Informacja o zawieszeniu wydawania tygodnika "Uważam RZe" została podjęta zanim Hajdarowicz zwolnił redaktora Lisickiego.
 
Wczoraj wydawca tego poczytnego tygodnika opinii podjął decyzję o zmianie redaktora naczelnego tego pisma.
Pawła Lisickiego zastąpił Jan Piński. W solidarności ze swoim byłym naczelnym autorzy i twórcy  "Uważam RZe" pożegnali się z tym pismem.
Miało to postawić wydawcę tygodnika w trudnej sytuacji…
Tymczasem…
Otrzymałem właśnie informację z wiarygodnego źródła o tym, że już w poniedziałek firmy kolportażu prasy poinformowały swoją sieć o zawieszeniu wydawania tygodnika.
 
Hajdarowicz dokładnie wiedział co robi i przewidywał zachowanie zespołu, jednym ruchem pozbył się niepokornego ciężaru….