Bez kategorii
Like

Widmo BSE wraca? Mączki mięsno-kostne do karmienia zwierząt w Polsce

22/02/2012
354 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

W przeciągu dwóch miesięcy planowana jest zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 999/2001, które dotyczy między innymi zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych jako paszy dla zwierząt gospodarskich.

0


 Zmiany legislacyjne będą skutkowały ponownym wprowadzeniem do skarmiania krzyżowego nieprzeżuwaczy mączki mięsno – kostnej. Po wybuchu epidemii BSE mączki mięsno – kostne przestały być istotnym źródłem białka w żywieniu zwierząt.

Wejście w życie proponowanych zmian znacząco wpłynie na obniżenie kosztów: w produkcji trzody chlewnej i drobiu, funkcjonowania zakładów w aspekcie kosztów utylizacji poubojowej, a poprzez to przyczyni się do poprawy opłacalności ich działalności.
 
Farmer
 
Interpelacja poselska nr.21555
 
W Polsce zastosowanie surowej kontroli weterynaryjnej wynikającej z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), nr 999/2001, z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.Urz. UE Nr L 147, str. 1, z późn. zm.) spowodowało znaczy spadek reakcji dodatnich w testach na BSE. W 2010 r. odnotowano jedynie dwa przypadki dodatnich reakcji na TSE (u bydła przeznaczonego do uboju w rzeźni i niewykazującego żadnych objawów chorobowych) na ponad 500 tys. badań z prób pobranych po uboju.
Osiągnięty poziom bezpieczeństwa żywności i zdrowia zwierząt, podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 21 lutego 2011 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi zgłosił wniosek o przyspieszenie prac merytorycznych i legislacyjnych dotyczących umożliwienia krzyżowego wykorzystania przetworzonych białek zwierzęcych (PAP) w żywieniu drobiu i świń.
Zgodnie z deklaracją komisarza ds. polityki zdrowia i konsumentów pana J. Dalli˝ego, prace nad przyspieszeniem znoszenia zakazu stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt przypadną na okres prezydencji Polskiej w Radzie UE. W dniu 13 kwietnia br. w Brukseli Komisja Europejska przedłożyła pod obrady grupy roboczej ds. pasażowalnych gąbczastych encefalopatii projekt zmian do załącznika IV do wymienionego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), nr 999/2001, zawierający propozycje konkretnych rozwiązań w omawianej kwestii, w tym również metody kontroli laboratoryjnej gatunkowości białek zwierzęcych w paszach. Należy mieć jednak na uwadze, że kilka znaczących państw członkowskich UE waha się lub jest przeciwna przywróceniu wykorzystywania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
 
PracujaDlaCiebie
 
Co to jest BSE
 
BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy), czyli gąbczasta encefalopatia bydła (popularnie nazywana "chorobą szalonych krów"), dość często mylnie nazywana "chorobą wściekłych krów" – choroba zakaźna wywoływana przez białkowe czynniki zakaźne, tzw. priony. Priony jako czynniki zakaźne, zostały zidentyfikowane i odkryte w 1981 roku przez Stanleya Prusinera. Chorobę stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986, w Wielkiej Brytanii.
W latach 90. wybuchła epidemia BSE na terenie Europy Zachodniej, gdzie masowo wybijano całe stada bydła, a straty wyniosły miliony euro.
 
Wikipedia
 
Dyskusja na konferencji o BSE w Sejmowej Komisji Rolnictwa w 2002r.
Poseł Antoni Mężydło /PiS/:
Główny Lekarz Weterynarii Kraju pan dr Piotr Kołodziej 4 maja 2002 r. na konferencji prasowej w Krakowie poinformował, że pierwszy polski przypadek BSE będzie zbadany przez uznane laboratorium diagnostyczne w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii. Tymczasem w raporcie mówi się o tym, że w uzgodnieniu z dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań odwoławczych w Referencyjnym Laboratorium BSE. W innych krajach, w Czechach, Słowacji i Finlandii pierwsze przypadki BSE były badane w renomowanych laboratoriach diagnostycznych w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii. Uważam, że w takiej sytuacji za słowa trzeba odpowiadać. Czy zatem materiał badawczy został wysłany do takiego zagranicznego laboratorium? Jeśli chodzi o aktualny plan gotowości zwalczania BSE, to również mam pewne zastrzeżenia. Prawo przewiduje konieczność aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym BSE. Poprzedni plan gotowości zakładał, że będzie się badało krowy powyżej 24 miesiąca życia. Natomiast w tej chwili bada się krowy, które mają powyżej 30 miesięcy. Zmieniono także test wykorzystywany do diagnostyki BSE. Zamiast testu "Prionix" stosuje się test "Platelia(r)BSE" firmy Bio-Rad. Mam także kilka uwag dotyczących działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z zapisami ustawy dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt minister właściwy do spraw rolnictwa powinien wydać rozporządzenia w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Termin wydania tych aktów prawnych upłynął 1 stycznia 2002 r. Czy te rozporządzenia zostały wydane? Czy na ich podstawie zwalczano BSE w Polsce? W informacji jest napisane, że w Polsce zwalczano BSE w oparciu o przepisy Unii Europejskiej. Czy w Polsce obowiązuje już prawo Unii Europejskiej w tym zakresie? Jakie były podstawy prawne do zmian dokonanych w obowiązującym planie gotowości? W związku z licznymi uchybieniami, które miały miejsce w tej sprawie, uważam, że Komisja powinna wystosować dezyderat. Zasadne byłoby także zlecenie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Sytuacja jest naprawdę poważna.
CHOROBY PRIONOWE W POLSCE
 
Stłoczenie zwierząt hodowlanych na małej przestrzeni powoduje ich podatność na infekcje, czemu zapobiega się, podając im antybiotyki, szczepionki i inne leki. Goldsmith utrzymuje, powołując się na naukowców, że głośna dziś choroba bydła BSE jest spowodowana karmieniem bydła koncentratami zawierającymi szczątki krów pochodzącymi z uboju. Innymi słowy, zmuszamy krowy do kanibalizmu – puentuje Goldsmith. BSE z kolei powoduje u ludzi chorobę Creutzfeld-Jacoba. Co ciekawe, podobną chorobę – kuru – stwierdzono w pierwszej połowie XX wieku u plemienia Fore, praktykującego kanibalizm. Przytoczmy za Goldsmithem, że werdykt komisji naukowców brytyjskich opublikowany w 1989 r. po ujawnieniu choroby BSE stwierdzał, że jest mało prawdopodobne, aby choroba BSE stanowiła jakieś zagrożenie dla zdrowia ludzi.
 
Posumowanie wlasne
Czy powrót do żywienia miesno – kostnego nie spowoduje zagrożenia dla eksportu polskiego rolnictwa. Doktryny wolnego handlu w UE, która bierze górę nad najbardziej fundamentalną potrzebą społeczeństwa – zdrowiem publicznym jest zagrożeniem zdrowotnym dla Polaków.
 
Polskie rolnictwo jest redutą zdrowej żywności i konkurencją wobec osławionych standartów UE.
 
Może będzie głos specjalisty w dyskusji
 
Kejow
0

kejow

Pisze i komentuje o paliwach, energii , ekologii , modzie, telewizji jako medium i nosniku informacji,

356 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758