i nic nie zbudują.
Paru z Ruchu Narodowego ( myślę o dwóch osobach) wejdzie do Parlamentu UE na dobrze opłacane stołki w Parlamencie Europejskim i tam w Brukseli zakończą patriotyczną karierę Ruchu Narodowego. Tak skończy się sen Polskich Patriotów o niepodległej Polsce.
 
By nie zawieść ludzi!
Proszę przypomnieć sobie karierę śp. Leppera w Parlamencie Unii Europejskiej. W przemówieniach szefowie MN, aktualne wyzwania związane z głównym złem: korupcją, globalizmem, neoliberalizmem, polityką energetyczną sprowadzili do polityki Unii Europejskiej i Traktatu Lizbońskiego.
Niestety taki skrót polityczny jest skrótem fałszywym.
 
Wzywam A. Zawiszę, D. Grabowskiego, R. Winnickiego, M. Kowalskiego, P. Holochera do przedstawienia własnego stanowiska w następujących kluczowych tematach dla Polski:
 

Jak zamierza Ruch Narodowy rozwiązywać PROBLEMY

 
1.    Korupcji:
– gospodarczej
– politycznej
2.    Świadomości Narodowej, kształtowanej przez:
– kościół, rodzinę i szkołę
– mass media
– zatrucie wody pitnej i powietrza
– fluor
– rtęć
– ponadnormatywne napromieniowanie polami mikrofalowymi
– szczepionki i dalsze czynniki.
3.    Problemy wewnętrze i zewnętrzne Polski w aspekcie wpływów:
– światowych korporacji
– państw najsilniejszych jak China i USA, Niemcy
– sąsiadów jak Ukraina, Niemcy i ich ruchów narodowych oraz
– państw porównywalnych z Polską
4.    Problemy konfliktów pokoleniowych w aspektach:
– finansowania ludzi w wieku nieprodukcyjnym
– ukradzionych składek emerytalnych i ubezpieczeń społecznych
– minimalnego poziomu życia i ubóstwa
5.    Problemy zdrowotne odnośnie:
– prewencji, przeszczepów, szczepionek, lekarstw
– organizacji służby zdrowia
– ubezpieczeń zdrowotnych
– aktualnych aspektów:
·       inwazji nowoczesnych lekarstw koncernów zagranicznych. (W PRL przejmowano tylko te lekarstwa z zachodu, które w okresie 5- 10 lat od ich przyzwolenia w USA nie wykazywały żadnych powikłań.)
·       lobbyzmu szczepionkowego
·       braku u bogatych niemieckich sąsiadów dawców organów do przeszczepień.
6.    Problemy energetyki i kopalin.
– modernizacja
– ochrona środowiska
– produkcja taniej energii
– budowa podziemnych linii przesyłowych
7.    Problemy ekonomii, banków i systemu walutowego.
– system bankowy
– wymiana międzynarodowa
– strefa Euro, czy dolara
8.    Problemy budownictwa w aspektach:
– zapotrzebowania i możliwości
– korupcji
– własności
– spekulacji
9.    Problemy transportowe.
– Transportu drogowego, kolejowego, wodnego, powietrznego
– Osobowego i gospodarczego
– Tranzyty dóbr przez Polskę
– Opłat za tranzyty
– Myto na budowę dróg
– Opłaty drogowe
10. Problemy telekomunikacji i informatyki w aspektach:
– Zakazu telekomunikacji bezprzewodowej
– Ochrony środowiska przed skażeniami pól elektromagnetycznych od nadajników mikrofal cywilnych, służb wewnętrznych i wojskowych.
– Tworzenia kablowej infrastruktury dla Demokracji Bezpośredniej
– Zagrożeń strategicznych i zdrowotnych komunikacji bezkablowej i urządzeń typu RFID.
– Wprowadzenia programu Indect i  kontroli Internetu.
11. Problemy nauki i techniki.
– Miejsce rozwoju nauki i techniki w stosunku do wymiany międzynarodowej
– Niech się naukowcy sami rządzą, czy dać im nową strukturę?
12. Problemy obronności i porządku wewnętrznego.
– Jak zreformować i odbudować wojsko?
– Przy pomocy fachowców z Rosji czy USA?
– Stosunek do wojskowych baz amerykańskich w Polsce
– Ochrona granic zewnętrznych
– Ochrona porządku wewnętrznego
– Stosunek do zawartych umów i traktatów międzynarodowych.
13. Problemy państwa i praworządności.
– Hierarchia prawa,
– Hierarchia kościelna,
– Hierarchia parlamentarna, czy
– Władza narodu w ustroju Demokracji Bezpośredniej?
 
 
Proszę odpowiedzieć na powyższe pytania, by ludzie wiedzieli, czy widzicie świat współczesny i czy go w ogóle rozumiecie?
 
Ja osobiście mam rozwiązanie na powyższe pytania:
wystarczy podpisać Akt Woli Narodu, a NARÓD ZNAJDZIE ODPOWIEDŹ:
 
AKT WOLI NARODU
Petycja do Narodu Polskiego
We własnym interesie

http://petycjeonline.com/akt

 
 
Krzysztof Puzyna
kpuzyna@gmail.com
 

Inne zapisy autora:

0

adevo

Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Bezposredniej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkanców, rozpowszechniam terminy!! Prosze siebie i Polski nie skracac w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

96 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758